Realismus

 • přichází ve 40. letech 19. století
 • jeho nástup úzce souvisí se soudobým rozvojem vědy, průmyslu 
 • jako vědomý směr vznikl v roce 1855, kdy Courbet pojmenoval výstavu svých obrazů v Paříži Le Realisme
 • snaha o podrobné zachycení reality a vyhýbání se přehnané citovosti
 • realismus se zaměřoval na čistou a ničím nepřikrášlenou věcnou pravdu a vnější realitu předmětu
 • odhalením pravdy ukazuje její nepříjemné či syrové stránky
 •  náměty mají být všední a obyčejnékrásné i ošklivé a čerpat z  prostředí, které člověka běžně obklopuje nebo z  činností, které jsou člověku vlastní
 • náměty: z městské prostředí, krajiny, práce, politické a válečné konflikty, výjevy z rodinného života; venkovské náměty
 

GUSTAV COURBET
 • * 1819 – † 1877, Francie
 •  je považován za zakladatele realismu
 • ve svém obratu k ničím nepřikrášlené přírodě okolního světa měl Courbet vliv na umění Edouarda Maneta a dalších impresionistů
 • paleta lehkých a jasných barev
 • Dobrý den, pane Courbete
 •  Spánek
 • Ateliér
 • Pohřeb v Ornans
 • Autoportrét s černým kokršpanělem
 • Ženy prosévající obilí

 

CAMILLE COROT
 • * 1796 – † 1875, Francie
 • vedoucí uměleckou osobností barbizonské malířské školy ve Francii
 • byl jedním z největších krajinářů Francie 19. století
 • Corot ve Francii zavedl novou techniku “en plein air” – v krajině, aby zachytil přírodu ve vší skutečnosti a delikátnosti bez toho, aby ztratila první dojem jedinečnosti, jemných pastelových tónů a atmosféry
 • nikdy krajinu neidealizoval, spíše jen delikátně a nenásilně ukazoval její krásy
 • je nejčastěji falšovaným malířem
 • Pohled ze zahrad Farnese
 • Orfeus vedoucí Eurydiku z podsvětí
 • Ráno, tanec nymf
 • Les ve Fontainebleau
 • Vzpomínka na Rivu
 • Čtenářka s květinami

 

JEAN – FRANCOIS MILLET
 • * 1814 – † 1875, Francie
 •  maloval poté především venkovany při práci
 • ukazují také těžkou práci a chudobu – neidealizovanou realitu prosté venkovské práce a krajiny a svět ušlechtilého epického heroismu.
 • jeho obrazy na rozdíl od obrazů jeho malířských kolegů práci chudých rolníků nezlehčovaly, ale zachycovaly ji realisticky a bez jakéhokoliv pozlátka
 •  Milletovy obrazy byly v jeho době často terčem ostré kritiky, jsou dnes považovány za mistrovská díla 19. století
 • Sběračky klasů
 • Angelus
 • Pradlena
 • Dřevorubci řezající dřevo
 • Cesta do práce
 • Žena pečící chléb

 

 • Jean- Francois Millet – Sběračky klasů
 • Zdroj: artmuseum.cz
ILJA REPIN
 • * 1844 – † 1930, Rusko
 • ruský malíř a pedagog, představitel kritického realismu
 • maloval výjevy ze života ruského lidu, aktuální politické události i historické náměty
 • je autorem řady portrétů svých současníků
 • Burlaci na Volze
 • Ivan Hrozný a jeho syn Ivan 16. listopadu 1581
 • Záporožští kozáci píší dopis tureckému sultánovi
 • Slavnostní zasedání státní rady
 • Portrét Lva Nikolajeviče Tolstého
 • Portrét Musorgského

 

IVAN IVANOVIČ ŠIŠKIN
 • * 1832 – † 1898, Rusko
 •  považován za průkopníka epického zobrazení motivů typických pro ruskou krajinu
 •  bývá označován za klíčovou postavu hnutí Peredvižniků
 • většinou maloval jen lesní krajiny, ve kterých vynikal malířskou harmonií i vyjádřením reálné podoby malovaného
 • uměl však malovat i žánrové obrázky
 • Dubový les
 • Ráno v borovicovém lese
 • Les s potokem
 • Medvědi v lese
 • Déšť v dubovém lese

 

ANTONÍN CHITTUSSI
 • * 1847 – † 1891, ČR
 • považován za jednoho z nejslavnějších českých malířů 19. století
 • působil ve Francii
 • jeho dílo je vyvrcholením české krajinomalby 19. století
 • pod vlivem malířů tzn. barbizonské školy se pokouší o lyrickou syntézu české krajiny
 • zprvu dozníval romantismus (večerní obrazy se zapadajícím sluncem)
 • postupně dospívá k impresionismu
 • uvolněné tahy štětce patří ke klenotům českého malířství
 • studuje světlo a vzduch v krajině, malba v plenéru
 • Na dráze orleánské
 • Z údolí Doubravky
 • Z Českomoravské vysočiny
 • Jaro ve Fontainebleau
 • Cesta k moři
 • Předměstí Paříže

 

FRANTIŠEK ŽENÍŠEK
 • *1849 – 1916, ČR
 •  již jako malý chlapec byl velmi talentovaným kreslířem
 • byl uznáván pro svůj přesný akademický způsob malby
 • inspiraci hledal ve starých bájích a pověstech, snažil se ukázat český národ v jeho nejlepším světle
 • jeden z Generace ND
 •  výzdoba Národního divadla
  • foyercyklus čtrnácti lunetových obrazů na téma Vlast
  • hlavní opona (zničena při požáru divadla v r.1882)
  • strop: alegorie osmi múz Lyriky, Epiky, Tance, Mimiky, Hudby, Malířství, Sochařství a Architektury
 • byl autorem celé řady portrétů známých osobností své doby
 • Císař František Josef I
 • Podobizna paní Fričové
 • Vlastní podobizna
 • Oldřich  a Božena
 • Záhuba Adamitů
 • Poselství Libušino u Přemysla Oráče

 

KAREL PURKYNĚ
 • * 1834 – † 1868, ČR
 • malíř, ilustrátor a umělecký kritik
 • syn významného českého přírodovědce Jana Evangelisty Purkyně
 • nejvýznamnější představitel českého malířského realismu
 • vrcholná díla, portréty a zátiší se vyznačují velkým formátem, monumentalitou a rozšířenou škálou pastózních barev strukturujících povrchy materiálů
 • za svého života se uznání nedočkal
 • Podobizna kováře Jecha
 • Sova sněžná
 • Zátiší s cibulí a koroptvemi 
 • Podobizna umělcovy choti
 • Umělcovy děti

 

VÁCLAV BROŽÍK
 • * 1851 – † 1901, ČR
 • malíř a kreslíř, příslušník generace Národního divadla
 • výzdoba ND – vlysový triptych panovnických dynastií (Přemyslovci, Lucemburkové, Habsburkové)
 • výzdoba Národního muzea: 2 lunetové obrazy Založení Karlovy university a Jan Ámos Komenský v Amsterodamu 
 • tvůrce rozměrných a malířsky efektních historických obrazů z české historie, historických portrétů
 • pobyt ve Francii podnítil jeho zájem o venkovský žánr
 • Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým
 • Bretaňská krajina s pasačkou
 • Kryštof Kolumbus na dvoře španělském
 • Pasačka husí
 • Podobizna Josefa Václava Myslbeka

 

MIKOLÁŠ ALEŠ
 • * 1852 – † 1913, ČR
 • malíř, grafik a ilustrátor
 • jeden z „generace ND“
 •  z počátku romantismus, vlastenecké tendence, postupně realismus, prehistorická a historická témata, která často zpracovával formou cyklů, jež nejlépe vyhovovaly jeho narativnímu výrazovému stylu
 • Setkání Jiřího Poděbrad s Matyášem Korvínem
 • Husitský tábor
 • cyklus: Živly
 • Karlštejnský havran

 

JAROSLAV ČERMÁK
 • *1830 – † 1878, ČR
 • český malíř, kreslíř, grafik, realista
 • měl hluboké vlastenecké cítění
 • zaměřoval se zejména na historickou malbu, jejíž náměty čerpal z husitské a pobělohorské doby,  z aktuálního dění na slovanském jihu
 • umělecký výraz mezi  romantickým heroismem a idealizací a živým realismem v zátiších, portrétech, v krajinářských záběrech
 • Černohorská madona
 • Golgota
 • Raněný Černohorec
 • Zajatkyně
 • Husité bránící průsmyk

 

JOSEF VÁLAV MYSLBEK
 • * 1848 – † 1922, ČR
 • nejvýznamnější český sochař přelomu 19. a 20. století,
 • představitel monumentálního realismu a zakladatel novodobého českého sochařství
 • Pomník svatého Václava na Václavském náměstí
 • Slavoj  a Záboj
 • Pomník Karla Hynka Máchy na Petříně

 

 • Josef Václav Myslbek – Pomník svatého Václava
 • Zdroj: ghmp.cz
JULIUS MAŘÁK
 • * 1832 – † 1899, ČR
 • celý svůj život se věnoval pouze krajinomalbě
 • díky své snaze o zobrazení náladovosti přírody a prchavosti viděného okamžiku dosáhl velkých úspěchů
 • byl jediným krajinářem, který se podílel na výzdobě ND
 • výzdoba v ND: cyklus devíti obrazů památných českých míst (Říp, Vyšehrad, Hradčany, Velehrad, Tábor, Domažlice, Hostýn, Radhošť, Blaník)
 • Lesní samota
 • Čapí sněm
 • Jitřní píseň
 • Šumavský prales
 • Krajina s bažinou

 

 • Julius Mařák – Čapí sněm
 • Zdroj: artmap.cz
FRANTIŠEK KAVÁN
 • * 1866 – † 1941, ČR
 • studoval v krajinářském ateliéru u Julia Mařáka
 • odlišuje se duchovním a meditačním zaměřením
 • nechával se upoutat krásami přírody
 • z  putování a objevování získával nové podněty pro svá díla
 • Ponikelska Dola
 • Odtékání
 • Zima u Hlinska
 • Na vzduchu domova

 

5/5 (5)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

2 názory na “Realismus”

 1. Anitinusa

  Vaše stránky jsou úžasně přehledné. Našla jsem vše, co potřebuji! Chválím a děkuji

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *