Svět plný proměn

 • Výtvarný cíl: zachycení postupných fází proměn daného objektu
 • Výtvarná technika (postup): fotografování, animace
 • Pomůcky: fotoaparáty, notebook, program Windows Movie Maker, ovoce, nůž, modelovací hmota, hřebíky, chleba, obrázkové pohyblivé filmy, ukázkové animace, fotografie od Eadwearda Muybridgeho
 

Motivace a hra

 • Víte, jak by vypadal svět za 100 let, kdyby najednou úplně zmizeli lidé?
 • Co by se stalo doma s potravinami, domácími zvířátky, rybami uvězněných v akváriích, udržovanými parky a chodníky?
 • Jak by začala působit matka příroda a její živly na svět vytvořený lidmi?
 •  Dětem ukážeme chleba, hřebíky (čerstvé/nové-plesnivé/zrezivělé).
 • Pozorujeme změny vytvořené časem.
 • Odhadujeme dobu, při které se tyto předměty přeměnily, a zjišťujeme, že každá věc má jinak dlouhý život stejně jako my, zvířata i stavby.
 • My dnes zachytíme proměny v čase pomocí mnoha fotografií.
 • Každý snímek bude nehybný a trochu jiný než předešlý.
 • Při velmi rychlém přehrávání vytvoří snímky dojem pohybu.
 • Žákům necháme kolovat obrázkové pohyblivé filmy.
 • Naším cílem dnes bude vytvořit krátkou animacioživení.
 • Poskytneme žákům výčet možností, jak vznikají různé animace (kreslením mnoha obrázků, pomocí modelíny, reálných objektů, počítačových programů).
 • Dětem pustíme pro představu ukázky amatérských animací.

Realizace výtvarné činnosti

 • Naší snahou bude objevit proměny na pomůckách, které jsou k dispozici a objektivem zaznamenat jednotlivé statické fáze, které při zrychlení povedou k jejímu rozpohybování.
 • Čím větší počet snímků s nepatrnými změnami, tím bude animace věrohodnější.
 • Na 1 s. filmu potřebujeme 8 fotek. Předmět by se měl posouvat s každým snímkem o 1 cm.
 • Nejprve si vytvoříme návrhy a po konzultaci se pustíme do práce.
 • Ukážeme si ovládání fotoaparátu, vysvětlíme si důležitou roli světla, blesku, stále stejného úhlu při fotografování, celkového uspořádání předmětů.

Závěr

 • Z nafocených sérií zhotovíme animovaný film.
 • Můžeme ho doplnit úvodními, závěrečnými titulky, hudbou.
 • Diskutujeme nad tím, jak jednotlivé skupiny zvládly úkol, jestli je jasné, jakou proměnu v čase chtěly zachytit a zda předměty skutečně rozpohybovaly.
 • Popřípadě doplníme, jaký další snímek by byl dobrý vytvořit, aby série plynule navazovala v pohybu.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *