Archiv pro štítek: voda

 • Výtvarný záměr: hra s vertikálními a horizontálními liniemi a barevnými plochami
 • Výtvarná technika (postup): kresba fixy
 • Pomůcky:  fixy (červená, černá, modrá, žluta), nakopírované omalovánky různých ryb, nůžky, barevné papíry v odstínech černé, modré, žluté a červené, lepidlo v tubě 

Motivace a hra

V tomto námětu se necháme inspirovat stylem holandského  malíře Pieta Mondriana, jehož abstraktní obrazy jsou založené na černých vertikálních a horizontálních liniích a červené, žluté a modré barvy. Pro vizuální představu poukážeme na dílo s názvem: Kompozice s červenou, žlutou  a modrou. „Jaké barvy a geometrické tvary vidíme na obrazu?“ Díky svému jednoduchému vzoru ho můžeme využít k dekorativnímu vyplnění ryby.

kompozice s červenou, žlutou a modrou

Piet Mondrian – Kompozice s červenou, žlutou  a modrou

 

Realizace výtvarné činnosti

U předškolních dětí využijeme různé omalovánky s rybami, kdy pomocí programu malování odstraníme přebytečné detaily, které by nám narušovaly práci. Některé již hotové šablony naleznete v příloze č…  Pomocí černé fixy si děti rybu nakostičkují svislými a vodorovnými čárami.  Čím více budou linie od sebe, tím vzniknou větší čtverce, obdélníky a tím si i děti usnadní následnou práci. Čárami můžeme vyplnit pouze tělo ryby, nebo ji jimi pokrýt celou.

Dětem položíme na stůl pouze fixy v základních barvách a to červenou, žlutou a modrou. Dále použijeme černou. Všechny čtverečky zaplnit nemusíme, občas můžeme některý, či celou řadu vynechat. Barvy střídáme, snažíme se, abychom nepřetahovali a jednotlivé barvy se střídaly. Po dokončení práce ryby vystřihneme. Na jiný stůl rozmístíme barevné papíry ve stejných odstínech jako nabízené fixy (červená, žlutá, modrá, černá). Děti vystřiženou rybu postupně přikládají na barevné papíry a tam, kde se jim líbí nejvíce, tam ji pomocí lepidla přilepí.

ryby podle P. Mondriana ryby podle P. Mondriana4 ryby podle P. Mondriana3

Závěr

Děti většinou budou pro podklad vybírat barvu typickou pro prostředí ryby-modrou, černou (ryba plave ve špinavé vodě). Snažme se děti motivovat k tomu, aby využily i pro ně netypické barvy bez ohledu na to, kde ryba žije.

 • Výtvarný záměr: ztvárnění ryb pomocí neobvyklého materiálu
 • Výtvarná technika (postup): soft-art (= měkké umění)
 • Pomůcky:  rukavice (prstové, i palcové), knoflíky, vata na vycpání, gumičky, velký modrý podkladový papír

Motivace a hra

V týdenním plánu, kdy se zabýváme vodou a rybami, povětšinou ryby pouze kreslíme či malujeme. Dnes si ale vytvoříme trochu neobvyklou rybu z naší rukavice, kterou si vycpeme vatou.  Ryby budou mít pouze dočasný charakter, abychom rukavice opět mohli použít na vycházku ven. A protože toto téma většinou probíráme v období podzimu a zimy, tak většina dětí již rukavičky do školky nosí.

 

Realizace výtvarné činnosti

Každý si vezme 1 svou rukavici, pomocí gumičky uváže část na 4 prsty, zbytek rukavice vyplní vatou a konec zaváže gumičkou, čímž se nám vytvoří pusa ryby. Kdo by chtěl, může oko pro ryby přišít, my jsme však ryby nainstalovali na modrý papír a oko z knoflíku jen položili.

ryby z rukavic ryby z rukavic2 ryby z rukavic3

Závěr

Pozorujeme, jak se naše rukavice dokázaly proměnit, jaký druh rukavice (prstové, či palcové), dokáží lépe zachytit tvar rybího těla, jaký dekor nám připomíná spíše rybu našich vod, který naopak rybu akvarijní. Dokážeme mezi našimi vytvořenými rybkami objevit nějakou známou, kterou dokážeme pojmenovat? Pokud ne, jaké jméno bychom přiřadili své nové vytvořené rybce?

 • Výtvarný záměr: zvětšená kresba rybí šupiny
 • Výtvarná technika (postup)kresba tuší a dřívkem
 • Pomůcky:  rybí šupiny, zvětšená kresba šupiny, lupa, grafický list-šupiny kapra , čtvrtky formátu A5, černá tuš, špejle, nůžky, balicí papír, lihový fix, lepidlo v tubě

Motivace a hrarybí šupina

Motivací může být hádanka Rybka

Hbitá je, až dech se úží,
nikdy nemá husí kůži.
Nezná kašel ani rýmu
i pod ledem přečká zimu.
Nechybí jí vůbec nic,
penízků má na tisíc.

Co znamená, že má penízků na tisíc? Některé ryby jako např. kapr, mají na těle šupiny, které slouží k jejich ochraně a jsou symbolem bohatství, proto si lidé o Vánocích dávají do peněženek , aby byli stále při penězích.

U rybích šupin stejně jako u stromů, můžeme poznat, jak byl kapr starý. Šupiny se skládají z kruhů-viz ukázka níže. Ukážeme dětem zvětšenou kresbu šupiny a vysvětlíme, že kruhy blízko sebe narůstají rybě v období zimy, kdy roste pomaleji a kruhy dál od sebe v létě. Na základě toho můžeme spočítat stáří kapra – na názorné kresbě byla ryba stará 3 roky. Dále zkoumáme skutečné šupiny pod lupou i proti světlu.

Každá šupinatá ryba má jiný tvar šupin poskládaných od hlavy k ocasu. Pokud by je ryba měla obráceně, drhla by o vodu jako struhadlo. Pro upevnění i o rozvíjení jemné motoriky rozdáme dětem grafický list ryby, na kterém trénují kresbu šupin (obloučky).

 

Realizace výtvarné činnosti

Zkusíme nakreslit tuší jednu zvětšenou šupinu. Nejprve si nakreslíme obrys (víme již, že může být různorodý), poté začneme od středu od nejmenší šupiny. Kruhy můžeme někde více vrstvit k sobě, jiné nechat dál od sebe. Na závěr dle volby dětí lze na zadní část šupiny přikreslit drobné čáry křížící kruhy, které vidíme jak na nakreslené, tak na skutečné šupině.

Šupiny vystřihneme. U předškolních dětí nakreslí kapra učitelka, u starších necháme děti. Je dobré nejprve přibližně uspořádat šupiny do tvaru těla ryby a následně rybu nakreslit, aby se všechny šupiny vešly do ryby.

šupiny pro štěstí 2 šupiny pro štěstí 3

Závěr

Na svých vlastních šupinách se pokoušíme spočítat stáří naší ryby.

 • Výtvarný cíl: spontánní záznam rytmu a pohybu dešťových kapek
 • Výtvarná technika (postup): dripping, slash painting
 • Pomůcky: hřebeny, zubní kartáčky, kelímky, nůžky, lžičky, štětce, temperové barvy, čtvrtky formátu A0-A2, nahrávka zvuku deště, dešťová voda

Motivace a hra

Téma námětu ukryjeme do nahrávky deště. Děti se položí na koberec a zaposlouchají se do zvuku přírody. Přemýšlí, co znění vykouzlilo a naslouchají jeho intenzitě. Poté diskutujeme o síle deště, zda byla stále stejná, nebo se stupňovala. Rytmus deště se pokusíme rytmicky ztvárnit pomocí orffových nástrojů i vlastního těla. Opíráme se pouze o sluch, oči necháme po celou dobu prožitku zavřené.  Hru započne pár dětí, ostatní se postupně přidávají, rytmus deště stále sílí až do zvuku lijáku, který postupně i ustane. Vše si řídí samy děti.

Jakou barvu mají dešťové kapky? Dětem ukážeme kontrast mezi vodou z kohoutku a dešťovou vodou. Upozorníme, že tato voda je nepitná. Děti se snaží mícháním temperových barev nalézt co nejvíce odstínů pro déšť.

 

Realizace výtvarné činnosti

Barvy v kelímcích představují déšť v mracích. Pokud se mrak protrhne, začne kapat voda, jestliže se protrhne více, spustí se liják. Když v kelímku uděláme dírku, barva bude na čtvrtku kapat, pokud ji zvětšíme, bude tvořit barevné cestičky a někde i kaluže barev. Učitelka proděraví kelímky, do kterých si děti lijí barvu; k lití nám poslouží i malé lžičky. K drobnému deštíku poslouží zubní kartáčky a štětce – pokud s nimi uhodíme, na čtvrtce se objeví drobné i větší kaňky, které znázorňují kapky různých velikostí. Důležité je, aby barvy byly řidší. V závěru můžeme do práce zasáhnout hřebenem a vytvořit pravidelné linie padajícího deště.

Tímto způsobem tvořil Jackson Pollock, který lil a stříkal barvu na plátno. Této neobvyklé technice se říká akční malba a pro malé děti je velice poutavá.

Podoby deště

Závěr

Pozorujeme škálu vytvořených barev. Hovoříme, kde se nám vytvořili kaluže barev, kde naopak jenom lehce poprchávalo. Která barva vody v nás evokuje čistou a která špinavou?

 • Výtvarný záměr: seznámení s druhy textilií, probuzení tvarové, barevné a strukturální fantazie
 • Výtvarná technika (postup)kombinovaná technika
 • Pomůcky:  čtvrtky formátu A1, vodové barvy, úzké i široké kulaté štětce, kelímky na vodu, bílé voskový pastel nebo svíčka, zbytky látek (zelené, hnědé, šedé, černé), šablony ryb na čtvrtce (viz. Příloha 4a, 4b), nůžky, knoflíky, lepidlo Herkules, tužky, žlutý krepový papír, bílé a červené malé korálky, černá tempera, víčka od PET lahví, obrázky ryb (kapr, pstruh, štika, úhoř)

Motivace a hra

Kdo už byl někdy s rodiči na výlovu rybníka? Viděli jste skutečnou živou rybu? Jakou? Prohlédneme si atlas našich sladkovodních ryb, všímáme si jejich stavby těla – pokusíme se říci, v čem se shodují, ale také jak se liší tvarem těla, kresbou na povrchu, ploutvemi. Po třídě rozmístíme obrázky ryb a živočichů, žijící u rybníka. Každé dítě si najde jeden obrázek a ten umístí buď do rybníka (kruh z lana) anebo okolo rybníka. Ryby v rybníce si pojmenujeme (kapr, štika, pstruh, úhoř).

 

Realizace výtvarné činnosti

Naším úkolem bude vytvořit rybníky s těmito druhy ryb. Nejprve si vytvoříme rybník, kam naše ryby vysadíme. Počet rybníků záleží na počtu dětí. Protože ryby ve vodě dýchají, mrskají ploutví, pokreslíme čtvrtky vlnkami, bublinkami bílým voskovým pastelem nebo svíčkou. Voda v rybníku je špinavější než v moři, z toho důvodu pro podmalbu plochy volíme odstíny modré, zelené i hnědé.

Každý si vybere 1 z navrhovaných šablon ryb (viz Příloha 4). Děti si šablonu nalepí na látku odpovídající co nejvíce barvě daného rybího těla a šablonu vystřihnou. Pro oko využijeme knoflík. Každý druh ryby se tvoří trochu jinou technikou. Pro každou skupinu máme připravený materiál i obrázek ryby. Prostřednictvím černého fixu oddělíme hlavu a ploutve od těla a naznačíme u ploutví paprsky. Hotové ryby si děti samy přilepí na rybník.

 • Úhoř – přilepení šablony úhoře na tmavší látku, vystřižení, nalepení oka,
 • Štika – ze žlutého krepového papíru odtrháváme drobné kousky, muchláme je do kuliček a lepíme na tělo štiky,
 • Pstruh – úzkými štětci nanášíme na tělo pstruha malé tečky lepidla, do kterých zasazujeme korálky,
 • Kapršupiny kapra lze vytvořit pomocí fixu (oblouky), anebo otisky z PET víčka.
Ryby našich vod (2) Ryby našich vod Ryby našich vod (1)

Závěr

Na výsledných pracích si můžeme zopakovat předmatematické a prostorové pojmy i názvy ryb. Jakým směrem ryby plavou? Kolik ryb plave doprava? Jaké ryby plavou u dna a které u hladiny?

HRY

POHYBOVÉ

 ⇒ PH: Rukavice

 • pomůcky: rukavice dětí
 • děti si ze šatny přinesou rukavice, položí je na určené místo a odchází si sednout na židličku
 • učitelka rukavice promíchá a rozhází je po herně
 • snaží se, aby stejné rukavice neležely u sebe
 • děti si stopnou na startovní čáru (před kobereček)
 • úkol: na povel vyběhnou a co v nejkratším čase musí najít své rukavice, obléct si je a sednout si opět na židličku
 • další činnost: vyhledat ve třídě 2 stejné předměty (mohou se lišit barvou, ale ne tvarem)

 

⇒ PH: Mráz a sluníčko

 • pomůcky: papírové sluníčko
 • pokud děti nevidí sluníčko, ztuhnou (zmrzly)
 • jakmile začne sluníčko vykukovat, děti roztávají a začínají se pohybovat

 

 ⇒ PH: Pozor, sněhová koule

 • pomůcky: míč
 • proměníme se ve sněhuláky, utvoříme kruh a sedneme si
 • zvolíme 1 sněhuláka, který se pohybovat uvnitř kruhu
 • ostatní sněhuláci se ho budou snažit zasáhnout sněhovou koulí
 • komu se to podaří, vymění si se sněhulákem uvnitř kruhu místo

 

 ⇒ PH: Ušlapaná zimní cestička

 • pomůcky: kancelářské papíry (pěnové destičky)
 • dětem vytvoříme cestu z papírů
 • papíry by měly být od sebe různě vzdálené, aby cesta byla různě obtížná
 • je dobré ostatní děti rozmístit kolem cesty, aby vždy papíry vrátily na své místo

 

 ⇒ PH: Eskymácká módní přehlídka

 • pomůcky: oblečení dětí, CD s hudbou
 • dle počtu dětí utvoříme skupinky cca po 5 dětech
 • ve skupince si určí model – Eskymák
 • skupinky mají vymezený čas, kdy si mohou doběhnout do šatny pro co nejvíce oblečení (kromě eskymáků)
 • čas při oblékání nestopujeme
 • cílem je na Eskymáka navléknout co nejvíce oblečení
 • týmy si poté stoupnou na stranu, jednotliví Eskymáci se na hudbu projdou po herně tam, otočí se a jdou zpět (jako na přehlídce)
  • modely vyvoláváme, obecenstvo fandí
 • poté vyvoláváme jednotlivé modely, svlékáme z nich oblečení a společně s dětmi počítáme počet kusů oblečení
SMYSLOVÉ

⇒  SH: Sněhová koule

 • pomůcky: sněhová koule, rukavice dětí
 • děti sedí u stolečků, na rukou mají navlečené rukavice
 • učitelka přinese sněhovou kouli
 • děti si ji postupně podávají, osahávají
 • cílem je vnímat, zda je sníh přes rukavice studí, či nikoliv
 • v druhém kole si děti sundají rukavice
 • vnímáme, kdy nás sníh více studil, uvědomujeme si, k čemu rukavice slouží
 • všímáme si sněhu (v rukavicích se rozpouštěl daleko pomaleji, než když se ho dotýkáme se teplými dlaněmi)

 

⇒ SH: Hledáme bílou barvu

 • úkolem dětí je najít ve třídě bílou barvu
 • úkol ztížíme tak, že si každý musí najít jiný předmět (ne stejná stavebnice)
 • po nalezení bílé barvy se jí dotkneme a ukážeme

 

 ⇒ SH: Vločky pod lupou

 • pomůcky: lupa, sníh, nádobky
 • do malinkých nádob nandáme sníh
 • pozorujeme rozmanitost vloček, je potřeba čerstvého sněhu

 

⇒ SH: Co roztaje dřív?

 • pomůcky: 2 víčka se sněhem na každý stoleček, sníh, sůl
 • jedno víčko necháme a do dalšího nasypeme na sníh větší množství soli
 • v průběhu výtvarné činnosti sledujeme, která nádoba se sněhem se dříve roztaje
 • pokus můžeme zkusit i opačně: voda, a voda se solí, kdo vyhraje ve zmrznutí?
 • potřeba větších mrazů, nádoby umístíme za okno

 

 ⇒ SH: Najdi své bačkorky

 • pomůcky: bačkorky, šátky (šály dětí)
 • vyzveme cca 5 dětí
 • děti si sundají bačkorky, zavážeme jim oči a zamícháme bačkorky
 • úkolem: najít po hmatu své bačkorky a nasadit si je na nohu
 • pokud nám nesedí, sundáme je a hledáme další
 • cíl: sranda, čí bačkorky budeme mít na noze.:)

 

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Poznávání oblečení

 • pomůcky: obrázky oblečení
 • ukazujeme obrázky a vyvoláme děti, které řeknou jeho správný název

 

⇒ DH: Řazení oblečení dle ročního období

 • pomůcky: obrázky oblečení, nakreslené sluníčko, vystřižená vločka
 • na koberci máme položené sluníčko a vločku, děti sedí na židličkách
 • učitelka určí dítě, ukáže mu kartičku a to jí řekne, zda se oblečení nosí v létě či v zimě a poté obrázek položí k danému období

 

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒ KK: Užitečnost a nebezpečí sněhu

 • na začátku týdne uvedeme děti do tématu, seznámíme je s plánem
 • „V čem je sníh užitečný?“ (zimní radovánky-sáňkování, bobování, koulování, stavění sněhuláka, lyžování, bruslení,…)
 • „V čem je nebezpečný?“ (uklouznutí-především u starších lidí, umrznutí, křehký led na rybníce, laviny,…)
 • u tématu nebezpečí se snažíme vhodnými otázkami navést děti k odpovědi

 

⇒ KK: O Eskymácích

 • existuje na zemi jedno místo, kde je zima celý rok
 • povídání o Eskymácích – stejní jako my, ale místo domů mají dům ze sněhu-iglú, místo topení oheň, musí se hodně oblékat,…

 

VÝTVARNÉ  A PRACOVNÍ AKTIVITY

 ⇒ VV: Sněhová abstrakcepodrobnosti k námětu ZDE

 sněhová abstrakce

 ⇒ VV: Sněhulák-kašírovánípodrobnosti k námětu ZDE

sněhulák-kašírování (1)

 ⇒ VV: Malování do sněhu

 • pomůcky: plastové lahve, tempery (potravinářské barvy), voda, sníh
 • každé dítě si přinese do školky PET lahev (0,5l)
 • připravíme barvu (děti si samy vyberou barvičku)
 • při pobytu venku děti experimentují s barevnou stopou

 

 ⇒ VV: PET sněhulák

 • pomůcky: plastová víčka

 

⇒ VV: Designéři – návrh vzoru pro Eskymáky

 • pomůcky: omalovánka Eskymák, pastelky
 • úkolem je vymyslet pro Eskymáka takový kabátek, který by si chtěl koupit
 • kabátek, který ještě nikdo nevymyslel
 • využívat např. proužky, čtverečky, tečky, barvičky,…

 

ŘÍKANKY

 ⇒ Pohybová říkanka: Chumelenice

                  První vločka, druhá, třetí,

                  z nebe na zem právě letí.

                  Jedna vedle druhé sedá,

                  volné místo kolem hledá.

                  Na strom, střechy silnici

                  udělají čepici.

 

HÁDANKY

⇒ Hádanky: Oblečení

V zimě si vás medvěd plete,

vezme k sobě do doupěte.

Proto choďte potichu,

když jste v lese v _ _ _ _ _ _. (kožichu)

Co všem holkám, klukům sluší,

v zimě hezky chrání uši,

hlavu hřeje nejvíce?

Přece teplá _ _ _ _ _ _. (čepice)

Kolem krku omotá se

a tepleji hnedle zdá se.

Dlouhá, krátká, úzká, malá?

Hlavně, ať je teplá _ _ _ _. (šála)

 

PÍSNIČKY

 ⇒ Píseň: Vrabec a sýkorka

Vrabec a sýkorka

HRY

POHYBOVÉ

⇒PH: Pohybové ztvárnění koloběhu vody

 • děti se stanou kapkami vody a pomalu pobíhají po prostoru herny
 • vyjde sluníčko, které kapičky zahřívá – zastavíme se
 • voda se odpařuje do vzduchu – poskakujeme snožmo na místě (pomalu, pak rychleji)
 • napodobujeme stoupání kapek do vzduchu
 • na pokyn učitelky se kapky začnou sdružovat do dvojic a pomalu se spojují do oválu= mrak
 • mrak se pohybuje po obloze – pomalu se začneme točit dokola, vítr fouká do mraku
 • mrak je plný vody – napínáme kruh, rozpínáme, až když to mrak nemůže vydržet, praskne (pustíme se) a začne pršet
 • déšť – prsty a naznačujeme kapky a klesáme na zem do lehu na záda, či břicho-relaxace

 

⇒PH: Rybičky, rybáři jedou

⇒PH: Na rybičku

 • pomůcky: barevné kruhy
 • každé dítě stojí v 1 kruhu=rybníku

Já jsem rybář, kdo je víc?

Nechytil jsem včera nic!

Dnes si chytnu rybičku,

bez udic a bez háčku.

 • za doprovodu říkanky rybář hladí děti a ty se za ním řadí jako chycené
 • po chvíli rybář zvolá: „Rybičky, domů!“

 

 ⇒PH: Na vodníka a rybičky

 • určíme 1 vodníka, který přeříkává říkanku:

Já jsem malý vodníček,
kolik chytnu rybiček?
1, 2, 3, 4, 5,
mám vás, rybky, hned.

 • na slovo HNED začne chytat rybičky
 • chycená rybička se stává vodníkem
 • hrajeme v prostoru, důležité je si uvědomit, kdo je vodník
 • při převaze vodníků-řada vodníků vedle sebe
 

⇒Říkanka s pohybem: Voda, voda, vodička

Voda, voda, vodička,

(plácáme do kolen)

ryba, ryba, rybička,

(plácáme do ramen)

žába, žabka, žabička

(tleskáme)

udělala:“žbluňk!“

⇒PH: Čáry máry pod kočáry…

 •  „Čáry máry pod kočáry, ať jsou tady samé žabky!“
 • využíváme především zvířata žijící ve vodě a poblíž ní
 • zvířátka: čáp, rak, had, ježek, kachny
SMYSLOVÉ

⇒Sluchová cvičení

 • Motivace: Rybičky ve vodě slyší mnohem více než my (př.když si lehneme do vany a potopíme hlavu)
 • děti sedí v řadě vedle sebe (zády ke mně)
 • trhání papíru, mačkání papíru, cinkání klíčky, přelévání vody, ťukání pet víčky
 • Úkolem: zvuky identifikovat
DIDAKTICKÉ

⇒DH: Kde je více ryb?

 • Pomůcky: obrázek s nakreslenými 3 sudy, PET víčka
 • v prostředním sudu 3 ryby
 • dej do levého sudu tolik ryb, aby jich bylo méně než v prostředním
     ⇒DH: Kdo žije u vody a kdo ve vodě?  
 • Pomůcky: obrázky zvířat, lano
 • ukazování obrázků zvířat
 • úkol: říci název, poté společně slovo vytleskáme
 • poté na koberec k rybníku (lanu)
  • děti přikládají obrázky buď do kruhu, či vedle něj
  • „Kdo žije ve vodě a kdo u vody?“

 

⇒PH+DH: Lovení kaprů

 • Pomůcky: udičky s magnety, ryby se svorkami, lano, barevné kruhy
 • Motivace: Proměníme se v rybáře a budeme lovit ryby. Přednost budou mít ti rybáři, kteří jsou potichu  a neplaší rybičky.
 • každý si vyloví 1 rybu a tu umístí do příslušného barevného sudu
 • =třídění dle barvy
 • poté nalovené ryby dám do sloupců
  • porovnávání
  • je zde více žlutých nebo červených ryb?

 

⇒DH: Z čeho je voda?

 • pomůcky: mísa s vodou, PET víčka
 • pozorujeme misku s vodou – „Z čeho je voda?“
 • voda je tvořena z maličkých částeček, které si představíme jako PET víčka – říkáme jim MOLEKULY
 •  „Vidíš ve vodě nějaké molekuly? Ne, jsou tak malé, že jsou očím neviditelné. Teď uděláme kouzlo: misku zvětšíme a najednou je z ní veliká mísa s molekulami.“
 • pozorujeme „molekuly“-jsou těsně vedle sebe, dotýkají se, plavou na hladině, některé těžší se potopí

 

⇒DH: Přeléváme vodu

 • pomůcky: lano
 • děti se promění v molekuly vody
 • na jedné straně herny je sklenice plná vody=děti
 • na protější straně je prázdná sklenice
 • děti znázorňují přelévání vody
 • postupují v semknutém zástupu vpřed do prázdné sklenice

 

⇒DH: Přizpůsobujeme se tvaru nádoby

 • pomůcky: lano
 • z lana vytvoříme nádobu a všechny děti=molekuly si do ní stoupnou
 • pouze v tomto prostoru se mohou pohybovat
 • učitelka pomalu mění tvar nádoby např. do oválu a děti pomalými krůčky se mu přizpůsobují
 • dbáme na to, aby děti nepřešláply lano – nevylily se ven

 

⇒DH: Voda mrzne

 • vysvětlení, že pokud je nám zima, vše tuhne, zpomaluje se
 • stejně to je i s molekulami, když jim je akorát, pomalu se pohybují a když se ochlazuje, zpomalují se, až se zastaví a zmrznou-demonstrace

 

⇒DH: Vaříme vodu

 • pomůcky: rychlovarná konvice, papírové utěrky, voda
 • děti z bezpečné vzdálenosti pozorují rychlovarnou konvici s vařící vodou, nad kterou stoupá pára
 • „Když je molekulám velké horko, snaží se utéct, utíkají rychleji a rychleji až se vznesou do vzduchu a tomu se říká PÁRA.“
 • ukázka že pára je voda-nad konvici přiložíme papírovou utěrku a děti pak pozorují, že je zanedlouho mokrá

 

 • demonstrace:
  • chodíme ve vymezeném prostoru
  • voda se začíná vařit – zrychlujeme krok, až běžíme, co nejvíce můžeme
  • kdo už to nevydrží, unikne z vymezeného prostoru a utíká do šatny

 

⇒DH: Kdo žije v rybníce a kdo v lese?

 • pomůcky: lano, dřevěný strom, demonstrační obrázky volně žijících živočichů
 • příprava: z lana vytvoříme kruh=rybník, vedle postavíme strom=les, kolem=louka, pole
 • na zemi leží obrázky lícem dolů
 • každý si vezme jeden obrázek a nikomu ho neukazuje
 • učitelka vždy vybere dítě, to ukáže obrázek, řekne název zvířete, kde žije a jde ho umístit do svého životního prostředí

 

⇒Experiment

 • Pomůcky: kýbl s vodou, různé předměty
 • „Co plave na hladině?“
 • kolík, korálek, papírová lodička, nerezová a plastová vidlička,.

 

ŘÍKANKY

RYBKA
Hbitá je až dech se úží
nikdy nemá husí kůži
nezná kašel, ani rýmu
i pod ledem přečká zimu
nechybí jí vůbec nic
penízků má na tisíc.

PÍSNIČKY

⇒Píseň: Rybička maličká

 • rytmizace pomocí PET víček

 

⇒Píseň: Ráček (taneček)

Ráček

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒VV: Ryby našich vod  – podrobný popis námětu ZDE
⇒VV: Voda – Moře
 • pomůcky: čtvrtky A1, kartony, vodové barvy, kelímky, vody, štětce, sůl, žluté, bílé, růžové voskovky, kancelářské papíry, ubrusy,
 • příprava: vytvoříme obarvenou vodu pomocí štětce a vodových barev
 • rozdělení dětí do 3 skupin
 • než vytvoříme moře, nakreslíme si na papír to, co tam můžeme najít kromě ryb
 • nápověda: „Co jde rybičkám od pusy? Co se tvoří, když projede po moři loď?“
 • nanečisto si zkusíme vlnky a prázdné kuličky-dbáme i o silnější přítlak na voskovku
 • poté se žáci střídají, snaží se spolupracovat, učitel práci lehce koriguje, nikoliv zasahuje
 • poté si skupiny zvolí barevnost moře a učitelka barvu nalije na papír
 • děti se ve skupině postupně střídají v rozmývání barvy kartonem
 • než nám barvičky zaschnou, nasypeme do moře sůl, neboť je moře slané
 • sůl nám barvičku jakoby vyžere a vytvoří takové zajímavé bubliny
 •  každý si nasype trochu soli

 

⇒VV: Život v moři

 • pomůcky: černobílé vytištěné obrázky ryb, hvězdic, krabů;  fixy
 • „V našich rybnících mají ryby jaké barvy? Čím se liší ryby v moři?“ (pestré barvy, velikost)
 • jmenujeme všechny možné barvy, které by ryby mohly v moři mít
 • úkol: každý si dle vlastní volby vybere obrázek živočicha. Vykreslí pouze jeho, nikoliv pozadí. Můžeme použít 1 barvičku, nebo více, udělat mu proužky, tečky…v moři je možné vše
 • hotové výrobky učitelka u mladších dětí vystřihne
 • děti si pro svého živočicha zvolí místo, kam ho chtějí připevnit
 • po dokončení můžeme využít ještě mušle, které přilepíme; dokreslit mořské ježky

 

⇒Pracovní list

 • „Co žije ve vodě a co v lese?“
 • skoky žáby

 

⇒Bludiště: Ze kterých vajíček vyrostl skokan a ze kterých ropucha?

bludiště vajíčka ropuchy a skokana

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

 

⇒ KK: Koloběh vody

 • pomocí šipek ukázat, odkud kam voda putuje při svém koloběhu na Zemi

Koloběh vody

⇒KK: K čemu se voda využívá?

 • (vaření, pití, koupání, mytí silnic, hašení požárů, výroba elektřiny,..)
 

⇒KK: Kde všude můžeme vodu najít?

 •  „Je voda důležitá? Co by se stalo, kdyby voda nebyla?

⇒KK: Rozhovor na téma moře

 • „Kdo byl u moře, co v moři žije? Jaká je voda?“ (barva i chuť)
 • My si takové moře tady vytvoříme.  A do něj umístíme barevné rybičky, mušle, ježky,…“

 

POHÁDKY

⇒Poslech pohádky: O zlaté rybce

 • kruh: posíláme si zlatou rybku a říkáme jí svá přání, která bychom od ní chtěli splnit

⇒Pohádka o Krtkovi a dešťové kapce

 • Rok s krtkem- str. 171
 • koloběh-zapamatování pohybem (kolo-ve vzduchu; běh-běh na místě)

2014 © Vytvarnavychova.cz, všechna práva vyhrazena.