Děti a senioři v mateřské škole

Děti a senioři v mateřské škole – rozvoj mezigeneračních vztahů

Publikace se věnuje problematice rozvoje mezigeneračních vztahů u dětí předškolního věku. Přináší poznatky o významu těchto vztahů jak pro dítě, tak pro seniory, a náměty, jak může mateřská škola rozvoj těchto vztahů podpořit. Velká část publikace je pak věnována příkladům tematických celků na téma stáří, které vycházejí z literatury pro děti. Jednoduchou formou přinášejí učitelkám mateřských škol inspiraci, jak toto téma v mateřské škole uchopit.

Recenze

V minulosti se staří lidé těšili úctě, byli považovaní za MOUDRÉ – proto i v mnoha pohádkách vystupují postavy babiček a dědečků. Bohužel v dnešní době mladí lidé na stáří pohlíží jinak. Berou ho jako tu méně kvalitní část života, kdy člověk chátrá a postupně upadá. Ano, někteří od života už nic nečekají, ale jiní se vzdělávají, cestují, věnují se koníčkům, vnoučatům. Aby děti mohly poznat obě strany stáří, je potřeba, aby s nimi přicházely pravidelně do kontaktu. A tím se zabývá tato kniha – jak tyto mezigenerační vztahy rozvíjet.

Prospěch z toho budou mít obě strany – seniory setkávání s dětmi nabíjí energií, mají pocit, že jsou stále užiteční. A děti se od nich mohou mnohému naučit, dozvědět se o minulosti i o věcech, co už neexistují a věřte, že jim předávají do života jen to pozitivní, na co budou jednou rádi vzpomínat.

Knížka ukazuje, jak lze navázat vztah mezi dětmi a seniory ve školce – např. společná práce na zahrádce, zapojení se do různých projektů jako Ježíškova vnoučata, Babička a dědeček do školky, Laskavý dopis atd. anebo vyhrazení jednoho odpoledne v měsíci, kdy mohou babičky a dědečkové docházet do školky a hrát si s nimi.

Zcela nejjednodušší je ale zařazení tématu do tematických celků! A tematické celky zaměřené na práci s příběhem mohou být skvělým způsobem, jak objasnit problematiku stáří, předejít negativnímu pohledu na seniory a posílit mezigenerační vztahy. Tuto praktickou část tvoří větší část knihy.

Zpracované celky mají až na jednu výjimku jedno společné –jsou všechny O DĚDEČCÍCH. Pohádkových babiček nalezneme v literatuře plno, ale dědečci stojí tak trochu na pokraji zájmu. Všechny lekce byly realizované a jsou doplněné i o reflexe učitelek. Vhodné jsou pro MŠ, 1. a 2 třídu ZŠ, případně pro rodiče.

Celkem v knize najdete 10 projektů, kdy každý z nich pracuje s jinou pohádkovou knihou. U každého najdete použitou literaturu, krátkou anotaci, o čem příběh pojednává. Příběhy jsou rozdělené na 4-5 částí/dní, ale záleží pak na každém, jak si projekt přizpůsobí pro své děti. Nechybí velmi dopodrobna cíle a očekávané výstupy u jednotlivých vzdělávacích oblastí a kompetence. Text příběhů tu nikde není, je potřeba si knihu sehnat a až poté pracovat s celky. Každý den je pak rozdělen na činnosti před čtením, činnosti v průběhu čtení, činnosti po čtení (např. výtvarná činnost, pohybová hra, překážková dráha, experiment, zdravotní cvičení, vycházka, diskuse) Mnohdy je celek doplněn i o další možné aktivity.

Činnosti jsou zajímavé, rozmanité. I prvopočáteční teorie je čtivá, ač obsahuje citace z odborných prací.

Na konci, a to velmi oceňuji, je seznam dalších knih pro děti zabývající se stářím. Líbí se mi, že vždy nejdříve knihám vévodí nadpis uvádějící, jaké problematiky se knihy týkají (o Alzheimerově chorobě a stařecké demenci, bořící předsudky o seniorech, o důležitosti mezigenerační vztahů) a pod ním nabídka dvou až čtyř knih včetně jejich vydání, autora, nakladatelství i stručného popisu děje.

Pokud se chcete s dětmi zabývat problematikou stáří a začlenit ji do programu MŠ, vřele vám ji doporučím.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *