Kresba dřívkem

 • vyhovuje všem věkovým skupinám
 • pro malé děti je vedle kresby tužkou nejvhodnější technikou
 • dřívko neobsahuje zásobu barvy – nejprve zanechává linii výraznou, postupně slábnoucí až polosuchou
  • proto je lineární kresba dřívkem nestejnoměrná
 • stopa odpovídá seříznutí hrotu a způsobu vedení linky
 • podobně jako u perokresby lze kreslit do mokrého podkladu

 

STÍNOVANÁ KRESBA TUŠÍ

 • vyžaduje úzkou linku
 • pro mladší děti vyjádření světla stínu dřívkem je náročné, proto ho rády nahrazují rozmýváním nebo lavírováním lineární kresby
 • starší žáci dobře kreslí obrysy namočeným dřívkem a objemy stínují polosuchým nástrojem

 

ÚPRAVY HROTU

 • různé úpravy nabízí odlišné stopy – jemné a ostré linky, stejnoměrné linie různé síly, stopy s proměnlivou šířkou
 • nejmenším dětem vyhovuje špejle, nebo ořezaná větvička
 • pero si lze i vyrobit: dřevěný nástroj, rákosové pero, ptačí brk,..

 

KRESBA ČERNOU TUŠÍ

 • je klasickou technikou
 • lineární projev lze obohatit lavírováním, lze ji též použít i pro grafiku

 

KRESBA BAREVNÝMI TUŠEMI

 • blíží se nerozmývané kresbě inkousty nebo mořidly
 • jiné pojetí: spojení kreslířského a malířského podání, kde na podkresbu navazuje malba-bílá tuš zde  obohacuje omezený výběr barev o řadu kalných odstínů

 

KOMBINOVÁNÍ S JINÝMI TECHNIKAMI

 • kolorování vodovými barvami
 • kolorovaná tušová kresba působí trochu tvrdě, neboť při styku s vodou se moc nemění a kontrastuje s měkkými plochami akvarelu
 • měkkost jí může přinést vosková rezerváž (kresba svíčkou nepravidelně překrývá zaschlou lineární kresbu a zanechává stopy, které nepřijímají barvu. Tušová kresba se tak objevuje střídavě na podkladu živě barevném nebo bílém)
 • kombinování s uhlem, rudkou, tužkou, malbou temperou
 • kombinace s koláží
 • na papírových plastikách

 

FORMÁT A MATERIÁL

 • můžeme využít všechny velikosti a tvary papíru

 

METODICKÉ PROBLÉMY

 • technika s dřívkem je pro všechny žáky snadným výtvarným postupem
 • nedostatky se objevují např. u rozmývané kresby inkoustem-svádí děti rozmýt vše (ztrácí to přehlednost a vytváří skvrnitou plochu)
 • lavírování: vyžaduje několik misek s vodou, v nichž si děti ředí tuš a různě šedivými tóny vyjadřují intenzitu stínů
  • najít rovnováhu mezi bílými a šedými plochami je obtížné

 

VÝTVARNÉ NÁMĚTY- KRESBA DŘÍVKEM

JEDNODUCHÁ LINEÁRNÍ KRESBA

 • Námět: pohádka, kočičí předení
 • Výtvarný problém: ilustrace – přepis představy nebo skutečnosti
 • Pojetí úkolu: prokreslení motivu, využití rytmických konfigurací, dekorativních prvků, přírodních textur

 

ROZMÝVANÁ KRESBA INKOUSTEM NEBO MOŘIDLY

 • Námět: strom pro ptáky, padající sníh, svět za oknem
 • Výtvarný problém: vztah lineární kresby a malířského změkčení ploch
 • Pojetí úkolu: rozmývat kresbu vodou a štětcem, pro tmavý tón použit inkoustu nebo mořidel přímo z lahvičky, dbát  na bílé a tónované plochy

 

PRVNÍ SETKÁNÍ S KOMBINOVÁNÍM TECHNIK

 • Námět: jaké výtvarné pomůcky nosím v kufříku
 • Výtvarný problém: pozorování vlastností výtvarných pomůcek, jejich stop a barev
 • Pojetí úkolu: práce se všemi druhy štětců, s dřívkem i perem, pozorování stop, využít různých barevných materiálů pro kolorování

 

KRESBA DO MOKRÉHO PODKLADU

 • Námět: textury oprýskaných zdí, ptačí hnízda
 • Výtvarný problém: rozvíjení náhodných kreslířských objevů
 • Pojetí úkolu: přepis hmatových kontaktů se skutečností – kresba, plastické zásahy i destrukce archu vlhkého balícího papíru

 

OBJEVY PANÍ NÁHODY

 • Námět: čarodějná kniha, tajemný vzkaz, luštitelé šifer
 • Výtvarný problém: porovnání kvality stop zanechaných různě seříznutými hroty dřívka
 • Pojetí úkolu: motivace neznámým písmem – pohled na vznikající stopy a jejich rozvedení, přezvětšení výřezů

 

Použitá literatura:

ROESELOVÁ,VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 44-48. ISBN 80-902267-1-X.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *