Pozor, rodiče ve školce

Pozor, rodiče ve školce

Pozor, rodiče ve školce!

Publikace je velmi praktickou základní příručkou pro všechny odborníky, kteří v rámci své profese pravidelně komunikují s rodiči dětí. Autorka nevyčerpává čtenáře zbytečně rozsáhlou teorií, hned od začátku se věnuje praktickým otázkám. Věnuje se v komunikaci s rodiči, předpokladům sebejistého vystupování a profesionálním hranicím. Rozebírá komunikaci z perspektivy rodičů, věnuje se jejich potřebám, rozlišuje „typy“ rodičů podle způsobu, jakým komunikují, rodičům cizojazyčným, rodinám s nízkým vzděláním a vysvětluje i obranné reakce rodičů na nepříjemná sdělení. Nabízí přípravy na rozhovor s rodiči a jednotlivé druhy rozhovorů, obsahuje konkrétní „nástroje“ pro vedení rozhovoru a je plná doporučení a návodů, jak zvládat konflikty, kritiku a různé výjimečné situace. Všechny kapitoly jsou proložené praktickými a dobře využitelnými poznámkami, konkrétními návrhy pro interní potřeby, předlohami, určenými ke kopírování a další použití.

 

Recenze

Jako každá učitelka MŠ se i já denně setkávám s rodiči. Dovolím si tvrdit, že jsem za svou praxi na ně měla poměrně štěstí. Zásluhu též přikládám tomu, že rodiče při našich rozhovorech vždy beru jako rovnocenné partnery. I přesto se někdy objevil nečekaný problém, na který jsem okamžitě nevěděla, jak nejvhodněji zareagovat. Po tomto rozhovoru jsem si v hlavě ještě nějakou dobu přemítala danou situaci a přemýšlela, zda jsem přeci jen neměla jednat jinak. Autorka v knize popsala snad VŠECHNY MOŽNOSTI rozhovorů mezi rodiči a učitelkou, se kterými se můžeme ve školce setkat. Ač je kniha určená pro pedagogy z mateřské školy, určitě ji využijí i učitelé ZŠ, kteří také přichází pravidelně do styku s rodiči.

Publikace se dělí do šesti hlavních kapitol, které si ve stručnosti přiblížíme. Vzhledem k tomu, že autorkou je německá spisovatelka, tak se jejich školství malinko liší od toho našeho.  Nevím, kolik mají německé školky na třídách dětí, ale na základě individuálních schůzek sjednávaných s každým rodičem pro každou záležitost předpokládám, že méně než české školky, proto tyto informace v knize spíše přehlédněte. Ze všeho ostatního však načerpáte mnoho důležitých informací využitelných při komunikaci s rodiči.

Ač se jedná o knihu odbornou, tak v ní odborná slova nenajdete. Po přečtení několika stránek mi dáte za pravdu, že je publikace napsána pochopitelně, lidsky. Text je přehledně členěn do podkapitol, mezi textem jsou mezery, odrážky. Důležité informace jsou v tabulkách, zvýrazněné tučně i kurzívou.  Celá kniha je protkána konkrétními texty rozhovorů/monologů (přímá řeč rodičů, učitelky k sobě/k nám/k rodičům) a za nimi následuje teorie navazující na danou přímou řeč. Jedná se o příklady, které budou všem velmi dobře známé. Publikace dále obsahuje různá cvičení – jak si uvědomit řeč našeho těla, jak se cítit sebevědomě, jak začít o druhém myslet pozitivně apod.  Cvičení jsou více určena pro provedení s kolegyní, nebo s celým pedagogickým týmem.

První kapitola stručně pojednává o rovnocenném vztahu, který by měl být při komunikaci mezi pedagogem a rodiči. Druhá kapitola ukazuje jak jednat, abychom působili při rozhovoru jako profesionálové, sebejistě, kompetentně, se zájmem. Třetí kapitola nám sděluje, že bychom měli znát informace o rodině; informuje, při jakých příležitostech si vytváříme milnou představu o rodičích a jak těmto předsudkům zabránit. Zajímavou podkapitolu tvoří přehled komunikačních typů rodičů, rodičů s jazykovou bariérou i nízkou úrovní vzdělání. U všech tipů se dozvíte, jak s těmito skupinami jednat. Čtvrtá kapitola obsahuje detailní struktury rozhovorů s rodiči: při přijímání dítěte (v ČR rodičovské schůzky), o adaptaci, vývoji dítěte, konfliktu. Pátá kapitola pojednává o nedorozumění při komunikaci mezi námi a rodiči a sděluje nám, jak dát druhé straně najevo, že jí aktivně nasloucháme. Šestá kapitola předkládá rozhovory, když nás rodiče a) slovně napadnou b) nepřestávají mluvit c) jsou dotěrní d) odmítající rozhovor e) neberou mladší kolegyni vážně f) jsou agresivní vůči dítěti.

Pokud jste recenzi dočetli až sem, věřím, že knihu „Pozor, rodiče ve školce“ shledáte stejně jako já za velmi přínosnou literaturu, kterou je dobré mít jako pedagog MŠ ve své knihovně.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *