Archiv pro štítek: sádroryt

 • Výtvarný záměr: vyrýt do sádry brouka ze současnosti a uchovat si tak jeho stavbu těla do budoucnosti
 • Výtvarná technika/postup: sádroryt
 • Pomůcky: plastové desky A4, modelína (nebo hlína), sádra, plastová miska např. od masa, stará lžíce, černá tuš, silné kulaté štětce, dlouhé špendlíky, ubrus, obrazová předloha brouků.

Motivace a hra

 • Pozorování: 3D zkameněliny – Zajímavou pomůckou pro ukázku 3D zkamenělin je brožurka „Geologie pro zvídavé – Zkameněliny“, kterou lze zakoupit na webu: http://obchod.geology.cz. Zobrazuje 2D rostlinné a živočišné organismy, z nichž se zkamenělina vytvořila. Aby se organismy dětem zobrazily v rozšířené realitě tedy v 3D, stačí si na Google Play zdarma stáhnout do telefonu či tabletu stejnojmennou aplikaci: Geologie pro zvídavé-Zkameněliny“. Přes aplikaci se podíváte na zvolený motiv v knize a zobrazí se vám animace v 3D – tedy nejen 3D schránky, ale také i živočich, který žil v dané schránce. Je to pro děti skutečný zážitek.
 • Seznámení se záměrem – Vytvoření zkamenělin brouků pro uchování pozůstatků z naší současnosti.

 

Realizace výtvarné činnosti

Na plastové destičce si vytvoříme z modelíny/hlíny ohrádku, kterou posléze vylijeme sádrou. Záleží na dětech, zda chtějí obdélníkovou/čtvercovou/kruhovou/ atypickou formu. Z modelíny vymodelujeme silnější hady, které upevňujeme k podložce a po celé délce zmáčkneme, abychom vytvořili vyšší stěny. Neboť budeme při rytí na sádru vyvíjet tlak, je vhodnější vylít silnější plát, který při větším přítlaku nepraskne. Sádru připraví podle návodu pedagog a buď děti, nebo učitel jí zalije formy. Vhodné je si vzít ke stolečku 5-6 člennou skupinu dětí, která si vytvoří ohrádky. Po jejich dokončení začne učitelka teprve připravovat sádru, která je po nalití do formy během pár minut suchá. Odstraníme modelínu, plát otočíme na druhou hladkou stranu a tu potřeme černou tuší.

Děti si vyberou brouka z poskytnutých obrazových předloh a špendlíkem ryjí do sádry, čímž odkrývají spodní bílou vrstvu. Starším dětem lze na tomto principu objasnit sgrafito na renesančních domech.

 

Závěr

 • Vodorovné vystavení exponátů, poznávání brouků (zkamenělin)

 • technika přípravná na linoryt, technika rovnocenná linorytu
 • žák ryje do sádrové desky jakýmkoliv ostrým nástrojem (hřebíkem, rydlem)
 • vyrytá linka připomíná kresbu, je nepravidelná, místy mělká a jinde hluboká
 • z hotové matrice, kterou je třeba preparovat šelakem, žák tiskne ručně (lis by matrici rozdrtil)
 • matrice potřebuje kvalitní povrch, proto je potřeba sádru pečlivě připravit a dobře promíchat

 

VELIKOST SÁDROVÉ DESKY

 • odpovídá podmínkám, v kterých se desky odlévají – na skle, mramorové desce, silném igelitu
 • sádroryty jsou většinou menších velikostí pravoúhlého tvaru

 

METODICKÉ PROBLÉMY

 • obtíž sledovat charakter vznikající grafiky – před započetím práce pokryjeme povrch sádrové desky černou tuší
 • ze sádrové desky se uvolňuje bílý prach, který děti snadno rozfoukají a roznáší ho po bačkorách po třídě – ihned po práci očistíme boty o mokrý hadřík a vytřeme pod lavicemi

sádroryt

Použitá literatura:

ROESELOVÁ,VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 117. ISBN 80-902267-1-X.