Umíte to s pohádkou?

umíte to s pohádkou

Umíte to s pohádkou? – Práce s příběhy v MŠ a ZŠ

Autorka vychází z premisy, že příběhy jsou pro děti neocenitelným zdrojem zábavy a poučení. Nabízejí však učitelé a vychovatelé ve školách, ale i rodiče doma dětem dostatek podnětů, jak získávat informace pomocí tohoto přirozeného a pro děti přitažlivého procesu? Nacházejí možnosti, jak dětem zprostředkovat nejen poznání, ale využít i neopakovatelnou atmosféru, kterou vyprávění s sebou přináší? A poskytují samotné školy, stejně jako učební osnovy, dostatek prostoru pro tuto prastarou, a přesto neocenitelnou metodu?

V odpovědích na tyto otázky se lidé zabývající se výchovou a vzděláním dětí dozvědí, jak dokonale využít širokého spektra aktivit, které každý příběh poskytuje, jak co nejlépe zakomponovat příběh do aktivizačních činností prolínajících všemi složkami výchovy a vzdělání. Příběhy nabízejí materiál pro tzv. mezipředmětové vztahy. Kniha rovněž shrnuje teoretické poznatky, které jsou ve druhé části zakomponovány do konkrétních témat s ukázkami práce s dětmi.

 

Recenze

Pokud chcete do celého školního roku přirozeně zapojit známé klasické pohádky vázané na tematické plány, doporučuji si pořídit knihu: Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá. V ní najdete podrobně popsanou práci s konkrétními pohádkami. Ale co když budete chtít pracovat s jinou pohádkou? Máte v hlavě dostatečný zásobník aktivit, jak různorodě pracovat s pohádkami? Ne? Tak potom sáhněte po publikaci: Umíte to s pohádkou?“ určenou pro učitele dětí z MŠ a ZŠ.

Z rozboru si dovolím vynechat úvodní teoretickou část, která není myslím stěžejní. Nejvíce Vás jistě zajímá nejrozsáhlejší kapitola obsahující DOPLŇKOVÉ AKTIVITY pracující s pohádkami. Pokud aktivity zacílíme správným směrem, můžeme z pohádek vytěžit maximum. Je však potřeba, aby byly činnosti různorodé a pravidelně se obměňovaly, což díky této knize nebudete mít problém vybrat. Publikace pojímá různorodé činnosti, které jdou aplikovat na téměř libovolnou pohádku. Velmi oceňuji rozdělení aktivit dle oblastí. Pokud víte, že chcete propojit vámi vybranou pohádku s pracovní či výtvarnou aktivitou, dle obsahu si najdete danou oblast a ihned se vám ukáží možnosti jako grafomotorika, dokončování obrázků, ilustrace děje, skupinové kreslení, posloupné obrázky atd. A co před tím zařadit hru na rozvoj představivosti, vyjadřovacích schopností? Autorka neopomněla na žádnou důležitou oblast. Nabízí ucelený sborníček aktivit z hudební / výtvarné / pracovní výchovy; matematiky, hry s předměty, paměťové hry, hry na procvičení fantazie a představivosti, hry zahrnující psaní, hry k procvičení vyjadřovacích schopností.

U některých aktivit autorka uvádí příklady vycházející ze známých pohádek, aby si čtenáři dovedli lépe představit průběh hry. Například autorka v popisu hry: „Co bys přidal do příběhu?“, doplňuje: Co bys přidal do Karkulčina košíčku? Čím bys ochutil kaši z Hrnečku, vař?  U matematiky počítáme řepy z pohádky O veliké řepě. U aktivity: „Poslouchej, reaguj“, je uveden celý text pohádky O Červené Karkulce s vyznačenými slovy, na které mají děti reagovat smluveným pohybem. Někdy pro větší názornost vložila autorka pod dané aktivity obrázky vyrobených kartiček, pracovních listů. Na konci knihy pak najdete obrazovou přílohu vhodnou k okopírování.

U aktivit není uvedeno, pro jak staré děti jsou určeny. Nepokládám to za chybu, neboť každá skupina je jinak šikovná. Věřím, že předškolní děti by kromě psaní zvládly převážnou část her. Ale i pro mladší děti najdete v knize dostatek podnětných činností.

Kniha je po formální stránce přehledně členěná, dá se v ní rychle zorientovat a najít tak aktivity zaměřené na konkrétní oblast. Popis aktivit je jasný a stručný, doplněný občas o ukázkový pracovní list, či karty pro hru. Složitější aktivity jsou podrobně rozepsány na celé stránce. Co se týká počtu nabízených činností, pokládám ho za vyčerpávající.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *