Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá

Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá

Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá – Roční projekt pro MŠ

Byla jednou jedna pohádka… přidaly se k ní další a děti si s nimi ve školce hrály od podzimu do léta. Pohádka není jen prostředek k uklidnění před spaním, ale může posloužit jako východisko pro výchovně-vzdělávací práci. Autorka shromáždila řadu pohádek a použila je pro tvorbu ročního plánu práce v mateřské škole. Pohádky ve školce pomáhají při adaptaci nováčků, při nastavování pravidel ve skupině, dají se využít u témat, jako je rodina, příroda, zvířata a dalších.
Autorka vychází z Rámcového vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání a u projektu formuluje dílčí výchovně-vzdělávací cíle a rozvíjené klíčové kompetence.

 

Recenze

Hned na úvod chci sdělit, že se jedná o jedinečnou, hodnotnou a hluboce promyšlenou publikaci, která svým množstvím a zpracováním klasických pohádek není doposud vydána v žádné jiné literatuře (nebo o ní nevím). Kniha je určena jak pro začínající, tak i zkušené paní učitelky. Z vlastní zkušenosti jistě víte, jak málo dětí zná děj klasických pohádek a díky této metodické publikaci si ho s dětmi nejen podrobně projdete a navíc budete nenásilně rozvíjet cíle vzdělávacích oblastí.

Publikace je rozdělena na 5 hlavních částí podle ročních období, z nichž každá obsahuje klasické pohádky se zajímavým pojmenováním v tázacích větách, ze kterých je ihned zřejmé, o jaký pohádkový příběh se jedná (viz. níže-ukázka z knihy).V knize najdete 20 klasických pohádek a 1 novější. Každá pohádka zahrnuje dramatizaci a práci s příběhem, samostatně pak následují výtvarné aktivity a na závěr každé pohádky jsou nastíněny další možné vzdělávací činnosti k rozvoji dětí.

Díky pohádkám zařazených do jednotlivých ročních období jsem došla k novému poznání, že nemusíme o pohádkách mluvit jen v tématu: Z pohádky do pohádky, ale že se dají klasické pohádky přirozeně a nenásilně zařadit do celého roku.  Autorka na začátku každé hlavní části uvádí témata, se kterými lze pohádky propojit (např. O Otesánkovi-význam zdravé výživy;  O Popelce-plesové období, karneval, O kohoutkovi a slepičce-symboly velikonočních tradic apod.)

S delší verzí pohádek je vhodné děti seznámit den předem při četbě před odpočinkem.  Při řízené činnosti pracujeme se zkrácenými verzemi stejně jako autorka. Pokud budete striktně dodržovat všechny činnosti u jedné pohádky, práce s příběhem vám zabere několik dnů.  Další činnosti, které autorka uvádí, přirozeně doplňují řízenou činnost o výtvarné tvoření, zrakové/sluchové  vnímání a paměť, vizuomotoriku, grafomotoriku, časovou orientaci, řeč, hmatové vnímání, prostorovou orientaci. Text je na sebe poměrně nahuštěn, ale při bližším nahlédnutí do knihy se v něm velmi dobře orientuje díky odrážkám i zvýraznění textu pomocí tučného písma a kurzívy.

Pro lepší představu o struktuře knihy vám popíšu členění jedné pohádky: Pod motivačním názvem objevíte skutečný název pohádky, dále pomůcky potřebné pro práci s pohádkou. Práce s pohádkou jsou zpravidla na 2-4 stránky. Autorka pracuje s  krátkými větami, které vystihují stěžejní body z příběhu. Pod větou jdou uvedeny otázky vybízející k diskusi zaměřené na běžné reálné situace a činnosti jako třídění ovoce a zelenin, tvoření zdrobnělin, hledání barev v prostoru, skládání tangramů, prostorové pojmy, pantomima…reagující na danou větu. Následuje další věta z pohádky, diskuse, činnost.  Po práci s pohádkou autorka uvádí 1-4 stručně popsané výtvarné aktivity a sporadický výčet dalších možných vzdělávacích činností taktéž vycházející z pohádky.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

1 názor na “Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá”

  1. Pingback: Cesta do pohádky | Výtvarná výchova

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *