Archiv pro štítek: vejce

 • Výtvarný úkol: zkusit si práci s méně tradičními materiály (písek, piliny, semínka), pozorovat a starat se o jednoduchý výpěstek.
 • Výtvarná technika (postup): pracovní činnost
 • Pomůcky: vyfouknutá vajíčka, malé nůžky, permanentní fixy, velikonoční osení/řeřicha, písek, malé kamínky, piliny/vata/zem, plata od vajec, ubrus, nádoba na zalévání, barevné papíry, sešívačka.

Motivace
 • Asociační hra: Velikonoce – všechna slova, která nás napadnou na dané téma.
 • Diskuse: Jak slavíme Velikonoce? – tradice, symboly, hry vázající se k Velikonocům.
 • Pohybová hra: Na zajíčky nosící vajíčka – závod ve skupinách, překážková dráha, předávání košíčků s kraslicemi (míčky, víčka).
 • Motivační vysvětlení – ukázka kraslic, seznámení s úkolem práce: Proč krasavec a krasavice? – protože je budeme tvořit z vyfouknutých skořápek, které ozdobíme kresbou, a díky osení panáčkům vyrostou vlasy, které jim můžeme svázat mašlí i zkracovat.

 

Realizace výtvarné činnosti

Učitelka nůžkami vystřihne na vajíčku otvor. Děti si vezmou jednu skořápku, spodní dírku utěsní kamínkem, aby voda při zalévání nevytékala ven. Aby se vajíčko příliš nekutálelo, na dno nasypeme trochu písku a zbytek vyplníme do ¾ pilinami/zemí/vatou. Na vrch vložíme velikonoční osení. Pokud nemáte tolik času, je vhodnější využít řeřichu zasazenou ve vatě, která roste rychleji a navíc je to skvělá jarní bylinka, kterou mohou děti ochutnávat na chlebu s máslem. Z pšenice nám naopak vyrostou po týdnu dlouhé vlásky, které lze svázat do culíku úzkou stužkou (krasavice) nebo zastřihávat (krasavec). V každém případě platí, že semínka potřebují vlhko, teplo a světlo. Pokud chcete proces růstu urychlit, namočte semena do vody, ty nabobtnají a rychleji vyklíčí.

Až vlasy začnou růst, uděláme panáčkům krk – prstýnek z papírového proužku jako podstavec. Panáčci lépe vyniknou než v platu od vajec. Z počátku zaléváme třeba lahví, po růstu pšenice je pro zalévání vhodnější injekční stříkačka, aby voda nepřetékala přes hranu vajíčka.

Závěr

Děti ponaučíme, jak se dále o své velikonoční panáčky doma starat. Po pár dnech si sdělujeme zkušenosti.

 • Výtvarný úkol: naučit se komponovat barevné tvary skořápek tak, aby mezi nimi zbylo místo na kresbu, barevnými fixy zobrazit zvířátko, které se z vajíčka vylíhlo
 • Výtvarná technika (postup): rozsouvaná a vrstvená koláž dokreslovaná barevnými fixy
 • Pomůcky: barevné papíry rozstřihnuté na formáty A5, tužky, nůžky, kancelářské sponky, bílé čtvrtky A4, lepidlo v tubě, barevné fixy, ubrus

Motivace a hra
 • Diskuse o barvách vajec: Může se něco vylíhnout z obarvených uvařených vajíček? Snáší ptáci i jiná zvířata barevná vajíčka? Jakých barev?
 • Obrazová ukázka zbarvených vajec ptáků: slepice – tmavě hnědá, světle hnědá, sněhově bílá, modrozelená; drozd a sojka – modrozelená vejce s hnědými skvrnami; kos a špaček – bledě modrá; emu – tmavě zelená; sýkora a červenka – bílá vajíčka s červenohnědým tečkováním; hýl – purpurová.
 • Jaké mládě se vylíhne vám z barevných skořápek?

 

Realizace výtvarné činnosti

Pokud chceme tři skořápky (viz obr. níže), vezme si každé dítě 3 barevné papíry A5, které položí na sebe, přeloží na půl a opět rozloží. Na vrchní papír nakreslí přes celý formát vajíčko. Před vystřihnutím vajíčka učitelka papíry přichytí kancelářskou sponkou, aby se spodní papíry nehýbaly. Po vystřihnutí vajíčko přehneme podle přeložené osy, tužkou nakreslíme pod ohnutým okrajem zubatou čáru, jak asi praskne skořápka. Vajíčka se nám po vystřižení rozdělí na 2 skořápky. Na čtvrtce A4 skořápky rozsuneme do barevné vrstvené koláže a všechno přilepíme. Důležité je, aby mezi horním a dolním dílem skořápek zůstala mezera na kresbu zvířátka, proto nejprve lepíme skořápku blíže ke středu a další lepíme s posunem směrem k hornímu/dolnímu okraji. Do vnitřku vajíčka děti dokreslí, co se z barevných vajíček mohlo vylíhnout.

Závěr
 • Rozhovor: Co se z vajíček vylíhlo?

 • Výtvarný záměr: vybavit si živočichy, která se rodí z vajec, pojmout dekor vejce figurativně nebo abstraktně prostřednictvím papírové koláže
 • Výtvarná technika (postup): tisk z koláže
 • Pomůcky: bílé čtvrtky, tužky, nůžky, potravinářský provázek, lepidlo Herkules, tiskařská barva (prodávají obchody s výtvarnými potřebami), těrka z látky, plastová deska na rozválení barvy, polévková lžíce, barevné papíry A5, kancelářské papíry, ubrus

Motivace a hra
 • Asociační kruh: Co všechno se může vylíhnout z vajíčka? – jmenování co nejvíce živočichů rodící se z vajec (kuřátka, ptáci, krokodýli, želvy, hadi, ještěři, ptakopysk, ježura, mouchy, motýli, žraloci, dinosauři).
 • Vzbuzení představ pro činnost – Zatímco slepičí vejce si můžeme kdykoliv prohlédnout, vidět vajíčka dalších živočichů je už horší. Proč? Buď jsou vajíčka pečlivě schovaná v přírodě, nebo živočichové kladoucí vejce u nás nežijí. Některá vejce (např. dinosauří) už ani spatřit nemůžeme, protože zvířata dávno vyhynula. Co se vylíhne právě z vašeho vajíčka? Do vejce mohou děti ztvárnit konkrétního živočicha, který se z vejce vylíhne, anebo pomocí abstraktních prvků (kruhy, trojúhelníky, spirály) nechat vejce prozatím zahalené tajemstvím.

 

Realizace výtvarné činnosti

Učitelka čtvrtky rozstříhá tak, aby z nich vznikly malé formáty papíru A6. Každé dítě potřebuje pro činnost dvě čtvrtky A6. Na jednu z nich děti nakreslí tužkou vejce přes celý formát (poučení o vejčitém tvaru) a vystřihnou ho. Vezmou si druhou čtvrtku A6, na níž kreslí živočichy/ abstraktní prvky, které vystřihnou a zakomponují je do vnitřku vejce. Lze zapojit i provázek. Všechny prvky natřeme lepidlem a přilepíme do vajíčka. Pro nanášení barvy si vyrobíme těrku z hadříku (dva čtverečky látky 20 x 20 cm, jeden čtverec zmačkáme do kuličky, položíme do středu čtvercové látky a provázkem pevně stáhneme), díky níž se barva dostane i mezi těsně sousední prvky. Těrkou namočenou do tiskařské barvy potupujeme celé vajíčko (nezapomeneme na okraje vejce). Bílá místa zůstávají tam, kde se stýká matrice a okraj nalepeného prvku.

Děti si vyberou barevný papír (formát A5), na který budeme tisknout. Natřené vajíčko položíme na barevný papír barvou dolů. Na vajíčko položíme čistý kancelářský papír kvůli ušpinění a lžičkou po papíru tlakem přejíždíme, aby se matrice vejce otiskla. Matrici opatrně sejmeme z barevného papíru a tisk necháme schnout. Z jedné matrice lze tisknout i vícekrát. Stačí opět těrkou nanést novou vrstvu barvy a postup zopakovat. Pro tisk na barevné papíry nejlépe vynikne černá tiskařská barva, pro tisk na bílý papír lze využít i jiných barev.

Závěr

 • Komparace děl – Na kterých vejcích poznáme, co se z nich narodí? Pojmenujeme živočichy. Nad vejci, která neztvárňují konkrétní živočichy, uvažujeme, co by se z nich mohlo vylíhnout (stočený provázek – had, kruhy – dinosaurus apod.).

 • Výtvarný záměr: kombinovat barevné proužky, hrát si s kontrasty a harmonií barev
 • Výtvarná technika (postup): práce s papírem
 • Pomůcky: škála barevných papírů, nůžky, lepidla v tubě, tužky, kancelářské papíry formátu A5, čtvrtky formátu A5, ubrus

Motivace a hra
 • Pohybová hra: Na vajíčka – Děti (vajíčka) se kutálejí po herně a dávají pozor, aby se s nikým nesrazila. Rozbitá vajíčka vypadávají ze hry.
 • Seznámení s aktivitou: Hon na vajíčka – Velikonoční zajíček, symbol Velikonoc, naděluje čokoládová vajíčka, která poschovává různě po domě a zahradě. Děti vajíčka hledají a své úlovky ihned smlsají. A my pro zajíčka vyrobíme barevná vajíčka, která pak pro nás schová.

 

Realizace výtvarné činnosti

Barevné papíry A4 rozstřihneme na formáty A5, které pak děti nebo učitelka stříhá na proužky. Při velkém počtu dětí je dobré mít přibližně 10 odstínů barevných proužků, a to od každého 2-3 kusy papírů formátu A4. Na kancelářský papír formátu A5 položený na výšku děti postupně lepí jednotlivé proužky. Mohou si vybrat pouze pár odstínů anebo vytvářet velmi pestrobarevnou kombinaci barev. Lepidlem potírají vždy daný proužek a lepí. Jediným pravidlem je se snažit o to, aby mezi proužky nevznikaly bílé mezery (ač i při mezerách vzniká zajímavý dekor). Po pokrytí celého formátu si děti papír otočí na druhou stranu, kam si tužkou nakreslí větší vajíčko, vystřihnou ho a nalepí na čtvrtku A5.

Kraslice Kraslice2 Kraslice3

Závěr

 • Zraková hra: Hon na vajíčka – Učitelka (zajíček) poschovává po třídě dětské výtvory a děti hledají své vajíčko. Obměnou může být i to, že vajíčka neschovává učitelka, ale děti, které si vezmou cizí výtvor a ten ukryjí.