Postimpresionismus

 • polovina 80. let 19. století
 • ve francouzském malířství tendence kriticky reagující na impresionismus usilující překonat jeho názorovou základnu
 • tendence označujeme za POSTIMPRESIONISMUS
 • snaha najít pevnější, trvalejší základnu než zrakový vjem
 • umění má odpovídat modernímu psychickému a společenskému ustrojení člověka a jeho postavení ve společnosti a v přírodě
 • důraz na metodu, intelekt, umělecký program
 • umění se staví do opozice proti společnosti, vládnoucí vrstvě
 • prokletí umělci (Gogh, Gauguin, Lautrec)

POSTIMPRESIONISTÉ

 • všichni umělci se snažili překonat impresionistický způsob malby
 • osobnosti = vyhraněné tvůrčí individuality, samotáři
 • plátna působila zneklidňujícím dojmem
 • základním prvkem obrazu byla skvrna
 • do obrazu včleňovali své niterní prožitky a pocity
 • zjednodušení tvarů i použití důrazných jasných a plochých barev předznamenaly příchod abstraktního umění
Postimpresionismus zahrnuje:
 • Novoimpresionismus (pointilismus, divizionismus) (G.Seraut, P Signác)
 • Barevná modulace (P. Cézanné)
 • Symbolismus (P. Gauguin, Morea, Redon)
 • Expresionismus (V. van Gogh)
 • Secesní malba (H.de Toulouse-Lautrec)
 • Naivní umění (Rousseau)
 

NOVOIMPRESIONISMUS 

 • cílem bylo vytvořit obraz podle určitých pravidel
 • malířská forma se stala nástrojem výtvarné myšlenky
 • snažil se uplatnit i poznatky z fyziologie vidění a fyzikální optiky
 • studiem optiky dospěli k systematické metodě optickým míšením na divákově sítnici

POINTILISMUS

 • POINT = tečka, bod
 • kladení tisíce teček čistých barev vedle sebe
 • simultánní kontrast (předměty položené vedle sebe, každé těleso mění svou barvu vlivem barvy druhého tělesa)
 • lokální barva byla rozkládána na obraze na elementární barevné body

DIVIZIONISMUS

 • malba čistými barvami, případně jejich komplementárními protějšky
 • barevný tón není míchán na paletě, nýbrž se utváří v oku diváka
 • určena přesná velikost tečky, jejich vzdálenost + vzdálenost diváka, co pozoruje
GEORGES SEURAT 
 • * 1859 – † 1891, Francie
 • zpočátku pouze kreslil kontrasty černých a bílých ploch s pečlivým odstupňováním tónů
 • Signacovým vlivem začal užívat čisté barevné tóny ze slunečního spektra
 • více práce promýšlel, než maloval
 • maloval všechno a dlouho, až mu to všechno shnilo
  • maloval umělé objekty
 • člověk – 80 hodin ho kreslil a pak mu řekl, že se mu to nepovedlo
 • Koupání v Asiniéres –  vyjadřuje klid
 • Cirkus, Kankán – zachycení prudkého pohybu 
 • Modelky
 • Pudrující se žena
 • Nedělní odpoledne na ostrově La Grande Jatte 

 

 • Georges Seurat – Nedělní odpoledne na ostrově La Grande Jatte
 • Zdroj: cs.m.wikipedia.org
PAUL SIGNAC
 • * 1826 – † 1898, Francie
 • francouzský malíř, cestovatel
 • čisté barevné tóny smíšené s bělobou
 • nejdůslednější stoupenec novoimpresionistů
 • zůstal v zajetí zrakové imprese, kterou podával pointilistickou technikou
 • spolu se Seuratem vynalezl a používal techniku pointilismu
 • na rozdíl od něj ale používal spíše čtverečky, než tečky
 • Portrét Félixe Fénéona
 • Přístav v Saint-Tropez
 • Grand Canal
 • Bourač
 • Žena s deštníkem 

 

SYMBOLISMUS

 • literární a umělecké hnutí
 • usiluje o výraz duchovních představ
 • 5 zásad podle Alberta Auriera – dílo musí být ideistické, symbolistické, syntetické, subjektivní, dekorativní
 •  tématem je člověk, v magicky tajuplné spojitosti erotiky a smrti, prezentace z mytologie a historie
 • obrazy mají morbidní a dekadentní nádech
GUSTAVE MOREAU
 • * 1826 – † 1898, Francie
 • snažil se vyjádřit své filozofické myšlení a idealistický názor
 • podivuhodného dojmu čarovné nádhery dosahoval:
  • stylizovanou kresbou
  • neobvyklým osvětlením
  • dekorativním koloritem
 • Zjevení 
 • Salome
 • Orfeus
 • Oidipus a sfinga
 • Park a anděl smrti

 

ODILON REDON
 • *1840 – † 1916, Francie
 • francouzský symbolický malíř a grafik
 • svět příšer, symbolických představ, snů a vizí, vedle mytických a erotických témat a alegorií smrti
 • cíl vyvolat u diváka naléhavou touhu po temném světě neznámého a neurčitého
 • Ve snu
 • Zavřené oči 
 • Kyklop
 • Oko – balon
 • Ofélie
 • Usmívající se pavouk
 • Kaktusový člověk

 

PAUL GAUGUIN 
 • * 1848 – † 1903, Francie
 • vedoucí osobností symbolismu
 • uvědomil si psychickou nosnost vyjadřovacích prostředků
 • rozeznával linie ušlechtilé, lživé, přímka=nekonečno,.
 • proti impresionismu
 • malíř, který vnesl do malby prvky primitivních národů
 • objevil svět bretaňského lidového života a folklóru a pohádkový svět tropických ostrovů s rajskou přírodou a kulturními tradicemi
 • způsob malby=CLOISONISMUS
 • Žlutý Kristus
 • Dobrý den, pane Gauguine
 • Zápas Jakuba s andělem
 • Tahiťanky na pláži
 • Copak, žárlíš?
 • Odkud přicházíme? Kdo jsme? Kam jdeme?
 •  

 

BAREVNÁ MODULACE

 PAUL CÉZANNE 
 • * 1839 – † 1906, Francie
 • otcem moderní doby
 • vytvořil klasický moderní malířský styl
 • snažil se kopírovat přírodu-nezdařilo se
 • zdařilo se, až když objevil jiný způsob=barevné ekvivalenty, které ji tvoří
 • neexistuje linie, modelace, POUZE KONTRASTY
 • pomocí modulace vytvořil novou konstrukci obrazu
 • odmítal oddělovat kresbu od malby
 • usiloval o klasičnost prostřednictvím smyslového vnímání
 • ve figurálních kompozicích dokázal sladit studium přírody s lidským obsahem
 • 1904 formuloval, že přírodní tvary je nutno zjednodušovat do válce, koule, kužele
  • inspirovali se poté kubisté
 • Zátiší s cibulí a lahví
 • Hráči karet
 • Pierot a Harlekýn
 • Kuřáci
 • Velké koupání
 • Koupající se ženy
 • Mladík v červené vestě

 

EXPRESIONISMUS

 • pastózní nanášení barev, rázný rukopis, sklon k nadsázce a expresi
 • umělecká tendence, která zdůrazňuje psychické momenty tvorby
 • dílo se pokládá za projev umělcovy duše
 • usiluje o stupňování výrazu i za cenu deformace tvaru
 • důležitá je vnitřní výpověď
VINCENT VAN GOGH
 • * 1853 – † 1890, Holandsko
 • člověk nemocný, prchlivý, nesnášenlivý, šílený
 • prováděl malbu jako arteterapii
 • velké vrstvy barev, dynamické charakteristické tahy
 • pastózní nanášení barev, vervní rukopis, nadsázka, exprese
 • plátna přitahují zářivě žlutou barvou a tajemně magickou modří oblohy
 • tvořil krajiny sálající barvou a světlem – vyhranil si tak svůj osobitý styl
 • neklidnost jeho duše je přímo zrcadlená v jeho díle
 • 2 fáze tvorby
  • 1. fáze tzv. Holandská
   • tmavé zemité barvy, šerosvitný realismus
   • Jedlíci brambor
  • 2. fáze
   • krásné barevné obrazy, nikdo jeho obrazy nechce
   • přijíždí na pomoc přítel Gauguin – malují spolu – hádka – psychický blok  – uřízne si v záchvatu ucho
   • čím víc maluje, tím větší psychické problémy
    • Slunečnice
    • Cesta s cypriši
    • Noční kavárna 

Pobyt v Arles – vrcholné období, vybíral prosté motivy, dokázal jim dát sváteční nádheru

 • Most v Arles
 • Ložnice
 • Portrét dr. Galeta 
 • Obilné pole s havrany
  • při práci v plenéru si vpálil kulku do prsou

 

 • Vincent van Gogh – Obilné pole s havrany
 • Zdroj: odaha.com

SECESNÍ MALBA

HENRI DE TOULOUSE LAUTREC
 • * 1864 – † 1901, Francie
 • začal jako pohotový kreslíř zachycující rychlou zkratkou pohyb
 • stal se dokonalým znalcem líčitelem nočního života pařížského Montmartru
 • protože by v tančírnách a nevěstincích jako doma, podařilo se mu postihnout jejich obyvatelky v přirozeném rozpoložení, bez póz a strojených efektů
 • obrazy mnohdy líčící otřesné výjevy z okraje tehdejší společnosti
 • kromě kreseb a olejomalby se rád vyjadřoval pastelem
 • svými litografiemi patří k zakladatelům secesní grafiky a secesního plakátu
 • svůj realismus vystupňoval do expresivnosti
 • jeho zkratka se přibližuje ke karikatuře a má tragický podtext
 • Tanec Jane Avril
 • Toaleta
 • Angličanka ze Star Le Havru
 • V posteli
 • Portrét Vincenta van Gogha
 • Nevěstinec

 

 • Henri de  Toulouse Lautrec – Nevěstinec
 • Zdroj: artmuseum.cz

NAIVNÍ UMĚNÍ (INSITNÍ UMĚNÍ)

 • umělecká tvorba neškolených umělců, neprofesionálů, diletantů
HENRI ROUSSEAU – řečený Celník
 • *1844 – †1910, Francie
 • povoláním byl celník
 • neměl žádné umělecké vzdělání, byl samoukem
 • v jeho díle je obsaženo celé naivní umění i s jeho principy a myšlenkami
 • návrat k formě a zejména zaměření na předmět a specifickou výstavbu prostoru
 • svobodná fantazie, pohybující se volně mezi realitou a snem
 • Spící cikánka
 • Válka
 • Já, portrét, krajina
 • Sen
 • Zaklínačka hadů
 • Hráči fotbalu

 

5/5 (4)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *