Archiv pro štítek: tisk z koláže

  • Výtvarný záměr: navrhnout jednoduchou podobu květiny, která by byla malinko v něčem jiná, než mají ostatní; z koláže provést barevný tisk
  • Výtvarná technika/postup: tisk z papírové koláže
  • Pomůcky: 3 čtvrtky A4/dítě, tužky, nůžky, lepidlo v tubě, barevné tiskařské barvy, plastová/skleněná destička, tiskařské válečky a těrky, noviny, stará lžíce, ubrus.

Motivace a hra
 • Seznámení s výtvarným  motivem – Necháme kolovat opravdovou květinu. Ať si ji děti lehce ohmatají, přivoní si k ní. Kde se můžeme setkat s květinami?
 • PH: Uvíjíme věnečekUvíjíme věneček, ze všech našich kytiček. Zapleteme do věnečku kvítek, lístek i kytičku. Jaké jméno máš? Pojď ty mezi nás! Učitelka nebo vybrané dítě chodí mezi dětmi, které sedí na koberci v tureckém sedu. Na otázku: „Jaké jméno máš?“ odpoví vybrané dítě názvem kytičky a chytí se kamaráda, který se ptá. Hra pokračuje, dokud se nedrží všechny děti.
 • VV: Naše zahrádka – Děti sedící na zemi si posílají klubko vlny, které zanechává po rozmotání barevnou linii, a přitom sdělují, o jakou květinu by se chtěly na své zahrádce starat. Pak si vyhlédnou ze vzniklých tvarů a linií „záhonek“ a pustí se opodál do tvoření květin. Každý dostane čtvrtku A5, na kterou si nakreslí jednoduchou květinu, kterou je schopen vystřihnout a vloží ji do vybraného záhonku.

Realizace výtvarné činnosti

Dvě čtvrtky budeme potřebovat pro koláž a třetí pro tisk z koláže. Některým dětem chvilku trvá pochopit, že nakreslené prvky nebudou po tisku viditelné, že je potřeba vše nakreslené vystřihnout, proto je vhodné dětem na příkladu ukázat, že např. střed květiny bude vidět, pokud vystřihneme kolečko a to nalepíme do jejího středu.

Zvolíme si podkladový papír, na který budeme prvky lepit a papír, na který budeme prvky kreslit tužkou a ty následně vystřihovat. Z vystřižených prvků sestavujeme květinu/y. Jakmile mají děti částečně hotovou kompozici, je vhodné prvky přilepit lepidlem na podkladovou čtvrtku, aby se ve změti odstřižků neztratily.  Až poté doporučuji lepit detaily jako kolečka na vázu apod.  Každé dítě si zvolí 2 tiskařské barvy, které bude chtít pro svůj tisk použít. Ty pedagog nanese na plastovou/skleněnou desku, rozválí do plochy a děti si je pomocí válečků nanáší na koláž ležící na novinách. Každá barva by měla mít svůj váleček. Ideální je začít světlejší barvou, nebát se barvy i částečně překrývat. Do míst, kam se váleček nedostane, použijeme látkové těrky (viz…). Na koláž opatrně přiložíme bílou čtvrtku a provedeme tisk pomocí válečku a staré lžíce.

Závěr

  • Komparace dětských prací – Porovnáváme, zda se mezi výtvory neobjevují stejné květiny, podobné řadíme k sobě. Poukazujeme a oceňujeme originální prvky i kompozice.
  • Pozn. Při této technice se dá vytvořit pomocí jedné matrice více otisků, nicméně počítejte s tím, že tisky z formátu A4 pojmou mnoho tiskařské barvy, takže opakované otisky využívejme jen v nutných případech.

 • Výtvarný záměr: zachytit podstatné znaky anděla a provést tisk ze vzniklé koláže
 • Výtvarná technika/postup: tisk z papírové koláže
 • Pomůcky:  čtvrtky formátu A4 (pro každé dítě 3), potravinářský provázek, tužky, nůžky, lepidlo v tubě, modrá tiskařská barva, grafický váleček, stará lžíce, deska na rozválení barvy, noviny, ubrus.

Motivace a hra
 • Motivační příběh: Jak na svět přišli andělíčci– „Na počátku nebylo na zemi nic, jen tma. Pán světa, kdo zemi tvořil, rozhodl, že je mrzuté být sám, protože samota přináší smutek, a tak začal zahřívat obláčková vejce. Z vajec se postupně vylíhli andílci. Pán světa s pomocí andělů začal tvořit svět. Všude ale byla tma, proto musel zařídit světlo. „Budiž světlo,‘ řekl silným hlasem. Pán světa společně s andílky začali postupně vytvářet celý, krásný svět. Atak se stalo, že se andílci stali velmi důležitými a možná je stále potkáváme mezi námi.“
 • Nasloucháme andělskému tichu – Andělíčci mají rádi ticho. Jedině tak se dokáží objevit. Zkusíme se zcela ztišit, znamením k tichu je zazvonění na „andělský“ zvoneček. Děti zaujmou na koberci vhodnou polohu a naslouchají zvukům, které do třídy vzdáleně doléhají. Můžeme opravdu slyšet ticho? Patrně nás vždy drobné zvuky vyruší – tikot hodin, hluk za zavřeným oknem, zvuky z vedlejší třídy, které se nesou přes zeď. Pozor, abychom andělíčky nevyplašili. (převzato a upraveno z: Kafomet pro MŠ výběr III, 2016)
 • Vzhled andělíčka – Vyvození znaků anděla (bílý plášť, plavé dlouhé nebo kudrnaté vlasy, sněhobílá křídla). Jsou staří/mladí? Jsou symbolem dobra nebo zla? Co je jejich prací? (ochraňovat lidi před nebezpečím).
 
Realizace výtvarné činnosti

Pracujeme se skupinou u stolečku. Každé dítě dostane 2 čtvrtky. Na jednu čtvrtku kreslí tužkou tvary a vystřihává je; na druhou čtvrtku vystřižené tvary pokládá a sestavuje z nich andělíčka. Nejprve si děti nakreslí košilku (trojúhelník), hlavu (kruh) a křídla (papír přehnou na polovinu, nakreslí křídlo a vystřihnou), tvary sestaví na novou čtvrtku a přilepí je lepidlem. Křídla je lepší při lepení zasunout pod košilku. Poté již kreslí vzhledem k proporcím anděla další detaily. Andělíčkovi by neměla chybět hvězda na čele. Vlasy můžeme zhotovit z papíru, ale efektivněji působí provázek, který si děti nastříhají na délku vlasů, potřou ho lepidlem v tubě a lepí ho od středu hlavy dolů. Pokud chceme, aby při tisku vynikla křídla, vlasy vedeme podél obličeje směrem dolů. Andělíčka můžeme ozdobit vločkami, hvězdičkami vyražené děrovačkou. Protože andělé se vylíhli z obláčků a i v nebi žijí, může být pozadí doplněno o drobné mráčky.

Po zaschnutí lepidla naneseme na vzniklou koláž modrou tiskařskou barvu, kterou si předem vyválíme na plastové destičce. Nejprve využijeme k nanášení váleček, který pokryje největší plochu papíru. Aby při následném tisku vynikly vlasy, křídla, detaily na obličeji i košilce, využijeme těrku z hadříku (objasněno u námětu: Co se z vejce vylíhne) Na koláž přiložíme čistou bílou čtvrtku a pomocí čistého válečku či lžíce provedeme ruční tisk. Vzniknou nám tak 2 dětská díla: kolorovaná koláž a tisk z koláže.


Závěr
 • Prohlížení a komparace andělů – Na základě čeho poznáme, že se jedná o anděly? Co mají všichni andělé společného? V čem se od sebe liší, že je každý trochu jiný?

 • Výtvarný záměr: vybavit si živočichy, která se rodí z vajec, pojmout dekor vejce figurativně nebo abstraktně prostřednictvím papírové koláže
 • Výtvarná technika (postup): tisk z koláže
 • Pomůcky: bílé čtvrtky, tužky, nůžky, potravinářský provázek, lepidlo Herkules, tiskařská barva (prodávají obchody s výtvarnými potřebami), těrka z látky, plastová deska na rozválení barvy, polévková lžíce, barevné papíry A5, kancelářské papíry, ubrus

Motivace a hra
 • Asociační kruh: Co všechno se může vylíhnout z vajíčka? – jmenování co nejvíce živočichů rodící se z vajec (kuřátka, ptáci, krokodýli, želvy, hadi, ještěři, ptakopysk, ježura, mouchy, motýli, žraloci, dinosauři).
 • Vzbuzení představ pro činnost – Zatímco slepičí vejce si můžeme kdykoliv prohlédnout, vidět vajíčka dalších živočichů je už horší. Proč? Buď jsou vajíčka pečlivě schovaná v přírodě, nebo živočichové kladoucí vejce u nás nežijí. Některá vejce (např. dinosauří) už ani spatřit nemůžeme, protože zvířata dávno vyhynula. Co se vylíhne právě z vašeho vajíčka? Do vejce mohou děti ztvárnit konkrétního živočicha, který se z vejce vylíhne, anebo pomocí abstraktních prvků (kruhy, trojúhelníky, spirály) nechat vejce prozatím zahalené tajemstvím.

 

Realizace výtvarné činnosti

Učitelka čtvrtky rozstříhá tak, aby z nich vznikly malé formáty papíru A6. Každé dítě potřebuje pro činnost dvě čtvrtky A6. Na jednu z nich děti nakreslí tužkou vejce přes celý formát (poučení o vejčitém tvaru) a vystřihnou ho. Vezmou si druhou čtvrtku A6, na níž kreslí živočichy/ abstraktní prvky, které vystřihnou a zakomponují je do vnitřku vejce. Lze zapojit i provázek. Všechny prvky natřeme lepidlem a přilepíme do vajíčka. Pro nanášení barvy si vyrobíme těrku z hadříku (dva čtverečky látky 20 x 20 cm, jeden čtverec zmačkáme do kuličky, položíme do středu čtvercové látky a provázkem pevně stáhneme), díky níž se barva dostane i mezi těsně sousední prvky. Těrkou namočenou do tiskařské barvy potupujeme celé vajíčko (nezapomeneme na okraje vejce). Bílá místa zůstávají tam, kde se stýká matrice a okraj nalepeného prvku.

Děti si vyberou barevný papír (formát A5), na který budeme tisknout. Natřené vajíčko položíme na barevný papír barvou dolů. Na vajíčko položíme čistý kancelářský papír kvůli ušpinění a lžičkou po papíru tlakem přejíždíme, aby se matrice vejce otiskla. Matrici opatrně sejmeme z barevného papíru a tisk necháme schnout. Z jedné matrice lze tisknout i vícekrát. Stačí opět těrkou nanést novou vrstvu barvy a postup zopakovat. Pro tisk na barevné papíry nejlépe vynikne černá tiskařská barva, pro tisk na bílý papír lze využít i jiných barev.

Závěr

 • Komparace děl – Na kterých vejcích poznáme, co se z nich narodí? Pojmenujeme živočichy. Nad vejci, která neztvárňují konkrétní živočichy, uvažujeme, co by se z nich mohlo vylíhnout (stočený provázek – had, kruhy – dinosaurus apod.).

 • Výtvarný záměr: komponování ploch, vzájemné vztahy mezi prvky koláže
 • Výtvarná technika (postup): kolorovaná papírová koláž
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A4, nůžky, tužky, lepidlo Herkules, štětečky a kelímky na lepidlo, černá tiskařská barva, plastová/skleněná deska na rozválení barvy, grafický váleček, těrka, noviny

Motivace a hra

Mikuláš se dostavuje osobně i s doprovodem svojí družiny, k níž kromě anděla patří i čert. Každý ví, že čertům velí Lucifer, kterým se stane na chvíli učitelka a děti jejími podřízenými čerty. Čerti v pekle mají slavnost, a protože to je banda čertovská, vymýšlí samé potvorné věci. Tancují s vyplazenými jazyky, skáčou po jedné noze, protože na druhé mají kopyto. Vytvoříme pekelný kotel tak, že se všichni chytneme za ruce a chodíme dokola, čímž představujeme, jak se voda vaří v kotli. Odvážlivci vstupují do kotle a zakřičí tak, jako by se v pekle smažili. Po skončení čertovského reje si každý vytvoří portrét vlastního čertíka.

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti si na čtvrtku nakreslí tužkou obrys hlavy čerta i s rohy a vystřihnou. Na zbytek čtvrtky si kreslí jednotlivé části obličeje, stříhají je a lepí na čerta. U očí, úst můžeme dětem umožnit šablony vyrobené učitelkou, které si děti obkreslí a vystřihnou. Ostatní detaily jako vlasy, zorničky očí, jazyk, tváře apod. si děti vytváří samy. Jednotlivé prvky lze umisťovat vedle sebe, vrstvit na sebe. Nutné je, aby všechny díly byly velmi dobře nalepeny, aby se při naválení barvy neodlepily.

Po zaschnutí lepidla si připravíme noviny, na které položíme koláž čerta, dále černou tiskařskou barvu rozválenou na plastové/skleněné desce, váleček a těrku z hadříku (malý kousek látky zmačkáme do kuličky, položíme do středu čtvercové látky a provázkem pevně stáhneme). Pokud použijeme k nanášení barvy pouze váleček, nedostane se barva mezi dva těsně sousedící prvky. Osvědčilo se mi s dětmi nejprve přetřít koláž válečkem, který ztmaví největší části. Poté si vzít těrku, tupováním v barvě na ni nanést barvu a tupováním na koláži ztmavit místa, kam se barva nedostala. Bílá místa zůstávají tam, kde se stýká matrice a okraj nalepeného prvku. Pokud pracujeme s tiskařkou či olejovou barvou, lze i vytvořit tisk z koláže.

my-certi-rohati my-certi-rohati2 my-certi-rohati3

Závěr

Jaký čertík vypadá nazlobeně, strašlivě? A který naopak působí jako veselý, vtipný a dokonce snad i hodný čertík?

 • Výtvarný záměr: zachytit lineární rytmy žilnatiny jako struktury v ploše, provést tisk
 • Výtvarná technika (postup): tisk z papírové koláže
 • Pomůcky: tiskařská barva, deska na rozválení barvy, grafický váleček, látka, kousek provázku, nůžky, lepidlo Herkules, nádoby a štětečky na lepidlo, čtvrtky formátu A4 (2 pro každé dítě), noviny, ubrus, lžíce, vystřižené šablony listů, tužka

Motivace a hra
 • Vysvětlování: Co je žilnatina? – Žilnatina jsou cévy/žíly listu vybíhající z řapíku (stopky), které list zpevňují a přivádí do něj živiny, aby se zelenal a neuschl. Každý druh listu má jinou strukturu žilek, která ovlivňuje celkový tvar listu.
 • Pozorování a smyslové zkoumání žilnatin na skutečných listech – List má hlavní žebro, z něhož vybíhají postranní žíly, které se dále větví na uzounké žilky. Různé členění žilnatiny pozorujeme na nasbíraných listech, přejíždíme po nich prstem, zkoumáme je pod lupou. Hmatem určujeme, na které straně listu se žilnatina nachází.

 

Realizace výtvarné činnosti

Na čtvrtky učitelka obkreslí šablony listů (Příloha 1a,1b), takto obkreslené obrysy položí na stolek a děti si vyberou druh listu, který se jim líbí. Ten si vystřihnou, s problematickými záhyby může dopomoct učitelka. Zbylé odstřižky ze čtvrtky nevyhazujeme, použijeme je pro tvorbu žilnatiny. Pro inspiraci i vizuální oporu umístíme na stolečky živé listy obrácené žilnatinou nahoru, nebo můžeme použít omalovánky listů s nakreslenou žilnatinou.

Děti ze zbytků čtvrtky stříhají úzké proužky, které lepí na vystřižený list. Nejprve vytváří hlavní žebra a až poté drobné žilky vycházející z žeber.  Při kladení proužků hlavních žil dohlížíme, zda dosahují po celé délce listu a pokud přesahují, předem je děti zastřihnou, až poté přilepí. Netrváme na dodržení struktury žilnatiny podle vzoru, děti se mohou inspirovat některými žilkami a další lepit dle svého výtvarného citu a fantazie.

Mezitím, než zaschne vzniklá matrice listu, připraví učitelka těrky z hadříku, kterými budeme nanášet barvu na koláž: malý kousek látky zmačkáme do kuličky, položíme do středu čtvercové látky a provázkem pevně stáhneme. Na desce rozválíme tiskařskou barvu válečkem a tupováním si na těrku naneseme barvu. List položený na novinách celý potupujeme. Je lepší nanést více barvy pro lepší výsledný otisk. Potištěný list položíme na čistou podložku, na list shora položíme čistou čtvrtku a lžičkou po papíru tlakem přejíždíme a kroužíme, aby se matrice dobře otiskla. Průběžně můžeme opatrně nahlížet pod papír, kde je potřeba ještě přitlačit. Papír opatrně sejmeme, matrici a tisk necháme zaschnout.

list javoru list dubu list kaštanu (jírovec maďal)

Závěr

 • Z jedné matrice lze tisknout i vícekrát a to tak, že na matrici naneseme těrkou novou vrstvu barvy a postup opakujeme. Na závěr nám vzniknou dva výtvory – tisk z koláže a matrice.
zilnatiny-jako-cesty-pro-ziviny zilnatiny-jako-cesty-pro-ziviny2 zilnatiny-jako-cesty-pro-ziviny4

 • vychází z komponování ploch, které na sebe žák vrství nebo je umisťuje na podklad
 • nalepená koláž se stává matricí a její otisk odráží vlastnosti použitých materiálů
 • barva se nedostane do míst, kde se stýká plocha matrice a okraj nalepeného prvku nebo mezi dva sousední prvky, a proto se tato místa netisknou

 

 • TISK Z LISU ubírá na výrazu, RUČNÍ TISK  je živější
 • dítě nemívá tolik sily, aby dotisklo plochy k hranám jednotlivých motivů
  • bílé linky jsou výraznější a nepravidelně přechází do různě intenzivních šedí ploch
  • otisk působí měkce a přirozeně

 

VARIANTY TISKU Z VÝŠKY

 • negativní otisk: žák tiskne světle na tmavý podklad
 • černý tisk na barevném podkladu
 • tisk polosuchým válečkem přes matrici překrytou slabým papírem

 

KOMBINOVÁNÍ MATERIÁLŮ

 • papír, textil, krajky, motouzy
 • kolorování nebo spojení s psaným, kresleným, vystříhaným či tištěným písmem
 • kombinace: tisk z koláže s podtiskem šablony

 

TECHNICKÉ OTÁZKY

 • klady: matrici s vytrhanými prvky lze stále obměňovat dokud není matrice přilepená
 • zápory: papírová matrice je málo odolná
  • vydrží 5-8 otisků
  • prvky koláže odolají tlaku válečkem jen tehdy, jsou-li přilepeny po celé ploše a kvalitním lepidlem
  • členitý detail nebo špatně nalepené prvky tvoří kritická místa, kde se pod tlakem matrice obvykle trhá a nelze ji opravit
  • doporučení: práce s jednoduchými tvary a bez zbytečných detailů

tisk z koláže

Použitá literatura:

ROESELOVÁ,VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 111. ISBN 80-902267-1-X.

 • Výtvarná technika (postup): tisk z koláže
 • Pomůcky: měkké barevné papíry v odstínech zimy (modrá, fialová), čtvrtky A4, tužky, nůžky, nastříhané různorodé tvary pro nos, ústa, oči, vlna, lepidlo v tubě, grafický váleček, podložka, bílá tempera, lžíce

Realizace výtvarné činnosti

 • děti si nakreslí na čtvrtku A5 ovál, kruh=hlava, který následně vystřihnou
 • nejprve si vyberou tvar očí a nalepí, poté ústa a nakonec nos
 • hotový obličej přilepí na čtvrtku A4
 • okolí oválu potřeme lepidlem a přilepujeme kousky vln
 • po zaschnutí rozválíme temperu a pomocí válečku nanášíme na koláž
 • přitiskneme barevný papír dle výběrů dětí a děti pomocí lžíce otiskují
 • je potřeba pracovat rychleji, než se měkký papír přilepí na čtvrtku
 • možnost tisknout vícekrát, ale až po zaschnutí tempery na koláži
anděl anděl3 anděl2 anděl4