Expresionismus

 • německý umělecký směr, vychází z fauvismu
 • nejvíce se rozvinul v letech 1905 – 1920
 • je poznamenán předzvěstí 1. světové války
 • umělci reagují na válku i na celkovou krizi společnosti
 • expressio = výraz, exprimere = vyjadřovat
  • vyjádřit vlastní prožitky, pocity bez ohledu na konvence
  • malují, co cítí – pocity úzkosti, tísně, ztracenost v okolním světě
  • zajímají je citové stavy a projevy člověka a jejich vyjádření
 • důraz kladen na agresivní barevnost – barvou se popisují pocity, duševní stavy, dojmy a nálady
 • používá se záměrná deformace tvarů, stylizace
 • nadsázka, zkratka, plošnost, barevný kontrast
 

EMIL NOLDE 
 • * 1867 – † 1956
 • německý expresionistický malíř a grafik
 • ovládal techniku dřevořezu, maloval olejem, vedle toho v jeho díle hrála zásadní roli technika akvarelu
 • jeho dílo bylo nacisty označeno za zvrhlé a bylo mu zakázáno malovat, v tomto pozdějším období tvořil velmi neobvyklé akvarely nazývané jako „nenamalované obrazy“
 • mezi časté náměty jeho obrazů patří krajiny, biblické, velkoměstské a fantaskní výjevy, květiny
 • barvu používá v kontrastech – vliv V. van Gogha
 • Tanec kolem zlatého telete
 • Smrt v poušti
 • Žlutá slunečnice
 • Ukřižování

 

ERNST LUDVIK KIRCHNER
 • * 1880 – † 1938
 • německý expresionistický malíř
 • jeho tvorba byla silně ovlivněna Edwardem Munchem
 • ve svých obrazech zachycoval syrové lidské emoce
 • maluje portréty, tančírny, bary, krajiny
 • používal při malbě jako své modely prostitutky 
 • oblíbenou barvou je modrá a zelená
 • typickým znakem je tvarové a barevné zjednodušení, deformace a ostrý kontrast
 • Gerta
 • Marcela
 • V nevěstinci
 • Dámy
 • Ulice
 • Ženský poloakt s kloboukem
 • Fränzi před vyřezávanou židlí
 • Autoportrét jako voják

 

VASILIJ KANDINSKIJ
 • * 1866 – † 1944, Moskva, Paříž
 • patří k průkopníkům abstraktního malířství
 • obrazy  jsou často lyrické a nalezneme v nich romantické prvky
 • od figurální tvorby přechází k abstrakci, obrazy přestal pojmenovávat, nebo používá termíny z hudby
 • abstrakci označuje za čisté a zcela nefigurativní umění.
 • Improvizace 14
 • Imprese III
 • Fuga
 • Arabové (Hřbitov)
 • Kostel v Murnau

 

PAUL KLEE
 • * 1879 – † 1940, Švýcarsko
 • experimentuje s technikami, materiálem
 • Kleeovo dílo nelze jednoznačně zařadit do žádného výtvarného slohu
 • jeho malby a akvarely se vyznačují zvládnutím jemných, zasněných barevných harmonií, které používal k vytváření plochých, poloabstraktních kompozic
 • některé z nich dokonce připomínají mozaiku
 • pracuje s linkou; světlo a stín slouží k vyjádření duchovních hodnot
 • Červený balónek
 • Město R.
 • Senecio

 

FRANC MARC
 • * 1880 – † 1916, Německo
 • jeden  z nejvýznamnějších představitelů expresionismu v Německu 
 • používal symbolické významy
  • modrá = mužský princip → drsný a duchovní
  • žlutá = ženský princip → jemný a veselý
  • červená = hmota → brutální a těžká
 • miloval koně, zvířata, měl blízko k fauvistům
 • zřetelné barvy, barevně odlišené ohraničené plochy
 • Malí žlutí koně
 • Žlutá kráva
 • Sen
 • Velcí modří koně
 • Modrý kůň
 • Osudy zvířat

 

OSKAR KOKOSCHKA
 • * 1886 – † 1980, Rakousko
 • rakouský malíř, ilustrátor, grafik
 • maluje hlavně portréty – ty vystihují psychiku a emoce modelů, používá syté barvy, energické tahy, deformuje těla figur a malby krajin, především množství městských a krajinných panoramat
 •  v malbě používá syté barevnosti, energické tahy štětce, deformaci figur
 • nacisté mu zabavili víc než 400 obrazů jako „zvrhlé umění“
 • Nevěsta větru
 • Dvojice
 •  Děti si hrají
 • Londýn
 • Autoportrét “zvrhlého umělce”

 

EDVARD MUNCH
 • * 1863 – † 1944, Norsko
 • motivy smrti, strachu, hrůzy
 • fyzicky i duševně osamělý
 • Výkřik
  • prvky zdůrazňují pocity dotyčného, deformace tvaru
  • červená=expresivní barva
  • 3 barvy: černá, červená, modrá
 •  Tanec života
  • bílá = život, červená = láska, černá = smrt
  • přemalovaný secesní obraz: Tři věky ženy
 • Úzkost
 • Nemocné dítě
 • Madona
 • Smrt v pokoji nemocné

 

 • Edvard Munch – Tanec života
 • Zdroj: odaha.com

V ČESKÉM UMĚNÍ

 • Munchův exp. symbolismus  měl velký vliv na českou výtvarnou skupinu OSMA
 • založili jí v roce 1907 – Emil Filla, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka
 • hlásí se k tvorbě E. Muncha, postimpresionismu, fauvismu
 • spojován s kubismem – KUBOEXPRESIONISMUS
 • využívá náboženská témata, která jsou metaforou prožité války
 • začínají se zajímat o okolní svět lidí a věcí
EMIL FILLA
 • * 1882 – † 1953, ČR
 • prochází několika směry: kubismem, expresionismem
 • v prvním období tvorby jej výrazně ovlivnilo především dílo malíře Edvarda Muncha
 • Čtenář Dostojevského
 • Hráči šachů
 • Červené eso
 

 

BOHUMIL KUBIŠTA
 • * 1884 – † 1918, ČR
 • dílo z převážné většiny kubistické, avšak expresionistické základy
 • výrazně se ho dotkla Munchova výstava a v období 1905–1907 přecházel od akademického postimpresionismu k expresionismu
 • studoval teorii barev (např. kontrast červené a zelené považoval za střet života a smrti), analyzoval harmonické a kompoziční principy starých i moderních mistrů
 • uplatňoval komplementární a simultánní barevné vztahy a kompoziční princip zlatého řezu
 • Autoportrét v haveloku
 • Hráči
 • Cestující třetí třídy
 • Kavárna
 • Zátiší s lampou

 

5/5 (2)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

1 názor na “Expresionismus”

 1. MGR.CVRČKOVÁ

  TYTO STRÁNKY DOPORUČUJI VŠEM I DOSPĚLÍM I DĚTEM.

Diskuse uzavřena.