Brouk – znak

  • Výtvarný záměr: klást různorodé tvary do předkresleného návrhu, pravidelně střídat různé odstíny jedné barvy, dodržovat mezery mezi prvky
  • Výtvarná technika/postup: mozaika
  • Pomůcky: vzorníky barev (k dostání zdarma v Bauhasu, Baumaxu, Dům barev atd.), nůžky, čtvrtka formátu A4, tužky, lepidla v tubě,  fotografie/obrázky brouků.
 

Motivace a hra

  • Puzzle: BroukNa internetu vyhledáme fotografie nejznámějších zástupců brouků (roháč, sluníčko, chroust, tesařík, zlatohlávek apod.), a každého brouka vytiskneme na čtvrtku A4 a tu svisle rozstříháme na 3-4 díly. Jednotlivé dílky brouků rozmístíme po třídě, každý si najde jeden dílek a hledá skupinu kamarádů, kteří mají zbývající 3 díly, brouka spolu složí a pojmenují.
  • Skládání brouků z PET víček Brouky lze skládat pouze za opory fotografie, nebo víčka klást na předem připravený obrys brouka např. na formátu A3 – proniknutí do principu mozaiky.

Realizace výtvarné činnosti

Děti si za opory obrázku/fotografie načrtnou tužkou obrys brouka na čtvrtku A4. Práci průběžně kontrolujeme, aby děti nezakreslovaly příliš detailů (článkované nohy, vzory na těle). Podle barev, které děti vypozorují na obrazové předloze vybraného brouka, si vyberou vzorníky barev se shodnými odstíny. Nejprve si vystříhají jednotlivé barevné obdélníčky ze vzorníků, z nich stříhají libovolné tvary a lepí je na podkladový papír do předkresleného návrhu. Aby se jednalo o mozaiku, barevné odstíny by se měly střídat a mezi dílky by měly zůstat mezery.

U menších dětí se zaměřujeme pouze na mezery mezi dílky, u starších dětí požadujeme kromě mezer i střídání odstínů barev, a aby tvary nepřesahovaly přes nakreslený obrys brouka.

Brouk - znak

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *