Potrubí

  • Výtvarný záměr: zkonstruovat z brček prostorovou spletitost potrubních rour s ohledem na barevně a tvarově vyváženou konstrukci
  • Výtvarná technika: konstruování z brček
  • Pomůcky: brčka s krčkem různých barev, malé nůžky, umělohmotné nebo polystyrénové destičky, tavná pistole, fotografie potrubí, pracovní listy
 

Motivace

  • Pitná a špinavá voda (vysvětlování) – když doma otočíme kohoutkem, teče z něj voda, které se můžeme bez obav napít. Pitná voda se k nám domů dostává potrubím z podzemních pramenů, studánek, řek. Špinavá voda pak odtéká potrubím do kanalizace.
  • Kudy teče voda u nás doma (pracovní list)KE STAŽENÍ ZDE. Pracovní list zvětšíme na formát A3. Děti najdou v domě všechna místa, kde se používá voda a označí je modře. Všechna tato místa musíme propojit s potrubím pod zemí. Použijeme k tomu brčka dvou barev, která nastříháme a přilepíme do obrázku. Jednou barvou uděláme vodovodní trubky přivádějící pitnou vodu, druhou odpadní potrubí, kterým odtéká špinavá voda do kanalizace. Stejnými barvami vybarvíme také vodovod a kanalizaci pod domem.
  • Činnosti spojené svodou (pantomima) – dobrovolníci předvádí různé činnosti spojené s vodou: umývání rukou/nádobí, čištění zubů, vaření, zalévání květin, sprchování… a ostatní děti činnosti hádají.
  • Potrubní bludiště (pracovní list) KE STAŽENÍ ZDE. Ukaž myšce cestu, jakým potrubím se dostane za potravou. Navíc: Každou trubku lze případně vybarvit odlišnou barvou.

Realizace výtvarné činnosti

Kromě pracovního listu s kresbou potrubí ukažme dětem potrubí i na fotografii. Potrubí je složeno z trubek a rour, kterým kromě vody cestuje pára, plyn, ropa, cement, ale třeba i seno. Pomocí brček mají děti v prostoru zkonstruovat spletitost potrubí a to tak, že jedno brčko s krčkem (tvarovkami) nastřihneme a zasuneme do něj brčko druhé. Je potřeba brčka do sebe více zatlačit, aby se pak při následném tvarování objektu nerozpojila. Děti experimentují s tvarováním, barevností i kompozicí. Potrubí může být složeno z jednoho obvodu, nebo lze brčka do sebe různě zaplétat. Objekt nemusí být stabilní. Jakmile jsou děti s konstrukcí spokojené, různě s ní otáčí a hledají nejzajímavější pohled na potrubí (může stát i na rohu) a po jeho nalezení ho za pomoci pedagoga přilepí na destičku tavnou pistolí.

autorka fotografií: Iva Jinochová

Závěrečná činnost

  • Představení a pojmenování potrubních objektů (Ropovodník, Trubkoun, Odpadník apod.) a sdělení, co v něm proudí.

Literatura: Nováčková, H., Kozlová, V., Modrá, J.: Studánky víly Rozárky. Brno: Lipka 2016.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *