Muzikopohádky

Muzikopohádky

Muzikopohádky

Kniha v sobě snoubí pohádky, písničky, muzikoterapeutické a hudebně vzdělávací hry a postupy výroby hudebních nástrojů. Ke každé pohádce náleží písnička odkazující k tématu pohádky, stejně tak hry i ruční výroba nástrojů jsou laděné v duchu pohádky. Podle knihy lze vést hodiny ve školkách či na nižším stupni ZŠ, ale i hrát si s dětmi hry doma a předčítat pohádky před spaním. Hlavní myšlenkou této knihy je propojení příběhu s dalšími výchovně vzdělávacími a terapeutickými procesy. V každé pohádce je řešena situace, která vychází z dětského prostředí (přátelství, láska, zrada, poslušnost, neshody v komunikaci atd.). Je zde kladen důraz na pochopení situace, pojmenování pocitů, prožití dané situace a rozebrání možných reakcí za pomocí právě terapeutických technik. Děti se též učí základní dovednosti v oblasti hudební výchovy.

 

Recenze

Nedokázala bych lépe než anotace popsat, o čem Muzikopohádky  jsou.  Abyste si ale trochu víc dokázali představit, co v knize najdete, nastíním její obsah.

Hned na začátku bych chtěla zmínit promyšlenost a provázanost jednotlivých činností. Jedná se o takové jednodenní hudební projekty, kdy na počátku stojí pohádka, která v sobě vždy nese nějaké ponaučení, které se rozebírá v diskusi, aby mu děti porozuměly a hlouběji se nad ním zamyslely. Následuje písnička, která je jakýmsi zhudebněním děje přečtené pohádky. Na písničku navazuje hra motivovaná pohádkou zpravidla spjatá s hudbou. Jedná se o hry muzikoterapeutické, ale také pohybové, hudebně pohybové, hudebně vzdělávací. Na závěr každé kapitoly si děti mohou vyrobit jednoduchý hudební nástroj.

Celkem kniha čítá 17 kapitol.

  • Pohádky dlouhé na  2 – 2,5 stránky se příjemně čtou. Děti se v nich dozví leckdy i nové poznatky jako například, co pomáhá na spánek, k čemu je dobrá kopřiva, nebo se obeznámí s méně známými zvířaty. Každá pohádka v sobě nese velké poučení týkající se lidských vlastností i chování. V pohádkách jsou zvířata polidštěna, vyskytují se v nich různí skřítkové a víly s kouzelnými schopnostmi. V mnoha pohádkách se na pozadí objevuje téma spjaté s hudbou.
  • K zamyšlení – Otázky, které by ověřovaly, jak děti pohádku pozorně poslouchaly, zde nehledejte. Otázky vedou k přemýšlení o lidských vlastnostech a chování, o kterých pohádka pojednávala.
  • Písnička – Text, délka písní i melodie nejsou pro děti předškolního věku náročné. Notový zápis písní je nejčastěji v tónině C dur, D dur a A dur, aby je svým hlasovým rozsahem zvládly vyzpívat děti, pro které je kniha určena. Pokud se při hře na piano vyhýbáte písním s předznamenáním, tak jejich nácvik bude pro vás zpočátku náročnější, ale vlivem chytlavých melodií věřím, že to nevzdáte a některou z nich naučíte sebe i děti.
  • Muzikoterapeutická hra – Rytmická cvičení, tanec s rekvizitami, vyjádření nálad hudebními nástroji, situační hry, vnímání odlišných stylů hudby, to a daleko více najdete v této části.
  • Výroba hudebního nástroje –  V každé kapitole dostanete tip na výrobu hudebního nástroje z běžně dostupných pomůcek (přírodniny, plastové lahve a víčka, korálky, luštěniny, karton, ruličky, kolíčky). Autorka předkládá postup na výrobu dešťové hole, chrastící želvy, zvonkohry, kastanět, bubínku nebo rumbakoule. Při výrobě vám hodně pomohou kresby zachycující buď hotový nástroj anebo zakreslený postup krok po kroku.  

Za mě opět skvělá publikace s nápady zaměřenými na hudbu.  Tematicky pohádky nekorespondují s týdenními plány, ale  to není podmínkou žádné metodické knihy. Ti, co je budou chtít zařadit do práce v průběhu roku, si určitě najdou prostor, kam je začlenit. A abych neopomněla na rodiče, tak není problém realizovat aktivity i s jedním dítětem.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *