Písničky na hraní + CD

Písničky na hraní

Písničky na hraní – Písničky a hry rozvíjející hudební tvořivost dětí

Knížka a přiložené CD představují soubor písniček doprovázený hrami a inspiracemi na aktivity, kterými můžeme obohatit výchovu dětí předškolního a mladšího školního věku. Písničky na CD zpívají Magda Reifová, Jitka Molavcová, Petra Páchová, Filip Sychra, Zdeněk Hříbal a Petr Vacek. Motivy úkolů a her vycházejí vždy z tématu písničky, rozvíjejí ho skrze dechová a rytmická cvičení a kreativní hudební úkoly; to vše ve spojení s pohybem, povídáním, případně výtvarným projevem. Knížku ocení pedagogové v MŠ, ZŠ, mimoškolní pedagogové, vychovatelé, aktivní rodiče a všichni, kdo se s dětmi chtějí naučit hezké nové písničky a hry.

 

Recenze

Na přiloženém CD v knize najdeme 18 tracků o celkové délce 51 minut. CD obsahuje 14 autorských písní a 4 říkanky (v obsahu označeny kurzívou). Řazení písní na CD odpovídá řazení jednotlivých kapitol knihy. Každá ze 14 kapitol začíná písničkou s notovým zápisem a kompletním textem písně na další straně. Následuje krátký text, o čem písnička pojednává, klade dětem doplňující otázky, vysvětluje jim neznámá slova a motivy. Na tento text navazují různé hry a úkoly vycházející z textu sloužící k jeho porozumění a rozvíjení diskuse o tématu.  Na konci kapitoly jsou hudební úkoly. U jednotlivých aktivit najdete piktogramy pro snadnější orientaci. Ty se týkají stupně obtížnosti, typu aktivity (výtvarná, hudební, řečová, dramatická), materiálních podmínek (zda je potřeba klavír, hudební nástroje, CD apod.) a rozvíjejících kompetencí.

Tematické zaměření písniček je poměrně široké – od pohádkových motivů (Vodník) přes motivy každodenních dětských činností (Kreslení) k motivům zvířecím (Bernardýn, Doba medová), zeměpisným (Doopravdy žiju v karnevalu v Riu) a environmentálním (Jaká je voda, Tma).

Notové zápisy určené pro pedagogy jsou zapsané v hlasové poloze, které jsou svým rozsahem vhodné pro dětský hlas. Jedná se převážně o tóniny C dur a jim blízké, které mají co nejméně předznamenání. Tóniny se však neshodují s tóninami na nahrávce.

Délka písní je dle mého názoru pro 5-6 leté děti dlouhá (až 160 taktů) a obsah pro tuto věkovou skupinu ne vždy srozumitelný a pochopitelný.  V knize jsem našla přibližně 6 písní s notovým zápisem na jednu stranu, které by se s 5-6 letými dětmi daly zvládnout snadno naučit. Pokud i přesto bychom chtěli ve školce pracovat se všemi písněmi, je potřeba opakovaný poslech, aby se děti zaměřily na význam písně.

Hudební úkoly jsou vhodnější pro mladší školní věk, které mají již základy v hudební nauce – umí noty, orientují se více v melodii a rytmu. Úkoly k textu písně jsou z hlediska náročnosti různorodé. Některé pojmy (přísloví, zeměpisné informace) jsou určené spíše pro děti ZŠ, ale objevuje se i řada aktivit, kterou zvládnou už předškolní děti.

Publikace obsahuje témata, která jsou méně zpracovaná v  metodických příručkách. Myslím si, že je kniha ideální pro učitele 1. stupně ZŠ, ale najdou v ní určitě inspiraci i pedagogové MŠ i 2. stupně ZŠ.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *