Archiv pro štítek: protisk

 • Výtvarný záměr: zobrazit zimní sídelní krajinu lineární kresbou, z vyryté matrice sejmout otisk a tím vytvořit pozitiv a negativ jedné téže kresby
 • Výtvarná technika/postup: protisk (=kresebný monotyp) a otisk matrice
 • Pomůcky:  černá tiskařská barva, plastové desky/popisovací folie, 2 grafické válečky, tužky, kancelářské papíry, ubrus.

Motivace a hra
 • Pexeso/karty: Pozitiv/negativpro pochopení pozitivu a negativu vytvoří pedagog hrací karty. Kartičky budou párové (pozitiv/negativ). Z bílé a černé čtvrtky vystřihneme čtverečky (5 x 5 cm). Zvolíme si jednoduché motivy (domek, jablko, obličej, brýle, květina, mrak, slunce apod.) Na bílé čtverečky kreslíme černým fixem a na černé čtverečky bílou pastelkou. Příklad: stejný domeček nakreslíme černým fixem na bílý papír a bílou pastelkou na černý papír. Děti si mohou s kartami zahrát pexeso (vždy odkryjí jednu bílou a jednu černou kartu) anebo pouze hledají párové dvojice.

 

Realizace výtvarné činnosti

Pokud ve školce máte popisovací folie A4, můžete dvojité folie rozlomit a získáte tak 2 podložky. Aktivitu s tiskařskou barvou uskutečňuji po 1-2 dětech z důvodu potřebné pomoci při postupu práce i při rozválení barvy do plochy. Na folii kápneme malé množství černé tiskařské barvy a válečkem ji pečlivě rozválíme po celé ploše. Příliš velké množství by způsobilo příliš začernělý, nečitelný, rozpitý protisk. Málo barvy by naopak nedovolil následný otisk, který se při této technice přímo vybízí. Nelze říct přesné množství, zkoušejte a praxí zjistíte, co je hodně/málo/akorát.

Na rozválenou barvu přiložíme kancelářský papír, na který kreslíme tvrdší tužkou. Papír při propisování přidržujeme jen při okraji, aby se kresba přítlakem v nevhodných místech neznehodnotila, neboť každý silnější dotyk zanechává stopu. Jakmile děti mají kresbu hotovou, opatrně sejmou papír z folie a na druhé straně papíru se nám objeví tmavá kresba na světlém podkladě – PROTISK.

Jestliže na propsanou použitou folii přiložíme nový kancelářský papír, na který vyvíjíme čistým válečkem větší tlak, dostaneme na sejmutém papíře OTISK (světlá kresba na tmavém podkladě). Může se stát, že tmavé pozadí nebude již tak tmavé. Příčinou může být slabý přítlak na váleček/ nedostatek naválené barvy před protiskem/kresba trvající delší dobu, kdy tiskařská barva se za tu dobu zapije do předchozího papíru/zaschne na folii.

protisk

otisk z matrice

Poznámky

 • Místo tiskařských barev lze využít temperové barvy.
 • Naválená barva na matrici může být tvořená jednou i více barvami.
 • Techniku lze využít pro zrcadlové zobrazení, pro souměrnost předmětů.

 • nelze rozmnožit, je však možné otisknout matrici, na které zbyla barva po protisku
 • před žákem tak leží dvě podoby monotypu – protisk tvoří černá kresba na bílé půdě, otisk je šedý s bílou kresbou
 • při porovnání protisku a otisku se objevuje zrcadlové převrácení původní kresby
 • protisk vychází z kresby tvrdší tužkou nebo kuličkovým perem na papír podložený deskou s naválenou tiskařskou barvou
 • po oddělení od podložky je kresba z rubové strany sytě černá a doplňují ji stíny vzniklé tlakem dlaně nebo prstů
 • nejvhodnější  je papír kancelářský nebo xeroxový

 

KOMBINACE PROTISKU

 • sytá tmavá linka se dobře pojí s barevnou plochou při kolorování vodovými barvami
 • na velkých formátech, kde výrazně kreslené nebo hustě šrafované monotypové plochy střídají plochy bílé, lze spojit protisk s malbou temperou
 • s grafickými technikami: linorytem, tiskem  z koláže nebo šablony

 

VELIKOST FORMÁTU

 • kreslený monotyp vyžaduje menší formáty
 • slabá vrstva tiskařské barvy poměrně rychle zasychá a na velkém formátu by slábla intenzita barevné stopy

 

TECHNICKÉ OBTÍŽE

 • protisk se snadno ušpiní, protože si ji děti přidržují po celé ploše a neuvědomují si, že dotyk zanechává na rubové straně stopy tiskařské barvy
  • pro přidržování poslouží úzký okraj, který po dokončení práce odstřihneme
 • další problém je ve vedení nástroje, kdy ruka spočívá na lavici a pak hrana ruky setrvale přejíždí po papíře a přenáší na něj jednotvárný  šedý stín- potřeba naučit žáky vést nástroj tak, aby se papíru nedotýkal
 • velký nános tiskařské barvy, který se přenáší na rubovou stranu – z naválené matrice lze sejmout přebytečnou barvu  přejetím dlaní přes pomocný papír (tyto pomocné papíry lze v budoucnu využít jako materiál pro koláž nebo jiné postupy)

monotyp, protisk

Použitá literatura:

ROESELOVÁ,VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 104. ISBN 80-902267-1-X.