Kreslíme lehce, zpíváme tence

Kreslíme lehce, zpíváme tence – Rozvoj grafomotoriky s hudebními činnostmi

Publikace přináší metodický materiál pro rozvoj psychomotoriky a grafomotoriky dětí v předškolních zařízeních. Tvoří ji 16 obdobně strukturovaných kapitol s vyváženým obsahem činností rozvíjejících oblast hrubé motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky. V každé kapitole hrají klíčovou roli hudební činnosti, motivované známými i novými autorskými písněmi. Klíčovým efektem souběžného zpěvu a pohybu je ovlivnění dechu, neboť se tak předchází jeho zadržování, což přispívá k odbourávání přepětí v těle začínajícího kreslíře/písaře. Publikace reflektuje časté věkově heterogenní složení dětských kolektivů i individuální rozdíly v grafomotorických dovednostech a záměrně nabízí ke každé lekci několik variant pracovních listů s odstupňovanou náročností.

Kniha osloví pedagogy mateřských škol a přípravných ročníků základních škol. Dále pak logopedické asistenty.

Recenze

Z názvu publikace jsem si nedokázala konkrétněji představit, jakými zajímavými způsoby se bude prolínat grafomotorika s hudebními činnostmi. Z úvodní teorie jsem příliš moudrá nebyla, a tak jsem se vrhla na četbu jednotlivých kapitol. Ač jsem se snažila, řádky s činnostmi jsem později začala přeskakovat. Po přečtení několika kapitol se mi to zdálo takové podobné, ač ve skutečnosti je každá činnost něčím jiná. Věřím, že pro učitelky zajímající se víc o hudební činnosti z ní budou nadšené. Kniha má skvělý potenciál – propojení hudby, grafomotoriky, jemné, hrubé motoriky i různých aktivit je na trhu jistě výjimečné. Jen mě nesedla, jak jsem si představovala. 

V publikaci je celkem 16 různě dlouhých kapitol zpravidla na 2-4 strany, které jsou přehledně strukturované. Všechny mají společné to, že obsahují motivační název; období, pro která jsou vhodná (podzim, zima jaro, léto), pomůcky, motivační příběh i píseň potřebnou pro danou lekci a 7-13 na sebe navazujících očíslovaných činností, které tvoří například poslech příběhu, diskusi, hru, písničku, se kterou se různorodě pracuje dál (rytmizace, doprovod na hudební nástroje, pohyb atd.). V každé lekci je uvedena minimálně jedna aktivita s pastelkou, jejíž cílem je k ní posílit kladný vztah, ale zároveň rozvíjet jemnou/hrubou motoriku, orientaci v prostoru. Kapitola je většinou ukončena uvolňovacím cvikem, kdy děti nejprve zkouší kreslit tvar ve vzduchu a až posléze do pracovního listu. Ne všechny kapitoly tvoří uvolňovací cvik, ne všechny písničku s notovým zápisem, ale obě tyto formy u většin kapitol zastoupeny jsou.

Autorka využívá pro jednotlivé lekce známé písničky (Jedna dvě Honza jde, Vlaštovičko, leť, Okolo Třeboně, Já do lesa nepojedu), ale i nové autorské.  Ve všech případech nechybí notový zápis. U motivačních příběhů/pohádek je vždy uveden odkaz na knihu, kterou je potřeba si dohledat ve svých knihovnách, abyste s lekcí mohli pracovat.  Aktivity jsou popsány stručně, ale pochopitelně.  V každé kapitole jsou tučně zvýrazněná slova, která přispívají k lepší orientaci v textu. Ještě je dobré zmínit, že jak aktivity, tak písničky, hry, pracovní listy se tematicky vztahují k danému příběhu.

U pracovních listů se mi líbí, že autorka místo tenké linky využívá široké světle šedé vodící šmouhy, které nevedou děti ke křečovitému úchopu tužky a přepečlivému obtahování. Díky formátu a černobílému provedení se skvěle hodí k okopírování. A dobrý nápad měla autorka i s miniaturami většiny pracovních listů s dětským řešením, které umístila před kapitoly. O trochu méně se mi líbily kresby v pracovních listech – ale co se nelíbí jednomu se může líbit druhému, že? A tak je to s celou touto publikací, která je vlastně moc hezky promyšlená.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *