Archiv pro štítek: hlína

Ruce v hlíně – tvořivá keramika pro dětiruce v hlíně

Kniha nabízí netradiční pojetí práce s keramickou hlínou, kdy hlínu vnímáme nejen jako hmotu, která „zkamení“ při výpalu, ale i jako živoucí materiál, který lze zkoumat, objevovat a tvořivě používat v mnoha dimenzích. Metodika je založena na principech artefiletiky, kdy děti zakoušejí hlínu na vlastní kůži, vlastním tělem, všemi smysly, tvoří z ní a po té se k samotnému procesu tvorby navrací v závěrečné reflexi.

Kniha obsahuje postupy na vytvoření výrobku, avšak zasazené do širšího kontextu (motivační aktivity, pohybové hry, reflektivní techniky atd.). Je určena učitelkám MŠ a 1. stupně ZŠ, lektorům v mateřských centrech, lektorům zájmových kroužků, případně vyučujícím v základních uměleckých školách, kteří vedou výtvarnou přípravku.

Vlastní recenze

Kniha je v barevném provedení doplněná spousty reálných fotografií z praxe. Obsahuje tipy na aktivity s hlínou ve třídě i v přírodě. Objasňuje pojmy využívající se v keramice (keramická hlína, šlikr, engoby, glazury, sádra), obsahuje pomůcky, které lze využít při práci s hlínou, techniky (otiskovaný reliéf, plochý reliéf, kreslení a prorývání, modelování kuliček aj.), techniky dekorování (kresba, razítka a otisky, glazování, dekorování taveným sklem, kombinace hlíny a jiných materiálů apod.).

Náměty s hlínou jsou rozděleny do čtyř ročních období, kdy v každém období nalezneme 5 velmi kvalitně rozpracovaných námětů. Za sebe mohu říci, že se jedná o velmi zajímavé, neotřelé náměty řešené vždy jiným způsobem práce. Každý námět kromě motivace, techniky, potřebného materiálu a postupu poskytuje hry a pohybové aktivity navazující či předcházející pro danou výtvarnou činnost a dále reflektivní techniky (reflexe), které by měly být součástí každé výtvarné akce na konci hodiny.

 • je nejvhodnějším materiálem pro modelování
 • pokud je plastika menší velikosti, lze využít přirozené nosnosti hlíny a komponovat ji tak, aby nepotřebovala oporu
 • pokud je plastika větší či nestabilní, vyžaduje drátěnou kostru nebo opěrný dřevěný sloupek
 • nosné konstrukce je potřeba připravit tak, aby je plastika zakryla a nebránila ve vyjádření pohybu nebo změnám

vhodnou variantou reliéfu  již pro předškolní děti je KACHEL

 • vychází z ploché desky, kterou dítě prořezává a nebo na ní modeluje
 • směřuje k náznaku pozitivního/negativního přepisu námětu
  • pozitivní = lze uchovat vypálením v peci
  • negativní = slouží jako slepá forma, lze ho vylít sádrou, umělými pryskyřicemi

 

KOMBINOVÁNÍ S JINÝMI TECHNIKAMI

 • spojení modelování s tvarováním nebo konstruováním
 • nejčastěji hliněný plát, podstavec pro upevnění prvků (kousků drátů, špejlí, plechů,…)
 • v tomto spojení vypálená nebo jen suchá hlína výrazově spolupůsobí svými výtvarnými účinky, a to barvou, matem, glazurou nebo povrchem odrážejícím stopy modelace
 • podobně lze využít moduritu

 

METODICKÉ PROBLÉMY

= způsob práce s hlínou

 • nesprávné návyky  komplikují první pokusy o modelování
 • jsou zvyklé si hrát s plastelínou (koulet válečky,kuličky a slepovat je dohromady)
 • po uschnutí se jednotlivé prvky rozpadají
 • běžný sochařský postup formuje hmoty, dominantní výšky a přechody mezi nimi
 • vyžaduje uvolněnou práci prstů, dlaní a špachtlí

 

= obtíže se špachtlemi a očky

 • děti raději pracují s rukama
 • zpočátku to prohlubuje hmatové zážitky, pomáhá spontánnímu projevu
 • pouhá práce s rukama ale nedovoluje modelovat čistě objemy
 • proto je vhodné, aby se děti časem naučily s nástroji zacházet- např. pomocí výtvarných her

 

= péče o hlínu

 • hlína musí být uložena v nádobě, která nepropouští vodu a nebo v pozinkované bedně zakrytá vrstvami igelitu
 • ve chvíli, kdy žáci modelují, je každý den potřeba doplnit odpařenou vodu -pokropit a přikrýt namočeným hadrem
 • pod igelity hadr neuschne a hlína se rovnoměrně provlhčí
 • příliš vlhkou hlínu vysušíme na sádrové desce nebo z ní modelujeme kachel, kde přebytečnou vlhkost odpaří teplo z dětských rukou
 • pokud žák dlouho hně hlínu v ruce, tak přeschne a drobí se – nezbývá než ji vrátit do bedny a vzít si jinou

 

= dokončování plastik

 • zásadně nenavlhčujeme hlínu ani nepracujeme s mokrýma rukama
  • voda sice vyhladí nerovnosti,ale to špachle dákže také
  • současné stírá osobitý rukopis žáka, kdy povrch dostane lakovaný vzhled, na kterém se osobností rysy projevu ztrácejí a modelační nedostatky naopak vyniknou

 

= nepříjemná vlastnost hlíny

 • jemně se z rukou odroluje, špiní šatstvo i zem
 • špínu z šatů odstraníme suchým kartáčem
 • na podlaze však vzniká vrstva prachu,kterou děti roznášejí na botách
  • můžeme boty otírat na vlhkém hadru,položeném na rohožce mezi dveřmi
  • popř. můžeme pracovat venku v teplém počasí

VÝTVARNÉ NÁMĚTY – MODELOVÁNÍ Z HLÍNY

PRVNÍ SETKÁNÍ S HLÍNOU

 • Námět: mraky plné deště, stopy v blátě
 • Výtvarný problém: plochá hliněná silueta
 • Pojetí úkolu: mačkání a hnětení hlíny, uhlazování povrchu desky špachtlí, otisk prstů nebo špachtle, nalepování nebo vyštipování kousků hlíny

 

JAK SE CHOVÁ HLÍNA

 • Námět: výtvarná etuda
 • Výtvarný problém: odpověď hlíny na dynamické gesto
 • Pojetí úkolu: práce s netradičními nástroji – latí, palicí, šťouchadlem na brambory, pěstí apod.

Použitá literatura: ROESELOVÁ,VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 150-153. ISBN 80-902267-1-X.