Naše fantastická školka

  • Výtvarný záměr: sestrojit ze špejlí a plastelíny dynamický prostorový objekt
  • Výtvarná technika (postup): konstruování ze špejlí a modelíny
  • Pomůcky: špejle, plastelína, fotografie Tančícího domu v Praze
 

Motivace a hra

  • Asociační kruh: ŠkolkaCo všechno se nám vybaví, když se řekne školka?
  • Neverbální komunikace: Školka z kostek – Sedíme v kruhu, každé dítě dostane stejný počet stavebních kostek. Není dovoleno komunikovat. Úkolem je postavit společnou stavbu. Jeden vezme svoji kostku, položí ji a sedne si zpět na své místo. Teprve potom smí vstát další hráč a pokračovat ve stavbě. Předem není určeno pořadí dětí. Pozorujeme, kdo je první bez kostek, kdo váhá se stavbou, kdo staví riskantní stavbu, kdo je opatrný. Aktivita je vhodná pro starší děti. Pokud někdo nedodrží pravidlo nemluvit, učitelka jej upozorní neverbálně (gestem, prstem před ústy…)
  • Seznámení s činností – V čem by mohla být naše školka jiná? (barevnost, tvar budovy, zeleň). Podíváme se na fotografii Tančícího domu. Co nám připomíná svým tvarem? Vymyslíme si a postavíme tu nejfantastičtější školku, jakou si jen můžeme představit.

Realizace výtvarné činnosti

Špejle pro snazší konstruování nalámeme na polovinu. Děti mohou pro stavbu využít jeden odstín plastelíny, nebo barvy různě kombinovat. V průběhu samy zjišťují, jak velké plastelínové kuličky vytvářet, aby jim stavba držela. Zkouší, jak učinit stavbu vyváženou a současně i zajímavou ze všech stran, bojují s křehkostí práce i promyšlenou kompozicí. Po celou dobu si hrají se stabilitou konstrukce.

Závěr

  • Fotografická dokumentace staveb

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *