Rastrová hádanka

  • Výtvarný záměr: vizuálně vnímat různou velikost bodů a prostor kolem nich barevně odlišit, složit díly v celek a při pohledu z dálky v nich objevit ukrytý motiv
  • Výtvarná technika/postup: kresba fixami
  • Pomůcky: čtvrtky formátu A4, PC s internetem, černobílá tiskárna, silnější barevné fixy, nůžky, lepidla v tubě, podložky na lepení, velký karton (pravítko)
 

Příprava učitelky

Nejdříve si musíme vytisknout jednotlivé díly rastrového velkoplošného plakátu. Do webového prohlížeče zadáme: https://rasterbator.net/. Doporučuji používat prohlížeč google chrome, který cizojazyčné stránky automaticky překládá do češtiny. Klikneme na: Vytvořit plakát, nahrajeme libovolnou fotografii z našeho PC, potvrdíme a po pravé straně se objeví naše fotografie rozdělená na čtverce/obdélníky. Necháme předvolený nejmenší formát A4 (=1 díl z plakátu bude vytištěn na čtvrtce A4). Výsledný obraz bude na konec složen ze všech dílů, jeho výslednou velikost uvidíme pod obrázkem. Pokud potřebujeme, aby byl obraz složen z více, či méně čtverců v závislosti na počtu dětí, změníme výstupní velikost – předvolené č. 4 udává počet sloupců. Na další straně klikneme na černo bílou rasterbaci. Další stránku přeskočíme a u posledního kroku změníme uspořádání teček do rovnoměrné mřížky a zaškrtneme „pozice stránky“, kdy se pak na každém čtverci vpravo dole objeví číslování (A1,B1, C1,D1 atd.). Po potvrzení se soubor uloží do vašeho PC ve formátu pdf. Díly tiskněme na čtvrtky, aby se papír při kresbě fixami nevlnil.

Motivace a hra

  • Motivační seznámení se záměrem práce – Máte rádi hádanky? A umíte hádat? Dětem položíme jednoduché hádanky (např.: Nemá nohy, nemá ruce a přece dveře otvírá – vítr). Já mám však pro vás daleko těžší hádanku. Každý si vybere jeden čtverec (ukážeme) a ten podle určitého pravidla vybarví. Na konci všechny vybarvené čtverce složíme jako puzzle a při pohledu z dálky by se nám měl objevit obraz. Ale co je na něm ukryté vám teď neprozradím. To bude hádanka, kterou se pokusíte vyřešit.
  • Pozn. Projekt je svou náročností vhodný spíše pro starší školní věk a adolescenci, ale pokud máte šikovné a trpělivé děti, lze tento námět zkusit i s dětmi mladšími (min. hranice 6-7 let), počítejte však s větší dopomocí.

Realizace výtvarné činnosti

Každé dítě si vybere 1 čtverec. Učitelka zvolí 3-4 barvy, které se budou na obraze stále opakovat.  Např. kruhy, které se překrývají, budou mít barvu nejtmavší (modrou), velké bez překrývání červenou, středně velké oranžovou a malé žlutou. Rozdílnou velikost kruhů děti odhadují dle citu, protože je obraz složen přibližně z 8 druhů kruhů. Vhodné je každému dítěti poradit, jaké má na čtvrtce nejmenší/největší barevné kruhy (lze si pomoct pravítkem). Pokud děti vybarví okolí mezi kruhy jinou barvou, nic závažného se nestane, obraz se při pohledu z dálky objeví tak i tak. Děti hledají např. nejprve nejmenší kruhy, ohraničí si je příslušnou barevnou fixou a následně vnitřek vybarví. Poté hledají větší kruhy a postupují takto do zaplnění celé plochy. Dbáme na barevnou zaplněnost. Po dokončení kresby učitelka čtverce vystřihne a na zadní stranu napíše jméno dítěte a zvětšenou signaturu ve směru, ve které je tištěná na přední straně.

Závěr

Sedneme si s dětmi do kruhu, doprostřed umístíme karton, kam budeme lepit barevné čtverce. Učitelka rozdá autorům vytvořená díla, děti si je otočí na rub a uvidí písmeno a číslici. Na karton lze předem připravit mříž se signaturami a děti by díly lepily do příslušného prostoru, je to však náročnější na přípravu učitelky a u malých dětí horší na přesnost. V našem případě jsem napsala na kousky papírů: A, B, C, D, 1,2,3,4,5,6. Nad horní okraj kartonu jsem rozložila písmena, vlevo z boku nejprve položila číslo 1. Děti, které měly na svém dílu číslo 1, přistoupily ke kartonu, na zadní stranu nanesly lepidlo a dle pokynů učitelky je přilepily na karton. Náš plakát se skládal z 24 listů o rozměrech 1m x 0,7m.

Doporučení: Jako hlavní motiv můžete využít prakticky cokoliv ve spojitosti s tématem, které probíráte. My jsme při probírání lidského těla zvolili postavu, a aby děti nebyly nazlobené, že jsem vybrala jen jednoho z nich, zvolila jsem sebe. U člověka je vhodné vycházet ze známé tváře, aby děti uhodly, kdo se ve změti teček ukrývá.

5/5 (1)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *