Kubismus – Čechy

 • v Čechách až kolem 1910 díky:
  • cestám umělců do Paříže (Filla, Gutfreund, Kubišta, J. Čapek)
  • v. Kramářovým nákupům obrazů Picassa (Hlava Fernandy) a Braqua

1. fáze – KUBOEXPRESIONISMUS (1912-1914)

 • malují složitější témata z oblasti biblické a každodenního života
 • vliv výstavy Muncha, expresionismu = proto je náš kubismus psychologičtější

2. fáze LYRICKÝ KUBISMUS (1923)

 • důraz na spontánnost, improvizaci, hravost, hru s barvou, tvarem, linií
 • hladká a strukturální malba, obraz má působit esteticky
 • snaha vyjádřit básnické představy
 • vedle zátiší i figurální kompozice

3. fáze – IMAGINATIVNÍ KUBISMUS (1930)

 • ovlivněna psychikou, působí imaginativně
 • groteskní postava = monstra
 • tématem: ženské tělo zdeformované, eroticky působivé

ve skupině dvě křídla:

 • čapkovské – neortodoxní
  – chápe Picassův a Braqův kubismus jen jako jedno z možných variant dobového hledání nového výrazu
  – neodmítali italský futurismus – Čapkové, Špála, Hofman, Chochol
 • fillovské – ortodoxní
  – uznávali jen Picassa a Braqua – Filla, Beneš, Gutfreund
 

MALÍŘSTVÍ

BOHUMIL KUBIŠTA
 • * 1884 – † 1918
 • ovlivněn futurismem, fauvismem, expresionismem, Munchem
 • sloužil jako rakouský důstojník dělostřelectva
 • zde vytvořil obrazy svého kuboexpresionismu a kubofuturismu
 • usiloval o symboly psychického dění v člověku
  • zobrazit dramata, kterými žije nový moderní člověk
 • barva – vlastnost harmonickou, mystické symboliky
 • v posledních dílech se snažil o překonání kubismu a dosažení syntézy
 • symbolistní témata – mučivost existence, zoufalost
 • truchlení – základní prvek Kubištova kubismu
 • Svatý Šebestián
 • Polibek smrti
 • Oběšený 
 • Zátiší s lebkou
 • Vlak v horách

 

JOSEF ČAPEK
 • * 1887 – † 1948
 • grafik, ilustrátor scénograf, spisovatel, výtvarný kritik, publicista, myslitel
 • rozvinul osobitým způsobem:
  • sociální motivy z válkyVdova
  • syntetický kubismus – Černošský král
 • nechybí čapkovský humor
 • zakládal své obrazy na protikladu světla a stínu
 • jde mu také o vnitřní děje, smysl pro sociální souvislost
 •  Období chlapců
  • postavy vagabundů, pijáků, trhanů
  • koncem bezstarostně si hrající děti, obrazy venkova
  • hnědé a černé nahradili růžové, malinové, oranžové, žluté, bílé, modré tóny
 • v posledních letech války rozšířil tématiku: o námořníky, nevěsty, žebračky
 • velké figurální obrazy jednoduché a prosté v tvarech – Květinářka
 • Děvče s košem
 • Hlava
 • Zápasník
 • Sportovec
 • Tanečnice

 

VÁCLAV ŠPÁLA
 • * 1885 – † 1946
 • expresionista, fauvista, kubista
 • osobitá barevnost = zelená, modrá, červená, výrazný malířský rukopis
 • za války téma venkovanek v rytmu barevných ploch
  • Píseň venkova
  • Tři pradleny
  • Dvě ženy u vody
  •  Koupání
  • Duha II (Procitnutí)
 • po roce 1923 se soustředil na krajinu, zátiší, příležitostně maloval podobizny
 • zelené období (dle dominantní barvy krajin) přešlo v modré (motivy povodí Otavy) Na řece Otavě; Peřeje na Orlici
 • ve 30. letech – modrá, červená, bílá a převládalo zátiší s květinami
 • v pozdním období obohatil paletu o tóny žluté, oranžové, fialové

 

EMIL FILLA
 • * 1882 – † 1953
 • člen skupiny OSMA, Mánes, Skupina
 • stýkal se s umělci vznikající skupiny De Stijl
 • maloval kubistická zátiší
 • po roce 1926 se u něj objevuje lyrický kubismus vycházející z Picassových obrazů
 • kuboexpresionismus
  • Salome
  • Koupání
  • Dvě ženy
 • vliv Picasa a Braquia
  • Dívka s mandolínou
  • Zátiší se sklenicí
  • Hráči karet

 

ANTONÍN PROCHÁZKA
 • * 1882 – † 1945
 • český malíř, grafik a ilustrátor
 • členem Osmy, Mánes, SVU
 • od  expresionismu a fauvismu přešel ke kubismu, později k vlastní verzi novoklasicismu
 • převládalo zátiší
 • soustředil se na plasticitu předmětů a jejich materiální odlišnost
 • kubistická redukce barvy
 • Zátiší s lahví
 • Zátiší s lilií
 • Muž a žena
 • Mužská hlava
 • Poprsí muže
 • Poprsí dívky
 • Prometheus

 

 • Antonín Procházka – Mužská hlava
 • Zdroj: idnes.cz
JAN ZRZAVÝ
 • * 1890 – † 1977
 • inspiroval ho B. Kubišta, díky tomu se vyvinul Zrzaveckého kubismus
 • zformoval s dalšími umělci novou uměleckou skupinu Tvrdošijní (1918)
 • motivovaly ho krajiny cizí (Francie, Itálie, Řecko) i domácí
 • krajiny pojímal jako vizi, nikoliv jako záznam reality
 • Hlava
 • Kázání na hoře
 • Zátiší s konvalinkami
 • Milenci
 • Andělská návštěva
 • Spící hoch

 

SOCHAŘSTVÍ

OTTO GUTFREUND   
 • * 1889 – † 1927
 • kubistický sochař
 • v plastice realizoval kubismus Picassovského ražení
 • od zač. 20. let se zabýval pálenou hlínou – vnesla klid, stálost, intimitu, barvu
 • polychromované plastiky – téma: člověk a stroj (Průmysl, Muž u selfaktoru)
 • utopil se při koupání ve Vltavě
 • Úzkost
 • Don Quijote
 • Kubistické poprsí
 • Pomník babičky Boženy Němcové v Ratibořicích
 • Cellista

 

ARCHITEKTURA

 • 1910-1925
 • pouze v Čechách, jinde ve světě není
 • geometrické, jehlanovité, hranolové, krychlové formy
 • motivy pyramidy, nebo tvary odvozené z krystalů
 • na průčelích veřejných budov
 • motivy kruhů a oblouků – nadsazená výzdobnost slohu
PAVEL JANÁK
 • * 1882 – † 1956
 • nejvýraznější teoretik architektury kubistické generace
 • snaží o umístění moderní architektury do prostoru a respektování historických skutečností
 • soustředil se i na drobné umění – lepší propracovanější detaily u  vybavení bytu a nábytkové soupravy
 • spolu s Josefem Gočárem založil v roce 1912 Pražské umělecké dílny, v nichž vznikaly také zmíněné bytové doplňky
 • přiklonil se k funkcionalismu
 • navrhl vily svých přátel v Praze (vila Kafky, Filly, Beneše)
 • Hlávkův most v Praze
 • navrhl interiéry zámku v Novém Městě nad Metují
 • rekonstrukce Černického paláce
 • hotel Juliš na Václavském náměstí
 • Palác Adria v Praze
 • Škodův palác v Praze
 • Pardubické krematorium

 

JOSEF GOČÁR
 • * 1880 – † 1945
 • jeho díla z kubistického a funkcionalistického období patří k vrcholům české moderní architektury
 • je vysoce oceňován jeho podíl na urbanistických koncepcích některých měst, zejména Hradce Králové a Pardubic (díky němu + Kotěrovi považováno HK za nejlépe urbanisticky řešené město u nás)
 • Dům U Černé Matky Boží v Praze
 • Lázeňský pavilon v Bohdanči
 • Legiobanka v Praze
 • Budova Automatických mlýnů v Pardubicích
 • Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové

 

JOSEF CHOCHOL
 • * 1880 – † 1956
 • český architekt, urbanista, návrhář nábytku a teoretik architektury
 • byl významným představitelem kubismu a konstruktivismu
 • zdi jeho domů pod pražským Vyšehradem zdobí nejvýrazněji trojrozměrné fasády, jaké ve fázi raného kubismu v Čechách vznikly
 • Kovařovicova vila v Praze
 • Kubistický činžovní dům v Neklanově ulici
 • Kubistický trojdům na Rašínově nábřeží 

 

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *