Malba akvarelem

 • využívá všech barev palety kromě běloby, kterou nahrazuje prosvítající bílý tón podkladu
 • v ZŠ se jedná o nejdostupnější a nejčastější užívanou techniku
 • neumožňuje mísit barvy jako tempera
 • práce s tekoucí barvou na mokrém podkladu pomáhá udržet spontánní malířský přednes

 

DRUHY

knoflíkové vodové barvy

 • mohou mít 12-24 tónů
 • jejich kvalita je průměrná,  mnohé odstíny bývají kalné a některé barvy ve studené části spektra se od sebe málo liší
 • převládající zemitý charakter barev ztěžuje mísení odstínů, které ztrácí svou sytost
 • proto je dobré volit sadu s co nejširší škálou barev

Vodové barvy

anilinové barvy

 • jsou transparentní a jasné, jejichž 12 tónů se výrazně liší
 • výborně se s vodou rozpouští a snadno vytváří libovolné barevné tóny
 • jen při nadměrném užívání běloby nebo po několikerém  přemalování ploch se může objevit kalný mat
 • kdysi byly anilinové barvy jedovaté, dnes již výrobci zaručují jejich bezpečnost
 • pro malbu jsou tyto barvy nejvýhodnějším a nejtvárnějším barevným materiálem

anilinové barvy

klasické akvarelové barvy

 • obsahují vyrovnanou  a příjemně tlumenou škálu barev o 24 i více tónech
 • barvy se dobře rozpouští i mísí
 • pro školní praxi jsou však finančně nedostupné

klasické akvarelové barvy

VOLBA ŠTĚTCŮ

 • malba vodovými barvami vyžaduje kulaté vlasové štětce různých velikostí, které pojmou dostatek vody
 • velikost štětců je závislá na formátu a druhu vodových barev
  • knoflíkové barvy vyžadují menší štětce, většími štětci si děti špiní ostatní tóny
  • voda, kterou štětce obsahují, zaplavují krabičku s barvami, rozpouští je a ovlivňuje barevnost malby
 • pro podmalbu nebo velký formát jsou vhodné větší štětce
 • menší štětce dávající malbě tvar by měly být poddajné a vláčné
 • pro malířský i kreslířský přístup je možné použít štětce s ostrou špičkou
 • pokud žáci chtějí malbu propracovat, používají ploché vlasové štětce, které do mokré plochy vnáší neomezené množství barvy, mohou přesně modelovat tvary a objemy

 

VÝTVARNÉ POSTUPY

malba na mokrém podkladu

 • barvy se rozpíjejí, prostupují a vytvářejí živou, dynamickou podmalbu
 • provlhlá plocha postupně zasychá
 • žák ji zprvu udržuje mokrou pomocí hubky, později na zasychajících plochách barev malbu zpřesňuje a barevně dotváří
 • zpevnit tekoucí skvrny barev lze i kresbou vyrytou obráceným koncem štětce

 

řazení barevných ploch vedle sebe na suchém podkladu

 • vyžaduje rozvinutou představivost, zručnost a předvídat  vztahy sousedních barev
 • základy jsou v kolorované kresbě, kde barevné plochy  doplňují jistou, zřetelnou linku dřívka a tuše, či inkoustu
 • později je možné využít pero a tuš nebo tužku

 

KOMBINOVÁNÍ S JINÝMI TECHNIKAMI

 • spojení kresby perem nebo dřívkem s malbou akvarelem
 • spojení malby akvarelem navazující na kresbu uhlem nebo rudkou
 • kolorování některých grafických technik (tisk z koláže, linoryt)
 • spojení s netradičními výtvarnými postupy – muchláží, koláží, frotáží

 

METODICKÉ OBTÍŽE

 • s obtížemi se setkáváme na počátku
 • děti leká barva rozpouštějící se na mokrém podkladu, bojí se do ní vstupovat a zpřesňovat malbu
 • nejvíce jim činí problém detaily, které se rozpíjejí a mění barevnost
  • osvojit si pracovní návyky- způsob zacházení s vodou, vytírání mokrých míst hubkou, volba štětců, podání malby, lepší je použít větší formát
 • výraznější obtíže nastávají v pubertě
  • žák se snaží být věcný, opírá se o drobnokresbu štětcem a barevnými plochami ji jen koloruje
  • tímto ztrácí malířský charakter
  • jistotu mu může poskytnout rozvržení plochy tužkou bez detailů a podrobností
  • důraz je na vlhkou podmalbu

 

VÝTVARNÉ NÁMĚTY – MALBA VODOVÝMI BARVAMI

KOLOROVANÁ KRESBA

 • Námět: ilustrace pohádky, já a moje nejmilejší hračka, žitné pole
 • Výtvarný problém: spojení kresba a malby
 • Pojetí úkolu: barevné rozpracování kresby dřívkem a tuší, nebo voskovým pastelem, hledání výrazu

MALBA TEKOUCÍMI BARVAMI

 • Námět: slepice na dvorku, proudící voda v potoce, ohňostroj
 • Výtvarný problém: příběhy barev a linií v mokrém podkladu
 • Pojetí úkolu: hra s pohybem barevné plochy

 

SOUSEDÍCÍ PLOCHY BAREV

 • Námět: ptačí peří, kolečkové brusle, město
 • Výtvarný problém: barevná kompozice plochy
 • Pojetí úkolu: práce na suchém podkladu – mísení barev mimo malbu, pokládání barev na jednotlivé části kompozice, udržení suché hranice mezi plochami

 

Použitá literatura:

ROESELOVÁ, VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 74-79. ISBN 80-902267-1-X.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *