Nápady pro rodičovskou dovolenou

Nápady pro rodičovskou dovolenou

Nápady pro rodičovskou dovolenou

První dny, měsíce a roky našich dětí patří k nejkrásnějším životním etapám. Abychom si je dokázali co nejlépe užít a abychom zakusili radost z toho, jak se naše dítě mění a učí se spoustu nových věcí, potřebujeme mimo jiné „zdroj energie“ v podobě společných činností. Tato kniha nabízí řadu aktivit, díky kterým se žena může naladit na očekávané miminko a po narození dítěte se už oba rodiče mohou věnovat rozvíjení schopností dítěte i rodinné pospolitosti. Autorky nabízejí náměty na společné hry, které mají podobu tvořivých činností a vycházejí z psychologie malého dítěte. Tvořivé aktivity vycházejí z činností, které se doma dělají běžně. Autorky radí, jak využít dětskou zvídavost při společném vaření, jak dítěti umožnit, aby rodičům „pomáhalo“, jak mu zprostředkovat „opravdovou“ práci apod.

 

Recenze

Knihu jsem musela mít ve své knihovně, neboť od těchto autorek vlastním již jednu výtvarnou knihu a to: Hravé tvoření pro malá stvoření.

Publikace: Nápady pro rodičovskou dovolenou je opět plná zajímavých a především méně obvyklých výtvarných technik a námětů s tím rozdílem, že jsou lekce realizované s nejmladší věkovou skupinou dětí a tomu jsou přizpůsobené i náměty. Nicméně jsem přesvědčena, že kniha je určena (kromě rodičů) pro pedagogy všech věkových skupin dětí od 2 do 6 let. Myslím, že každý pedagog si dokáže techniku nasadit na náměty vhodné pro jeho děti.

Publikace je rozdělena  do čtyř kapitol podle ročních období: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA a pod každou z nich objevíte 7-9 zpracovaných tematických oddílů.

Například kapitola: Jaro obsahuje podkapitoly s názvy: Vítáme jaro, Čarování v přírodě, Jarní úklid aneb Uklízíme s radostí, Ptačí život, Hurá voda, Šaty dělají člověka, Čekáme miminko.

Jak jsou strukturované jednotlivé oddíly můžete vidět na ukázce z knihy níže.

  • Tvoření – je zastoupeno v každé kapitole. V knize najdeme techniky realizované na konkrétních nápadech jako: malba na hedvábí, malba pomocí přírodnin, frotáž, monotyp na textil/na skle, otisk z mouky/kolečky od aut, malování sněhem, suchá jehla, gumotisk na textil pomocí hlíny nebo klovatiny, tisk z koláže, protisk, body-art atd. Nechybí ani tvoření z jeřabin, vyrábění trpaslíků, rodokmenu.
  • Domácí hračkářství – Hry s věcmi denní potřeby (hrnce, misky, vařečky), nebo výroba hraček pomocí plastových lahví, látek, časopisů, přírodnin, bublinkových fólií. Jako příklad uvedu vytváření hnízdeček z dek, gázy u tématu ptáci,  hry s nádobím ve vaně, převlékání do oblečení dospělých, postřikování květin rozprašovačem, třídění fotografií, procházení vytvořeným labyrintem atd. 
  • Říkanky a písničky – Nabídka písní a říkanek vztahující se k danému tématu. Uvedeny  jsou pouze názvy, díky však díky jejich známosti, jsou zcela dostačující.
  • Psychomotorické hry – Aktivity založené na propojení tělesného pohybu s duševním rozvojem. Zařazeny jsou hry na rozvoj slovní zásoby, mluveného projevu; pohybové, prožitkové hry, kresba na uvolnění ruky, třídění předmětů, nápodoba zvuků.
  • Tip pro otce – Aktivity určené pro tatínky, které vedou k posílení vazby s dítětem. Mezi uvedené činnosti patří třeba společné koupání, geocaching, noční procházka za světluškami, vytváření duhy na zahradě,  výlet vlakem naslepo, drobné opravy v domácnosti… 
  • Tip pro matku – Náměty, jak využít čas trávený s dítětem k vlastní relaxaci a seberealizaci a i k prohloubení vztahu s dítětem.
  • V kuchyni – Aktivity, jak děti v kuchyni nejen zabavit, ale naučit je i praktickým dovednostem. V kuchyni lze realizovat aktivity s vodou, přesýpat, hrát si s těstem, krájet. Tento oddíl  ukazuje, jak si pohrát v kuchyni a zároveň  vytvořit jídla zdravá, chutná i hezky vypadající.
  • Tip pro nejmenší – Náměty pro děti v kojeneckém a batolecím období.
  • Tip pro nastávající maminky – Aktivity pomáhající prožívat “jiný” stav prostřednictvím relaxace, malbou a péčí o tělo (různé koupele) a naladit se tak po tělesné a duševní stránce na příchod miminka.
  • Pod čarou – Rozšíření daného tématu o pohled pedagogiky a psychologie. Poznámky týkající se výchovy, psychohygieny či zvládání každodenních výchovných situací.

Recenzi bych zakončila tím, že se jedná o perfektně zpracovanou knížku pro nastávající maminky, které příchod miminka očekávají, tak i již pro maminky dětí od kojeneckého do předškolního věku. Mnoho aktivit v oddílech tipy pro matky/otce, pod čarou, v kuchyni lze uskutečnit i v rámci školky. Kniha má skutečnou hloubku, je přehledně a tématicky zpracovaná, činnosti korespondují s tématem a vždy rozvíjí různé vzdělávací oblasti.  Hlavním cílem knihy je utvářet vztah s dítětem prostřednictvím společného trávení času, učit je  novým dovednostem a  hravou formou poznávat okolní svět, což tato kniha bezpodmínečně splňuje.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *