Surrealismus

 • zrodil se ve 20. letech ve Francii
 • jedná se o poslední tzv. „ismus“
 • vychází z dadaismu, metafyzické malby, manýrismu Goyi, Boshe, Arcimbola
 • sur-nad, fantazie a imaginace je nezávislé na vnější realitě
 • protest, intelektuálové proti společnosti, co válku vyvolala
 • ukázat člověku jinou cestu, šokovat měšťáky
 • hledá něco za=nadreálné
 • vychází z fantazie, mystiky, alegorií, snové vidiny
 • prolíná se sen a skutečnost; reálné a fantastické
 • propojení odlišných časů a prostorů
 • prolínání viditelných a neviditelných představ světa
 • nová obraznost, představivost
 

1. MANIFEST SURREALISMU
 • autorem spisovatel André Breton – 1924
 • základem se stal PSYCHICKÝ AUTOMATISMUS
  • = spontánní, rozumem nekontrolovatelný
  • záznam představ, snů a podvědomí
 • důraz na podvědomí, v němž jsou uloženy nejrůznější potlačené představy (i sexuální)
 • byl ovlivněn PSYCHOANALÝZOU rakouského lékaře Sigmunda Freuda
 • ovlivnění Freudem usilovali surrealisté proniknout do podprahového života
 • inspiraci hledali ve snech, halucinacích, delirantních stavech
 • umisťovali objekt do pro něj neobvyklého prostředí
 • spojováním nesourodých skutečností docilují zvláštností, tajemností
2. MANIFEST SURREALISMU – 1930
 • mírně se odklonil od původního programu vlivem:
  • osobní roztržky mezi jednotlivými představiteli (Breton-Dálí)
  • marxismu
 • v tomto roce se rozšířil do Evropy a New Yorku

DĚLENÍ SURREALISMU

 1) Psychický (absolutní) automatismus

 • založen na psychickém automatismu
 • umělec bezprostředně zaznamenává okamžité děje, stavy v nitru člověka
 • barevné plochy a linie jsou symbolem vnitřního světa
 • John Miró, sochař Albert Giacomeiti, Hans Arp

2) Magický (veristický) realismus

 • je založen na přesném popisu vnitřních představ snu
 • obraz je přesnou kopií snu, prožitku
 • Salvador Dálí, Yves Tanguy, René Magritte, Paul Delvaux, Max Ernst
SALVADOR DÁLÍ
 • * 1904 – † 1989, Španělsko
 • španělský malíř, sochař, filmař, tvůrce šperků, divadelních scén, reklam
 • bohém, umělecký exhibicionista, génius
 • prohlašoval se za rozumného šílence
 • vytvořil paranoicko-kritickou metodu, která uznává právo na psychickou abnormalitu
 • inspiruje se pocity ze snů
 • bizardní deformace, výstřednost a patologické jevy
 • zaznamenává sny
  • Pokušení sv. Antonína
  • Předtucha občanské války kosti a části těl
  • Kanibalismus podzimu
  • Hořící žirafa
  • Stálost paměti roztékající hodiny
 • módní podobizny a náboženské obrazy
  • Hyperkubistický Kristus – Kristus ubit na čtyřrozměrném kříži (tvořen z krychlí)
  • Kristus sv. Jana od Kříže – ubitý Kristus viděn ze shora, z nebe
Salvador Dálí
YVES TANGUY (ív tangí)
 • * 1900 – † 1955, Francie, USA
 • obrazy působí jako kosmické prostory, ze kterých se vytratili lidské postavy
 • nekonečné, snové pláně (nevíme, zda je to moře, nebo země)
 • zaplněné neurčitými tvary organického nebo geometrického původu
 • působí záhadně, tajemně
 • Stuhy přebytku
 • Modrá postel
 • Neomezená dělitelnost
 • Odpověď Redovi

 

RENÉ MAGRITTE (Magrit)
 • * 1898 – † 1967, Belgie
 • motivy na obrazech vytahuje z jejich přirozeného prostředí a dává je do nových vztahů
 • neobvyklá barevnost, změna dimenze
 • přeskupuje prostorové plány
 • ruší váhu těles
  • Říše světel
  • Klíče ke snům
  • Zastavený čas lokomotiva vyjíždějící z krbu
  • Milenci
  • Hlas v prostoru
  • Červený model

 

MAX ERNST
 • *1891 – † 1976, Německo, Francie
 • vtipné koláže vystříhaných z detailů starých mistrů a fotografií
 • objevil techniky: frotáž, dekalk
 • vytváření plošných obtisků struktur dřeva a rostlin
 • byl fascinován ptáky – byl názoru, že když zemře pták, narodí se člověk
 • jeho motivy: lesy, větry, ptáci, města + prolínání lidských a ptačích těl
 • Oblékání nevěsty
 • Napoleon v poušti drobný erotický podtext
 • Oidipus Rex
 • Les a slunce
 • Oko mlčení
 • Kymácející se žena
 • Triumf surrealismu

 

JOAN MIRÓ (chuan miró)
 • * 1893 – † 1983, Španělsko, Francie
 • Miróova představivost byla nevyčerpatelným zdrojem novotvarů a detailů na plátně
 • vytváří imaginární svět znaků a symbolů zářivých barev
 • působí naivně, dětsky, hravě, poeticky
 • bývají propojeny linkou
 • zjednodušením struktur obrazu se Miró dostal do období tzv. snových maleb – potlačoval symboly, vytvářel nový styl abstrakce, popisoval své sny z pamětí,  malby se často omezily jen na černou a bílou
 • Harlekýnský karneval
 • Souhrn vypočítaný s ptákem
 • Holandský interiér
 • Žena a ptáci 
 • Zátiší staré boty

 

 • Joan Miró – Harlekýnský karneval
 • Zdroj: infobae.com
PAUL DELVAUX (pól delvó)
 • * 1897 – † 1994, Belgie
 • skutečnost je předváděna v úžasných souvislostech a vždy se silným erotickým nábojem
 • ženské akty v jeho tajemných krajinách vypadají jakoby zhypnotizované, procházejí se bez ducha klasickými budovami, někdy je doprovázejí kostry nebo muži v buřinkách
 • mnohé obrazy jsou inspirovány jeho návštěvou Itálie
 • v 50. letech namaloval celou řadu nočních výjevů, kde malá holčička pozoruje projíždějící vlak –  odrážejí Delvauxovu fascinaci vlaky, které ho zajímaly už od dětství
 • ženy často prochází metamorfózou=zapouští kořeny, proměňují se ve stromy
 • Tunel
 • Kostra má skořápku
 • Pygmallion
 • Noční návštěva

 

SURREALISMUS U NÁS

SURREALISTICKÁ SKUPINA  r. 1934 – 1938

 • rodokmen surrealismů sahá hlouběji
  • silný vliv na české prostředí od 1932 = Výstava poezie
  • setkali se: MUZIKA, WACHSMAN, TOYEN, JANOUŠEK = vyšli z poetismu
  • přišli i lidé z kubismu = kubistický surrealismus
   • NEZVAL, BIEBEL i literáti SILVESTER EDISON-Básně noci
 • teoretikem surrealistické skupiny se stává KAREL TEIGE
 • se surrealismem je nejvíce spjata Skupina Ra
TOYEN (MARIE ČERMÍKOVÁ)
 • *1902 – † 1980, ČR, Francie
 • členkou avantgardní skupiny Devětsil
 • Toyen byla svobodnou osobností i ve vnímání sexuality, ke které se stavěla velmi otevřeně a neobvykle svoje erotické kresby a obrazy začala malovat v druhé polovině 20. let, kdy česká společnost považovala takové umění za dekadentní pornografii
 • cyklus Schovej se, válko
 • Sen
 • Úděs
 • Spící
 • Smutný den

 

 JINDŘICH ŠTÝRSKÝ
 • * 1899 – † 1942, ČR
 • český malíř, fotograf a básník 
 • Štýrského rané práce částečně ovlivnil kubismus a naivní umění, jeho hlavní stylem však byl surrealismus
 •  s Toyen založili české odvětví surrealismu – artificialismus
 • jeho fotografie zachycují jemnou atmosféru surrealismu v pražském prostředí ovlivněném jeho nevšední představivostí
 •  byl jedním z prvních evropských umělců používajících barevnou koláž
 • Z mého deníku
 • Obraz
 • Člověk nesený větrem

 

FRANTIŠEK MUZIKA
 • *1900 – † 1974
 • autor snových krajin s bizarními tvary skal, jiných předmětů (lidské tváře, kořeny)
 • jeho motivy:  ruiny zdí, antropomorfizované skály, torza, drapérie, lastury, ruce
 • situovány jsou v  neskutečném scénickém prostoru dodávající výjevům charakter snové představy
 • Velké requiem
 • Strom XXV strom na podzim
 • In Memoriam II
 • Zátiší s hlavou v šedé
 • Tři velké larvy III v modré

 

 • František Muzika – In memoriam II
 • Zdroj: prague.eu
JOSEF ŠÍMA
 • *1891 – 1971, Jaroměř, Paříž
 • Šíma měl blízko k surrealismu, zaměřoval se však více na symbolický rozměr obrazu, v pozdním období dospěl k světelným abstraktním malbám
 • svět představ, magických vidin, hranice mezi snem a skutečností
 • obrazy tajemných tišin, skály se proměňují v živoucí bytosti, postav se vznášejí, neživé věci na sebe berou lidskou podobu
 • Krajina s torzem
 • Pád Ikarův
 • Návrat Theseův
 • Šedá krajina s červeným tělem

 

JOSEF ISTLER
 • *1919 – † 2000, Praha
 • grafik, ilustrátor
 • transformoval válečnou realitu do ponurých výjevů s ruinami staveb a lidských přízraků v duchu surrealistické imaginace,
 • Extáže
 • Hlava
 • Obraz

 

 

3.67/5 (3)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

2 názory na “Surrealismus”

 1. Dobrý den, zaznamenala jsem, že je u Maxe Ernsta uveden obraz Pokušení sv. Antonína. Tento obraz je ovšem jedno z nejvýznamnějších děl Salvadora Dalího. Miró má špatně zapsané křestní jméno.
  Děkuji

Diskuse uzavřena.