Archiv pro štítek: fotografování

 • Výtvarný záměr: hledání barevného a strukturálního bohatství přírody
 • Výtvarná technika (postup): průhledy, fotografování
 • Pomůcky: fotoaparát, šablony postav s průhledy v oblečení, kniha Krtek a kalhotky

Motivace a hra

V rámci tématu týdne „Povolání“ se zabýváme švadlenou, módními návrháři.
Co šije švadlena? (vytleskáváme slabiky ša-ty, kal-ho-ty). Co potřebuje ke své práci?(nit, jehla, špendlíky, nůžky, látka, krejčovský metr). Jednotlivé pomůcky si názorně ukazujeme. Zkoumáme různé druhy látek, dotýkáme se jich, obdivujeme vzory, jejich barevnost. Aby děti měly představu, jak vzniká látka a následně oblečení, přečteme si pohádku: Jak krtek ke kalhotkám přišel.

 

Realizace výtvarné činnosti

Příroda je mocná módní návrhářka, v níž nalezneme nepřeberné množství zajímavých podnětů, z kterých bychom vytvořily jedinečné šaty, které nemá ani princezna.  Každé dítě dostane již hotovou šablonu s průhledem pro hledání zajímavých míst na školní zahradě. Starší děti zvládající kresbu postavy si ji mohou samy nakreslit a oblečení vystřihnout. Hledáme barevně, strukturálně, svou texturou zajímavá místa pomocí hledáčku. Následně zdokumentujeme.

příroda-modní návrhářka příroda-modní návrhářka3 příroda-modní návrhářka2 příroda-modní návrhářka4

Závěr

Ve třídě shlédneme novou módní kolekci, která získává na fotografiích zcela jiné vyznění. Šatům vymýšlíme názvy (čtyřlístkové šaty, pískové šaty, kůrové šaty,…).

 • Výtvarný cíl: zachycení postupných fází proměn daného objektu
 • Výtvarná technika (postup): fotografování, animace
 • Pomůcky: fotoaparáty, notebook, program Windows Movie Maker, ovoce, nůž, modelovací hmota, hřebíky, chleba, obrázkové pohyblivé filmy, ukázkové animace, fotografie od Eadwearda Muybridgeho

Motivace a hra
 • Víte, jak by vypadal svět za 100 let, kdyby najednou úplně zmizeli lidé?
 • Co by se stalo doma s potravinami, domácími zvířátky, rybami uvězněných v akváriích, udržovanými parky a chodníky?
 • Jak by začala působit matka příroda a její živly na svět vytvořený lidmi?
 •  Dětem ukážeme chleba, hřebíky (čerstvé/nové-plesnivé/zrezivělé).
 • Pozorujeme změny vytvořené časem.
 • Odhadujeme dobu, při které se tyto předměty přeměnily, a zjišťujeme, že každá věc má jinak dlouhý život stejně jako my, zvířata i stavby.
 • My dnes zachytíme proměny v čase pomocí mnoha fotografií.
 • Každý snímek bude nehybný a trochu jiný než předešlý.
 • Při velmi rychlém přehrávání vytvoří snímky dojem pohybu.
 • Žákům necháme kolovat obrázkové pohyblivé filmy.
 • Naším cílem dnes bude vytvořit krátkou animacioživení.
 • Poskytneme žákům výčet možností, jak vznikají různé animace (kreslením mnoha obrázků, pomocí modelíny, reálných objektů, počítačových programů).
 • Dětem pustíme pro představu ukázky amatérských animací.

 

Realizace výtvarné činnosti
 • Naší snahou bude objevit proměny na pomůckách, které jsou k dispozici a objektivem zaznamenat jednotlivé statické fáze, které při zrychlení povedou k jejímu rozpohybování.
 • Čím větší počet snímků s nepatrnými změnami, tím bude animace věrohodnější.
 • Na 1 s. filmu potřebujeme 8 fotek. Předmět by se měl posouvat s každým snímkem o 1 cm.
 • Nejprve si vytvoříme návrhy a po konzultaci se pustíme do práce.
 • Ukážeme si ovládání fotoaparátu, vysvětlíme si důležitou roli světla, blesku, stále stejného úhlu při fotografování, celkového uspořádání předmětů.

Závěr
 • Z nafocených sérií zhotovíme animovaný film.
 • Můžeme ho doplnit úvodními, závěrečnými titulky, hudbou.
 • Diskutujeme nad tím, jak jednotlivé skupiny zvládly úkol, jestli je jasné, jakou proměnu v čase chtěly zachytit a zda předměty skutečně rozpohybovaly.
 • Popřípadě doplníme, jaký další snímek by byl dobrý vytvořit, aby série plynule navazovala v pohybu.

Další výtvarné náměty na téma PROMĚNY

 •  animace fyzikálního pokusu – fotografický záznam jednotlivých fází
 •  jak roste miminko v bříšku – vrstvení papíru doplněné kresbou pastelem
 • jak se součástky proměnily v hodinky – využití fotografií z časopisů
 •  negativní proměny přírody – vlastní zásahy do fotografií

 • Výtvarný cíl: uplatnění kontrastních, materiálových, barevných struktur a míry náhody
 • Výtvarná technika (postup): fotografování, akumulace, objekt-pasti
 • Pomůcky: igelitové, papírové pytlíky, alobal, fólie, textil, provázek, víčka, čtvrtky A4, papíry, pera, lepidlo Herkules, fotoaparáty, černé čtvrtky A0, ukázky nových realistů

Motivace a hra
 • Mohou po světě cestovat i odpadky? Pokud ano, jaké a kam?
 • Následuje igelitový kvíz, kdy do igelitových, papírových pytlíků, tašek, alobalů a fólií vložíme text.
 • Dvojice vždy ohmatá materiál, vyjme otázku a její odpověď zaznamená s číslem na svůj papír.
 • Po uplynutí doby, předá tašku další skupině sedící v kruhu po pravici.
 • Otázky obsahují témata o výrobě plastů, recyklaci, opakovaném používání, odhadech o spotřebě sáčků na 1 člověka za rok a místa, kde končí většina plastů, pokud se nerecyklují.
 • Po skončení zazní všechny možné návrhy odpovědí se sdělením i těch správných.
 • Přinesené odpadky roztřídíme a sdělíme si, do jakého kontejneru by patřily.
 • Zamyslíme se, jak velká by byla hromada odpadků v této třídě z celé školy, vesnice za jeden den, týden i měsíc.
Fernandes Arman, Popelnice I (akumulace)

 

Realizace výtvarné činnosti
 • Zkoumáme hmatem i přes hledáček fotoaparátu kvalitu a krásu jednotlivých odpadových materiálů.
 • Experimentujeme se světlem, stínem, tvarem, barvou odpadů i kompozicí
 • Zasvětíme žáky do půvabu detailů, kdy není vždy hlavní zachytit celek.
 • Pozadí zvolíme černé. Každý by měl vytvořit jednu originální fotografii.
 • Možnost, jak upotřebit odpadky, aniž bychom je vyhodili do kontejneru, je jít po stopách nových realistů a vytvořit z nich umělecké dílo.
 • Realisté využívali především náhody; přáli si, abychom se zamysleli a změnili názor i na smetí.
 • Spojíme akumulace (=hromadění) Armana tím, že využijeme odpadky, které vsypeme na papír a objektů-pastí Spoerriho, kdy tyto objekty takto přilepíme k papíru a poté zavěsíme na stěnu.
 • Vše bude záležet pouze na náhodě.
 • Odpadky se mohou různě překrývat a dotýkat.
Hromada odpadků Hromada odpadků2

Závěr

 • Co dělat, abychom v budoucnu nespotřebovali tolik odpadků?
 • Jak by se jinak daly využít  igelitové tašky (v umění, designu)?
 • V čem jste spatřovali největší rozdíl, když jste pozorovali kompozici zrakem a poté v hledáčku fotoaparátu?
 • Chtěli byste tvořit v duchu nových realistů?
 • Nafocená díla dle času promítneme na interaktivní tabuli.