Archiv pro štítek: krajinomalba

 • pochází z Francie, snaha po zobrazení skutečnosti bez přikrášlování
 • všímání si současného života se všemi problémy
 • prudký rozvoj průmyslu

 

ANTONÍN CHITTUSSI

 • působil ve Francii
 • jeho dílo je vyvrcholením české krajinomalby 19. Století
 • po 30ce namaloval první zdařilou krajinu Z Trojského ostrova
 • pod vlivem malířů tzv. barbizonské školy se pokouší o lyrickou syntézu české krajiny
 • zprvu dozníval romantismus (večerní obrazy se zapadajícím sluncem)
 • postupně dospívá k impresionismu
 • uvolněné tahy štětce patří ke klenotům českého malířství
 • studuje světlo a vzduch v krajině, malba v plenéru
 • maloval:
  • Českomoravskou vysočinu – Údolí Doubravky
  • krajinu jihočeských rybníků

 

Česká krajinomalba

 • v 90. letech zahrnovala spoustu nových prvků
 • začíná se uplatňovat moderní malba, nové poznatky, formy a směry
 • začíná se prosazovat naturalismus, analytické zpracovávání skutečnosti pomocí barvy, světla a organické proměnlivosti
 • čeští krajináři se pokouší propojit mnoho různorodých prvků a jevů v jeden celek

 

VÁCLAV RADIMSKÝ 

 • pojal za své myšlenky a vize francouzského impresionismu
 • stal se členem malířské komunity v Barbizonu
 • seznámil se s Claudem Monetem a Paulem Cézannem
 • snaží se problémy české krajinomalby řešit důsledným uplatněním impresionismu
 • díky němu se česká veřejnost poprvé seznamuje s fr. impresionismem

 

MAŘÁKOVA KRAJINÁŘSKÁ ŠKOLA

 • poskytla příležitost hledat nové podněty a rozvíjet krajinomalbu
 • Mařák chodil s žáky malovat do plenéru, pořádal zájezdy, školní výstavy
 • nevnucoval žákům svůj styl
 • snažil se rozvíjet jejich osobitý talent
 • nebránil jim, aby hledali podněty v díle Chittusiho
 • svým dílem i pedag. činností se zasloužil o zrovnoprávnění krajinářství

 

LEBEDA, SLAVÍČEK A HUDEČEK

 • začíná se pomalu odlišovat od tradiční krajinomalby
 • vzor ještě stále slouží dědictví impresionismu
 • pouští se do nových experimentů
 • malba získává více psychologický ráz
 • dokázali propojit vztah k rodné zemi, náladovost, smyslové vnímání světa a duševní život moderního člověka
 • tím vyzdvihli české umění na  mezinárodní úroveň

 

JULIUS MAŘÁK

 • celý svůj život se věnoval pouze krajinomalbě
 • díky své snaze o zobrazení náladovosti přírody a prchavosti viděného okamžiku dosáhl velkých úspěchů
 • byl jediným krajinářem, který se podílel na výzdobě ND
 • hlavně studie lesa: Lesní samota
 • nejpopulárnější obraz: Čapí sněm

 

FRANTIŠEK KAVÁN

 • odlišuje se duchovním a meditačním zaměřením
 • nechával se upoutat krásami přírody
 • z  putování a objevování získával nové podněty pro svá díla
 • ohlasy pravého impresionismu se ale začínají projevovat až v jeho pozdní tvorbě
  • po kritice svých obrazů upouští duchovní a magické zobrazení krajiny
  • zabývá se více světlem a atmosférou

 

ANTONÍN SLAVÍČEK

 • nejvýznamnějším představitelem českého impresionismu
 • Červnový den – zachycení svitu prudkého slunce a reflexi
 • Pohorská vesnice-zemitá barevnost, teskná nálada
 • Kameničky: nejproduktivnější období
  • Pohřeb v Kameničkách
  • U nás v Kameničkách
 • Pražské motivy: Mariánské náměstí
 • Krajiny: Stromovka, Letenské sady (jasné barvy, impresionistický rukopis)
 • Květiny: Kosatce, Pivoňky, Chrysantémy
 • Panoramatické obrázky:Praha od Ládví, Praha z Letné

 

ANTONÍN HUDEČEK

 • představitelem náladového malířství s tendencemi k symbolismu a secesi
 • blízký přítel Antonína Slavíčka
 • v tvorbě začínají postupně převládat melancholické rysy
 • v malbě krajiny psychického a náladového zaměření

 • souvisí s myšlenkami Rousseaua hlásající návrat k přírodě
 • největší rozmach krajinářství v Čechách
 • kolem 1850 se naši malíři vydávali na studia do Paříže
 • na rozdíl od francouzského figurálního romantismu měl německý romantismus více preferoval krajinářství

 

MAXMILIAN HAUSHOFER

 • vede v Praze krajinářskou školu ovlivněnou německým náladovým romantismem
 • své žáky vodil do plenéru
 • seznamoval je s romantikou:
  • bavorských solnohradských Alp a jezer
  • krásou české krajiny
 • žáci: Adolf Kosárek, Alois Bubák, Bedřich Havránek, Wilhelm Riedel, Julius Mařák

 

JOSEF NAVRÁTIL

 • malíř evropské úrovně, dokonale ovládal práci s barvou
 • tvořil nejprve nástěnnou malbu (cyklus o Vlastě a dívčí válce)
 • vrcholem výzdoba saly terreny zámku v Jirnech
  • největší malířský výkon českého umění
 • poté maloval:
  • kvašové krajinky, olejomalbu krajin (Hon na lišku)
  • zátiší a žánry (inspirace divadlem – Podobizna herečky)

 

JOSEF MÁNES (1820 – 1871)

 • = otec Antonína Mánesa
 • zakladatel českého národního umění
 • obrazy – Hrobník, Setkání Petráčky s Laurou
 • kresby, portréty (portréty politiků z Kroměřížského sněmu)
 • ilustrace k rukopisu Královéhradeckému
 • vytvořil desku pražského Orloje
 • plenérové obrazy – Labská krajina a Řipský kraj
 • obrazy ve stylu druhého rokoka – Políbení, Při měsíčku
 • žánry – Jitro, Večer, V létě

 

ADOLF KOSÁREK

 • nejlepším krajinářem
 • od romantických nálad Jezera v bouři přešel k prostým záběrům
 • krajinu pojímal v přirozeném osvětlení
 • maloval krajiny ze středních Čech a Českomoravské vysočiny, které mají blízko k realismu
  • Selská svatba, Česká krajiny, Krajina ze středních Čech

 

 • Haushoferovi žáci pomalu přiváděli krajinomalbu na REALISMUS
 • romantická láska k přírodě se u nich prolínala se  zájmem o skutečnost
 • přímo v plenéru před konkrétním motivem nejprve prováděli pouze skicu
  • podle ní v ateliéru komponovali obraz
  • aby ho dokončili opět přímo v krajině

 

 • byly zde položeny základy českého krajinářství
 • doba vlády osvíceneckého panovníka Josefa II přinesla mnoho pokrokových reforem
  • (zrušení nevolnictví, toleranční patent, opatření proti morům…)
 • němčina jednotným jazykem
 • touha po obnovení českého jazyka
 • začíná ND
 • roku 1796 je založena Společnost vlasteneckých přátel umění
  •  = shromažďuje umělecká díla, předchůdkyně dnešní Národní galerie
 • r. 1799 vzniká Akademie
 • 1818 Vlastenecké muzeum v Čechách 

 

Pražská Akademie

 • byla zaměřena hlavně na kresbu – ředitelem byl JOSEF BERGLER
 • malba přímo pod širým nebem v plenéru
 • byly položeny základy:
  • českého krajinářství
  • portrétu (Antonín Machek, František Tkadlík)

 

KAREL POSTL

 • na Akademii vedl krajinářskou školu
 • Čtyři denní doby, Lesní krajina
 • krajiny komponované podle klasicistních zvyklostí do 3 plánů
  • tmavšího popředí se stromem na okraji
  • střední plán s architekturou
  • světlé pozadí s výhledem do dálky
 • objevuje se světelný prvek navozující atmosféru 

 

ANTONÍN PUCHERNA

 • vlastenecká topografie a veduty
 • veduta = přesný malířský nebo grafický záznam
  • výsek krajiny s bočním pohledem na město
 • kreslil a ryl pohledy na česká města a hrady

 

ANTONÍN MÁNES (1784 – 1843)

 • vedl Akademii po Karlu Postlovi
 • jeho dílo prošlo vývojem
  • od komponované klasicistní krajiny s antickými chrámy
  • přes romantické scenerie se zříceninami a bouřlivými mraky
   • Kokořín, Noc v horách, Krkonoše u Petrovy boudy
  • ke krajinám velmi realistickým s přirozeným denním světlem
   • Okoř, Pražský hrad
 • svěží jsou i jeho akvarely a olejové náčrtky
 • Mánes hodně cestoval, měl rád přírodu

 

FRANTIŠEK TKADLÍK

 • maloval krajiny, portréty, alegorické obrazy
 • byl prvním ředitelem pražské Akademie
 • ovlivnil řadu studentů, především Mánesa