Perokresba

 • jedná se o techniku KRESBY MOKROU STOPOU
 • vychází z citlivé lineární kresby
 • vlastnosti závisí na druhu pera a jeho stopě
 • poutavost perokresby je v kontrastu linií bílých a tmavých ploch

 

LINEÁRNÍ KRESBA PEREM

 • bývá zprvu nejistá, s perem zacházíme zcela přirozeně
 • kresbu rozvrhujeme několika lehkými tahy a pak ji prokreslujeme
 • zajímavou variantou je kresba do mokrého podkladu, která se rozpíjí a vyvolává nečekané výrazové účinky

 

STÍNOVANÁ KRESBA PEREM

 • pracuje se zhuštěním a zředěním krátkých čar
 • racionálně založení žáci používají pravidelně řazené čárky, které se kříží a vytváří stíny
 • na malých formátech připomíná staré rytiny
 • plocha modelovaná hustými i řidšími shluky stejnosměrných čar či bodů, má křehký, poetický ráz

 

PERO

 • lineární i stínované kresbě vyhovuje nejvíce obyčejné pero v násadce
  • pero má měkký a tupý hrot,který po povrchu lehce klouže
 • pero z úzkou stopou vyhovuje spíše studijní kresbě
  • stopy se neslévají, vzniká čitelná kresba a měkkou modelací světla a stínu
 • seříznuté francouzské pero je vhodné pro dynamickou kresbu nebo pro kombinaci s jiným typem pera
 • redispero používáme pro dekorativní úlohy, písmařské pokusy
 • francouzské pero i redispero zanechávají stopy odpovídající šíři hrotu, proto je označené příslušným číslem

 

VZHLED PEROKRESBY

 • ovlivňuje ho kvalita a tón barvy
 • černá tuš působí klasicky, barevná tuš dekorativně
 • s tuší v odstínu hnědé, či sépie se pojí lavírování
 • průsvitné tóny zředěné barvy nanášíme akvarelovým štětcem, čímž modelujeme světlo a stín
 • nejlépe působí perokresba v jednom barevném tónu

 

KOMBINOVÁNÍ S JINÝMI TECHNIKAMI

 • kombinace s kresbou tužkou, rudkou, uhlem
 • použití dřívka, štětce, ale perokresba poté ustupuje do pozadí
 • kombinace perokresby s vlepovanými plošnými či plastickými prvky z papíru (zmačkání)

 

VELIKOST FORMÁTU

 • pro perokresbu  se hodí menší formáty
 • výjimku tvoří kombinace perokresby s jinými technikami
 • až starší žáci se při formátu neomezují

 

METODIKA

 • zvládnutí techniky vyžaduje trpělivost
 • aby byl rukopis uvolněný, učí se děti používat pero bez předkreslení
  • podkresba tužkou problém dočasně vyřeší, žák se bojí, že nedokáže kresbu perem zopakovat, proto se tvoří repliky působící ztrnule
 • nepříznivý vliv má i používání redispera
  • redispero se drží ve stále stejné poloze a to způsobuje, že je zápěstí stále křečovitě napjaté
 • nejmenší děti mají problém držet pero ve správné poloze, aby lehce psalo,netrhalo papír, nedělalo kaňky
  • proto je dobré před kresbou perem zařadit kresbu dřívkem

 

KRESBA DO MOKRÉHO PODKLADU

 • vyžaduje rychlost, nebojácnost, výtvarnou jistotu a odvahu vytírat nechtěné stopy
 • důležité je správně nevlhčit papír
  • příliš mokrý – čára se roztéká
  • málo navlhčená – rychle vysychá a stopa se nerozpouští
  • !! necháme rozetřenou vlhkost vsát a zbytky setřeme houbou, u větších formátů zase houbičkou papír přivlhčujeme !!!

 

VÝTVARNÉ NÁMĚTY- PEROKRESBA

KRESBA DO MOKRÉHO PODKLADU

 • Námět:  tajemná jeskyně, meteorit, vodopád
 • Výtvarný problém: reakce na rozpíjející se tuš
 • Pojetí úkolu: náhodné proměny tekoucí tuše, vytírání skvrn houbou, rozmytí stínů šrafováním

 

CO UMÍ LINKA

 • Námět: výtvarná hra, etuda
 • Výtvarný problém: různé způsoby vedení linky
 • Pojetí úkolu: nahrazení pevné linky chvějivou,tečkovanou, přerušovanou linkou, využití přítlaku

 

LINEÁRNÍ KRESBA PEREM

 • Námět: let ptáků po nebi, růst korálů,krystalů
 • Výtvarný problém: proměnlivý lineární rytmus
 • Pojetí úkolu: plynulé vedení a opakování linií

 

HUSTÁ LINEÁRNÍ TEXTURA

 • Námět: princezna nočního nebe, rozbouřené moře, uzel na kapesníku
 • Výtvarný problém: kombinace lineární kresby a hustého šrafování
 • Pojetí úkolu: kontrast světlého siluety hlavního motivu na tmavém pozadí tvořeném šrafurou, nebo obráceně

 

Použitá literatura:

ROESELOVÁ, VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 40-43. ISBN 80-902267-1-X.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *