Odkrývací technika

 • odkrývací technika na voskovém podkladu je PŘÍPRAVNÁ GRAFICKÁ TECHNIKA (nelze tisknout)
 • pomáhá dětem pochopit úlohu rydla, které odkrývá světlý podklad
 • spodní vrstvu tvoří plocha navoskovaná úlomkem svíčky nebo voskovkami, voskovým pastelem
 • voskový povlak se slévá do souvislé hladké plochy, na kterou žák nanáší vrstvu černé tuše nebo tmavé temperové barvy
 • do zaschlé krycí vrstvy žák odkrývá motiv jehlou, hřebíkem nebo obráceným koncem perka – nástroje lze kombinovat

KOMBINOVÁNÍ S JINÝMI VÝTVARNÝMI TECHNIKAMI

 • málokdy se s touto technikou kombinuje jiná
 • snáší se jen s temperovou malbou, která dobře kryje černé plochy i eventuální skvrny na papíře

VELIKOST FORMÁTU

 • je limitovaná únavou dětí z voskování podkladu a časem, který je přípravě papíru možno věnovat
 • volíme malý nebo střední papír  (A6-A5)

TECHNICKÉ A VÝTVARNÉ PROBLÉMY

 • optimální podklad je bílý vosk překrytý černou tuší, na kterém kresba nejvíce připomíná grafiku, malé děti však nedovedou rozpoznat dobře a špatně navoskovanou plochu, proto je dobré využít světlých tónů voskových pastelů
 • nanášení krycí vrstvy na voskový podklad – vosková vrstva odpuzuje vodu, takže tuš a tempera špatně chytá (pomáhá pravidelné přemydlení štětce s tuší nebo barvou, které zvyšuje přilnavost nátěru
 • uvědomělé použití podmalby u vícebarevného podkladu je pod černým krytem obtížné, proto se doporučuje pokrýt podklad jedinou barvou

Použitá literatura:

ROESELOVÁ,VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 102. ISBN 80-902267-1-X.

5/5 (1)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *