Archiv pro štítek: vesmír

Vesmírné luštění a doplňování: Turistický průvodce Sluneční soustavou

Mimozemšťan Qark cestuje se svým kamarádem Xylem vesmírem. Pokud rádi luštíte křížovky, písmenková domina, číselné spojovačky, máte rádi bludiště a doplňovačky, můžete se vydat s nimi. Na cestě se dozvíte ještě něco z vesmíru, třeba jak se jmenuje naše nejbližší hvězda, z čeho jsou vytvořeny okolní planety, co na nich najdete a mnoho dalšího.

Zábavné luštění pro všechny kluky a holky prvního stupně, kteří se navíc rádi dozvídají nové informace.
Jana Majetičová je pedagožka na prvním stupni. Vesmírné luštění vzniklo původně jako pracovní listy pro děti v odpolední družině a je tedy testováno přímo na dětech.

 

Vlastní recenze

Knížka v měkké vazbě ve formátu A4 a v černobílém provedení (tedy ideální na kopírování) obsahuje soubor pracovních listů na téma VESMÍR vhodný pro žáky 2. -3. tříd, ale zabavíte jimi i starší děti a některé úkoly zvládnou i děti předškolního věku.

Neděste se, že jste v zápatí neobjevili čísla stránek. Publikace má očíslované jednotlivé pracovní listy přímo před zadáním úkolu, kdy ve většině případů platí co strana, to jeden pracovní list. Občas se objeví pracovní list na 2 strany –  například při skládání puzzle, kdy na jedné straně najdete dílky k vystřižení a na druhé straně text se zadáním a obrysem, kam části vlepovat. Autorka vytvořila celkem 57 listů na téma Vesmír, což je úctyhodný počet. Co mi možná drobet chybí je obsah, ale kniha není zas tak obsáhlá, aby v ní člověk sáhodlouze hledal vybraný úkol. Navíc pokud si knihu důkladně projdete, zjistíte, že autorka vytvářela příběh, který na sebe plynule navazuje. Putování začíná od planety Merkur a končí u Pluta, po nich následují komety, mlhoviny, hvězdy, černé díry. Kromě planet najdeme úkoly i na měsíce Jupiteru, Saturnu i naší Země. Autorka vytvořila pro každý vesmírný objekt minimálně 2 pracovní listy. Nové poznatky o planetách i dalších objektech Sluneční soustavy jsou obsažené přímo v zadání úlohy anebo je děti získají prostřednictvím luštění.

Text s objasněním úkolů je dlouhý na 2 až 3 řádky, kde jak jsem zmínila výše, je buď obsažena přímo teorie anebo sděluje, co vyluštěním děti zjistí. Kromě mnoha rozmanitých typů úloh, kdy děti budou luštit, vybarvovat, dokreslovat, vystřihovat, skládat, slepovat, tak si navíc rozvíjejí čtenářskou i matematickou gramotnost a procvičí jemnou motoriku. Typy úloh se opakují, což je při takovém počtu pracovních listů logické (klobouk dolů před tím, kdo vymyslí 57 zcela odlišných úkolů). V souboru najdete: skládání dominových kostek, číselné spojovačky od č. 1 do cca č. 65, hledání rozdílů, labyrinty a bludiště, puzzle, hledání správného stínu, osmisměrky, sudoku, vyškrtávání určených písmen, šipkovaná.  Dovolím si tvrdit, že několik pracovních listů lze využít i v MŠ u předškoláků a to převážně tam, kde se nepíše (puzzle, labyrinty a bludiště), primárně má však největší využití na 1. stupni ZŠ. Co mi však jako pedagogovi chybí je absence správného řešení úloh na konci publikace.

Závěr chci konstatovat, že mě kniha překvapila svým vzdělávacím přínosem. Pracovních listů, ve kterých děti skutečně zjišťují podnětné informace do výuky, není nikdy dost a zde i kdybyste vesmír s dětmi probírali každý rok, máte vždy možnost jim po několik let nabídnout nové neopakující se pracovní listy.

 

 • Výtvarná technika (postup): zapouštění bodů do vlhkého podkladu
 • Pomůcky: černé papíry formátu A4 (popř. černé čtvrtky), žlutá temperová barva, houbičky, nádoby s vodou, kelímky na temperu, slabší kulaté štětce

Motivace a hra

Zahrajeme si úžasnou hru na zklidnění dětí: Probouzení hvězdiček. Stačí nám jedna hvězda z papíru. Děti = hvězdičky leží na koberci, mají zavřené oči. Učitelka pohladí hvězdičkou dítě, to se probudí a přebírá její úkol. Učitelka si lehá na místo probuzené hvězdičky a ta jde probudit další hvězdičku. Hra se opakuje podle zájmu dětí (my vždy museli prostřídat všechny děti :D)

Dívali jste se někdy večer na nebe? Co jste na něm viděli? Nebe plné hvězd. Každá hvězdička je vlastně sluníčko,jen hodně vzdálené,které pak vidíme jako bod na obloze. Všechny hvězdičky svítí a mnohdy na obloze vytváří různé obrazce- delfína, raka,psy,lvy,.. kterým říkáme souhvězdí. Můžeme dětem pustit libovolnou pohádku z cyklu: Rákosníček a hvězdy.

Naším úkolem bude vytvořit nebe plné hvězd. Protože v noci je nebe černé, použijeme černý papír. Tělesa, které svítí velmi jasně,většinou ozařují svým svitem i nejbližší okolí. Proto pro práci použijeme vlhčený papír.  Kolik hvězd děti vytvoří, zda budou ztvárňovat nějaký obrazec, či to budou spontánně kladené body,to již necháme pouze na nich.

K motivaci můžeme použít báseň: Meteory – Ivan Blatný

Zdá se mi to, nebo nezdá?

Po obloze padá hvězda.

A hned jinde na ni letí

stejně rychle druhá, třetí.

Než zmizí její pád,

rychle si zkus něco přát.

 

Realizace výtvarné činnosti
 • pokud nemáme dostatečně houbiček,je dobré pracovat po skupinkách
 • děti si vezmou houbičku,kterou namočí do vody,lehce vyždímají a přejíždí po celé ploše formátu
 • důležité je pracovat rychle a nemít na papíře moc vody (obyčejný měkký papír se příliš zkroutí+hvězdy se slévají do kaluží)
 • následně pomocí štětečků namáčíme do nezředěné tempery a na papíře vytváříme body (nemalujeme!!)
 • málo vody=hvězdy se nerozpíjí, moc vody-zaniká tvar hvězd
hvězdy1 hvězdy

 • Výtvarný cíl: přenos neživé přírody do obrazu, spojení hladkých a plastických ploch
 • Výtvarná technika (postup): informel, slash painting
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A3, tužky, kelímky, temperové barvy (šedivá, modrozelená, bílá, černá), silné ploché štětce, písek, zemina, staré kartáčky na zuby, encyklopedie, pohádka na DVD Jak Rákosníček s Malým a Velkým psem neuhlídali měsíc, míčky

Motivace a hra

Téma zahájíme motivační pohádkou o Rákosníčkovi, díky které se dozvíme, že je měsíc kulatý, co na obloze občas ubývá. Přestože se jedná o pohádku, můžeme vysvětlit dětem, že Měsíc není ve skutečnosti žlutý, ani nesvítí jako Slunce. Pokud o to děti projeví zájem, můžeme jim pomocí malého a velkého míčku demonstrovat otáčení Měsíce kolem Země. Následuje hra ve dvojicích. Děti se chytí za ruce a rozdělí si role. Země stojí na místě a otáčí se na patách, Měsíc se stále dívá do tváře Země a pohybuje se s ní, přičemž ale musí zvládnout více kroků.

Poté na koberci rozložíme encyklopedie vyobrazující skutečný Měsíc, všímáme si barevnosti, fází Měsíce, velikosti v porovnání se Zemí. Potom si řekneme, z čeho je měsíc vlastně složený (písek, kameny, prach; moře = černé lávové skvrny bez vody).

 

Realizace výtvarné činnosti

Abychom vytvořili co nejrealističtější i plastický povrch měsíce, zakomponujeme do malby materiál, který najdeme i na Měsíci. Bude se jednat především o písek smíchaný s temperovými barvami. Pro vytvoření moří použijeme zeminu, kterou vsypeme do ještě vlhké barvy. Inspirací výtvarného postupu pro nás může být i hlavní představitel informelu, Antoni Tápies, který při malbě používal silnou vrstvu barvy smíchanou s omítkou, blátem.

Nejprve si nakreslíme měsíc o libovolném průměru, do kterého budeme nanášet vytvořenou hmotu. Záleží na dětech, jaké barvy si z daného výběru zvolí. Po zhotovení měsíce vyplníme pozadí černou barvou, neboť obloha je v noci černá. Do výtvoru mohou děti zasáhnout prostřednictvím slash paintingu. Přejížděním prsty po štětinách kartáčku se nám na obloze začnou objevovat první hvězdy, Mléčná dráha…

Povrch Měsíce Povrch Měsíce 2 Povrch Měsíce 3

Závěr

Společně nahlížíme na zhotovené práce. Který měsíc se nejvíce podobá skutečnému? Určujeme největší, nejmenší, nejzajímavější měsíc. Na jakém měsíci vidíme moře?

 • Výtvarná technika (postup): hra s otisky, barevností
 • Pomůcky: temperové barvy, štětce, velký formát černé čtvrtky, neobvyklé předměty k otisku (hrníčky, korkové špunty, kelímky od jogurtů, toaletní ruličky obalené bublinkovou fólií, či omotané silnějším provazem

  Vesmír 2

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒KK: Co je vesmír?

 • pomůcky: hvězdička, žluté hvězdičky za odměnu
 • děti sedí v kruhu, či na židličkách v řadě a podávají si hvězdičku
 • každý řekne, co si pod slovem „Vesmír“ představí, co tam patří,.
 • kdo neví, nebo nechce nic říct, předá hvězdičku dál
 • kdo řekne něco o vesmíru, co je pravdivé a ještě jsme neslyšeli, dostane hvězdu
 • (zaznělo: Mars, Venuše, kometa, planety, Země, hvězdy, nebe,.)

 

⇒Výklad: Sluneční soustava

 • pomůcky: notebook, připravená prezentace v PowerPointu, encyklopedie
 • učitelka zaujme místo, aby všechny děti viděly na prezentaci
 • první stránka ukazuje celou naši sluneční soustavu, objasníme, že na planetách, které jsou nejblíže Slunci, je teplo, a čím jsou dál, je chladněji
 • následně prezentujeme jednotlivé planety, pojmenováváme je, všímáme si barevnosti
 • pojmy, které si děti osvojí:
 • všechny hvězdy jsou vzdálená Slunce
 • naše nejbližší hvězda se nazývá Slunce
 • pouze na naší planetě existuje život
 • Měsíc nesvítí, odráží se od něj svit Slunce
 • po prezentaci si ještě ukážeme obrázky z encyklopedie, na základě nichž můžeme porovnat rozdílné zobrazení

 

⇒Demonstrace: Otáčení Měsíce kolem Země

 • pomůcky: malý míček obarvený na černo-bílo (poloviny), větší míč
 • vysvětlení, že měsíček je naše přirozená družice, která se otáčí s námi okolo Země
 • nikdy nevidíme jeho druhou stranu (černá str. míčku)
 • názorná demonstrace s míčky
 • následně si děti najdou dvojice, chytí se za obě ruce a rozdělí si role (Z-M)
 • Země stojí na místě a otáčí se na patách, Měsíc se stále dívá do očí Země a pohybuje se s ní, ale musí zvládnout více kroků

 

⇒Pohádky: Rákosníček a hvězdy

 • pomůcky: pohádky na DVD – o Mléčné dráze, o Polárce, o Velkém voze, o váhách
 • děti shlédnou pohádky
 • následně dětem klademe otázky z pohádky – za správnou odpověď děti získávají opět hvězdičky
 • např.:
 • Nakresli nám souhvězdí vah.
 • Jak jinak říkáme Polárce? (severka)
 • Zasloužil si Rákosníček hvězdu? Proč ne? Co měl za úkol?

 

⇒KK: Co je souhvězdí?

 • objasnění, že se jedná o skupinu hvězd, které jsou blízko sebe a pokud bychom je spojili čárami, vzniknou nám různé obrázky
 • ukázka nejznámějších souhvězdí: Velký vůz, Orion, váhy

 

⇒Závěrečné opakování – otázky

 • Jak se jmenuje planeta, co má okolo sebe prstenec?
 • Na jaké planetě žijí lidé?
 • Jak se jmenuje nejbližší hvězda?
 • Čím jsou planety dál od sluníčka, tím je tam větší?
 • Jak se jinak říká Polárce? Venuši?
 • Jmenuj některá souhvězdí.
 • Má vesmír konec?
 • Čím létáme do vesmíru?
 • Jak se říká lide, co létají do vesmíru?
 • Co obíhá okolo Země? Země obíhá okolo?
 • Jak se jmenuje budova, kde se pozorují hvězdy?
 • Svítí měsíc?
 • Jak se říká černým místům na Měsíci?

 

 

HRY

⇒SH: Probouzení hvězdiček

 • pomůcky: papírová hvězdička
 • děti = hvězdičky leží volně v prostoru, mají zavřené oči
 • učitelka pohladí hvězdičkou dítě, to se probudí a přebírá její úkol
 • učitelka si lehá na místo probuzené hvězdičky a ta jde probudit další hvězdičku
 • hra se opakuje podle zájmu dětí, vhodná ke zklidnění

 

⇒SH: Hra na nekonečno

 • nejdříve dětem vysvětlíme, že je vesmír nekonečný
 • neexistuje žádná stěna, kde by byl konec – a my si na nekonečno zahrajeme, a to na nekonečné pohlazení
 • děti se posadí za sebe do řady
 • dítě na konci řady pohladí dítě před sebou
 • pohlazení putuje vesmírem až k prvnímu dítěti
 • to, aby mohlo předat pohlazení dál, běží na konec řady a pohlazení předá dál
 • pohlazení nikde nekončí – je nekonečné

 

⇒PH: Velký třesk

 • pomůcky: bubínek, lano
 • objasnění pojmu: Vesmír se kdysi rozpínal jako balonek, až když se nafoukl, ozvala se rána = velký třesk a vznikly planety, hvězdy
 • děti představují planety nebo hvězdy, volně se pohybují po prostoru
 • když zazní „velký třesk“ (bubínek), tak si děti rychle hledají své místo v určité galaxii (velký kruh z lana)

 

⇒PH: Let na Měsíc

 • pomůcky: provázek
 • Motivace:
  •  „ Poletíme na Měsíc. Nejdřív než ale vyrazíme, musíme vědět, že pouze na zemi funguje gravitace. Cokoliv upustíme, spadne dolů (názorné ukázky s předměty). Všude ve vesmíru to je ale jinak. Věci tam nepadají na zem, ale létají, vznáší se. A aby kosmonauti neodletěli do vesmíru, musí být k raketě připoutány provazem.“
 • děti si stoupnou do řady za sebou = raketa
 • kdo chce na Měsíci vystoupit, musí být pevně připoután k raketě
 • úkol: provléknout provázek skrz tričko, či kalhoty, sukni
 • začínáme od prvního v řadě, děti po provlečení klubko podávají za sebe
 • demonstrace: let na Měsíc, vznášející chůze, cvičení- zvedání nohou, prdelky-reakce na pokyn

 

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

 

⇒VV: Povrch měsícepodrobnosti k námětu ZDE

⇒VV: Vesmírpodrobnosti k námětu ZDE

⇒PV: Výroba dalekohledu se souhvězdím

 • pomůcky: toaletní ruličky, bílý kopírovací papír, černý papír, lepenka, tužky, připínáčky, ručníky
 • Postup:
 • děti si tužkou obkreslí ruličku a do vzniklého kruhu nakreslí bud známé souhvězdí anebo své vlastní
 • kruh vystřihnou a přilepí na větší kruh a ten následně přiloží na ruličku a učitelka ho pomůže přilepit

 

⇒Omalovánky: Země, rakety, planety

ŘÍKANKY, BÁSNIČKY

⇒Báseň: Meteory – Ivan Blatný

Zdá se mi to, nebo nezdá?

Po obloze padá hvězda.

A hned jinde na ni letí

stejně rychle druhá, třetí.

Než zmizí její pád,

rychle si zkus něco přát.

 

⇒Píseň: Sluníčko a koťátko