Baroko – Čechy

 • přišlo z Itálie a Španělska
 • proud klasicizující a dynamický
  • klasicizující – založeno na přímkách – Francie
  • dynamický – založeno na křivkách – Čechy, Německo, Rakousko
 • je nástrojem a prostředkem katolické církve k šíření svých myšlenek a moci
 • do popředí se dostávají náboženské znaky
 • doba poslušnosti, roboty a lidového útlaku
 • je opakem racionální renesance, klade důraz na duchovní prožitek
 • hledá pohyb, dynamiku, napětí, dramatičnost = využívá k tomu světlo, světelné efekty
 • proti rozumu vyzdvihuje smysly, chce pohladit člověka svou pompézností, zdobností a bohatstvím
 

ARCHITEKTURA

 • vzniká pod vedením architektů z Itálie, Německa, Vídně
 • vývoj české barokní architektury dělíme na 3 období:
 • raný barok (17. st.)
 • vrcholný barok (1700 – 1740)
 • pozdní barok (po 1740 – současný s rokokem a klasicismem)
 • pracuje se stejnými prvky jako renesance, ale používá je složitěji, dekorativněji

ZNAKY

 • půdorysy staveb složitě členěné, vznikají jako průniky a prostupováním elips, kružnic a křivek
 • cihlové zdivo pokryto omítkou
 • klenby – zvětšené rozpětí valené klenby + součástí jsou zvonice
 • kopule – „ česká placka“ je nad čtvercem, „pruská placka“ je nad obdélníkem
 • okna obdélníková, zakončené obloučkem; oválné „ KÁZULOVÁ“ nebo kruhovité
 • střechy – kaskádovité, jejich součástí je mansarda (podkroví)
  • jsou pokryty měděným plechem nebo taškami preizy
 • štíty domů – voluta + socha, vázy, koule, šišky, obelisk
 • stěny jsou zprohýbané ven (konvexní)
  • součástí stěn jsou niky (půl obloukovité výklenky)
  • vevnitř jsou zdobeny štukem, sádrovým obkladem, zlacením
  • štuková výzdoba fasád – ornament, mušle, nadokenní římsy a parapety
 • fasáda – symetrická, zvlněná, využívá barevného kontrastu, na vrcholech pilastrů a průčelí  sochařská výzdoba
 • pilastry, pilíře, sloupy a kaskády zdobí stěny staveb
 • zámecká dispozice – trojkřídlá- 4. strana obvykle uzavřena kovanou ozdobnou mříží
 • cibulovité báně věží
 • architektura je osově souměrná

Církevní kostely, oratoria, morové sloupy

Světské – koleje, paláce, domy, kašny

RANÉ BAROKO

GIOVANNI BATTISTA PIERONI
 • * 1586 – † 1654, Itálie
 • italský architekt; značnou část života působil v českých zemích
 • projektoval množství fortifikačních, církevních a sídelních či reprezentačních staveb
 • zabýval se také urbanismem či komponovanou krajinou
 • Valdštejnský palác, Praha
  • velká barokní budova- užita italská renesance, průčelí barokní
 • Valdštejnská lodžie
 • Jezuitská kolej, Jičín
 • zámek Náchod

 

CARLO LURAGO
 • * 1615 – † 1684
 • italský barokní architekt a sochař, který pracoval hlavně v Čechách, v Rakousku a Bavorsku
 • jeden z nejvýznamnějších architektů českého a pražského baroka
 • pracoval pro jezuity
 • Klementinum
 • Kostel Nejsvětějšího Salvátora
 • Kostel sv. Ignáce z Loyoly
 • Leopoldova brána na Vyšehradě
 • Jezuitská kolej na Starém Městě
 • Jesuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové
 • Zámek Humprecht

 

FRANCESCO CARATTI
 • * 1615/1620 –  † 1677
 • Černínský palác na Hradčanech
  • dnes Ministerstvo zahraničních věcí
  • nejmohutnější pražský palác pro hraběte Černína
  • dostavěl František Maxmilián Kaňka v 18. století
 • Michnův palác na Malé Straně
 • kostel sv. Maří Magdaleny na Malé Straně
 • přestavba zámku a kostela v Roudnici

 

 • Francesco Caratti – Černínský palác
 • Zdroj: mapy.cz
GIOVANNI DOMENICO ORSI
 • * 1634 – † 1679, Vídeň, Praha
 • jeho otec: Giovanni Battista Orsi (Loreta v Praze)
 • Jezuitské koleje v Kutné Hoře
 • Kolovratský palác
 • Profesní dům
 • Teologický sál Strahovské knihovny

 

 • Giovanni Domenico Orsi – Kolovratský palác
 • Zdroj: .kudyznudy.cz
JAN BAPTISTA MATHEY
 • * 1630 – † 1696, Francie
 • předznamenává příchod vrcholného baroka
 • vyučil se malířem, ale dnes neznáme ani jednu jeho malířskou práci
 •  tvorba nevykazuje žádné vlivy tehdejší francouzské architektury, ale naprosto jednoznačně je v ní cítit vliv italské (římské) architektury
 • do Čech uvedl typ trojkřídlého zámku s ústředním hlavním sálem
 • Letohrádek Trója, Praha
 • Toskánský palác, Praha
 • Arcibiskupský palác, Praha
 • Kostel svatého Františka Serafinského, Praha

 

VRCHOLNÉ BAROKO

KRYŠTOF DIENTZENHOFER
 • *1655 – † 1722, Německo, ČR
 • pro jeho stavby je typické dokonalé provedení detailů (hlavice, patky sloupů a další stavební prvky)
 • poprvé u nás použil složité klenební konstrukce, kde se rafinovaně prostupují geometrické plochy
 • stavby jsou velmi dynamické a iluzorní
 • používá nejrůznější půdorysy
 • pomocí střídání tvarů konkávních a konvexních vyvolává perspektivní iluze
 • Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně
  • připravil celkový plán
  • připravil část průčelí, interiér (dynamické baroko)
  • jeho syn dostavuje kněžiště (=lineární baroko)
 • Kostel sv. Markéty v Břevnově
 • kostel sv. Kláry v Chebu

 

 • Kryštof Dientzenhofer – Chrám sv. Mikuláše
 • Zdroj: prague.eu
JAN BLAŽEJ SANTINI – AICHEL
 • * 1677 – † 1723, ČR, Itálie
 • vytvořil barokní gotiku
 • vytvořen na přání církevních řádů (benediktinů, premonstrátů a cisterciáků)
 • přestavby gotických objektů
 • Kostel Panny Marie v Kladrubech
 • Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře
  • má půdorys pěticípé hvězdy
  • zařazen do seznamu chráněných památek UNESCO
 • Zámek Karlova Koruna
 • Mariánská Týnice

 

 • Santini –  Aischel – Kostel sv. Jana Nepomuckého
 • Zdroj: kudyznudy.cz
GIOVANNI GIACOMO TENCALLA
 • Loreta v Mikulově
 • Svatý kopeček – klášterní hradisko
 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Valtice

 

 • Giovanni Giacomo Tencalla – Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Valticích
 • Zdroj: turistika.cz
GIOVANNI BATTISTA ALLIPRANDI
 • * 1665 – † 1720, Itálie, ČR
 • specializoval se na projektování zámecké architektury a pražských šlechtických paláců, v menší míře je i autorem sakrálních staveb
 • působil především v Praze – pevnostní stavitel
 • své stavby obkládal zásadně  pískovcem
 • Kostel  Nejsvětější Trojice v Kuksu
 • Šternberský palác v Praze
 • Zámek Veltrusy
 • Zámek Liblice
 • Zámek Týnec

 

 • Giovanni Battista Alliprandi – Kostel  Nejsvětější Trojice v Kuksu
 • Zdroj: turistika.cz

POZDNÍ BAROKO

FRANTIŠEK MAXMILIÁN KAŇKA
 • * 1674 – † 1766, ČR
 • nejžádanější pražský architekt
 • spolupracoval se Santinim, Alliprandim
 • 1723 byl jmenován císařským architektem
 • nebyl vyznavačem dynamického baroka
 • Černínský palác
 • Zámek Vinoř
 • chrám sv. Klimenta v Praze
 • Klementinum včetně Zrcadlové a Vlašské kaple
 • přestavba zámku Konopiště
 • zámek v Liběchově

 

KILIÁN IGNÁC DIENTZENHOFER
 • *1689 – † 1751, Praha
 • syn Kryštofa, dokončoval mnoho staveb po otci
 • jeho stavby – ukázka barokního dualismu (klid vnější fasády v kontrastu s vnitřní dynamikou)
 • interiér nezávisle řešen na exteriéru
 • Michnův letohrádek  – Vila Amerika
 • Kostel sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech
 • Kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí
 • dostavba chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně
 • kostel v Karlových Varech, Broumově

 

 • Kilián Ignác Dientzenhofer – Kostel sv. Mikuláše 
 • Zdroj: cs.wikipedia.org

SOCHAŘSTVÍ

 • je vázáno na architekturu
 • výzdoba interiérů, exteriérů (průčelí, štíty staveb), veřejných prostranství (kašny, morové sloupy)
 • opouští renesanční ideál krásy – nedodržuje anatomii těla, pracuje s nadsázkou a deformací
 • soustřeďuje se na sílu výrazu, výrazný pohyb
 • většina soch do šroubovice (trup, končetiny, točení kolem své osy)
 • gesta, mimika, světlo, které sochu osvětluje
 • vyjadřují stav extáze, rozkoše, bolesti, zoufalství, nicoty
 • často polychromované – nejčastěji zlatá a bílá barva, potahované štukem
 • téma: náboženské a mytologické
 • Materiál: pískovec, sádra, dřevo, ojedinělé kovy, zlato
 • sochaři jsou především řezbáři
 • neexistují autorská práva- témata se často přebírají
 • sochaři nepracují podle živého modelu
 • BOZZETO – hliněný model dělaný mistrem
 • MODELLETO – propracovaný model pro zákazníka, muselo projít přísnou komisí
JAN JIŘÍ BENDL
 • * asi 1610 – † 1680, Německo, Praha
 • pro jeho figury je typická barokní rotace, schéma zdvižené a podepřené paže, násilné vybočení nohy  a ne zcela zvládnuté tělesné proporce
 • využíval kámen a dřevo
 • Herkules zdolávající Kerbera v Královské zahradě
 • sošky v průčelí sv. Salvátora v Klementinu
 • Jezdecká socha sv. Václava  (na Vyšehradě)
 • seskupení soch na Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí (v roku 1918 stržena davem)

 

 • Jan Jiří Bendl – Socha svatého Václava na Vyšehradě
 • Zdroj: cs.wikipedia.org
MATYÁŠ BERNARD BRAUN
 • *1684 – † 1738, Rakousko, Praha
 • forma bez jemnosti a detailů
 • užívá nadsazené proděravění, dynamičnost, pathos, expresi, prudký kontrast
 • výzdoba kostela sv. Klimenta v Klementinu
 • Náhrobek hraběte Leopolda Šlika (Katedrála sv. Víta)
 • Sochy Judy Tadeáše a Jana Nepomuckého v Klementinu
 • Sen svaté Luitgardy
 • 24 soch Ctností a Neřestí v Kuksu – po 12 + 2 andělé v průčelí Kuksu
 • Betlém (u Kuksu)  – sousoší Jákobovy studny, socha, socha kající se Máří Magdaleny. socha poustevníka Juana Garina aj.

 

 • Matyáš Bernard Braun – sochy Cností a Neřestí v Kuksu
 • Zdroj: kudyznudy.cz
FERDINAND MAXMILIÁN BROKOFF
 • * 1688 – † 1731, ČR
 • syn Jana Brokoffa
 • s Braunem nejvýznamnější sochaři Baroka
 • využívá monumentálnosti, realistické detaily, usiluje o valér
 • sousoší sv. Jana Křtitele na Maltézském náměstí
 • Sochy na Karlově mostě
  • sousoší sv. Barbory se sv. Markétou a sv. Alžbětou
  • sousoší Františka Xaverského
  • sousoší sv. Vincence se sv.  Prokopem
  • sousoší sv. Ignáce z Loyoly
  • socha sv. Kajetána
  • socha sv. Víta 
  • socha sv. Vojtěcha

 

 • Ferdinand Maxmilián Brokoff – Sochy na Karlově mostě
 • Zdroj: cs.wikipedia.org

MALÍŘSTVÍ

 • figurální malba v popředí
 • malby el-fresco (nástěnné) na stropech
 • malby na plátně (závěsné)
 • závěsný obraz– nejčastěji náboženské náměty, historické scény, zobrazování světců i světské nenáboženské výjevy ze života
 • temnosvit – prudké kontrasty mezi světlem a stínem
 • celková kompozice- dynamická, neklidná, neobvyklé zkratky postav
 • objednavateli jsou především mnišské řády – jezuité, cisterciáci, premonstráti a šlechta
KAREL ŠKRÉTA
 • * 1610 – † 1674, ČR
 • patří k nejvýznamnějším malířům českého baroka
 • jeho dílna byla jednou z největších v Praze a Škréta v ní zaměstnával celou řadu učedníků a tovaryšů
 • proslavil se svými vynikajícími portréty, oltářními malbami, kresbami a návrhy ilustrací
 • jen zřídkakdy maloval obrazy s mytologickými tématy
 • v pozdějších dílech začal používat techniku šerosvitu
 • Svatováclavský cyklus  – cyklus 6 oltářních obrazů
 • sv. Karel Boromejský navštěvuje nemocné morem
 • Nanebevzetí Panny Marie v Týnském kostele v Praze
 • Pašijový cyklus – 10 obrazů pro malostranský kostel sv. Mikuláše

 

 • Karel Škréta – Sv. Karel Boromejský navštěvuje nemocné morem
 • Zdroj: novinky.cz
PETR BRANDL
 • * 1668 – † 1735, ČR
 •  podílel na malování rozměrných oltářních výjevů
 • jeho díla byla plná dramatičnosti, s vytříbeným stylem barevnosti, šerosvitu, prostorovosti obrazových scén i náročnosti kompozic
 • po roce 1720 se začal věnovat portrétní tvorbě a jeho rukopis se značně uvolnil, dílo postrádá dramatičnost a intenzitu jeho předchozí tvorby
 • Simeon s Ježíškem
 • Podobizna hraběte Františka Antonína Šporka
 • Boháč
 • Portrét muže v bílé paruce
 • Sen proroka Eliáše 
 • Sv. Josef, Sv. Jáchym se sv. Annou a Sv. Šimon – obrazy v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně

 

JAN KUPECKÝ
 • * 1667 – † 1740, ČR, Německo
 • vynikající portrétista
 • kvůli náboženství nemohl pracovat v Čechách
 • portrétoval panovníky a vysokou šlechtu
 • v obrazech usiloval o psychologickou charakteristiku
 • Portrét muže
 • Portrét mladé Polky
 • Autoportrét s rodinou
 • Vlastní podobizna umělce malujícího portrét manželky

 

VÁCLAV VAVŘINEC REINER
 • * 1689 – † 1743, Praha
 • Kromě krajin, bitevních obrazů a portrétů vytvářel mimořádné fresky, kterými dotvářel zejména architekturu kostelů Kiliána Ignáce Dienzenhofera
 • autor fresek s odvážnou perspektivou a prostorovou iluzí
 • Gigantomachie  (freska) – Černínský palác
 • Poslední soud (freska) v kupoli  kostela sv. Františka z Assisi

 

4/5 (3)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *