Archiv pro štítek: domy

 • Výtvarný záměr: uspořádat jednotlivé díly ve vyvážený celek prostorově zajímavý ze všech stran.
 • Výtvarná technika: konstruování z papírových krabiček
 • Pomůcky: papírové krabičky (od kancelářských sponek, sponek do sešívaček, sirek, zubních past, cigaret, sýrů, čaje), lepidlo Herkules, mističky a štětečky na lepidlo, ubrus

Motivace
 • Motivační příběh – Jirkův tatínek je zedník. Umí stavět domy. Tatínek přišel s nápadem, že postaví domek u lesa. Už se mu prý nelíbí bydlení ve městě. Za pár dní už Jiřík vidí, co je všechno potřeba pro stavbu, když si člověk usmyslí, že postaví dům.
 • Nářadí a materiály pro stavbu domu (diskuse) – co všechno je potřeba pro stavbu domu?
 • Cihly (říkanka s pohybem)

První cihla, druhá, třetí,
(stoj + ukazujeme na prstech)
pojďte stavět, všechny děti,
(chůze na místě)
každý přidá ruku k práci,
(stoj + ukazujeme ruce střídavě)
není teď čas na legraci,
(stoj + ruce i hlava „NE“)
až dům z cihel postavíme,
(stoj rozkročný + ruce spojit nad hlavou = domeček)
společně se pobavíme.
(poskoky snožmo + tleskat)

 • Stavíme věž z kostek – hra ve dvojicích. První hráč hodí kostkou, a jaké číslo mu padne, tak z tolika kostek postaví věž. Pokračuje spoluhráč. Lze stavět jednu věž dohromady nebo každý svoji. Komu věž dřív spadne? Snahou je házet malá čísla.
 • Stavební plány (didaktická hra) – učitelka vytvoří stavební plány. Děti mají za úkol sestavit stavbu podle plánku. Počet teček = počet kostek nad sebou.

 

Realizace výtvarné činnosti

Z dřevěných kostek se staví dobře, ale my tu máme obtížnější stavební materiál a to lehké ne příliš stabilní papírové krabičky. Pozn.: pokud chceme tuto činnost realizovat se všemi dětmi, je potřeba sbírat papírové krabičky dlouho dopředu.

Každý objekt by měl být vytvořen z jednoho druhu krabiček. Krabičky děti k sobě lepí lepidlem Herkules. Snažme se je navést, aby kladly krabičky na výšku i šířku, stavěly je na boky, různě je vysouvaly, otáčely s nimi a tím vytvářely prostorově zajímavou stavbu. V ničem je nelimitujme, činnost ukončí samy děti, jakmile budou mít pocit, že je jejich dům hotový. Berme tuto činnost jako výtvarnou etudu, při které děti experimentují s prostorovým uspořádáním krabiček a stabilitou celé konstrukce.

Závěrečná činnost

 • Představení stavby – co se ti při práci dařilo/nedařilo? Povedlo si ti vytvořit stavbu, jakou sis představoval/a? Pro koho jsi ji stavěl/a; jaká je, co je uvnitř?
 • Tip: celý objekt můžeme přestříkat barvu pro jeho ucelenost.

Zadání: Pracovní list zvětšíme na formát A3. Děti najdou v domě všechna místa, kde se používá voda a označí je modře. Všechna tato místa musíme propojit s potrubím pod zemí. Použijeme k tomu brčka dvou barev, která nastříháme a přilepíme do obrázku. Jednou barvou uděláme vodovodní trubky přivádějící pitnou vodu, druhou odpadní potrubí, kterým odtéká špinavá voda do kanalizace. Stejnými barvami vybarvíme také vodovod a kanalizaci pod domem.

Literatura: Nováčková, H., Kozlová, V., Modrá, J.: Studánky víly Rozárky. Brno: Lipka 2016.

 ZADÁNÍ: Dokresli chybějící trojúhelníky v obrázku.

Literatura: Nováková, Renata. Není tvar jako tvar. In: Nápadník pro mateřské školy: Hravé náměty pro práci s dětmi. Praha: Raabe, 2019.

 ZADÁNÍ: Dokresli chybějící obdélníky v obrázku.

Literatura: Nováková, Renata. Není tvar jako tvar. In: Nápadník pro mateřské školy: Hravé náměty pro práci s dětmi. Praha: Raabe, 2019.

ZADÁNÍ: Pozorně si prohlédni stavbu na obrázku. Kolik stavitel použil čtverců, obdélníků, trojúhelníků, kruhů? Počet zapiš pod obrázek pomocí teček. Stavbu vybarvi podle diktátu:

 • čtverce žlutě
 • trojúhelníky červeně
 • obdélníky modře
 • kruhy zeleně

Literatura: Nováková, Renata. Není tvar jako tvar. In: Nápadník pro mateřské školy: Hravé náměty pro práci s dětmi. Praha: Raabe, 2019.

 • stažení pracovních listů: Klikněte na konkrétní pracovní list, otevře se vám v novém okně. Opět na něj klikněte levým tlačítkem myši pro zvětšení a následně pravým tlačítkem myši zvolte: Uložit obrázek jako…
 • zadání: Prohlédni si vyšitý obrázek. Podle vzoru spoj tečky v prázdném poli tak, aby vznikl stejný obrazec.

 

Literatura: Nováková, Renata. Vyšívané obrázky. In: Nápadník pro mateřské školy: Hravé náměty pro práci s dětmi. Praha: Raabe, 2019.

 • Výtvarný úkol: vyhledat v novinách tvarově vhodné sloupce dle zamýšleného typu staveb, vystřižené je klást na černou plochu, doplnit domy o podstatné znaky
 • Výtvarná technika/postup: papírová koláž
 • Pomůcky:  staré noviny, kancelářské papíry, černé čtvrtky formátu A3, lepidlo v tubě, nůžky, tužky, raznice „vločka“, černé fixy

Motivace a hra
 • Diskuse: Dům – V čem lidé bydlí? Jak můžeme jinak říct „dům“? (obydlí, příbytek, domek, domeček, chata, chalupa, chaloupka, chatrč, srub, novostavba, panelák, barák, vila, palác, zámek, sídlo…) Jak vypadá dům, ve kterém bydlím? Čím a jak se obydlí liší? Z čeho je člověk staví? Kdo navrhuje dům? Architekt nebo stavitel?
 • Prostorová představivost: Stavíme domy – Skládání kostek podle předlohy. Děti dostanou 5-6 kostek (lze využít obrázkové kostky-kubusy), učitelka staví před zraky dětí různé kombinace z kostek a děti dle předlohy staví stejné „domy“. Postupujeme od nejjednodušších staveb ke složitějším.
 • Pozorování: Fotografie domů – rodinný, panelový, bytový, sakrální…lišící se tvarem (nízké, vysoké, úzké, široké).

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti ve starých novinách hledají různě dlouhé a široké novinové sloupce (bez fotografií), které si vystříhávají a rozmisťují je na černou plochu. Dlouhý úzký sloupec může představovat panelák, věž; kratší a široký – rodinný/bytový dům; různě vysokých sloupců třeba kostel. Po zaplnění celé šířky čtvrtky je lepí na spodní okraj čtvrtky. Pro střechy využijeme kontrastního bílého kancelářského papíru. Aby děti odhadly správnou šířku stříšek, položí si kancelářský papír nad budovu a tužkou si na něj nakreslí střechu, teprve poté si střechu vystřihnou a přilepí na danou budovu. Domům dokreslíme okna, popř. dveře černým fixem. Tyto prvky více vyniknou, pokud budou celé zatmavěné.

Neboť jsme využili kontrastu černého papíru s bílými motivy, evokovalo to v nás zasněžené domy v noci, kdy se na ně snáší vločky. Kdo nemá raznice vloček, může vločky dokreslit bílým fixem/pastelkou.

Závěr
 • Jaké domy jsem postavil?Pojmenování znázorněných typů staveb (rodinný dům, kostel, chatka, věž, hrad, panelák atd.)

 • Výtvarný záměr: zobrazit zimní sídelní krajinu lineární kresbou, z vyryté matrice sejmout otisk a tím vytvořit pozitiv a negativ jedné téže kresby
 • Výtvarná technika/postup: protisk (=kresebný monotyp) a otisk matrice
 • Pomůcky:  černá tiskařská barva, plastové desky/popisovací folie, 2 grafické válečky, tužky, kancelářské papíry, ubrus.

Motivace a hra
 • Pexeso/karty: Pozitiv/negativpro pochopení pozitivu a negativu vytvoří pedagog hrací karty. Kartičky budou párové (pozitiv/negativ). Z bílé a černé čtvrtky vystřihneme čtverečky (5 x 5 cm). Zvolíme si jednoduché motivy (domek, jablko, obličej, brýle, květina, mrak, slunce apod.) Na bílé čtverečky kreslíme černým fixem a na černé čtverečky bílou pastelkou. Příklad: stejný domeček nakreslíme černým fixem na bílý papír a bílou pastelkou na černý papír. Děti si mohou s kartami zahrát pexeso (vždy odkryjí jednu bílou a jednu černou kartu) anebo pouze hledají párové dvojice.

 

Realizace výtvarné činnosti

Pokud ve školce máte popisovací folie A4, můžete dvojité folie rozlomit a získáte tak 2 podložky. Aktivitu s tiskařskou barvou uskutečňuji po 1-2 dětech z důvodu potřebné pomoci při postupu práce i při rozválení barvy do plochy. Na folii kápneme malé množství černé tiskařské barvy a válečkem ji pečlivě rozválíme po celé ploše. Příliš velké množství by způsobilo příliš začernělý, nečitelný, rozpitý protisk. Málo barvy by naopak nedovolil následný otisk, který se při této technice přímo vybízí. Nelze říct přesné množství, zkoušejte a praxí zjistíte, co je hodně/málo/akorát.

Na rozválenou barvu přiložíme kancelářský papír, na který kreslíme tvrdší tužkou. Papír při propisování přidržujeme jen při okraji, aby se kresba přítlakem v nevhodných místech neznehodnotila, neboť každý silnější dotyk zanechává stopu. Jakmile děti mají kresbu hotovou, opatrně sejmou papír z folie a na druhé straně papíru se nám objeví tmavá kresba na světlém podkladě – PROTISK.

Jestliže na propsanou použitou folii přiložíme nový kancelářský papír, na který vyvíjíme čistým válečkem větší tlak, dostaneme na sejmutém papíře OTISK (světlá kresba na tmavém podkladě). Může se stát, že tmavé pozadí nebude již tak tmavé. Příčinou může být slabý přítlak na váleček/ nedostatek naválené barvy před protiskem/kresba trvající delší dobu, kdy tiskařská barva se za tu dobu zapije do předchozího papíru/zaschne na folii.

protisk

otisk z matrice

Poznámky

 • Místo tiskařských barev lze využít temperové barvy.
 • Naválená barva na matrici může být tvořená jednou i více barvami.
 • Techniku lze využít pro zrcadlové zobrazení, pro souměrnost předmětů.

 • Výtvarný úkol: zobrazit libovolný druh stavby, tvořit průhledy prostříháváním papíru, kontrast umocnit podložením černého papíru
 • Výtvarná technika (postup): papírořez
 • Pomůcky: bílé čtvrtky formátu A4, pravítko, menší nůžky, tužky, černé papíry (měkké), lepidlo v tubě

Motivace a hra
 • Ukázka s popisem: Druhy staveb – rodinný/panelový/rekreační dům, kostel, hrad, zámek, továrna.
 • Hra v roli: Živé domy – děti mírně rozkročí nohy, ruce spojí nad hlavou do podoby střechy a promění se tak v živé domy. Ústa a oči představují dveře a okna, která se podle instrukcí učitelky otvírají a zavírají (v pravém okně se spí, levé okno ještě svítí, někdo vchází do domu a bouchl dveřmi apod.). Obměna: Zrcadlení – napodobování.
 • Didaktická hra: Co do domečku patří? – po třídě rozmístíme libovolné obrázky či předměty (dýně, zajíc, panenka, kostka,…). Vytvoříme stanoviště s fotografiemi domu, zámku, paneláku, k Každá skupina má přiřazenou konkrétní stavbu. Jejich úkolem je vyhledat po herně všechny obrázky/předměty začínající na stejnou hlásku jako jejich stavba a umístit je k ní. Společná kontrola.
 • Filosofická diskuse – Co by se stalo, kdyby domy nebyly?

 

Realizace výtvarné činnosti

Učitelka narýsuje na každé čtvrtce rámeček široký přibližně 1,5 cm a až po nakreslení motivu (děti se snaží vyplnit celý prostor a stavby jsou tak větší) paspartu vystřihne (děti by nezvládly vystřihnout bez přehybů a „přestřihů“). Na zbývající plochu čtvrtky děti nakreslí tužkou jakoukoliv stavbu. Učitelka před započetím stříhání probere s dětmi možnosti průhledů (okna – celý průhled, členěno ve tvaru kříže; dveře – vystřihnuté, otvírací) a upozorní na případné nástrahy při stříhání – oproštění se od detailů, kompaktnost (vše musí držet pohromadě – komín, věže, vlajky apod.). Dopomoc může pedagog nabídnout u drobných průhledů, kdy nůžkami vytvoří v místě průhledu dírku, do které se děti již lépe dostanou a zbytečně si neponičí papírořez.

Každý si vezme černý papír sloužící k podlepení a zdůraznění celého motivu. Nejprve děti nalepí na černý papír rámeček. Pak nanesou lepidlo na papírořez stavby a to na tu stranu, kde je ještě částečně vidět kresba tužkou a přilepí ji do vnitřního prostoru.  Pokud děti vytvořily otvírací dveře, včas je upozorníme, že na tuto část lepidlo nepřijde.

Závěr

 • Porovnávání shod a rozdílů – seskupíme díla staveb podle jejich druhu (zámky k zámkům, kostely ke kostelům). V čem se liší a v čem jsou si podobné?

 • Výtvarný záměr: sestrojit ze špejlí a plastelíny dynamický prostorový objekt
 • Výtvarná technika (postup): konstruování ze špejlí a modelíny
 • Pomůcky: špejle, plastelína, fotografie Tančícího domu v Praze

Motivace a hra
 • Asociační kruh: ŠkolkaCo všechno se nám vybaví, když se řekne školka?
 • Neverbální komunikace: Školka z kostek – Sedíme v kruhu, každé dítě dostane stejný počet stavebních kostek. Není dovoleno komunikovat. Úkolem je postavit společnou stavbu. Jeden vezme svoji kostku, položí ji a sedne si zpět na své místo. Teprve potom smí vstát další hráč a pokračovat ve stavbě. Předem není určeno pořadí dětí. Pozorujeme, kdo je první bez kostek, kdo váhá se stavbou, kdo staví riskantní stavbu, kdo je opatrný. Aktivita je vhodná pro starší děti. Pokud někdo nedodrží pravidlo nemluvit, učitelka jej upozorní neverbálně (gestem, prstem před ústy…)
 • Seznámení s činností – V čem by mohla být naše školka jiná? (barevnost, tvar budovy, zeleň). Podíváme se na fotografii Tančícího domu. Co nám připomíná svým tvarem? Vymyslíme si a postavíme tu nejfantastičtější školku, jakou si jen můžeme představit.

Realizace výtvarné činnosti

Špejle pro snazší konstruování nalámeme na polovinu. Děti mohou pro stavbu využít jeden odstín plastelíny, nebo barvy různě kombinovat. V průběhu samy zjišťují, jak velké plastelínové kuličky vytvářet, aby jim stavba držela. Zkouší, jak učinit stavbu vyváženou a současně i zajímavou ze všech stran, bojují s křehkostí práce i promyšlenou kompozicí. Po celou dobu si hrají se stabilitou konstrukce.

školka3 školka4

Závěr

 • Fotografická dokumentace staveb

 • Výtvarná technika (postup): výtvarná hra s geometrickými tvary
 • Pomůcky: vlnkovaný papír, barevné papíry, lepidlo v tubě, nůžky

Příprava učitelky

 • u menších dětí učitelka nastříhá různě barevné geometrické tvary, ze kterých se skládá dům (trojúhelník=střecha, čtverec=dům, obdélník=komín)
 • větší děti si mohou vystříhat samy

 

Motivace a hra

V rámci tematického celku „Město, vesnice“ hovoříme o našem městě, ve kterém bydlíme. Seznamujeme děti s druhy staveb (rodinný, panelový dům), s rozdíly mezi životem ve městě a na vesnici. Hledáme stavby v knihách a snažíme se odhadnout typ domu, popř. zda se jedná o město, či vesnici. Z konstruktivních stavebnic stavíme dům, ve kterém bychom chtěli společně bydlet, snažíme se ho popsat. Při pobytu venku
si všímáme barevnosti domů a hodnotíme, zda se jedná o panelák, rodinný dům, přiřazujeme jim vlastnosti: velký, malý, nový, starý.

Kdysi se barevné domečky rozhodly, že už je nebaví stát na jednom místě a že se půjdou podívat do světa. Jenže každá část domu chtěla jít jinam. Střecha že se vydá do hor, komín do teplých krajin,.. Ale když se chtěly vrátit k sobě domů, nemohly se už najít. Někteří se přeci jen našly, ale jiní musely usednout k jinému domečku, k jiné stříšce a některé dílky stále poletují a hledají domeček, na kterém by se mohly usadit.

 

Realizace výtvarné činnosti
 • Děti si samy zvolí barevný papír (dobré je nevolit na výběr odstíny totožné s barvami geometrických tvarů).
 • Na stolečky položíme hromádky tvarů, popř. si každý připraví své vlastní.Pokud používáme vlnkovaný papír, upozorníme, aby děti lepidlo nanášely na hladkou plochu.
 • Vše ostatní necháme na dětech. Je zajímavé, jak některé děti dokáží komentovat vlastní příběhy svých domečků.
domečky 4 domečky1
domečky3 domečky

 • Výtvarný cíl: porušení nudné konvence; uplatnění citu pro dekorativní charakter budov
 • Výtvarná technika (postup): kresba fixy
 • Pomůcky: nakreslené (popř. černobílé fotografie) historické, kulturní domy v daném městě, fixy, lepidlo, nůžky, široká škála barevných papírů

Motivace a hra

V rámci tematického celku „Město, vesnice“ hovoříme o našem městě, ve kterém bydlíme. Seznamujeme děti s druhy staveb (rodinný, panelový dům), s rozdíly mezi životem ve městě a na vesnici. Jdeme se podívat na zajímavé stavby v našem okolí – radnice, kašna, kostel… Hledáme stavby v knihách a snažíme se odhadnout typ domu, popř. zda se jedná o město či vesnici. Z konstruktivních stavebnic stavíme dům, ve kterém bychom chtěli společně bydlet, snažíme se jej popsat. Při pobytu venku si všímáme barevnosti domů a hodnotíme, zda se jedná o panelák, rodinný dům, přiřazujeme jim vlastnosti: velký, malý, nový, starý.

 

Realizace výtvarné činnosti

Představíme dětem nejznámější stavby našeho města, podíváme se na ně na vycházce nebo využijeme fotografií (radnice, věž…). Současně ukážeme tytéž stavby, ale nakreslené pouze konturou. Tyto domy jsou takové smutné, bílé a určitě by byly moc rády, kdybychom jim udělali novou fasádu – nový kabátek.

Jeden pán také oblékal domy, ale ne pouze na papíře. Stavěl pestrobarevné pohádkové stavby, které měly kulaté rohy, každé okno bylo jiné, uvnitř se chodilo klikatými chodbami a na balkonech, střechách rostly stromy i rostliny. Pro inspiraci nahlédneme na fotografie stavebního díla F. Hundertwassera, pozorujeme individuální design fasád.

Děti si pak vyberou jednu z černobílých kopií známých budov a tu dekorativně dotvoří. Hotové domy vystřihneme a přikládáním na barevné papíry jim zvolíme harmonické pozadí, které můžeme ještě doplnit o detaily.

Domy v novém kabátku Domy v novém kabátku 3

Závěr

Porovnáváme skutečné budovy s budovami vytvořenými. Které se nám více líbí?

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒KK: Charakteristika: Město x vesnice

 • na základě odlišností dětem přibližujeme rozdílnost vesnice a města
 • ve městě žije více lidí
 • město je daleko větší-více domů, aut, obchodů,…
 • ve městě více MŠ, ZŠ, obchodů, doktorů
 • ve městě jezdí MHD, vlak, autobusy, trolejbusy
 • hluk x klid
 • více aut x méně aut
 • paneláky x rodinné domy
 • ve městě jsou semafory
 • na vesnici jezdí traktory, více přírody (les, pole)
 • na vesnici je hospodářství (lidé chovají slepice, králíky,…)
 • vesnice: obchody-brzo se zavírá, pár autobusů za den

 

⇒KK: Poznej správné/chybné výroky

 • pomůcky: smajlíci (zelený usměvavý, červený zamračený)
 • každé dítě drží v ruce 2 smajlíky (zeleného a červeného)
 • pusinky jsou zamčené
 • -pokud je tvrzení správné, děti ukážou zeleného smajlíka, pokud je chybné, ukážou červeného
 • př. vět:
  • České Budějovice je město.
  • Na vesnici jezdí mnoho aut.

 

⇒KK: Hledání měst a vesnic v knihách

 • pomůcky: knihy (encyklopedie, pohádky,…), časopisy
 • děti si vezmou libovolnou publikaci a hledají různé domy, stavení
 • na základě rysů, jež jsme si sdělili, by měli identifikovat, zda se jedná o město, či vesnici a říci na základě obr. proč si tak myslí

 

⇒VV: Kreslení podle diktátu

 • pomůcky: obyčejný papír, tužky, pastelky
 • procvičování poznatků o prostorových vztazích a barvách
 • . Nakresli domeček, za domečkem kopec, na kopci stojí holčička a má červenou sukýnku. Vedle domečku je hnědý plot. Domeček má 3 okna. Střecha je oranžová.

 

HRY

⇒PH: Stromeček, domeček, hříbeček

 • hru tvoří základní 3 povely: domeček, stromeček, hříbeček
  • stromeček (stoj, uděláme pomocí rukou větve)
  • domeček (stoj, stříška nad hlavou)
  • hříbeček (dřep)
  • stoleček (stoj, dlaň položíme na druhou ruku a vytvoříme vodorovnou plochu)
 • učitelka vyslovuje slova, různě je kombinuje, může i několikrát říct stejné slovo
 • důležité je si zapamatovat pohyb k danému slovu
 • začínáme se třemi slovy, poté můžeme přidat 4. slovo= stoleček

 

⇒PH: Na auta

 • pomůcky: malé barevné kruhy, červený, zelený papír
 • každé dítě (=auto) před tělem drží kruh=volant
 • pokud učitelka drží nad sebou zelený papír, auta se pohybují
 • jakmile však se objeví červená barva, autíčka musí rychle reagovat a zastavit
 • učitelka nedává žádný zvukový signál, kterým by děti upozornila, že se bude měnit barva

 

⇒HPH: Prší, prší

 • pomůcky: padák
 • všechny děti drží kolem dokola padák
 • padák jde vzhůru a dolů za doprovodu říkanky:  „Prší, prší jen se leje, kam se děti podějeme. Utíkáme ve spěchu, do domečku pod střechu.“
 • na poslední slova: „… do domečku…“ vytváříme kopuli a vbíháme pod padák

 

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒VV: Naše město

 • pomůcky: různé stavebnice (dřevěné, molitanové, pěnové, plastové), PET víčka, autíčka,…
 • individuální a skupinová práce
 • cílem bude vytvořit na celé hrací ploše město ČB
 • každý si vytvoří ze stavebnic dům, ve kterém by chtěl bydlet
 • následně se domy propojí cestičkami pomocí stejně barevných PET víček, které vedou k jejich kamarádům, a vznikne tak společné město
 • na cesty můžeme umístit auta, panáčky, okolo domů postavit stromy,…

 

⇒PV: Domečky

 • pomůcky: okopírované šablony domečků na čtvrtce, vodové barvy, nůžky, lepidlo
 • vhodné pro starší děti!!!
 • děti si dle vlastní fantazie vybarví domeček
 • následně ho vystřihnou (dle věku)
 • učitelka dětem domeček slepí

 

⇒VV: Domy v novém kabátkupodrobnosti k námětu ZDE