Najdu Edu na posedu

Najdu Edu na posedu

Najdu Edu na posedu – Hledání rozdílů s logopedickou říkankou

Hledání rozdílů je úkol, který mají všechny děti v oblibě. Kromě zrakové pozornosti a diferenciace si však děti v této knize procvičí především výslovnost, tvorbu vět, vyjadřování, logické myšlení, postřeh a smysl pro rým. Každý úkol je zaměřen na jednu hlásku, text říkanky vždy vychází z tématu obrázku. Pod obrázkem na protější straně jsou vypsána slova doporučená pro jeho popis a současně zaměřená k procvičování dané hlásky.

Publikace tohoto typu, propojující hledání rozdílů s logopedií, u nás doposud nevyšla. Je určena pro děti předškolního a mladšího školního věku a jejich rodiče, logopedy a pedagogy MŠ a ZŠ.

 

Recenze

Mnoho dětí ve školce zápolí se správnou výslovností některé z hlásek, ale jejich procvičování baví málokoho. Abych dětem alespoň trochu mohla pomoct, absolvovala jsem kurz na logopedickou asistentku. Proto vítám různé logopedické pomůcky a určitě ocením, když kniha bude obsahovat další možné nápady pro práci s dětmi.

Najdu Edu na posedu je poměrně obsáhlá publikace na 96 stran v měkké vazbě ve formátu A4 ilustrovanou Vendulou Hegerovou známou svými líbivými obrázky, které děti zaujmou na první pohled. Hlavním cílem publikace je hledání rozdílů mezi dvěma obrázky. Děti jsou vedeny k pozornosti, k zapojení zrakového vnímání a všímání si odlišností. Dalším cílem je použití vepsaných slov při povídání o obrázku s apelem na správnou výslovnost procvičované hlásky. Díky tomu si rozšíří slovní zásobu, rozvinou komunikační schopnosti. V neposlední řadě zde nalezneme krátké autorské říkanky rozvíjející paměť dětí.

V knize nehledejte průpravná cvičení (dechová, fonační, artikulační), kterými zpravidla začínají logopedické aktivity, ani teorii o nápodobě jednotlivých hlásek. Listy slouží k tréninku výslovnosti již vyvozené hlásky.

V horních rozích každé strany je velkým písmem zvýrazněná hláska/hlásková skupina, kterou se dvoustrana zabývá a vedle ní název vystihující téma obrázku. V publikaci najdete tyto hlásky k procvičování: BPM, V, F, H, CH, J, BĚPĚVĚ, K, ĎŤŇ, Č, Š, Ž, ČŠŽ, C, S, Z, CSZ, ČŠŽ X CSZ, DTN, L, R, Ř. Každé hlásce jsou nejčastěji věnovány 2 dvoustrany, těm nejnáročnějším (L, R, Ř) až 5 dvoustran.

Velké barevné obrázky se liší v 6 až 10 chybějících detailech, nebo pozměněné barevnosti. Vlivem toho nelze listy kopírovat, ale na druhou stranu si děti procvičí rozlišování barev, které je vhodné i pojmenovávat.  Pod levým obrázkem najdeme zadání o hledání rozdílů, výzvu k povídání o tématu a zeleně slova k procvičování, jež by se děti měly pokusit použít při vyprávění o obrázku. Slova mají zvýrazněná písmena, kterými se dvoustrana zabývá; nachází se na začátku, na konci i uprostřed slova. Jistě víte, že abychom mohli říct, že má dítě hlásku zafixovanou, musí ji umět použít v jakékoliv části slova. Obrázky zachycují mnoho dějů, o kterých lze bezproblémově dlouze hovořit. Zadání je u všech hlásek stejné.  Pokud byste chtěli s obrázky pracovat dál, je potřeba vaší kreativity, kniha vám to neprozradí. Škoda tedy, že publikace neobsahuje třeba otázky vycházející z obrázků jako například: Spočítej, kolik vidíš na obrázku kačenek;  je jídlo, které vidíš na obrázku zdravé; ukaž na obrázku kleště, pilu apod. Pod pravým obrázkem je vepsána krátká lehce zapamatovatelná říkanka vázající se k obrázku opět se zvýrazněnými hláskami, na které je dvojstrana zaměřena. Říkanky jsou vtipné, dětem se budou určitě líbit a pedagog z nich může čerpat i na besídku.

Kniha se hodí pro individuální logopedickou práci s dítětem. Kdo procvičovat konkrétní hlásky příliš nepotřebuje, postačí hledání rozdílů, které děti zabaví na dlouhou dobu.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *