Archiv pro štítek: Velikonoce

 • Výtvarný záměr: proměnit plata od vajec v umělecká díla, pokusit se namalovat jednoduchý portrét na členitý povrch.
 • Výtvarná technika/postup: Egg Cubism (= vejcokubismus)
 • Pomůcky: velká plata od vajec (na 30 ks), temperové barvy, různé velikosti štětců, malířské palety, kelímky s vodou, ubrus

Motivace a hra

Záměrem lekce je se inspirovat díly umělce Enno de Kroona a napodobit s dětmi jeho techniku Egg Cubism. Umělec používá jako plátno kartony od vajec, které působí na oko pozorovatele trojrozměrným efektem. Ať už se člověk dívá na plato z jakéhokoliv úhlu, stále to vyvolává dojem, jakoby ho oči na platě sledovaly. Musí být však namalované na vrcholcích plata.

 

Realizace výtvarné činnosti

Velká čtvercová plata od vajec získáme ze školní jídelny, anebo poprosme rodiče, kteří pracují např. v cukrárně, jídelně a mají možnost donést více kusů plat od vajec. Místo toho aby skončily v popelnici nebo kamnech, je použijeme jako poklad pro malbu portrétů.

Pedagog předškolním dětem namíchá do mističky větší množství tělové barvy. Za použití silného plochého štětce si děti načrtnou obrys hlavy a krku. Zpravidla mají děti tendenci zakreslit hlavu hranatou, k čemuž svádí podklad. Nechme je udělat kubistický obličej (obdélník, čtverec) místo oválu, a až se budou děti věnovat vlasům a pozadí, pedagog může citlivě poradit se zakulacením hran. Prvky obličeje děti malují až ve chvíli, kdy mají perfektně zaschlou tělovou barvu. Malba na nerovný povrch je poměrně náročná, proto dětem v průběhu práce případně poraďme s proporcemi a umístěním prvků. Barva pozadí by neměla být totožná s barvou vlasů či kůže, proto pokud by děti chtěly volit podobný odstín, pokuste se jim nabídnout další škálu barev. Po celou dobu používáme minimum vody. Vůbec nevadí, pokud ji nebudeme používat vůbec, počítejte však s větším úbytkem temper. „Vejcokubismus“ nejvíce vynikne při pohledu z dálky.

Závěr

 • Diskuse: Koho jsi namaloval? – Maloval/a jsi někoho konkrétního? Koho? Pokud ne, chtějme popis, zda se jedná o dívku/paní/ chlapce/pána. Co pro tebe bylo nejtěžší při malbě na plato?

 • Výtvarný úkol: zkusit si práci s méně tradičními materiály (písek, piliny, semínka), pozorovat a starat se o jednoduchý výpěstek.
 • Výtvarná technika (postup): pracovní činnost
 • Pomůcky: vyfouknutá vajíčka, malé nůžky, permanentní fixy, velikonoční osení/řeřicha, písek, malé kamínky, piliny/vata/zem, plata od vajec, ubrus, nádoba na zalévání, barevné papíry, sešívačka.

Motivace
 • Asociační hra: Velikonoce – všechna slova, která nás napadnou na dané téma.
 • Diskuse: Jak slavíme Velikonoce? – tradice, symboly, hry vázající se k Velikonocům.
 • Pohybová hra: Na zajíčky nosící vajíčka – závod ve skupinách, překážková dráha, předávání košíčků s kraslicemi (míčky, víčka).
 • Motivační vysvětlení – ukázka kraslic, seznámení s úkolem práce: Proč krasavec a krasavice? – protože je budeme tvořit z vyfouknutých skořápek, které ozdobíme kresbou, a díky osení panáčkům vyrostou vlasy, které jim můžeme svázat mašlí i zkracovat.

 

Realizace výtvarné činnosti

Učitelka nůžkami vystřihne na vajíčku otvor. Děti si vezmou jednu skořápku, spodní dírku utěsní kamínkem, aby voda při zalévání nevytékala ven. Aby se vajíčko příliš nekutálelo, na dno nasypeme trochu písku a zbytek vyplníme do ¾ pilinami/zemí/vatou. Na vrch vložíme velikonoční osení. Pokud nemáte tolik času, je vhodnější využít řeřichu zasazenou ve vatě, která roste rychleji a navíc je to skvělá jarní bylinka, kterou mohou děti ochutnávat na chlebu s máslem. Z pšenice nám naopak vyrostou po týdnu dlouhé vlásky, které lze svázat do culíku úzkou stužkou (krasavice) nebo zastřihávat (krasavec). V každém případě platí, že semínka potřebují vlhko, teplo a světlo. Pokud chcete proces růstu urychlit, namočte semena do vody, ty nabobtnají a rychleji vyklíčí.

Až vlasy začnou růst, uděláme panáčkům krk – prstýnek z papírového proužku jako podstavec. Panáčci lépe vyniknou než v platu od vajec. Z počátku zaléváme třeba lahví, po růstu pšenice je pro zalévání vhodnější injekční stříkačka, aby voda nepřetékala přes hranu vajíčka.

Závěr

Děti ponaučíme, jak se dále o své velikonoční panáčky doma starat. Po pár dnech si sdělujeme zkušenosti.

 • Výtvarný úkol: naučit se komponovat barevné tvary skořápek tak, aby mezi nimi zbylo místo na kresbu, barevnými fixy zobrazit zvířátko, které se z vajíčka vylíhlo
 • Výtvarná technika (postup): rozsouvaná a vrstvená koláž dokreslovaná barevnými fixy
 • Pomůcky: barevné papíry rozstřihnuté na formáty A5, tužky, nůžky, kancelářské sponky, bílé čtvrtky A4, lepidlo v tubě, barevné fixy, ubrus

Motivace a hra
 • Diskuse o barvách vajec: Může se něco vylíhnout z obarvených uvařených vajíček? Snáší ptáci i jiná zvířata barevná vajíčka? Jakých barev?
 • Obrazová ukázka zbarvených vajec ptáků: slepice – tmavě hnědá, světle hnědá, sněhově bílá, modrozelená; drozd a sojka – modrozelená vejce s hnědými skvrnami; kos a špaček – bledě modrá; emu – tmavě zelená; sýkora a červenka – bílá vajíčka s červenohnědým tečkováním; hýl – purpurová.
 • Jaké mládě se vylíhne vám z barevných skořápek?

 

Realizace výtvarné činnosti

Pokud chceme tři skořápky (viz obr. níže), vezme si každé dítě 3 barevné papíry A5, které položí na sebe, přeloží na půl a opět rozloží. Na vrchní papír nakreslí přes celý formát vajíčko. Před vystřihnutím vajíčka učitelka papíry přichytí kancelářskou sponkou, aby se spodní papíry nehýbaly. Po vystřihnutí vajíčko přehneme podle přeložené osy, tužkou nakreslíme pod ohnutým okrajem zubatou čáru, jak asi praskne skořápka. Vajíčka se nám po vystřižení rozdělí na 2 skořápky. Na čtvrtce A4 skořápky rozsuneme do barevné vrstvené koláže a všechno přilepíme. Důležité je, aby mezi horním a dolním dílem skořápek zůstala mezera na kresbu zvířátka, proto nejprve lepíme skořápku blíže ke středu a další lepíme s posunem směrem k hornímu/dolnímu okraji. Do vnitřku vajíčka děti dokreslí, co se z barevných vajíček mohlo vylíhnout.

Závěr
 • Rozhovor: Co se z vajíček vylíhlo?

 • Výtvarný záměr: vybavit si živočichy, která se rodí z vajec, pojmout dekor vejce figurativně nebo abstraktně prostřednictvím papírové koláže
 • Výtvarná technika (postup): tisk z koláže
 • Pomůcky: bílé čtvrtky, tužky, nůžky, potravinářský provázek, lepidlo Herkules, tiskařská barva (prodávají obchody s výtvarnými potřebami), těrka z látky, plastová deska na rozválení barvy, polévková lžíce, barevné papíry A5, kancelářské papíry, ubrus

Motivace a hra
 • Asociační kruh: Co všechno se může vylíhnout z vajíčka? – jmenování co nejvíce živočichů rodící se z vajec (kuřátka, ptáci, krokodýli, želvy, hadi, ještěři, ptakopysk, ježura, mouchy, motýli, žraloci, dinosauři).
 • Vzbuzení představ pro činnost – Zatímco slepičí vejce si můžeme kdykoliv prohlédnout, vidět vajíčka dalších živočichů je už horší. Proč? Buď jsou vajíčka pečlivě schovaná v přírodě, nebo živočichové kladoucí vejce u nás nežijí. Některá vejce (např. dinosauří) už ani spatřit nemůžeme, protože zvířata dávno vyhynula. Co se vylíhne právě z vašeho vajíčka? Do vejce mohou děti ztvárnit konkrétního živočicha, který se z vejce vylíhne, anebo pomocí abstraktních prvků (kruhy, trojúhelníky, spirály) nechat vejce prozatím zahalené tajemstvím.

 

Realizace výtvarné činnosti

Učitelka čtvrtky rozstříhá tak, aby z nich vznikly malé formáty papíru A6. Každé dítě potřebuje pro činnost dvě čtvrtky A6. Na jednu z nich děti nakreslí tužkou vejce přes celý formát (poučení o vejčitém tvaru) a vystřihnou ho. Vezmou si druhou čtvrtku A6, na níž kreslí živočichy/ abstraktní prvky, které vystřihnou a zakomponují je do vnitřku vejce. Lze zapojit i provázek. Všechny prvky natřeme lepidlem a přilepíme do vajíčka. Pro nanášení barvy si vyrobíme těrku z hadříku (dva čtverečky látky 20 x 20 cm, jeden čtverec zmačkáme do kuličky, položíme do středu čtvercové látky a provázkem pevně stáhneme), díky níž se barva dostane i mezi těsně sousední prvky. Těrkou namočenou do tiskařské barvy potupujeme celé vajíčko (nezapomeneme na okraje vejce). Bílá místa zůstávají tam, kde se stýká matrice a okraj nalepeného prvku.

Děti si vyberou barevný papír (formát A5), na který budeme tisknout. Natřené vajíčko položíme na barevný papír barvou dolů. Na vajíčko položíme čistý kancelářský papír kvůli ušpinění a lžičkou po papíru tlakem přejíždíme, aby se matrice vejce otiskla. Matrici opatrně sejmeme z barevného papíru a tisk necháme schnout. Z jedné matrice lze tisknout i vícekrát. Stačí opět těrkou nanést novou vrstvu barvy a postup zopakovat. Pro tisk na barevné papíry nejlépe vynikne černá tiskařská barva, pro tisk na bílý papír lze využít i jiných barev.

Závěr

 • Komparace děl – Na kterých vejcích poznáme, co se z nich narodí? Pojmenujeme živočichy. Nad vejci, která neztvárňují konkrétní živočichy, uvažujeme, co by se z nich mohlo vylíhnout (stočený provázek – had, kruhy – dinosaurus apod.).

 • Výtvarný záměr: otisknout dlaň, dotvořit konkrétního ptáka ze vzniklého otisku
 • Výtvarná technika (postup): body-art, malba temperou
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A4, temperové barvy, úzké kulaté a širší ploché štětce, kelímky na tempery, ubrus

Motivace a hra
 • Hádanky
  • Kvokám, kvokám na dvoře, vajíčka jsou v komoře. (slepice)
  • Malý zobáček, žlutá peříčka, právě se vylíhlo z bílého vajíčka. (kuře)
  • Nebýt mého kokrhání nebylo by rána ani. Vstávejte už, lenoši, dlouho spát se nesluší. (kohout)
 • Popis vzhledu: Kohout, slepice, kuře – Vyvozování znaků a rozdílů na základě obrázků. (Samec je větší, více zbarvenější s delšími ocasními pery. Slepice mají krátký zobák určený k zobání zrní, hřebínek na hlavě, podbradní laloky, barevné zbarvení – černé, šedé, hnědé, bílé, kropenaté atd.).
 • Důvod chovu slepic (popř. kohouta)
 • Sluchová hra: Kdo to ťuká – Učitelka určí pomocí dřívek rytmus pro kvočnu, kohouta, kteří klovou zobáčkem a pro kuřátko, které ťuká ve vajíčku. Děti sluchově rozlišují, kdo právě ťuká.
 
Realizace výtvarné činnosti

Pro stvoření slepičky, nebo kohouta použijeme hnědou (šedou, černou, bílou) temperovou barvu, na kuřátka žlutou. Pokud chceme, aby se na sebe ptáci dívali, je potřeba pro otisk použít obě dlaně. Silnějším plochým štětcem nanášíme na dlaň dostatek temperové barvy. Podstatné je, aby před otiskem nebyla tempera nikde zaschlá. Pro přirozenější položení dlaně na papír si čtvrtku otočíme na výšku a otiskneme. Palec představuje krk ptáka, dlaň tělo a zbývající prsty křídla a ocas. Palec více oddálíme od zbývajících prstů, rozpětí ostatních prstů je individuální – záleží, zda děti chtějí více či méně rozvětvené peří. Po zaschnutí domalujeme zobák, hřebínek, nohy, oči, kohoutkům více zbarvíme křídla za použití slabších štětců. Dotvoříme pozadí.

Slepičky a kuřátka2 Slepičky a kuřátka3 Slepičky a kuřátka4

Závěr

 • Interpretace dětských prací děl – Na základě barevného ztvárnění a zachycených znaků rozpoznáváme, zda se jedná o kohoutka, slepičku nebo kuřátko.

 • Výtvarný záměr: kombinovat barevné proužky, hrát si s kontrasty a harmonií barev
 • Výtvarná technika (postup): práce s papírem
 • Pomůcky: škála barevných papírů, nůžky, lepidla v tubě, tužky, kancelářské papíry formátu A5, čtvrtky formátu A5, ubrus

Motivace a hra
 • Pohybová hra: Na vajíčka – Děti (vajíčka) se kutálejí po herně a dávají pozor, aby se s nikým nesrazila. Rozbitá vajíčka vypadávají ze hry.
 • Seznámení s aktivitou: Hon na vajíčka – Velikonoční zajíček, symbol Velikonoc, naděluje čokoládová vajíčka, která poschovává různě po domě a zahradě. Děti vajíčka hledají a své úlovky ihned smlsají. A my pro zajíčka vyrobíme barevná vajíčka, která pak pro nás schová.

 

Realizace výtvarné činnosti

Barevné papíry A4 rozstřihneme na formáty A5, které pak děti nebo učitelka stříhá na proužky. Při velkém počtu dětí je dobré mít přibližně 10 odstínů barevných proužků, a to od každého 2-3 kusy papírů formátu A4. Na kancelářský papír formátu A5 položený na výšku děti postupně lepí jednotlivé proužky. Mohou si vybrat pouze pár odstínů anebo vytvářet velmi pestrobarevnou kombinaci barev. Lepidlem potírají vždy daný proužek a lepí. Jediným pravidlem je se snažit o to, aby mezi proužky nevznikaly bílé mezery (ač i při mezerách vzniká zajímavý dekor). Po pokrytí celého formátu si děti papír otočí na druhou stranu, kam si tužkou nakreslí větší vajíčko, vystřihnou ho a nalepí na čtvrtku A5.

Kraslice Kraslice2 Kraslice3

Závěr

 • Zraková hra: Hon na vajíčka – Učitelka (zajíček) poschovává po třídě dětské výtvory a děti hledají své vajíčko. Obměnou může být i to, že vajíčka neschovává učitelka, ale děti, které si vezmou cizí výtvor a ten ukryjí.

 • Výtvarná technika (postup): prostorová tvorba
 • Pomůcky: toaletní ruličky, hnědá tempera, nádoby na temperu, ploché štětce, tvrdý hnědý papír, světle růžový papír (měkký), nůžky, tužka, lepidlo Herkules, lepidlo v tubě, pohyblivé oči dekorační, šablony uší, nohou (viz níže), aranžovací lýko, vata, ubrus

Motivace a hra

K symbolům Velikonoc patří velikonoční zajíček, který dětem nosí vajíčka. Starým zvykem je honit „velikonočního zajíce“ – hledat ukrytá vajíčka po zahradách a domech. Kromě básničky můžeme děti zasvětit do mimikrů zvířat (= Proč je zajíc hnědý?) a zahrát si známou hru: Zajíček v své jamce.

Zajíčkova koleda (Josef Kožíšek)

Hody, hody, doprovody,

já jsem malý zajíček,

utíkal jsem podle vody,

nesl kopu vajíček.

Potkala mě koroptvička,

chtěla jedno červené,

že mi dá lán jetelíčka,

a já řekl: „Ne ne ne!“

Na dvorečku za potokem,

mám já strýce králíčka,

tomu nosím každým rokem

malovaná vajíčka.

Hody, hody, doprovody,

já jsem malý zajíček,

dojdu-li tam bez nehody,

dám mu kopu vajíček. 

Realizace výtvarné činnosti

Nezředěnou hnědou temperou si obarvíme toaletní ruličku (pouze z vnější části) a necháme zaschnout. Mezitím si děti vystřihnou šablony vyobrazené níže (1x hnědé uši, 1x hnědé nohy, 2x růžový vnitřek ucha). Lepší je, když šablony na tmavý karton obkreslí učitelka, a to černým Centropenem kvůli viditelnosti. Růžové vnitřky přilepíme na hnědé uši a ty pak upevníme lepidlem „Herkules“ do vnitřní části ruličky. Nohy připojíme tak, že si téže lepidlo naneseme na spodek ruličky a tu poté položíme na nohy. Následně lepíme pohyblivé oči, nakreslené a vystřižená ústa a nos. V konečné fázi si děti ustřihnou 2-3 kousky lýka, které upevní lepidlem mezi nos a ústa zajíčka.  Kousek vaty zmuchláme do kuličky a přichytíme lepidlem v zadní dolní části ruličky (ocásek).

Šablona zajíček

 

Zajíčci2 Zajíčci

 • Výtvarná technika (postup): akční tvorba
 • Pomůcky: vyfouknutá vajíčka, tempery, voda, injekční stříkačka, lepící guma, plata od vajíček, velký karton, lepenka

Ke konci Velikonoc nám zbylo poměrně hodně vyfouknutých vajíček a co  s nimi? Na příští rok jsem je nechávat nechtěla, a vyhodit také ne. A tak jsme pojali ukončení Velikonoc trochu netradičně.

 

Příprava učitelky
 • jednu dírku ve vajíčku musíme utěsnit -já použila rychlou variantu lepící gumy „žvýkačky“=vydržela
 • poté jsem si připravila tempery lehce zředěné vodou, nasála barvu do injekční stříkačky a opatrně plnila vajíčka ještě nezatěsněnou dírkou
 • !! doporučuji utěsnit i druhou dírku, já to neudělala a pár dětí vajíčko uchopilo špatně a barva místo na papír šla na dětské oblečení :D
 • naplněná vajíčka jsem odkládala do plata od vajíček
Realizace výtvarné činnosti
 • následně jsme se přemístili ven, na zídku jsem připevnila karton (svisle, aby mohla barva stékat) a děti postupně mohly začít
 • důležité je se snažit trefit do kartonu a použít větší sílu hodu
 • děti činnost moc bavila (paní učitelku mytí dětí už moc ne.. :D )

Házení vajíček-akční malba

 • Výtvarná technika (postup): odkrývání voskového podkladu
 • Pomůcky: čtvrtky A5, voskovky (s dobrým otěrem), párátka, černá tuš, silnější štětce

Realizace výtvarné činnosti
 • děti na čtvrtku kreslí barevné pruhy (snaha se vyhnout temným barvám=hnědá, černá, šedivá,..)
 • důraz na to,aby barevné pruhy na sebe navazovali, a nikde neprosvítala bílá čtvrtka
  • (dětem objasníme, že pokud by tam bylo bílé místečko, tak nám poté kreslit nepůjde)
 • děti vezmou štětec a postupným namáčením do tuše překrývají celou plochu
 • kde barva na poprvé nechytne, necháme nejprve zaschnou tuš a až poté znovu zakryjeme vystupující voskovky
 • dětem můžeme ukázat různé možnosti zdobení vajíček (proužky, kružnice, kruh, vlnky, zubatice,..)
 • vše ostatní necháme na dětech-pouze zpočátku dohlížíme, aby obrys vajíčka nebyl příliš malý
Velikonoční umění (9) Velikonoční umění (13) Velikonoční umění (2)

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒VV: Velikonoční přání

 • pomůcky: čtvrtka A5, tužka, černý fix, čtverečky z barevného papíru, lepidlo, zelený krepový papír, nůžky
 • děti si nejprve tužkou namalují na čtvrtku vajíčko
 • malou část vajíčka potřeme lepidlem
 • poté přilepujeme kousky barevného papíru (dle volby dětí)
 • poté z krepového obdélníku pomocí nůžek stříháme travičku
 • učitelka dětem potře lepidlem krepák a ty si ho poté přilepí
 • v závěru učitelka dopíše na přání: „Veselé Velikonoce-přeje……..“

 

⇒VV: Velikonoční vajíčka (modelování)

 • pomůcky: modelína, podložky, špejle
 • děti nejprve vytvarují z modelíny kuličku
 • poté ji zmáčknou na podložce a tím vytvoří ploché vajíčko
 • pomocí špejle na něm tvoří zajímavé ornamenty
 • (tečky, čárky, vlnovky,.)

 

⇒VV: Na obří vejce

 • pomůcky: lano, stavebnice
 • na koberci pomocí lana vytvoříme obrys velikého vajíčka
 • společně s dětmi vajíčko zdobíme stavebnicí (geometrické barevné tvary)

 

⇒VV: Skládání puzzle

 • pomůcky: staré velikonoční pohledy, barevný papír, nůžky
 • pohledy nejdříve podlepíme na popsané straně s barevným papírem
 • poté je rozstříháme na různé tvary
 • z hromádky tvarů nejprve děti vybírají části shodné barvy
 • poté hromádku a tejné barvy skládají v 1 obrázek=původní pohled

 

 

HRY

POHYBOVÉ

⇒PH: Na černou slepičku

 • děti utvoří kruh
 • paní učitelka obchází kruh a říká říkanku:

 „Když jsem šel okolo dvorečku,

chytil jsem černou slepičku,

a ta mě klovla do malíčku.

To je ona!“

 • na poslední slovo se dotkne hlavy některého z dětí
 • to se chytne učitelky za ruku a chodí spolu a říkají říkanku
 • další dítě vždy vybírá poslední dítě v zástupu
 • postupně se přidávají ostatní vybrané děti
 • hra se opakuje tak dlouho, až jsou v zástupu všechny děti

 

⇒PH: Závody s vajíčkem

 • pomůcky: umělá vajíčka, košíček, 2 lžíce na polévku
 • děti utvoří 2 zástupy o stejném počtu
 • skupinky závodí v přenášení vajíčka na lžíci tak, aby se vystřídali všichni
 • vždy vezmou 1 vajíčko a snaží se ho donést k učitelce do košíčku
 • poté běží zpět, předávají lžíci dalšímu

 

⇒PH: Na kvočnu a kuřátka

 • pomůcky: lano
 • učitelka=liška
 • děti=kuřátka, slepičky
 • určíme 2 děti, které budou držet lano cca 50 cm nad zemí
 • kuřátka v kurníku společně podlezou lano a jdou hlídat zrníčka na zahradu-zobají
 • na druhé straně číhá liška (učitelka nebo jiné dítě)
 • uč. zvolá: „Pozor, liška!“- liška vyběhne a snaží se chytit utíkající kuřátka
 • ty se před ní zachrání podlezením lana
 • výška lana se může snižovat

 

⇒PH: Vajíčka se kutálejí

 • děti se promění ve vajíčka
 • kutálejí se (chodí, běhají) různými směry
 • musí ale dávat pozor, aby nenarazila do jiného vajíčka, protože by se rozbila
 • rozbitá vajíčka vypadávají ze hry (učitelka bouchne na buben)

 

SMYSLOVÉ

⇒SH: Kvočna hledá kuře (sluch)

 • pomůcky: šátek
 • 1 dítě = kvočna (má zavázané oči)
 • jiné dítě = kuřátko
 • kuře pípá někde v prostoru herny
 • úkolem kvočny je ho najít podle směru pípání
 • pro pocit jistoty můžeme kvočnu přidržovat za ruku

 

⇒SH: Kdo to ťuká (sluch)

 • pomůcky: dřívka
 • úkolem je rozlišit určitý rytmus
 • učitelka určí rytmus pro kvočnu, kohouta, kteří klovou zobáčkem a pro kuřátko, které ťuká ve vajíčku
 • děti určí, kdo právě ťuká

 

⇒SH: Co patří k Velikonocům (zrak)

 • pomůcky: kraslice, zajíček, ovečka, pomlázka, slepička, řehtačka, šátek
 • děti mají možnost si předměty na nějakou chvíli prohlédnout
 • všechny předměty přikryjeme šátkem
 • děti sedí opodál zády k učitelce
 • učitelka jeden předmět odebere
 • děti poté hádají, které předměty zmizeli

 

TVOŘIVÉ

⇒Slepička Pepička na dvorku

 • stavíme dvorek pro slepičky z kostek, stavebnic (dřevěných, molitanových,.)
 • rozdělení dětí do skupin

 

⇒Hledáme slepičky, kuřátka, kohoutky v knížkách

 

BÁSNIČKY A ŘÍKANKY

Zajíčkova koleda

(Josef Kožíšek)

Hody, hody, doprovody,

já jsem malý zajíček,

utíkal jsem podle vody,

ztratil kopu vajíček.

Potkala mě koroptvička,

chtěla jedno červené,

že mi dá lán jetelíčka,

a já řekl: „Ne, ne, ne!“

 

Hody, hody, doprovody

Hody, hody, doprovody,

dejte vejce malovaný.

Nedáte-li malovaný,

dejte alespoň bílý,

slepička vám snese jiný.

 

⇒Hádanky

Kvokám, kvokám na dvoře,

Vajíčka jsou v komoře.

(slepice)

Malý zobáček, žlutá peříčka,

Právě se vylíhlo z bílého vajíčka.

 (kuře)

Nebýt mého kokrhání

Nebylo by rána ani.

Vstávejte už, lenoši,

Dlouho spát se nesluší.

(kohout)