kniha

Kniha, písmena

HRY POHYBOVÉ ⇒ PH: Napodobujeme pohyb dle návodu– pomůcky: kniha s metodikou TV, obrázky tělocvičných prvků– ukážeme obrázek a snažíme se ho napodobit dle vzoru– nejprve necháme děti zkusit napodobit vzor– poté ho předvedeme přesně dle návodu– zkusíme napodobit cca 5 pohybových prvků ⇒ PH: Cvičení s abecedou– pomůcky: obrázky zvířat proměněné v písmena, popř. obrázky …

Kniha, písmena Pokračovat ve čtení »

Hravé tvoření

Hravé tvoření pro malá stvoření Netradiční a přitom jednoduché výtvarné tvoření, které zaujme jak rodiče a jejich malé děti, tak učitelky mateřských škol a vychovatelky školních družin. Autorky připravily 35 zajímavých projektů zahrnujících techniky práce s textilem, papírem nebo ovčím rounem. Součástí každého projektu je i jednoduchá hra, která přirozeně rozvíjí téma výtvarné tvorby. Radost ze …

Hravé tvoření Pokračovat ve čtení »

Ruce v hlíně

Ruce v hlíně – tvořivá keramika pro děti Kniha nabízí netradiční pojetí práce s keramickou hlínou, kdy hlínu vnímáme nejen jako hmotu, která „zkamení“ při výpalu, ale i jako živoucí materiál, který lze zkoumat, objevovat a tvořivě používat v mnoha dimenzích. Metodika je založena na principech artefiletiky, kdy děti zakoušejí hlínu na vlastní kůži, vlastním tělem, …

Ruce v hlíně Pokračovat ve čtení »

Tužkou, pastelkami nebo počítačovou myší

Publikace od autorky s dlouholetou praxí učitelky a didaktičky výtvarného oboru je plná nápaditých výtvarných aktivit a her inspirovaných jen zdánlivě všedními tvary a projevy přírody, světem umění a sounáležitostí rodiny. Podrobně rozpracované náměty vynikají pestrostí, originalitou a silným motivačním potenciálem pro děti. Výtvarné činnosti – motivované pohádkou a říkankami, vizualizace smyslových zážitků, výtvarné řady, …

Tužkou, pastelkami nebo počítačovou myší Pokračovat ve čtení »

Kouzlení s papírem

Kouzlení s papírem Chcete si vyrobit zdobený papír, skládané hvězdy, třpytivé čtverce, protkávané hvězdy, jezírko z hedvábného papíru nebo ozdobné vánoční stromečky? Tato inspirativní kniha obsahuje množství nápadů jak vytvářet nejrůznější věci pomocí papíru. K dosažení skvělých výsledků vám úplně postačí postupovat podle návodů metodou krok za krokem. Seznamte se s postupy výroby trojrozměrných ozdob, koláží, …

Kouzlení s papírem Pokračovat ve čtení »

Jaro, léto, podzim, zima

Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima Publikace představuje soubor rozmanitých námětů k činnostem s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Aktivity jsou členěny do bloků, každý blok je uveden motivačním příběhem. Úkoly se vyváženě věnují rozvíjení pohybových dovedností, zdokonalování řečového projevu, motorických a grafomotorických schopností, zrakového vnímání, sluchového vnímání, smyslu pro rytmus, …

Jaro, léto, podzim, zima Pokračovat ve čtení »

Do školky za zvířátky

Do školky za zvířátky Předškolní děti milují příběhy a hry. Pokud jim nové věci, s nimiž je seznamujeme, předložíme právě formou příběhů a nabídky zajímavých hravých aktivit, snadno je motivujeme a získáme pro společnou práci. Kniha zkušených autorek nabízí učitelkám mateřských škol pro každý měsíc v roce jeden příběh, básničky a písničky s příběhem spojené, …

Do školky za zvířátky Pokračovat ve čtení »

Knihy D. Šottnerové

Ve Vaší sbírce by určitě neměli chybět publikace od Dagmar Šottnerové.Každá kniha obsahuje hry, písničky s notami, výtvarné tvoření, původ tradic, zvyky, pranostiky a mnoho dalšího vázaného vždy ke konkrétnímu časovému období. V knihách najdete časové zařazení, charakteristiku období, pověry, legendy, pranostiky, lidové zvyky, tradice a jejich původ, a jejich využití při práci s dětmi- básničky, hádanky, …

Knihy D. Šottnerové Pokračovat ve čtení »

Hádám, hádáš, hádáme

Hádám, hádáš, hádáme Kniha veršovaných hádanek pro děti ve věku 3 až 7 let je doprovázena vtipnými barevnými ilustracemi. V šesti kapitolách najdeme témata: zvířata, ovoce a zelenina, dopravní prostředky, naše tělo a oblečení, věci kolem nás a rostliny. Hádanky rozvíjejí nápaditost a kniha se zároveň stává malou obrazovou encyklopedií pro nejmenší čtenáře. Obsahuje šest …

Hádám, hádáš, hádáme Pokračovat ve čtení »

Rok s krtkem

Hra a prožitek představují nejefektivnější způsob předávání informací a osvojování si nových poznatků. Princip učení hrou vyzdvihuje také tato publikace, nabízející ve 23 kapitolách konkrétní a detailně připravené náměty pro práci s dětmi podle čtyř ročních období a na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každá kapitola má cíl odpovídající RVP PV a je …

Rok s krtkem Pokračovat ve čtení »