Grafika

Xeroxová grafika

navazuje na kopírování textů reprodukuje nejen kreslené nebo tištěné linky, ale i materiály a ploché předměty tisk mění vzhled kopírovaného motivu a vnáší do otisku specifické výrazové prostředky zdůrazňuje světla a stíny, zjednodušuje škálu šedých a potlačuje tónové přechody výrazně zvětšené tisky několikrát překopírované vytvářejí texturální zrnité plochy PRÁCE S XEROXEM blíží se užité grafice …

Xeroxová grafika Pokračovat ve čtení »

Sítotisk

otisk není originálem, lze ho reprodukovat bez omezení a stále stejně dokud vydrží síto matrici nahrazuje síťovina napjatá v rámu barva se roztírá pomocí tříče (těrka), který jí hrne přes síto přiložené na papír pod sítem se plocha papíru pokrývá stejnoměrně barvou práce lakem využívá linií, a proto připomíná kresbu je mimořádně vhodná pro realizaci …

Sítotisk Pokračovat ve čtení »

Monotyp

spadá do TISKU Z PLOCHY (místa, která tisknou, se nachází ve stejné rovině jako místa, která netisknou) MONOTYP –  je technika jediného otisku (každý otisk je originální a jiný) pro všechny typy monotypu je vhodnější tisk v lisu, který má větší tlak a zaručuje větší kontrast linií a ploch; ruční tisk vyvíjí tlak slabší   KRESLENÝ …

Monotyp Pokračovat ve čtení »

Linoryt

je nejčastější technikou ve školní praxi obsahuje širokou škálu výrazových prostředků – pozitivní a negativní linie, kontrast bílé a černé plochy, dekorativní výplň ploch a modelace objemů pro matrici je vhodná rubová strana linolea, která není zpevněna odolnou povrchovou vrstvou rydla různých profilů zanechávají odlišné stopy nejvhodnější jsou rydla s úzkou stopou, která reprodukují linku, …

Linoryt Pokračovat ve čtení »

Sádroryt

technika přípravná na linoryt, technika rovnocenná linorytu žák ryje do sádrové desky jakýmkoliv ostrým nástrojem (hřebíkem, rydlem) vyrytá linka připomíná kresbu, je nepravidelná, místy mělká a jinde hluboká z hotové matrice, kterou je třeba preparovat šelakem, žák tiskne ručně (lis by matrici rozdrtil) matrice potřebuje kvalitní povrch, proto je potřeba sádru pečlivě připravit a dobře …

Sádroryt Pokračovat ve čtení »

Tisk z koláže

vychází z komponování ploch, které na sebe žák vrství nebo je umisťuje na podklad nalepená koláž se stává matricí a její otisk odráží vlastnosti použitých materiálů barva se nedostane do míst, kde se stýká plocha matrice a okraj nalepeného prvku nebo mezi dva sousední prvky, a proto se tato místa netisknou   TISK Z LISU …

Tisk z koláže Pokračovat ve čtení »

Tisk z šablon

patří do technik TISKU Z VÝŠKY papírová šablona vyžaduje jednoduchý tvar bez vyčnívajících detailů pokud žák chce podrobnosti, či dekor, dolepí potřebný prvek na matrici z kreslícího kartonu nebo ze silné folie do čerstvé barvy může také kreslit dřívkem nebo z ní vytírat plochy, které netisknou a zůstávají světlé   KOMBINOVÁNÍ S JINÝMI VÝTVARNÝMI TECHNIKAMI …

Tisk z šablon Pokračovat ve čtení »

Hry s otisky

seznamují děti s principem tisku, vyvolávají zájem o vlastnosti okolního světa, probouzejí výtvarnou fantazii a tvořivost stopy materiálů, přírodnin a drobných předmětů se liší tvarem, velikostí a texturou děti je sbírají, pozorují a porovnávají nejdříve si jen hrají, vytvářejí sbírky otisků, komponují nálezy na ploše   VÝTVARNÉ ETUDY S TISKÁTKY děti využívají skutečná razítka, písmena …

Hry s otisky Pokračovat ve čtení »

Kreslený monotyp-protisk

nelze rozmnožit, je však možné otisknout matrici, na které zbyla barva po protisku před žákem tak leží dvě podoby monotypu – protisk tvoří černá kresba na bílé půdě, otisk je šedý s bílou kresbou při porovnání protisku a otisku se objevuje zrcadlové převrácení původní kresby protisk vychází z kresby tvrdší tužkou nebo kuličkovým perem na …

Kreslený monotyp-protisk Pokračovat ve čtení »

Odkrývací technika

odkrývací technika na voskovém podkladu je PŘÍPRAVNÁ GRAFICKÁ TECHNIKA (nelze tisknout) pomáhá dětem pochopit úlohu rydla, které odkrývá světlý podklad spodní vrstvu tvoří plocha navoskovaná úlomkem svíčky nebo voskovkami, voskovým pastelem voskový povlak se slévá do souvislé hladké plochy, na kterou žák nanáší vrstvu černé tuše nebo tmavé temperové barvy do zaschlé krycí vrstvy žák …

Odkrývací technika Pokračovat ve čtení »