Archiv pro štítek: listy

 • Výtvarný záměr: zajímavě dekorovat skutečný list dle své fantazie
 • Výtvarná technika/postup: kresba fixou na přírodniny, zentangle
 • Pomůcky: podzimní barevné listy, bílý popisovač (např. Decor Pen od Koh-i-nooru)

Motivace a hra

 • Vycházka: Sběr barevného listí
 • Třídění listů podle druhu (jejich pojmenování, přiřazování skutečných listů k obrázkům) a barev (žluté, žlutozelené, oranžové, červené, hnědé. Které jsou nejčervenější/ nejsvětlejší/nejtmavší?)

 

Realizace výtvarné činnosti

Pokud listy nasbíráme 1-2 dny před aktivitou, vložíme je do knih, aby nám zůstaly do tvoření ploché. Pro kresbu můžete zvolit libovolný bílý popisovač, který máte k dispozici. Před aktivitou ale zkuste, zda opravdu na přírodniny dobře kreslí (a nepřestane psát během několika tahů). Je vhodné vybírat z popisovačů určených k dekorování různých materiálů (kov, dřevo, plast). Dobrou zkušenost mám s popisovačem Dekor Pen (cena do 30 Kč), kterým děti zdobily tyto listy. Pro inspiraci o rozmanitosti vzorů můžeme sáhnout po kresbách zentangle, které objevíte v omalovánkách pro dospělé. Obsahují jednoduché vzory – čárky, vlnovky, kolečka.

Činnost realizujeme při ranních či odpoledních spontánních hrách, kdy si děti dle vlastního zájmu mohou ozdobit libovolné množství listů.

Závěr

Listy dáváme autorům ihned domů. Na nástěnkách je nevystavujeme z důvodu, že se rychle zkroutí a uschnou.  Pro trvalejší uchování artefaktu je možné krajkové listy zalaminovat, ale i přesto ztratí za krátkou dobu svou podzimní barevnost.

 • Výtvarný záměr: otiskovat listy od nejsvětlejších po nejtmavší odstíny zvolené barvy
 • Výtvarná technika/postup: otisk přírodnin
 • Pomůcky: vzorníky barev (k dostání zdarma v Bauhasu, Baumaxu, Dům barev atd.)., skutečné listy, temperové barvy, malířské palety, ploché štětce, čtvrtky A4, staré papíry, ubrus.

Motivace a hra

 • SH: Rozdělení do skupin podle barev – V předstihu si seženeme vzorníky barev – např. červená, zelená, modrá, žlutá. Jednotlivé barevné obdélníčky vystříháme a rozmístíme po herně. Vhodné je, aby odstíny od jedné barvy byly od sebe viditelněji rozdílné. Každé dítě si najde jeden barevný obdélníček a utvoří skupinu se shodným barevným odstínem.
 • SH: Řazení odstínů od nejsvětlejší po nejtmavší – Jedná se o stejnou barvu? V čem se liší? Řazení odstínů barev ve skupině a následná kontrola.
 • Pozorování: Míchání valérů – Jakou barvou barvy zesvětlíme/ztmavíme? Ověření v praxi. Děti mladšího a staršího školního věku si míchají valéry od jedné barvy samy, kterou si vyberou. U předškolních dětí předvádí učitelka a děti ji pozorují: Učitelka si připraví 3 palety, každá z nich bude laděná do jiného barevného odstínu. Na paletu vymáčkne do středu červenou/modrou/zelenou temperu a na levou stranu přidává trochu /více žluté či bílé tempery, na pravou stranu hnědé/černé tempery. Přiměřené je namíchat 5 odstínů od každé barvy.

 

Realizace výtvarné činnosti

Pracujeme po skupinkách u jednoho stolečku. Vhodné je se před činností zeptat dětí, s jakým odstínem chtějí pracovat (modrý, červený, zelený) a vybrat skupinu dětí, která chce shodnou barevnost, abychom neměli na stole příliš palet. Každé dítě dostane čtvrtku A4, 2 staré papíry, 1 plochý, štětec, 1 skutečný list, který si sám vybere.  Vodu nepoužíváme, ani štětce v průběhu neumýváme od předchozí barvy.

Děti si položí list na starý papír žilnatinou nahoru a pomocí štětce ho natřou temperovou barvou. List umístí na čtvrtku, přiloží na něj druhý starý papír a přejížděním dlaně provedou otisk. Starý papír i list sejmou, list položí opět na papír, na kterém ho natíraly a pokračují ve stejném pořadí dál.  Pravidlem u nás bylo, že otiskneme list od každého valéru 2 krát (před každým otiskem ho vždy znovu natřeme temperou) a postupujeme od nejsvětlejšího odstínu k další tmavší barvě, která na paletě následuje. Děti by tak měly mít na čtvrtce 10 otisků listu.

Závěr

 • Diskuse – K jakým ročním obdobím bychom přiřadili červené/modré/zelené listy? Existují všechny tyto barvy ve skutečnosti na listech? Které ne a proč? Najdi nejsvětlejší/nejtmavší odstín.

 • Výtvarný záměr: lineárně dekorovat plochu listu (realisticky/fantaskně) a dát tak vyniknout barevným plochám ve spodní vrstvě
 • Výtvarná technika/postup: odkrývací rezerváž
 • Pomůcky: čtvrtka formátu A4, šablony listů, tužka, menší nůžky, voskovky, dlouhé špendlíky (párátka, špejle se špičatým hrotem), černá tuš, větší kulaté štětce, staré papíry, ubrus

Motivace a hra

 • DH: Poznávání listů dle tvaru – Dětem ukazujeme listy skutečné/na obrázku/bílé šablony (dub, jírovec maďal, javor, bříza, lípa, jeřáb) a děti odhadují, z jakého stromu pochází.
 • PV: Herbář – Na čtvrtku A4 přilepíme skutečný vylisovaný list+ fotografii stromu + plod (může být také skutečný).
 • Diskuse: Do jakých barev se barví listy na podzim?

 

Realizace výtvarné činnosti

Každé dítě si vybere jednu šablonu listu (šablony kde stažení ZDE), kterou si obkreslí na čtvrtku A4. List zatím nevystřiháváme, dětem se bude lépe vyplňovat vnitřek voskovkami a nestane se, že by list natrhly, či nevyplnily místa na okraji listu. Nemusí se ani bát případného přetažení voskovkou mimo šablonu. Než děti začnou list vystříhávat, učitelka zkontroluje nanesenou voskovou vrstvu, zda je všude dostatečně silná. Vyhýbáme se hnědým, černým odstínům a těm, které se nevyskytují na podzimních listech-např. růžová, fialová, modrá apod. Vystřižený list položíme na starý papír a celý ho pomocí štětce natřeme černou tuší a necháme ideálně do druhého dne zaschnout. Do zaschlé tuše děti vyrývají žilnatinu, dekorativní prvky. Dětem necháme zcela volnou ruku, jen se je snažíme motivovat, aby dostatečně využily barevný podklad, který si pracně vytvořily.

Závěr

Oceňujeme trpělivost, preciznost, originalitu.

 • Výtvarný záměr: tisknout plošný přírodní materiál s výraznou strukturou a objevit tak složitou síť žilek v listech
 • Výtvarná technika/postup: tisk z přírodnin
 • Pomůcky: černá tiskařská barva, 2 grafické válečky (popř. 1 grafický váleček, 1lžíce), deska na rozválení barvy, kancelářské papíry, čtvrtky formátu A4, temperové barvy, čerstvé listy (javor, jírovec, jeřáb, dub, buk atd.)

Motivace a hra
 • Sběr barevných listů spadaných ze stromů
 • Hmatové zkoumání žilnatiny – hmatem rozlišit, na které straně listu je hrubá žilnatina
 • Přiřazování listů k plodům – (list jeřábu – jeřabina, list dubu – žalud, list javoru – okřídlená dvounažka, list jírovce – kaštan, list buku – bukvice). Pracujeme s nasbíranými přírodninami, jako obměnou mohou děti přiřazovat obrazový materiál listů a plodů. Pojmenovávání přírodnin.
 • Seznámení se záměrem – Dokud si jen prohlížíme listy, všimneme si jejich tvarů a barev, ale nenapadne nás zkoumat list nějak blíž. Pozornost bychom měli zaměřit i na síť žilek. Jejich složitost lze pozorovat na skutečných listech, ale lze je také objevit otiskem na papír, což je pro děti daleko poutavější metoda pozorování.

 

Realizace výtvarné činnosti

Barevný podklad pro tisk může být libovolný. Lze využít měkký barevný papír, který by ale postrádal uměleckou složku. Podklad lze podmalovat akvarelem, temperami, barevnými tušemi, pastelem apod. V tomto případě jsme použili temperové barvy, které jsme rozváleli na desce a pomocí grafického válečku je děti rozvalovaly různými směry po ploše čtvrtky. Využívali jsme především podzimní barevnosti (červená, oranžová, žlutá, popř. bílá pro zesvětlení odstínů). Papíry necháme do druhého dne uschnout.

Černou tiskařskou barvu rozválíme na skleněnou/plastovou desku do plochy tak, aby se na ní vešel vybraný list. List položíme s výraznou žilnatinou na barvu a válečkem po něm opatrně přejíždíme směrem od středu ven. Snahou je, aby se na spodní stranu naválela barva. Vlivem přejíždění začerněného válečku se však dostane barva i na vrchní stranu. List uchopíme za řapík, sejmeme z desky a položíme žilnatinou dolů na vlastní barevný podklad. Přikryjeme bílým kancelářským papírem a čistým válečkem (či lžící) přejíždíme po celé ploše s mírným přítlakem. Učitelka dopomáhá s přidržováním papíru, aby nedocházelo k dvojitým otiskům. Můžeme nahlédnout pod papír, zda je potřeba někde přitlačit. Kancelářský papír sejmeme, skutečné listy odlepíme a vyhodíme do koše. Vzniknou nám dva podobné tisky na barevném i bílém papíře.

Závěr

Pokud naválíme na desku silnou vrstvu černi, budou patrné především hlavní žíly, při slabší vrstvě může vyniknout i drobná žilnatina. Na tiscích pozorujeme, že u javoru se z řapíku rozbíhá několik hlavních žilek, u dubu tvoří osu listu jedna hlavní žilka, z níž se v pravidelných rozestupech oddělují slabší žilky, které se samy dál štěpí. Kresba žilek je u každého druhu listů jiná.

 • Výtvarný záměr: zachytit lineární rytmy žilnatiny jako struktury v ploše, provést tisk
 • Výtvarná technika (postup): tisk z papírové koláže
 • Pomůcky: tiskařská barva, deska na rozválení barvy, grafický váleček, látka, kousek provázku, nůžky, lepidlo Herkules, nádoby a štětečky na lepidlo, čtvrtky formátu A4 (2 pro každé dítě), noviny, ubrus, lžíce, vystřižené šablony listů, tužka

Motivace a hra
 • Vysvětlování: Co je žilnatina? – Žilnatina jsou cévy/žíly listu vybíhající z řapíku (stopky), které list zpevňují a přivádí do něj živiny, aby se zelenal a neuschl. Každý druh listu má jinou strukturu žilek, která ovlivňuje celkový tvar listu.
 • Pozorování a smyslové zkoumání žilnatin na skutečných listech – List má hlavní žebro, z něhož vybíhají postranní žíly, které se dále větví na uzounké žilky. Různé členění žilnatiny pozorujeme na nasbíraných listech, přejíždíme po nich prstem, zkoumáme je pod lupou. Hmatem určujeme, na které straně listu se žilnatina nachází.

 

Realizace výtvarné činnosti

Na čtvrtky učitelka obkreslí šablony listů (Příloha 1a,1b), takto obkreslené obrysy položí na stolek a děti si vyberou druh listu, který se jim líbí. Ten si vystřihnou, s problematickými záhyby může dopomoct učitelka. Zbylé odstřižky ze čtvrtky nevyhazujeme, použijeme je pro tvorbu žilnatiny. Pro inspiraci i vizuální oporu umístíme na stolečky živé listy obrácené žilnatinou nahoru, nebo můžeme použít omalovánky listů s nakreslenou žilnatinou.

Děti ze zbytků čtvrtky stříhají úzké proužky, které lepí na vystřižený list. Nejprve vytváří hlavní žebra a až poté drobné žilky vycházející z žeber.  Při kladení proužků hlavních žil dohlížíme, zda dosahují po celé délce listu a pokud přesahují, předem je děti zastřihnou, až poté přilepí. Netrváme na dodržení struktury žilnatiny podle vzoru, děti se mohou inspirovat některými žilkami a další lepit dle svého výtvarného citu a fantazie.

Mezitím, než zaschne vzniklá matrice listu, připraví učitelka těrky z hadříku, kterými budeme nanášet barvu na koláž: malý kousek látky zmačkáme do kuličky, položíme do středu čtvercové látky a provázkem pevně stáhneme. Na desce rozválíme tiskařskou barvu válečkem a tupováním si na těrku naneseme barvu. List položený na novinách celý potupujeme. Je lepší nanést více barvy pro lepší výsledný otisk. Potištěný list položíme na čistou podložku, na list shora položíme čistou čtvrtku a lžičkou po papíru tlakem přejíždíme a kroužíme, aby se matrice dobře otiskla. Průběžně můžeme opatrně nahlížet pod papír, kde je potřeba ještě přitlačit. Papír opatrně sejmeme, matrici a tisk necháme zaschnout.

list javoru list dubu list kaštanu (jírovec maďal)

Závěr

 • Z jedné matrice lze tisknout i vícekrát a to tak, že na matrici naneseme těrkou novou vrstvu barvy a postup opakujeme. Na závěr nám vzniknou dva výtvory – tisk z koláže a matrice.
zilnatiny-jako-cesty-pro-ziviny zilnatiny-jako-cesty-pro-ziviny2 zilnatiny-jako-cesty-pro-ziviny4