Kniha, písmena

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Napodobujeme pohyb dle návodu
– pomůcky: kniha s metodikou TV, obrázky tělocvičných prvků
– ukážeme obrázek a snažíme se ho napodobit dle vzoru
– nejprve necháme děti zkusit napodobit vzor
– poté ho předvedeme přesně dle návodu
– zkusíme napodobit cca 5 pohybových prvků

⇒ PH: Cvičení s abecedou
pomůcky: obrázky zvířat proměněné v písmena, popř. obrázky klasických písmen
– cvičení: nápodoba písmen – I, K, P,…

 

NÁMĚTOVÉ

⇒ Námětová hra: Na knihovnu
– nejdříve si přiblížíme chod a řád knihovny
– děti odevzdají kartičku a mohou si půjčovat knížky
– najdou si vlastní koutek, kde si v tichosti prohlíží 1 knihu
– až si ji prohlédnout, mohou si ji jít vyměnit za jinou
– zavírací doma: zazvoníme na zvoneček, vrátíme dětem kartičky

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Porovnávání knih
– sedíme v kruhu, uprostřed máme rozložené knihy
– naším úkolem je knihy roztřídit na:
– a) velké x malé
– b) tenké x silné

⇒ DH: Cvičení s knihou
– pomůcky: kniha pro každého
– slouží k procvičení pojmů: nad, pod, vedle, mezi, před, za
– př. stoupni si před (vedle, za) knihu, dej si knihu mezi kolena, na dlaň,…

⇒ DH: Jak se chovat ke knihám
– pomůcky: smajlíci pro každé dítě (zelený usmívající / červený mračící)
– učitelka pronáší věty týkající se knih
příklad vět pro mračouna: s knihou můžeme házet, jíst nad knihou, trhat listy, skládat z ní vlaštovky, balit do ní svačiny, malovat do knihy, kousat knihu, můžeme si knihu prohlížet se špinavýma rukama, namáčet knihu
příklad vět pro úsměv: knihu si můžeme prohlížet, můžeme z ní číst pohádky, knihu můžeme půjčit kamarádovi, můžeme si ji prohlížet na koberci,…

⇒ DH: Abecední domino
pomůcky: obrázky, písmena
– najít obrázek + písmeno (A – auto, B – banán, C – citron, Č – čáp, D – doktor, Ď – ďábel, E – eskymák, F – flétna, G – guma, H – had, CH– chobot, I – indián, J – jablko, K – kolo, L – lev, M – myš, N – nůžky, O – opice, P – palma, R – rádio/ryba, S – sáňky, T – trubka, U – ucho, V – včela, X – xylofon, Y – yeti, Z – zvoneček, Ž – žížala),
– přiřazení k sobě, skládání do kruhu/ do řady

⇒ DH: Pomíchaná abeceda
– řazení písmen podle vzoru abecedy

⇒ DH: Skládání slov dle vzorů
– děti dostanou slovo napsané velkými tiskacími písmeny + písmena, kdy stejná písmena řadí pod stejná písmena pod dané slovo

⇒ DH: Hledej své písmeno
– kdo začíná na A (Anežka, Anička)
– skupiny dětí se stejným písmenem si sesednou k sobě – zapamatování si svého písmene

⇒ DH: Hledání předmětů na dané písmeno
–  děti hledají po třídě předměty začínající na dané písmeno


Ať jsi holka nebo kluk
zbystři oči, napni sluch.
Po třídě se rychle projdi,
co začíná na …. najdi.

SMYSLOVÉ

⇒ SH: I slepí mohou číst knihy (Braillovo písmo)
– Mohou slepí číst? My čteme očima, slepí používají ruce.
– ukázka slepecké abecedy i slepeckého písma na krabičkách od léků = ohmatání
– napsání na kancelářský papír svého počátečního písmene (popřípadě celé jméno) – položení papíru na ručník, vypichování špendlíkem
– otočení papíru, poznávání písmene po hmatu

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒ RV: Jaké známe pohádkové postavy, pohádky?
– pomůcky: plyšák
– sedíme v kruhu, kdo drží plyšáka, má slovo
– každé dítě řekne libovolnou pohádkovou postavu, pohádku, kterou zná
dbáme na to, aby se pohádky, hrdinové neopakovali

⇒ RV: Představování knih dětí
– děti si v průběhu týdne nosí své oblíbené knížky
– vždy na začátku dne je třídě ukážeme, řekneme si, co obsahují (pohádky, říkanky, encyklopedie), něco málo si z ní přečteme

⇒RV: Druhy knih
– pomůcky: kniha pro děti, pro dospělé, encyklopedie, kuchařka
– na základě ukázky dětem objasňujeme základní rozdíly mezi těmito druhy knih

⇒ RV: Výklad (kniha x časopis, spisovatel x ilustrátor, knihovna x knihkupectví)

⇒ RV: Na opaky
– tvoření slov opačných
– zlý x hodný, ráno x večer, noc x den, jet x stát, stát x ležet, válka x mír, veselý x smutný, černá x bílá, starý x mladý, živý x mrtvý, tlustý x tenký, hubený, vysoký x nízký, drsný x hladký, mokrý x suchý, lesklý x matný, silný x slabý, lehký x těžký, krátký x dlouhý, jedlý x nejedlý, horký x studený, slepý x vidoucí, světlo x tma, daleko x blízko, světlý x tmavý, klidný x rušný, nahlas x potichu, mluvit x mlčet, chytrý x hloupý, bohatý x chudý,  poslušný x zlobivý, rovný x křivý, voní x smrdí, vlevo x vpravo, pracuje x lenoší, pomalu x rychle 

⇒ RV: Kdo to řekne jinak (synonyma)
– ještě jinak, ještě jinak?
– Lukáš utíká ( běží, pospíchá, peláší, spěchá, chvátá, pádí, letí
– Olinka pláče ( bulí, brečí, fňuká, řve)
– Lukáš si knížku prohlíží (dívá se, kouká se, pozoruje)
– miminko pije (bumbá, hltá, loká, srká)
– vítr fouká (fičí, vane, hvízdá, hučí)
– déšť kape  (prší, leje, cedí, mží, mrholí, poprchává)

⇒ RV: Co je řeč
– proč je důležitá, jak vzniká, z čeho je složená
– jak se dorozumívají neslyšící, jak čtou slepí?

PÍSNIČKY

⇒ HV: Abeceda v písničce – kde stažení ZDE

⇒ Dechové cvičení:  Mašinka
– zahoukáme a zasyčíme jako mašinka
– mašinku napodobíme hláskou Š
– položíme ruku na bránici a při vyslovování se bude hýbat, nadskakovat jako když jede vlak po kolejích
– píst: palec nahoře – ššššš, palec ve vodorovné poloze (zavřeme) – přestaneme šššš

⇒ Artikulační cvičení: Jede, jede vlak
               Jede, jede vlak jako černý drak.
              Houká, kvičí, pára syčí
              zasyč také tak…
– nejprve říkanku děti dobře naučíme a poté si s ní můžeme pohrávat
– říkáme jí potichu, nahlas, rychle, pomalu
– 
můžeme zapojit pohyb paží (ruce v lokti ohneme do pravého úhlu a za doprovodu textu provádíme krouživé pohyby těsně vedle těla)

⇒ Píseň: Písmenková mašinka ke stažení ZDE
– pomůcky: obrázky dopravních prostředků
– vybereme dvojici, která bude představovat mašinku s vagonkem
– mašinka místo nárazníků drží obrázky dopravních prostředků (či písmenka)
– vagónek stojí za mašinkou a drží ji za pas
– ostatní děti utvoří kruh, v jehož vnitřku bude jezdit mašinka
– mašinka s vagonkem jede dokola uvnitř kruhu a před sebou drží obrázek
– děti tak dostanou informaci, jaké písmeno mají momentálně zpívat
– dětí v kruhu se drží za ruce a pohybují se v opačném směru, než jede mašinka

ŘÍKANKY A BÁSNIČKY

Pohádka o rozpustilé abecedě pro kočku
A
 je stan anebo stříška,
 dvě vypasená bříška,
 je měsíc rohlík, srp.
 půl broskve slup.
E je hřeben vylámaný,
eF semafor pochroumaný,
 je rohlík bez špičky,
 postýlka Haničky.
Chá je měsíc u postele,
I pravítko učitele,
 je obrácená hůl,
 sněhové vločky půl,
eL je klika u dřevníku,
eM dva stany táborníků,
eN eM přišlo o nohu,
O je koláč z tvarohu.
 praporek na mávání,
eR je šašek pro zasmání,
eS je zatočený had,
 stoleček. Prostírat!
U je mísa na knedlíky,
 zas váza z keramiky,
Y vidlice na práček,
Zet je značka zatáček. 

Abeceda
A bé cé dé, kočka přede,
ale pes to nedovede.E ef gé há, í jé ká,
za to si rád zaštěká.El em en ó, pé er es,
kočka totiž není pes.Té ú vé ix, zet a žet,
psi a kočky jsou můj svět.

Čteme knížku
Hezkou knížku otevřeme
a potom ji s chutí čteme.
Dáme nožku přes nožku
jako knižní záložku.
A když ji pak dočteme,
tak tu knížku zavřeme.
  Ze syslí školy (L. Středa)
Na vysoké syslí škole
vedle pšeničného pole
probírali od svítání
písmena a jejich psaní.A je střecha do špičata,
B ohrádky pro housata,
C je měsíc z oblohy,
D deštníkem bez nohy.E jsou hrábě v kupce sena,
H houpačka opuštěná.
J držadlo od deštníku,
L je stožár na parníku.M jsou vlny vprostřed moře,
S úkrytem pro úhoře.
T zvonicí pod topoly,
Z je zvonek, konec školy.Pilní žáci příští středu
znali celou abecedu.
Každý večer, dřív než stmí se,
čtou teď v syslím časopise.

Tužka a pero (Jiří Havel)
Setkala se tužka s perem:
“Ahoj, pero, já tě znám!
Můžeme jít stejným směrem.Pero řeklo: “Pastelky?
Já vím, chodí do školky.
Já víc patřím k bílé křídě,
jsem totiž už v první třídě!”


Knížka
Rozbolelo knížku bříško,
měla v něm moc písmenek.
Řekl jsem jí: “Milá knížko,
zanech smutných myšlenek!
Protáhni si všechny listy,
narovnej svůj křivý hřbet.
Provětrej se  – vzduch je čistý,
a já bych tě zas rád čet.”
Smutná knížka
Zaplakala knížka,
vytrhli z ní list,
co si jenom počnu,
kdo mě bude číst?
Dobro nad zlem nevyhraje,
nemám konec pro pohádku,
pomozte mi, dobří lidé,
dejte mě zas do pořádku.
Vrátíme list na své místo,
platí pravda odvěká,
ke knížce se chovej slušně,
je to přítel člověka.  

Abeceda
Abeceda, to nic není –
kdo by se jí, kluci, bál?
Já vás vezmu do učení:
Á, bé, cé, dé a tak dál.
Z písmenek se složí slova,
z vět se složí celý svět.
Ten, kdo umí abecedu,
bude všemu rozumět. 

Knížka (Jaroslav Jonáš)
Má to listy
a není to strom,
má to hřbet
a není to slon.
I když se to váže,
tak to není kytka,
má to strejda Karel,
má to teta Jitka.
Nejvíc je to bílé,
ale sníh to není,
dává nám to chvíle
příjemného snění.

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒ PL: Spoj stejná písmena  ke stažení ZDE
⇒ PL: Nápodoba psaní vlastního jména
– kdo umí, napíše, jinak dle vzoru
⇒ PL:  Doplň chybějící písmeno ke stažení ZDE

⇒ PL: Kniha
pomůcky: pracovní listy, nůžky, lepidlo
– nejprve děti pečlivě vystřihnou jednotlivá písmena
– poté vystřižená písmena lepí pomocí lepidla pod vzor slova: KNIHA
– cílem je poznat stejné tvary písmen a přiřadit je správně k sobě
– dáme i na správné otočení písmen

⇒ Záložka do knihy
– pomůcky: šablona záložky, voskovky
– děti si dle své fantazie vybarví záložku (pruh z obou stran+2 květiny)
– záložku slepí učitelka, šikovnější děti mohou samy

⇒ VV: Kipu – písmo 16. století podrobnosti k námětu ZDE
⇒ VV: Razítkovačka (abstrakce) podrobnosti k námětu ZDE
⇒ VV: Provázková písmenka podrobnosti k námětu ZDE

⇒ VV: Výroba kartiček do knihovny
– pomůcky: pastelky menší čtvrtky A4 (kartičky)
– děti si na svou kartičku namalují cokoliv, díky níž si jí poznají
– objasníme, že bez kartičky si v knihovně nemůžeme půjčit žádnou knihu

POHÁDKY

⇒ O princezně z knížky
Za sedmi polámanými autíčky a sedmi kostkami ze stavebnic byla jedna pohádková kniha a v té knize žila princezna. Byla to velmi krásná zlatovlasá princezna, stála na cimbuří hradu a dívala se do dálky, jestli už jede princ, který ji měl vysvobodit od zlého čaroděje.

Ten čaroděj bydlel za kopcem v začarovaném zámku a neustále upomínal krále, aby mu dal princeznu za manželku, nebo že ho začaruje. Jenže princ se někde zdržel a nejel a nejel a princezna měla z čaroděje čím dál tím větší strach, až se nakonec rozhodla, že uteče.

Jednou, když děti nechaly knížku otevřenou, přelezla cimbuří a spustila se po té stužce, co je v knihách za záložku, jako po laně. Tak se dostala do světa obrů a hledala, kde by se ukryla. Děti byly sice hodní obři a jejich maminka byla také hodná obryně, často smutnou princeznu litovaly, když o ní četly v knížce, ale kdyby ji tu viděly, určitě by ji strčily zase na cimbuří, a kdyby princ nepřijel, musela by se vdát za ohyzdného čaroděje.

Práce s textem:
– „Může princezna vyskočit z knihy?“
– „Viděl už jsi nějakou princeznu?“
– „Existují na světě ještě princezny?“
– „Proč se princezně zdály děti jako obři?“
– „Proč chtěla princezna utéct z pohádky?“

⇒ Malí čtenáři – Bohumil Říha
⇒ Počmáraný den

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *