Kresba štětcem

 • štětcová kresba má lineární charakter
 • svěže působí odlehčení a zesílení tahu štětce
 • stín zde nahrazuje důrazná obrysová linie
 • lavírování může kresbu doplnit měkkou modelací objemů

 

ŠTĚTCE

 • liší se tvarem, velikostí, kvalitou vlasu či štětin
 • kulaté štětce zanechávají stejnoměrnou stopu, kterou můžeme oživit výrazným přítlakem
 • ploché štětce využívají kontrastu úzké a široké stopy

 

KOMBINOVÁNÍ S JINÝMI TECHNIKAMI

 • kombinace stop různých štětců nebo spojení štětcové kresby s dřívkem, perem
 • kombinace s frotáží
 • expresivně a dekorativně působí spojení štětcové kresby s pastózní malbou nebo plastickou či barevnou koláží

 

VELIKOST A FORMÁT

 • kresba štětcem nejlépe vynikne na velkých formátech
 • menší, průměrný formát vyvolá obavy, že se tam kresba nevtěsná = negativně ovlivní spontaneitu

 

METODICKÉ PROBLÉMY

 • linka působí často jednotvárně nebo hřmotně
 • někdy štětec zanechává příliš důraznou stopu, jindy je čára nastavovaná, místy suchá
 • je lepší kresbu štětcem ponechat starším žákům, nebo ji používat pouze ve výtvarných hrách a etudách

VÝTVARNÉ NÁMĚTY – KRESBA ŠTĚTCEM

ŠTĚTCOVÁ LINIE

 • Námět: variace na vyjádření pohybu – vodní hladiny, automobilu, opadávajících listů
 • Výtvarný problém: hra dlouhých linií
 • Pojetí úkolu: stejnoměrný, vzrůstající a klesající tlak na nástroje různého tvaru a síly

 

Použitá literatura:

ROESELOVÁ,VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 49-51. ISBN 80-902267-1-X.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *