Soudobé postupy a techniky

Zkušenosti vlastního těla

pozorné vnímání reakcí vlastního těla navozuje pocit uvědomění si sebe sama, na které navazují další aktivity   POZNÁVÁNÍ VLASTNÍHO TĚLA hmatový kontakt s okolím – dotýkání a hlazení tváře, otiskování těla do sněhu či písku, otiskování dlaní,loktů či chodidel do vlhké hlíny nebo na papír přepsání rytmu dechu, tepu, chůze   ANTROPOMETRIE = výtvarné akce, …

Zkušenosti vlastního těla Pokračovat ve čtení »

Návraty k přírodě

některé podněty v nás vyvolávají bytostné reakce – kámen vyvolává představu neměnnosti či znaku, slunce nese pocit tepla, světla, života od nepaměti  nás doprovází šumění deště, zpěv ptáků, mihotání stínů a stopy na sněhu tyto chvíle potřebujeme, abychom zůstali součástí přírody civilizace nás obklopila betonem, ulicemi, hlukem automobilů a televize spěch, který nás doprovází, nevytváří …

Návraty k přírodě Pokračovat ve čtení »

Setkání s prostředím

je přitažlivou a vzácnou výtvarnou aktivitou prostor, ve kterém žijeme, málokdy skutečně vnímáme (spíše jím procházíme a neuvědomujeme si jeho vlastnosti)   VNÍMÁNÍ PROSTŘEDÍ k vnímání okolí napomáhá řada her, výtvarných aktivit a jiných činností kromě akčních podnětů zprostředkovává hlubší pochopení souvislostí kresebný záznam prostoru, pohledy z ptačí perspektivy, dokumentární plánky, záznamy zvuků, texty, dramatické …

Setkání s prostředím Pokračovat ve čtení »

Dialogy s předměty

dialogy s předměty učí vidět v prostých věcech věci pozoruhodné předměty a přírodniny upoutávající pozornost děti vyčleňují z jejich přirozeného prostředí předměty mimo své prostředí se nazývají OBJEKTY v navázání dialogu je potřeba vnímat a objevovat jeho skrytou řeč objekt na nás působí svou barvou, tvarem, materiálem, svou funkcí nebo pohyby, kterých je schopen nositelem …

Dialogy s předměty Pokračovat ve čtení »

Materiálové události

nevyžadují žádné klasické výtvarné techniky hledají podněty v přírodě, v dílnách, na skládkách materiálové podněty jsou skromné – chlad, tvrdost, povrchová struktura, hebkost, tvárnost, barevnost, schopnost uchovat otisk k vnímání řeči materiálů je potřeba mít citlivé smysly a ducha abychom byli schopni tyto podněty prožívat, musíme s nimi přicházet do kontaktu, učit se je vnímat, …

Materiálové události Pokračovat ve čtení »

Netradiční postupy

KOLÁŽ zde se setkává papír, nůžky a lepidlo pro koláž můžeme použít různé druhy papíru, které hovoří kontrastními vlastnostmi (povrchem, barevným tónem, průsvitností, tvárností) koláže ze svačinového, toaletního papíru, z různých druhů balicího papíru, čtvrtek, lepenek, hedvábného papíru využít můžeme i nalezené papírové objekty – jízdenky, účtenky, známky, novinové texty, papírové skládačky nebo obaly děti …

Netradiční postupy Pokračovat ve čtení »

Soudobé materiály

obohacují malbu hustými nánosy barev, přidanými hmotami a vlepenými plastickými prvky jiné podněty převzaly podněty ze sochařství – uplatnění skla, drátu, plexiskla, plechu, papíru dále práce s ohněm (opalování dřeva a papíru, svařování kovu) barva je zde chápána jako hmota, která zanechává ploché i plastické barevné povrchy   DRIPPING – LITÁ KRESBA řídká či vazká …

Soudobé materiály Pokračovat ve čtení »

Nové nástroje

zanechávají různorodé stopy stopa může být plynulá, složená z kratších tahů, má svou strukturu stopy vypovídají o lidské povaze, náladě, výtvarném úmyslu výrazné gesto paže může na velkém formátu reprodukovat dětská dlaň nebo materiál namočený v barvě (hrstka sena, štětka, látka, houba, kolečka autíček, kus zmačkaného papíru)   nezvykle působí opakování linií zanechaných hroty hřebenu, …

Nové nástroje Pokračovat ve čtení »