Z pohádky do pohádky

S Oskárkem do pohádky-O Šípkové Růžence

 

-„Dnes k nám do školky přišel nový kamarád. Ale protože se stydí, tak se nám schoval. Vaším úkolem ho je najít.“

 

⇒ Komunikativní kruh

 • seznámení se s kosem Oskárkem
 • představit se mu+popř. mu popřát ať se mu tu líbí, říci mu nějaké tajemství
 • Oskárek na oplátku dětem slíbí svět pohádek, ale musí ho pečlivě provázet

⇒ PH: S Oskárkem do pohádky

 • =překážková dráha v tělocvičně
 • nejprve prolezeme norou (pytlem), kterým se dostaneme do pohádky
 • přechod do tělocvičny -cesta je náročná:
 • cesta přes lávku, skáčeme po kamenech (skoky do kruhů)
 • lezeme na strom (žebřiny) a rozhlížíme se po krajině
 • válíme sudy, prolézáme dírou, plazíme se po lávce,.

 

⇒ KK: Šípkové Růžence

 • doplujeme na ostrov, kde je zámek zarostlí růžemi
 • hádáme, v jaké jsme pohádce
 • pohádku si převyprávíme

 

⇒ PH: Na spící princeznu

 • učitelka= zlá čarodějnice – a když se někoho dotkne, stane se z něj Šípková Růženka, a ten, tak jak zrovna byl, usne
 • pokud bude chtít Růženku někdo zachránit, musí ji pohladit po tváři (popř. polibek), tím ji vysvobodí a Růženka je zpět ve hře

 

⇒ Báseň: Princeznička na bále (F. Hrubín)

Princeznička na bále

poztrácela korále.

Její táta, mocný král,

Honzíka si zavolal:

„Honzíku, máš namále,

přines nám ty korále!“

Honzík běžel za horu,

nakopal tam bramborů.

Vysypal je před krále:

„Nesu vám ty korále,

větší už tam neměli,

snědli je už v neděli.“

O Perníkové chaloupce

⇒ Četba pohádky

 • otázky vedoucí k porozumění textu
 • „Které postavy vystupují v pohádce?“
 • „Byli Jeníček a Mařenka hodní nebo zlí, co tatínek?“
 • „Byla Ježibaba hodná, či zlá?“
 • „Co chtěla Ježibaba udělat dětem?“
 • „Snědla nakonec Ježibaba děti?“
 • „Kdo zavedl J a M do lesa?“

 

⇒ DH: Jeníček a Mařenka v lese

 • pomůcky: hudba z pohádky, relaxační, tajemná
 • zpočátku určíme 2 děti=Jeníčka a Mařenku
 • ostatní děti představují stromy v lese (hustý les)
 • za doprovodu hudby se stromy pohybují ze strany na stranu
 • Jeníček a Mařenka se drží a prochází lesem
 • vystřídání všech dětí

 

⇒ PH: Ježibaba a lopata

 • pomůcky: libovolná hudba
 • děti se rozdělí do dvojic a určí si, kdo bude lopata a kdo ježibaba
 • za doprovodu hudby se děti libovolně pohybují po prostoru, tančí
 • jakmile hudba utichne, ježibaby si musí najít své lopaty a stoupnout si k nim

 

⇒ PH: Upeču si Jeníka

 • obdoba hry a upíra
 • děti utvoří kruh- stanou se z nich Jeníčkové
 • ježibaba (učitelka) je uvnitř kruhu
 • pomalu se ježibaba plíží k některému dítěti
 • toho ostatní mohou zachránit pouze tím, že vysloví jeho jméno dřív, než se ho ježibaba dotkne
 • koho se ježibaba dotkne, stává se Ježibabou a Ježibaba Jeníkem

 

 

Červená Karkulka

⇒ Plujeme do další pohádky s kosem Oskárkem

 • chytneme se za ruce a hadu procházíme třídou
 • po doplutí na ostrov ale zjistíme, že zde byla pohádka o Červené karkulce, ale zlý čaroděj pohádku začaroval a nechal ji zmizet
 • abychom ji vrátili, musíme si ji poslechnout a poté poskládat obrázky dle děje

 

⇒ Poslech pohádky z CD

 

⇒ DH: Řazení děje dle obrázků

 • shromáždíme se u magnetické tabule, kde jsou obrázky z pohádky
 • společně si pohádku vyprávíme: „Co se stalo nejdříve? Co se stalo pak?“

 

⇒ DH: Na pravdu a lež

 • děti se položí na zem, mohou i zavřít oči
 • vyprávím vlastními slovy pohádku
 • pokud děti uslyší lež, probudí se

 

⇒ DH: Barevné hraní

 • dle obrázků popisujeme Karkulku, co měla na sobě+barva
 • poté děti popisují, co mají na sobě (zelené tepláčky,.)
 • obměna: vystoupí z kruhu ten, co má něco červeného, zeleného)

 

⇒ Otázky k pohádce-porozumění textu

 • „Kudy šla Karkulka za babičkou?“
 • „Koho cestou potkala, bála se vlka?“
 • „Kdo zachránil Karkulku a babičku?“
 • „Co se stalo s vlkem?“

 

⇒ DH: Scénky-poučení o cizích lidech

 • máme se bavit cizími lidmi, odpovídat jim na otázky?
 • neodcházet s nimi i za cenu dobroty
 • Kde máš maminku? Kde bydlíš?“
 • „Pojď, koupím ti zmrzlinu.“
 • „Mám čokoládu, musíme pro ni dojít.“
 • „Maminka mě posílá, abych tě přivedl.“
 • ptám se jednotlivých dětí a na správnou odpověď se odkazujeme všech

 

⇒ PH: Kampak, kam, Karkulko?

 • pomůcky: židle
 • židličky rozmístíme po prostoru herny-je o jednu méně než hráčů
 • zvolíme Karkulku (u nejmenších pí uč.)
 • děti: Kampak jdeš, Karkulko?
 • Karkulka:: Jdu k babičce
 • Děti: A jak je to daleko?
 • Karkulka: např. 4 kroky sloní
 • pokud však Karkulka odpoví: „Já nejsem Karkulka, ale vlk“, –děti si ihned musí najít volnou židličku a sednout si
 • kdo si nesedne, stává se Karkulkou

 

⇒ VV: tvorba srdíček

 • červená barva patří též k Valentýnu
 • znak, že se máme rádi, máme rádi rodiče, sourozence
 • VV-tvoření srdíček z klovatiny a zapouštění temperových barev

 

O kohoutkovi a slepičce

⇒ SH: Ťukání

 • pomůcky: orffovy rytmické nástroje, skořápky od ořechů
 • děti se posadí volně po prostoru
 • budou ztvárňovat klubající se kuřátku z vajíčka
 • nejprve ticho, poté postupně stupňujeme ťukání
 • po vylíhnutí kohout (pí. uč) vyťuká jednoduchý rytmus a děti se ho snaží zopakovat
 • (1,3 ťuknutí, pomalé-rychlé ťukání)

 

⇒ SH: Poznej falešnou slepičku (sluch)

 • určíme 1 dítě=kohout, které jde za dveře
 • ostatní děti=slepičky
 • všechny slepičky budou vydávat stejný zvuk (koko)
 • 1 určená slepička=falešná slepička bude vydávat jiný zvuk (mňau,búú,.)
 • všechny děti chodí po prostoru
 • úkolem kohoutka bude poznat, která slepička je falešná
 • děti se v roli kohoutka a falešné slepičky střídají

 

⇒ PH: Zrníčka v zobáku

 • pomůcky: misky, kolíčky na prádlo, malé papírové kuličky
 • děti rozdělíme do 2 skupin
 • každé skupině umístíme 1 mističku s papírovými kuličkami na začátek a druhou prázdnou mističku na konec herního prostoru
 • každé dítě s kolíčkem v puse, přenese 1 kuličku z jedné misky do druhé
 • hra končí v okamžiku, kdy jsou všechna zrníčka přenesena do druhé misky

 

⇒ SH: Chybějící slepička (zrak)

 • před začátkem hry určíme 1 slepičku, která odejde za dveře
 • mezi zbylými slepičkami určíme 1, kterou přikryjeme dekou
 • úkolem slepičky, která byla za dveřmi, je uhodnout, která slepička zmizela

 

⇒ PH: Pozor, liška!

 • určíme 1 dítě=liška (popř. pí. uč.)
 • ostatní děti=slepičky, které budou mít za kalhotami upevněn proužek z krepového papíru
 • úkolem lišky strhnout ze slepiček co nejvíce proužků


1 komentář u „Z pohádky do pohádky“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *