Gotické sochařství a malířství

ČESKÉ GOTICKÉ MALÍŘSTVÍ

 • bylo svázáno s předpisy (co se může malovat a jak)
 • zlacené pozadí (výplň prostoru); dekorativnost
 • nejprve se gotika objevila v knižním malířství (konec 13. stol.), v deskovém malířství a ve vrcholné a pozdní gotice i v malířství nástěnném
 • ve vrcholné gotice – za Karla IV rozmach gotického malířství – * pražská malířská škola
 • pozdní gotice (2. pol. 15. st.) rozmach malířství pod vlivem Nizozemí
 

 Knižní malířství

a) Raná gotika

 • knihy pro běžnou liturgickou praxi (antifonáře, lekcionáře, graduály…)
 • Liturgické knihy pro cisterciácký klášter na Starém Brně
 • Pasionál abatyše Kunhuty
 • Velislavova bible

 b) Vrcholná gotika

 • Karel IV – vlivy vyspělé francouzské gotiky + Václav IV – dvorské miniaturní malířství
 • iluminátorské dílny
 • malba výrazně směřuje k realismu
 • prvky rostlinné, zvířecí a figurální; plastické podání tvarů barvou
 •  Evangeliář Jana z Opavy
 • Bible Václava IV.
 • titulní list Zlaté buly Karla IV.

 c) Pozdní gotika

 • vynález knihtisku – ústup knižní malby, jen ve zpěvnících náboženských písní (kancionály, graduály, antifonáře) a v modlitebních knihách (breviáře, hodinky)
 • Kutnohorský graduál
 • Smíškovský graduál (výjevy upálení Mistra Jana Husa)
 • Jenský kodex
 • Graduál litoměřický (Hus v kostnici a upálení)

 Deskové malířství

a) Vrcholná gotika                    

 • Predela roudnická – nejstarší zachovalá desková malba u nás
MISTR VYŠEBRODSKÉHO OLTÁŘE
 • princip hierarchie (velikost postav jako v Egyptě)
 • Vyšebrodský cyklus – 9 desek oltáře ze života Krista pro kostel ve Vyšším Brodě
 • Madona z Veveří 
MISTR THEODORIK
 • jediný z dvorních malířů Karla IV.
 • měkká světelná modelace, osobitý typ hlav se silným nosem
 • jeho práce je zaměřena na obrazy svatých
 • přesahování malby na rám obrazů
 • Nebeské vojsko Kristovo – Kaple sv. Kříže na Karlštejně
MISTR TŘEBOŇSKÝ
 • metoda šerosvitu, snaha řešit perspektivně prostor
 • tvorba krásných madon – idealizace, lyričnost, dekorativnost, ladnost, jemnost
  • Madona vyšebrodská (dítě napravo)
  • Madona zlatokorunská (dítě nalevo)
  • Roudnická madona
  • Zmrtvýchvstání Krista
  • Kristus na hoře Olivetské
   • objevuje se doprovodný děj = jde k realismu
   • postavy splývají s pozadím, pozadí = červené

 b) Pozdní gotika

 • opětovný rozmach deskového malířství po husitských válkách

MISTR KŘIVOKLÁDSKÉHO OLTÁŘE

 • Křivoklátský  oltář

MISTR SVATOJIŘSKÉHO OLTÁŘE 

 •  triptych Smrt P. Marie
 •  Sv. Jiří s drakem (1. obraz krajiny)

MISTR LITOMĚŘICKÝ

 • polyptych se 6 deskami s Kristovými pašijemi a výjevy ze života P. Marie

 Nástěnné malířství

a) Ranná gotika

 • románský charakter malířství
 • děkanský kostel Narození P. Marie  v Písku
 • klášter johanitů ve Strakonicích

b) Vrcholná gotika

 • výzdoba Pražského hradu, Karlštejna a kláštera Na Slovanech v Praze
 • Zlatá brána – mozaika posledního soudu
 • Betlémská kaple – Husovy citáty a malby antitezí
 • Mistr Oswaldchrám sv. Víta v Praze

c) Pozdní gotika

 • Vladislav Jagelonský, bohatí měšťané a šlechta – objednavatelé umění
 • výzdoba chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře – hornické motivy
 • Svatováclavská kaple chrámu sv. Víta v Praze
 • klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie v Bechyni
 • výzdoba hradů – Zvíkov, Žirovnice, Písek

České gotické sochařství

 • proporce zobrazení lidského těla neodpovídají
 • sochy nejsou v pohybu, polychromovány
 • gotické sochařství se soustředilo na výraz a odraz duševního vztahu
 • až v pozdně gotickém umění se výrazně objevuje realistická linie
 • socha je dělána do určitého prostoru v architektuře
 • náměty náboženské + sochy králů a světců

Raná gotika

 • (Přemyslovci 1230 – 1330)
 • plastika výzdobná – vstupní portály, archivolty, hlavicích sloupů, výzdoba křtitelnic
 • Předklášteří v Tišnově – výzdoba portálu
 • klášterní kostely sv. Václava a sv. Salvadora v Anežském klášteře na Františku
 • portál kostela Bartoloměje v Kolíně

 Vrcholná gotika

 • (Lucemburská 1330 – 1420)
 • hodně dřevěných polychromovaných plastik, neznámé plastiky na domech
 • několik typů plastik:

⇒ Madona s dítětem

 • pol. 15. stol. – období krásných madon – štíhlé, protáhlé, silně esovitě prohnuté, malá hlava nakloněna k dítěti, šťastný výraz, odhmotnění postavy
  • Madona Strakonická
  • Madona Krumlovská
  • Madona Plzeňská
   • polychromovány – modrá = nebe, touha, víra; červená = láska

Pieta

 • zobrazení Kristova těla sejmuté z kříže na klíně Marie
 • Chebská pieta
 • Pieta z kostela sv. Tomáše v Brně – 1. horizontální pieta (Jindřich Parléř)

⇒ Ukřižování (krucifix)

 • utrpení Krista na kříži, expresivní

Tympanon = prostor ve štítu portálu nad dveřmi, oknem, zpravidla polokruhového nebo trojúhelníkového tvaru, bývají tu figurální plastiky nebo reliéfy

 • na kostele sv. Bartoloměje v Kolíně
 • ve staronové synagoze v Praze

PETR PARLÉŘ 

 • architekt, sochař
 • socha Václava v kapli ve sv. Vítu – polychromovaná
 • busty v triforiu ve sv. Vítu = králové, císaři, manželky, synové, stavitelé, správci stavby, biskupové; na vnějším triforiu = světci
 • Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně – sochy
 • socha sv. Jiří na Pražském hradu bronzová jezdecká plastika
 • náhrobky českých králů – kamenné sarkofágy v chórových kaplích
 • výzdoba Karlova mostu – Mostecká věž

MISTR KRUMLOVSKÉ MADONY 

 • Krumlovská madona
 • Plzeňská madona v kostele sv. Bartoloměje

 Pozdní gotika

 • Čechy ovlivnil pozdně gotický nizozemský realismus
 • přichází umělci ze Saska a Německa
 • rozvoj řezbářství, tvorba křídlových oltářů, reliéfů
 • rozevláté plastiky, naturalistický styl = barokizace gotického umění
 • mnoha figurové výjevy Ukřižování a Oplakávání – pojaty silně expresivně
 • hlavní je vyprávění, ne obsah = realismus, dramatičnost, bolest, napětí
  • Křivoklátská archa
  • Hradní kaple na Křivoklátě
  • Oplakávání Krista ze Žebráku, ze Zvíkova

BENEDIKT REJT

 • Královské oratorium ve sv. Vítu
 • Vladislavský sál

MATĚJ REJSEK

 • Prašná brána
4.75/5 (8)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

1 názor na “Gotické sochařství a malířství”

 1. Je zajímavé slyšet názory dětí na tvorbu autorů gotického umění.Děti umí najít srovnání se současností,obdivují kvalitu nakresleného, namalovaného a líbí se jim jak tehdejší umělci tvořili..Ačkoli se někdy děsí z namalovaných výjevů z bitev a utrpení,děti ve svých obrázcích hrůzy zobrazují .

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *