Výchova prožitkem

Výchova prožitkem

Výchova prožitkem – Tvořivé hry a činnosti pro mateřské školy

Základní struktura knihy je inspirována ročním koloběhem. Každá kapitola má své nosné téma – projekt, který je nahlížen a zpracován z mnoha různých úhlů pohledu s důrazem na specifika předškolního vzdělávání. Kapitola zpracovává vždy jeden měsíc školního roku zahrnujíc v to základní svátky měsíce (např. Velikonoce, svátek matek, vítání jara, slunovrat…), rytmus přírody a počasí, přičemž projekty spojují tvořivé činnosti s hrami a inspirací pro podporu spontánní hry a kreativity dětí. Činnosti jsou navrhovány s ohledem na jejich využití pro větší skupiny dětí.

Autorkami nabízené aktivity jsou inspirovány prvky artefiletiky. Artefiletika je výchovně vzdělávací koncepce, která využívá výtvarného zážitku a jeho následné reflexe k rozvíjení citlivosti a vnímavosti k sobě samému, k druhým i k okolnímu světu. Témata jednotlivých kapitol budou v přímé návaznosti na klíčové kompetence a konkretizované očekávané výstupy pro předškolní vzdělávání. Kniha je určena pedagogům v mateřských školách.

 

Recenze

Jak již bylo zmíněno výše, kniha je inspirována ročním koloběhem (od září do června), kdy každá kapitola má tři až čtyři nosná témata (projekty). U každého tématu najdeme vždy výtvarnou aktivitu, hry, někde dále slavnost (událost v průběhu roku, kterou děti v rámci her prožijí), pracovní listy (náhledy listů na konci publikace), skupinové pracovní listy a na konci každého měsíce reflektivní hry. Každý měsíc má v knize jinou barvu, publikace je doplněná fotografiemi týkající se výtvarných aktivit. Témata jsou velmi dobře cílená, která každoročně s dětmi probíráme v rámci jednotlivých tematických bloků.

Velmi se mi lbí nápad autorek, kdy si ve školce vyhradíme jeden stůl roční doby, který reflektuje dění venku v přírodě a děti jsou vybídnuty k jeho aktivnímu spoluvytváření. Např. v září na něm bude ovoce a zelenina, kamínky a mušle z dovolené, zbytky obilí; v říjnu bude ozdoben větvičkou šípku, dubu, ořechy, bramborami, kukuřicí či houbami; v listopadu na stůl přineseme spadané listí atd.

Já jsem se samozřejmě nejvíce zaměřovala na výtvarné aktivity. Jedná se o neokoukané zajímavé náměty řešené tradičními i netradičními technikami. Oceňuji i výtvarné aktivity konané venku, prvky body artu, land artu, využití jednoduchých grafických technik. Z knihy je po pár stránkách cítit, že děti  si odnášení mnoho prožitků při realizaci výtvarných akcí, slavností, skupinových pracovních listech a hrách. Kniha je plná nových nápadů pro práci s dětmi v mateřských školách.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *