Rytá kresba

  • PŘÍPRAVNÁ GRAFICKÁ TECHNIKA (nelze ji reprodukovat tiskem)
  • pomáhá pochopit roli linky a vytírání plochy při tisku z hloubky
  • podklad tvoří zaschlá vrstva klovatiny
  • žáci do ní kresbu vyrývají jehlou nebo hřebíkem a vyrytou linku zatírají
  • pokud kresba prostupuje vrstvou klovatiny až do papíru, lze zaschlou matrici vymýt vodou
  • jiná varianta nechává kresbu nevymytou nebo využívá kombinaci rezervovaných a nerezervovaných ploch
  • vzhledem ke své mnohotvárnosti a křehkosti vyhovuje jako vhodná ilustrační technika
  • dobře se uplatní ve velkých bílých plochách gumotisku, kam vnáší detail, dekor, děj
  • působí příznivě zůstane-li nevymytá, zakrytá je málo vytřenou olejovou nebo tiskařskou barvou
rytá kresba

Použitá literatura:

ROESELOVÁ,VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 101. ISBN 80-902267-1-X.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *