Archiv pro štítek: tisk z přírodnin

 • Výtvarný záměr: otiskovat listy od nejsvětlejších po nejtmavší odstíny zvolené barvy
 • Výtvarná technika/postup: otisk přírodnin
 • Pomůcky: vzorníky barev (k dostání zdarma v Bauhasu, Baumaxu, Dům barev atd.)., skutečné listy, temperové barvy, malířské palety, ploché štětce, čtvrtky A4, staré papíry, ubrus.

Motivace a hra

 • SH: Rozdělení do skupin podle barev – V předstihu si seženeme vzorníky barev – např. červená, zelená, modrá, žlutá. Jednotlivé barevné obdélníčky vystříháme a rozmístíme po herně. Vhodné je, aby odstíny od jedné barvy byly od sebe viditelněji rozdílné. Každé dítě si najde jeden barevný obdélníček a utvoří skupinu se shodným barevným odstínem.
 • SH: Řazení odstínů od nejsvětlejší po nejtmavší – Jedná se o stejnou barvu? V čem se liší? Řazení odstínů barev ve skupině a následná kontrola.
 • Pozorování: Míchání valérů – Jakou barvou barvy zesvětlíme/ztmavíme? Ověření v praxi. Děti mladšího a staršího školního věku si míchají valéry od jedné barvy samy, kterou si vyberou. U předškolních dětí předvádí učitelka a děti ji pozorují: Učitelka si připraví 3 palety, každá z nich bude laděná do jiného barevného odstínu. Na paletu vymáčkne do středu červenou/modrou/zelenou temperu a na levou stranu přidává trochu /více žluté či bílé tempery, na pravou stranu hnědé/černé tempery. Přiměřené je namíchat 5 odstínů od každé barvy.

 

Realizace výtvarné činnosti

Pracujeme po skupinkách u jednoho stolečku. Vhodné je se před činností zeptat dětí, s jakým odstínem chtějí pracovat (modrý, červený, zelený) a vybrat skupinu dětí, která chce shodnou barevnost, abychom neměli na stole příliš palet. Každé dítě dostane čtvrtku A4, 2 staré papíry, 1 plochý, štětec, 1 skutečný list, který si sám vybere.  Vodu nepoužíváme, ani štětce v průběhu neumýváme od předchozí barvy.

Děti si položí list na starý papír žilnatinou nahoru a pomocí štětce ho natřou temperovou barvou. List umístí na čtvrtku, přiloží na něj druhý starý papír a přejížděním dlaně provedou otisk. Starý papír i list sejmou, list položí opět na papír, na kterém ho natíraly a pokračují ve stejném pořadí dál.  Pravidlem u nás bylo, že otiskneme list od každého valéru 2 krát (před každým otiskem ho vždy znovu natřeme temperou) a postupujeme od nejsvětlejšího odstínu k další tmavší barvě, která na paletě následuje. Děti by tak měly mít na čtvrtce 10 otisků listu.

Závěr

 • Diskuse – K jakým ročním obdobím bychom přiřadili červené/modré/zelené listy? Existují všechny tyto barvy ve skutečnosti na listech? Které ne a proč? Najdi nejsvětlejší/nejtmavší odstín.

 • Výtvarný záměr: tisknout plošný přírodní materiál s výraznou strukturou a objevit tak složitou síť žilek v listech
 • Výtvarná technika/postup: tisk z přírodnin
 • Pomůcky: černá tiskařská barva, 2 grafické válečky (popř. 1 grafický váleček, 1lžíce), deska na rozválení barvy, kancelářské papíry, čtvrtky formátu A4, temperové barvy, čerstvé listy (javor, jírovec, jeřáb, dub, buk atd.)

Motivace a hra
 • Sběr barevných listů spadaných ze stromů
 • Hmatové zkoumání žilnatiny – hmatem rozlišit, na které straně listu je hrubá žilnatina
 • Přiřazování listů k plodům – (list jeřábu – jeřabina, list dubu – žalud, list javoru – okřídlená dvounažka, list jírovce – kaštan, list buku – bukvice). Pracujeme s nasbíranými přírodninami, jako obměnou mohou děti přiřazovat obrazový materiál listů a plodů. Pojmenovávání přírodnin.
 • Seznámení se záměrem – Dokud si jen prohlížíme listy, všimneme si jejich tvarů a barev, ale nenapadne nás zkoumat list nějak blíž. Pozornost bychom měli zaměřit i na síť žilek. Jejich složitost lze pozorovat na skutečných listech, ale lze je také objevit otiskem na papír, což je pro děti daleko poutavější metoda pozorování.

 

Realizace výtvarné činnosti

Barevný podklad pro tisk může být libovolný. Lze využít měkký barevný papír, který by ale postrádal uměleckou složku. Podklad lze podmalovat akvarelem, temperami, barevnými tušemi, pastelem apod. V tomto případě jsme použili temperové barvy, které jsme rozváleli na desce a pomocí grafického válečku je děti rozvalovaly různými směry po ploše čtvrtky. Využívali jsme především podzimní barevnosti (červená, oranžová, žlutá, popř. bílá pro zesvětlení odstínů). Papíry necháme do druhého dne uschnout.

Černou tiskařskou barvu rozválíme na skleněnou/plastovou desku do plochy tak, aby se na ní vešel vybraný list. List položíme s výraznou žilnatinou na barvu a válečkem po něm opatrně přejíždíme směrem od středu ven. Snahou je, aby se na spodní stranu naválela barva. Vlivem přejíždění začerněného válečku se však dostane barva i na vrchní stranu. List uchopíme za řapík, sejmeme z desky a položíme žilnatinou dolů na vlastní barevný podklad. Přikryjeme bílým kancelářským papírem a čistým válečkem (či lžící) přejíždíme po celé ploše s mírným přítlakem. Učitelka dopomáhá s přidržováním papíru, aby nedocházelo k dvojitým otiskům. Můžeme nahlédnout pod papír, zda je potřeba někde přitlačit. Kancelářský papír sejmeme, skutečné listy odlepíme a vyhodíme do koše. Vzniknou nám dva podobné tisky na barevném i bílém papíře.

Závěr

Pokud naválíme na desku silnou vrstvu černi, budou patrné především hlavní žíly, při slabší vrstvě může vyniknout i drobná žilnatina. Na tiscích pozorujeme, že u javoru se z řapíku rozbíhá několik hlavních žilek, u dubu tvoří osu listu jedna hlavní žilka, z níž se v pravidelných rozestupech oddělují slabší žilky, které se samy dál štěpí. Kresba žilek je u každého druhu listů jiná.