Archiv pro štítek: sochařství

 • v Čechách až kolem 1910 díky:
  • cestám umělců do Paříže (Filla, Gutfreund, Kubišta, J. Čapek)
  • Kramářovým nákupům obrazů Picassa a Braqua

 

VINCENC KRAMÁŘ

 • odborník a znalec kubismu=sběratel a hlavní teoretik kubismu
 • 1909 – rok 1 českého kubismu – Kramář koupil Picassovu Hlavu Fernandy
 • napsal studii 1920 – Kubismus jako magický realismus
 • důležitý tvar, konstrukce a řád

spolky:

 • 1863 – Umělecká beseda
 • 1887 – Spolek výtvarných umělců Mánes
 • 1911 – Skupina výtvarných umělců SVU
 • odchod mladých umělců z Mánesa
  • založení Skupiny výtvarných umělců 1911
  • Filla, Beneš, Čapek, Špála, Procházka, Kubín, Váchal, Šíma, Kysela, Gutfreund, Chochol, Janák, Gočár, Hofman
  • nebyl tam Kubišta, Kubín
  • skupina vydávala časopis: Umělecký měsíčník

 

1. fáze – KUBOEXPRESIONISMUS

 • 1912-1914
 • malují složitější témata z oblasti biblické a každodenního života
 • vliv výstavy Muncha, expresionismu=proto je náš kubismus psychologičtější
 • Bohumil Kubišta

 

2. fáze LYRICKÝ KUBISMUS

 • 1923
 • důraz na spontánnost, improvizaci, hravost, hru s barvou, tvarem, linií
 • hladká a strukturální malba
 • obraz má působit esteticky
 • snaha vyjádřit básnické představy
 • vedle zátiší i figurální kompozice
 • Filla, Muzika, Wachsman

 

3. fáze – IMAGINATIVNÍ KUBISMUS

 • 1930
 • ovlivněna psychikou-působí imaginativně
 • groteskní postava=monstra
 • tématem: ženské tělo zdeformované, eroticky působivé
 • Filla, Janoušek, Muzika

 

ve skupině dvě křídla:

 • čapkovské – neortodoxní
  •  chápe Picassův a Braqův kubismus jen jako jedno z možných variant dobového hledání nového výrazu
  • neodmítali italský futurismus – Čapkové, Špála, Hofman, Chochol
 • fillovské – ortodoxní
  •  uznával jen Picassa a Braqua – Filla, Beneš, Gutfreund

= spor o kubismus – napětí mezi jimi dvěma, rozpory
– 1912 skupinu opustil Josef i Karel Čapek, Špála, Hofman, Chochol, Šíma

 

BOHUMIL KUBIŠTA 1884–1918

 • ovlivněn futurismem, fauvismem, expresionismem, Munchem
 • sloužil jako rakouský důstojník dělostřelectva
 • zde vytvořil obrazy svého kuboexpresionismu a kubofuturismu
 • usiloval o symboly psychického dění v člověku
  • zobrazit dramata, kterými žije nový moderní člověk
 • barva-vlastnost harmonickou, mystické symboliky
 • v posledních dílech se snažil o překonání kubismu a dosažení syntézy (když se pozornost přesune na ducha)
 • obraz: Oběšený, Meditace; socha Hlava
  • nemá kubistický charakter
  • souvisí s hledáním absolutního pratvaru (představoval Brancusi)
 • rozvíjí nadále kubismus, ale do SVU nikdy nevstoupil
 • symbolistní témata – mučivost existence, zoufalost
 • truchlení – základní prvek Kubištova kubismu
 • uplatňoval princip zlatého řezu-Kavárna, Zátiší s lampou
  • Koupání mužů – 1911
  • Svatý Šebestián – 1912, symbolické téma
  • Polibek smrti – 1912
  • Oběšený – 1915
  • Zátiší s lebkou
  • Vlak v horách

 

JOSEF ČAPEK

 • grafik, ilustrátor scénograf, spisovatel, výtvarný kritik, publicista, myslitel
 • členem Umělecké besedy
 • rozvinul osobitým způsobem:
  • sociální motivy z války (Vdova)
  • syntetický kubismus (Černošský král)
 • nechybí čapkovský humor
 • zakládal své obrazy na protikladu světla a stínu
 • objevuje specifickou poezii všednosti a civilnosti- Na obvodu města
 • jde mu také o vnitřní děje, smysl pro sociální souvislost
  • Hlava – 1914
  • Zápasník, Sportovec,Úzkost1915
  • Česající se žena, Tanečnice-1916
 •  Období chlapců-postavy vagabundů, pijáků, trhanů
  • koncem bezstarostně si hrající děti, obrazy venkova
  • hnědé a černé nahradili růžové, malinové, oranžové, žluté, bílé, modré tóny
 • v posledních letech války rozšířil tématiku:o námořníky, nevěsty, žebračky
 • velké figurální obrazy jednoduché a prosté v tvarech- Květinářka, Žena s košem
 • poslední expresivní cykly-Oheň, Touha

 

VÁCLAV ŠPÁLA

 • expresionista, fauvista, kubista
 • osobitá barevnost=zelená, modrá, červená, výrazný malířský rukopis
 • za války téma venkovanek v rytmu barevných ploch
  • Píseň domova, Tři pradleny, Dvě koupající dívky –1915
 • vliv Čapkova znakového geometrického stylu-Čekající
 • po roce 1923 se soustředil na krajinu, zátiší, příležitostně maloval podobizny
 • zelené období (dle dominantní barvy krajin)
 • přešlo v modré (motivy povodí Otavy) Na řece Otavě; Peřeje na Orlici
 • ve 30. letech-modrá, červená, bílá a převládalo zátiší s květinami
 • v pozdním období obohatil paletu o tóny žluté, oranžové, fialové

 

EMIL FILLA

 • člen skupiny OSMA, Mánes, Skupina
 • stýkal se s umělci vznikající skupiny De Stijl
 • maloval kubistická zátiší
 • po roce 1926 se u něj objevuje lyrický kubismus vycházející z Picassových obrazů
 • kuboexpresionismus (Salome, Koupání, Dvě ženy)
 • vliv Picasa a Braquia (hl. zátiší)
 • Dívka s mandolínou, Zátiší, zátiší s kytarou, notami
 • Hráči karet
 • Čtenář Dostojevského
  • Dostojevský=dobová ikona
  • psychicky vystihuje obraz díla
  • popis tragiky života
 • zabýval se sochařskou tvorbou (hlavy, figury)
  • plastiky: zápasů zvířat a Herkulovy činy

 

ANTONÍN PROCHÁZKA

 • členem Osmy, Mánes, SVU
 • za války rozvinul kubistické tvarosloví v obrazech orfického období pod vlivem Delaunaye a Kupky
 • převládalo zátiší-Zátiší s květinami
 • lidské postavy-Žena s kvítkem
 • obrazy lidských povolání-Voják, Zpěvák
 • po válce setrval u kubismu vedle Filly a Procházka
  • soustředil se na plasticitu předmětů a jejich materiální odlišnost
 • střídání pohledových rovin rytmizovaných s lyrickým půvabem –Zátiší s černou kávou
 • osobitý způsob-technika enkaustika zvyšovala dojem plastičnosti tvarů-Zátiší s košíkem
 • 1913 se dotkne i problému abstrakce
 • kubistická redukce barvy
 • poválečná atmosféra – návrat k realismu
 • Zátiší s ubrouskem

 

JAN ZRZAVÝ

 • působil na něj novoklasicismus v krajinách
 • cestoval do Paříže, Bretaně, kde maloval krajiny jako monochromní znakové lineární siluety
  • Náves v Kermelu
 • od 30. let-kultivoval šerosvitnou malbu s jemnými liniemi
 •  přitahovali ho náměty
  • z Itálie: San Marco v noci
  • náboženské kompozice a motivy mořských přístavů
 • důraz na lyrický prožitek světa
 • krajiny pojímal jako vizi, nikoliv jako záznam reality

 

SOCHAŘSTVÍ

OTTO GUTFREUND     

 • kubistický sochař
 • v plastice realizoval kubismus Picassovského ražení
 • po válce sochy syntetického kubismu-Ženské hlavy
 • od zač. 20. let se zabýval pálenou hlínou-vnesla klid, stálost, intimitu, barvu
 • polychromované plastiky-téma: člověk a strojMuž u selfaktoru, Obchod, Průmysl
 • nejvýznamnější: sousoší na pomníku Babičky v Ratibořicích
 • ke kubismu se vrátil před smrtí v purističtějším pojetí-Sedící
 • utopil se při koupání ve Vltavě

 

ARCHITEKTURA

 • 1910-1925
 • pouze v Čechách, jinde ve světě není
 • geometrické, jehlanovité, hranolové, krychlové formy
 • motivy pyramidy, nebo tvary odvozené z krystalů

Národní kubismus

 • Janákův a Gočárův
 • na průčelích veřejných budov
 • motivy kruhů a oblouků-nadsazená výzdobnost slohu (společenská reprezentace)

 

PAVEL JANÁK

 • patřil mezi zakladatele SVU
 • nejvýraznější teoretik architektury kubistické generace
 • přiklonil se k funkcionalismu
 • navrhl vily svých přátel v Praze (vila Kafky, Filly, Beneše)
 • navrhl interiéry zámku v novém Městě nad Metují
 • rekonstrukce Černického paláce
 • postavil hotel Juliš na Václavském náměstí
 • rondokubismus: Palác Adrie, krystal – v řadě architektonických návrhů
 • s Gutfreundem navrhli pomník Jana Žižky z Trocnova na Vítkově

 

JOSEF GOČÁR

 • osobitý styl klasicizujícího funkcionalismu
 • po Kotěrovi se stal hl. architektem HK
  • díky nim považováno HK za nejlépe urbanisticky řešené město u nás
 • pro HK: navrhl regulační plány, řadu veřejných budov
  • koželužskou školu, gymnázium, obecné školy, MŠ, okresní úřady
 • funkcionalisticky projektoval: kostel sv. Václava v Praze
 • Dům U černé matky boží v Praze

 

JOSEF CHOCHOL

 • stal se jedním z protagonistů české kubistické architektury
 • kubistické vily  pod Vyšehradem
 • zdi jeho domů pod pražským Vyšehradem zdobí nejvýrazněji trojrozměrné fasády, jaké ve fázi raného kubismu v Čechách vznikly
 • po roce 1914 se Chochol vydal cestou hledání čistých forem
  • nejdříve v architektonického purismu
  • později funkcionalismu

 

NÁBYTEK, DESIGN

 • Hofman, Janák, Gočár – nábytek jako zářící krystal
 • 1912 – založení Pražských uměleckých dílen – výroba bytového zařízení
 • 1908 – Artěl – kubistický design; obchod se smíšeným zbožím výtvarníků z různých oborů

SKUPINA SURSUM

 • skupina založená 1910 navazovala na tradici Moderní Revue
 • symbolismus až surrealismus – znamená „vzhůru“
 • hlavními členy byly: Josef Váchal, Josef Zrzavý, Pacovský

 

FRANTIŠEK KUPKA

 • grafik, ilustrátor
 • převážně života žil ve Francii
 • jeden ze zakladatelů moderního abstraktního malířství
 • jeho vztah k hudbě se podílel na vzniku nového směru=orfismu
 • organická linie vyrůstající ze secese – Příběh pestících a tyčinkách
 • abstrakce ostroúhlých kompozic (energické) a strojové abstrakce disků (Ocel pije)
 • ve 30. letech maloval abstraktní kompozice s pravoúhlými plány (Abstraktní malba)

1. léta 15. století – konec 16. století

HLAVNÍ RYSY RENESANČNÍHO SOCHAŘSTVÍ

 • v renesanci nastává programové osvobozování sochařství od architektury
 • nebylo podřizováno architektuře
 • změna estetiky, hledání krásy
 • pro sochy určené pro volné prostranství sílí tendence vytváření plastik harmonicky působících při pohledu z více stran
 • volná plastika nabývá v renesanci převahu nad plastikou výzdobnou
 • změna stylového charakteru sochařství:
  • plastika se zaměřuje na zobrazování skutečnosti na základě jejího vědeckého studia
  • základem sochařství je DŮSLEDNÝ REALISMUS

 

 • raná renesance (1420-1500)
  • zbavení se gotické idealizace, schematičnosti
  • usiluje o reálný anatomický vzhled postav

 

 • vrcholná (1500-1540)
  • vrchol úsilí o zachycení krásného lidského těla, pohybu, monument.sochy → nadále však působí klidným dojmem

 

 • pozdní (tzv. manýrismus 1540-1590)
  • základy barokního tvarosloví, klid nahrazen neklidem
  • úsilí o zachycení vnitřního dramatu a psychol. napětí postav
  • realistické zachycení postav není cílem→ snaha o věrné tlumočení vnitřních prožitků

 

Volná plastika

 • Hl. cíl: realistické znázornění skutečnosti
 • lidské tělo je zachycováno ve správných proporcích, v přirozeném poměru byly i figury vůči sobě navzájem – zcela mizí hieratická perspektiva
 • anatomie je studována dle živých modelů
 • věrně jsou zachycovány přirozené postoje lidí, i souvislosti těla a drapérie
 • inspirací je antická volná plastika (od idealizujícího se zaměření se prosazuje individualizace tváří, celých figur, snaha vyjádřit duševní stavy člověka mimikou tváře, gestem a přirozeným pohybem

 

Reliéf

 • mění se pojetí výjevu → zasazovány do reálného krajinného a architektonického prostředí, které podléhá zákonům perspektivy
 • figury mají odstupňovanou výšku modelace podle své pozice v prostoru

 

Výzdobná plastika

 • střídmé zdobení architektury
 • podpora jejích výrazných článků (římsy, oblouky, sloupy – patky, hlavice, dříky)
 • a pozd. renesance → přibývání výzd. prvků → na štítech, na atikách
 • základní prvky → z antiky
 • oblíbené → girlandy, festovy, emblémy, kartuše, medailony, putti (dětské postavičky), maskarony, mušle, atd.

 

Tématika děl se mění

 • ústup od náboženského námětu zesvětšťování
 • přibývání námětů světských, mytologických, alegorických, historických
 • rozmach sochařských žánrů → akt a jezdecký pomník
 • rozvoj portrétní tvorby (hlavy, busty, celofigurové pomníky)
 • tvorba kašen, změna pojetí náhrobku (→ památník bez ležící postavy zemřelého).

 

Materiál

 • tradiční (kámen, dřevo, bronz) → nepolychromovány
 • nově se uplatňuje majolika, glazovaná terakota (pálené hlíny červenohnědé barvy), štuk

 

Oblíbené

 • malé bronzy → výzdoba palácových interiérů
  • 20-30 cm sošky zvířat, lovecké scény, pastýřské a mytologické motivy
  • prohlubovaly smysl sochařů pro optické kvality soch

 

VÝZNAMNÍ SOCHAŘI V ITÁLII

 RANÁ RENESANCE

Lorenzo Ghiberti (čti gyberty)

 • florentský sochař a zlatník
 • první pojal reliéf jako obraz se zasazením výjevu do perspektivně pojatého prostoru
 • vytvářel bohatě zalidněné kompozice s figurami v několika plánech
  • figury v popředí jsou i plně plastické
  • prostorová věrohodnost je zdůrazněna i změkčením tvarů a zeslabením detailů v pozadí

 

 • 1) severní dveře florentského baptisteria (křtitelnice, křestní kaple)
  • zvítězil v soutěži
  • jde o biblické scény ve 14 čtyř listech – realisticky uskupené postavy s výraznými gesty a lehce naznačeným pozadím lesnaté krajiny

 

 • 2) východní dveře florentského baptisteria San Giovanni, zv. Rajské dveře
  • jsou z pozlaceného bronzu, mají dvě křídla po 5 reliéfech ve čtvercové desce se scénami ze Starého zákona
  • rám dveří má bohatou figurální a rostlinnou výzdobu

 

 • 3) reliéfy na křtitelnici kostela San Giovani v Sieně

 

 

Donatello

 • vytvořil prototyp renesančních volných plastik
  • (poprvé od antiky-realistické zpodobení lidského těla, dokonalá znalost proporcí a anatomie, mohutné tvary)
 • první také individualizuje obličeje, usiluje o vyjádření charakteru postavy i jejího psychického stavu
 • dovršil osamostatnění plastiky od architektury a vytvořil první renesanční plastiku pro volný prostor (socha Davida)
 • poprvé realisticky pojatý mužský akt, první jezdecký pomník

 

 • Jan Evangelista pro florentský dóm (mohutná sedící postava – inspirovala Michelangelova Mojžíše)
 • cyklus proroků pro Giottovu zvonici ve Florencii (imaginární portréty sv Jeremiáše, Abraháma, Habakuka zv. Plešatec)
 • David – mnoha pohledová socha z bronzu , akt
 • Atyse-Amoryna – první realistická dětská plastika, bronz
 • oltář kostela San Antonio
  • z 22 soch se dochovalo 8
  • poprvé zde uplatnil zdokonalé pojetí reliéfu – vytvořil stlačený reliéf (schiaccato=skjakáto) → zřetelná redukce objemů na pouhý plastický náznak, popředí masivnější, v pozadí se snižující ve velmi grafický znak

 

Andrea del Verrocchiho (Verokio)

 • sochař, zlatník, malíř, vedoucí významné uměl. dílny, kde se učili např. Botticelli
 • jeho žákem byl Leonardo da Vinci
 • vytvořil nový typ náhrobku bez figury na víku sarkofágu
 • jezdecký pomník kondotiéra Bartolomea Colleoniho v Benátkách

 

VRCHOLNÁ RENESANCE

Michelangelo Buonarrotti

 • nejvýznamnější osobnost
 • sochař, malíř, architekt, básník
 • jako první v VR zdůrazňoval duchovní obsah díla
 • postavil na první místo svého zájmu vyjádření své subjektivní představy, svých osobních rozporů a tragického hledání nového výrazu
 • vycházel z antiky a z Donatella

mladá tvorba (1488-1504)

 • 2 roky byl příslušníkem dvora Lorenza Medicejského
 • sousoší Laokoon
 • Madona na schodech – nízký reliéf, s jemností vyjadřuje monumentální smutek
 • Boj kentaurů s Lapithy – vysoký mnoha figurový reliéf inspirovaný antikou
 • Pieta
  • vytvořena pro chrám sv. Petra
  • dokonalá jednota postav, statičnost a klid, s přesným vyjádřením smutku a pokorného přijetí osudu a s účinkem založeným na kontrastu nahého mrtvého těla a bohatosti rozvinuté drapérie Mariina šatu
 • David
  • umístěn před palácem signorie (= siňoryje) jako symbol odhodlání bránit město
  • nadsazení tvarů, proporcí a modelace nahého těla v nadživotní velikosti (4m),což má přispět k vyjádření vůle, jistoty i vnitřního napětí, soustředěného ve výrazu očí, který kontrastuje se zdánlivým vnějším klidem figury

 

zralá tvorba (1505-1534)

 • v této době vytvářel monumentální zakázky náhrobků Julia II. ve sv. Petru v Římě a Medicejského v Nové sakristii kostela San Lorenzo ve Florencii
 • oba náhrobky zůstaly nedokončeny

 

 • Náhrobek papeže Julia II.
  • původně počítal se 40 sochami otroků, ctností a proroků
  • projekt nebyl realizován pro neshody autora s papežem a dokončený náhrobek je podstatně skromnější
  • jeho výzdobu tvoří ústřední socha Mojžíše a boční sochy Ráchel a Lev
  • zachovali se i 4 nedokončení otroci, kteří jsou dokladem M. pracovního postupu a jeho mistrovství ve vyjádření tragiky člověka spoutaného osudem (Umírající a Hrdinský otrok)
  • socha Mojžíše je považována za jednu z nejvelkolepějších M. soch
  • (monumentalita, expresivita, šroubovité natočení těla, výraz hněvu a hrdosti v kontrastu se zdánlivým klidem sedící postavy)

 

 • Náhrobky Giuliana a Lorenza Medicejských
  • ve florentském kostele San Lorenzo
  • z původně 4 → dokončeny pouze 2 náhrobky
  • (1) náhrobek se sochou Lorenza a postavami Úsvitu a Soumraku
  • (2) náhrobek se sochou Giuliána a alegoriemi Dne a Noci
  • sochy už mají barokní pohyb a vzrušení
  • expresívnost výrazu je podtržena i gigantickým vyjádřením sochařské struktury
   • (mohutné ženské figury jsou málo odlišeny od mužských, Den má zhruba otesanou hlavu, která je v kontrastu s tělem a podtrhuje bolestný výraz)

 

pozdní tvorba (1534-1564)

 • úvahy o smrti jsou hlavně sochařským vyjádřením bolesti
  • Pieta Palestina
  • Pieta Rondanini – pracoval na ni před svou smrtí  → nedokončil  → hrubě otesaná

 

POZDNÍ RENESANCE

 • sochaři většinou vycházejí z díla Michelangelova v tendencích po dramatické složitosti, dynamičnosti a patetičnosti
 • stylová vytříbenost, dokonalost formy, vyhledávali technické obtíže a rafinované efekty a detaily, řešili komplikovaná kompoziční schémata

 

Benvenuto Cellini  (čelíny)

 • sochař, zlatník, velmi bouřlivého života, básník, rytec, memoárista (Vlastní životopis)
 • vraždil, byl pronásledován
 • bronzové monument. sochy (Perseus, Diana Fontainebleuská – monumentální protáhlý jemný ženský akt – reliéf
 • Slankaodlévaná ze zlata

 

Bartolomeo Ammannati

 • sochař, architekt
 • Neptunova fontána ve Florencii
  • její ústřední postavou je monumentální socha Neptuna z bílého mramoru
  • Na mramoru kašny je umístěn dynamicky pojatý dav bronzových nymf a faunů
 • přínos  → umělecké využití kontrastu bronzu a mramoru

 

Giovanni da Bologna (džovany boloňa, džaboloňa)

 • zaměřoval se na kompozice složitých sousoší s mytologickými a přírodními náměty
 • plastiky → výrazná dynamičnost a vyváženost spirálovitého pohybu figur, pojatých v jemně zaoblených tvarech
 • Únos Sabinek – kompozice 3 figur, plnou poetických gest
 • Letící Merkur – bronz, i přes nadživotní velikost je elegantní a působí dojmem lehkosti
 • Neptunova fontána v Bologni – nový dynamický prvek – voda tryskající přímo z bronzových figur (např. z ňader, z tlam delfínů, apod.)

 (1890-1905)

Hnutí je v různých zemí oznáčováno různými názvy:

 • Německo: Jugendstil – nový styl, sloh mladý
 • Francie:Art Nouveau – nové umění
 • Anglie: Modern Style – moderní styl
 • Itálie: Stile floreale – květinový styl

 

SECESE

 • vznikl ve Vídni
 • objevuje se v 80. letech 19. století
 • zasáhla celou Evropu, Spojené státy i Japonsko
 • poslední univerzální umělecký sloh
 • secese obsáhla architekturu ,sochařství, malířství, grafiku a užité umění
 • zrušila hranice mezi tzn. vysokým uměním( malířství, sochažství) a uměním užitým
 • životní styl, který ovlivnil módu, nábytek, šperkařství
 • je protestem proti historismu a konzervatinímu akademismu
 • z latinského secessio=odchod, odtržení
 • vyjadřuje nálady jako cynismus, sentiment-ty odpovídají náladě 19.století
 • 1890-1905-období vrcholné secese

 

ZNAKY SECESE

 • svoboda umělecké fantazie
 • ornamentálnost, lineárnost, využívání přírodních tvarů=květů, listů, lidských a zvířecích postav
 • typickou květinou jelilie, kosatec, tulipán, leknín mák rozložený na ploše
 • typickým zvířetem jelabuť, páv; symbolem vášně, intelektu,erotiky
 • časté jsou vlnící se linie, které vyvolávají v ploše pohyb, stylizace tvarů
 • celková ladnost plochy
 • plošně pojaté=nestínované, barevné plochy neobvyklá barevnost

 

BARVY: lomené barevné odstíny; mají symbolický význam

 • žlutá=barva hmoty, slunce, života a radosti
 • modrá a zelená=barvy neskutečné, faustovské
 • černá=poslem ducha
 • bílá=symbolizuje ztroskotanou naději,smrt

 

 

ARCHITEKTURA

 • je působivá svou dekorativností, členitostí, rytmičností=spojení linie s plochou
 • je opakem arch.funkcionalistické, která upřednostňuje funkčnost na úkor krásy
 • je zdobena vegetativním= rostlinným a květinovým ornamentem
 • pracuje s nejrůznějšími materiály→ty vzájemně kombinuje např. sklo, keramika, kov

 

Po Evropě se šíří 2 směry:

 • SMĚR INSPIROVANÝ ORGANICKOU HMOTOU=ORNAMENTÁLNÍ

 

Španělsko

ANTONIO GAUDÍ

 • odvážně experimentuje s hmotou
 • jeho stavby lákají svou bizarností a fantaskností
 • kombinuje prvky gotické a barokní
 • využívá různých materiálů: barevné střepy, glazované keramiky-z nich vytváří mozaiky; kámen, cihly, beton
 • pracuje sochařskou metodou-na kostru ze železných prutů nanáší vrstvu betonu
  • do podoby kostí a koster fantaskních ještěrů-park Guell v Barceloně
   • zahradní město obložené střepy glyzované keramiky
  • do podoby mořské vlny-Casa Milá
  • do podoby pravěkých zvířat-Casa Batlló
  • hnízd termiků, které připomínají i gotickou katedrálu-Sagrada Familia v Barceloně-bohatá sochařská výzdoba
 • svou originální fantazii uplatnil na detailech staveb: okna, komíny, balkóny, stropy, sloupy (při řešení se nikdy neopakoval)

 

Belgie

VICTOR HORTA

 • jeho stavby představují vrchol vědeckého a technického pokroku
 • jsou zdobeny květinovým dekorem
 • vznikají z kamene, který je zaoblený, ze železa spleteného do ornamentu=připomínají šlehy biče, i ze skla
 • dům Tasselových v Bruselu

 

Francie

HECTOR GUIMARD

 • použil litinu se sklem
 • elektrické sloupy stylizoval do podoby orchideí
 • je tvůrce nejstarších stanic pařížského metra s typickou vějířovitou prosklenou stříškou nad vchodem

 

Anglie

CHARLES RENNIE MACKINTOSCH

 • nechal se inspirovat papírovými stěnami tradiční japonské architektury
 • jeho stavby jsou bez dekoru-proto byl oblíben architekty ve Vídni, V Mnichově, kteří upřednostňovali typickou arch. v geometrickém duchu
 • pracoval s kamenem, dřevem, sklem-neomítal zdi
 • byl mistrem v řešení vnitřního prostoru budov
 • secesní charakter dosahuje v asymetrických a prohnutých liniích
 • zábradlí, nábytek má strohý, pravoúhlý tvar

 

SMĚR GEOMETRICKÝ=RACIONÁLNÍ

Rakousko

OTTO WAGNER

 • strohá architektura s převahou krychlových tvarů
 • postavil stanice vídeňské okružní dráhy a budovu Poštovní spořitelny

 

JOSEPH MARIA OLBRICH

 • žák Wagnera
 • autor budov Dům secese (zelaté zelí)
  • geometricky střídmá krychlovitá budova s kupolí=poslacené listy stromů
  • stavba je koncipována jako prolínání 3 těles:koule, krychle, kvádr

 

ADOLF LOOS

 • zakladatel moderní tzv. bytové architektury a sídlišť
 • Millerova vila v Praze
 • projevoval náklonost k secesnímu rostlinnému dekoru
 • zároveň tíhl k jednoduchosti a střídmosti, funkčnosti

 

Čechy

 • objevují se v ní obě tendence-ornamentální i geometrická+lidový charakter architektury
ORNAMENTÁLNÍ STYL

JOSEF FANTA

 • Hlavní nádraží v Praze
 • budova studentských kolejí=Hlávkovy koleje v Praze
 • Mohyla Míru u Slavkova; Dům Hlaholu v Praze

 

OSVALD POLÍVKA A ANTONÍN BALŠÁNEK

 • Obecní dům v Praze-reprezentační budova v mnoha sály, restaurace, výstavní prostory, salonky, schodiště
 • jsou autory budovy Pojišťovny na Národní třídě v Prazealfons mucha

 

GEOMETRICKÝ STYL

JAN KOTĚRA

 • žák O. Wagnera
 • autor první secesní stavby v jednotném stylu=Peterkův dům na Václavském náměstí
 • Praha: Vily ve Vinohradech
 • Prostějov: Národní dům
 • Hradec Králové: muzeum

 

LIDOVÝ CHARAKTER

DUŠAN JURKOVIČ

 • chaty na Poustevnách=Maměnka a Libušín
 • Lázeňské domy v Luhačovicích
 • Svatý Hostýn-křížová cesta=inspirace lidovým uměním-tvarové i barevně

 

 

SOCHAŘSTVÍ

 • je stylizované, typickým znakem je vlnění ploch

 

Francie – AUGUST RODIN

 

Čechy: LADISLAV ŠALOUN – Pomník mistra Jana Husa v Praze

           STANISLAV SUCHARDA – Pomník Františka Palackého

           FRANTIŠEK BÍLEK – Modlitba nad hroby

 

 

MALÍŘSTVÍ

 • znakem nelineární kresba a dekorativní stylizace

 

Francie

Skupina NABIS=proroci,mezinárodní uskupení umělců

 

Rakousko

GUSTAV KLIMT

 • rakouský malíř, otec pocházel z Čech
 • vyhledávaný portrétista vídeňských dam
 • úzké a dlouhé formáty s erotickým podtextem
 • nástropní malby pro vídeňskou univerzitu i městské divadlo V Karlových Varech
 • autor litografický plakátů
 • obrazy:Polibek, Tři věky ženy, Panna (NG Praha) Judita s hlavou Holoferna
 • většina obrazů provokuje dráždivostí, erotičností→skandál, Klimt obviněn z pornografie→obrazy musel vymáhat soudně
 • typickým znakem jeho malby
  • kontrastní spojení naturalitie pojetí figury s něžnou barevností a ornamentální důraz na erotismus, stylizované pozadí zaplněné barevnými geometrickými tvary nebo spirálovitým zlacením

 

Čechy

ALFONS MUCHA

 • český malíř, grafik žijící v Paříži a USA
 • Styl Mucha-vznikl v souvislosti s tvorbou plakátů, na kterých je vyobrazena herečka Sarah Bernardot
 • autor kostýmů, šperků, kalendářů a uměleckých plakátů
 • dílo:
  • výzdoba Obecního domu
  • vitráž v chrámu sv. Víta
  • Slovanská epopej (20 velkých obrazů s námětem slovanské minulosti)

 

MAX ŠVABINSKÝ

 • malíř, grafik, krajinář, portrétista slavných (Němcová, Smetana, Neruda)
 • vitráže ve sv. Vítu-Poslední soud

 

JOSEF VÁCHAL

 • malby, dřevoryty, nábytek, sochy skřetů-dřevo (dům v Litomyšli)

 

 

 

UŽITÉ UMĚNÍ

Čechy

 • JAN KOTĚRA-návrhy nábytku
 • LADISLAV NĚMEC-návrhy šperků
 • VOJTĚCH PREISSIG-návrhy tapet

 

USA

 • LUIS COMFORT TIFFANI-šperky, svítidla

konec 16. st. až do konce pol. st.

 • přišlo z Itálie (Řím) a Španělska
 • proud klasicizující a dynamický
  • klasicizující-založeno na přímkách – Francie
  • dynamický-založeno na křivkách – Čechy, Německo, Rakousko
 • je nástrojem a prostředkem katolické církve k šíření svých myšlenek a moci
 • do popředí se dostávají náboženské znaky
 • označení Baroko má původně hanlivý význam
 • Baroko byla figura středověké logiky- znamenalo to nesmyslnost
  • název převzat z francouzštiny- podivným
  • z řečtiny- hojnost
  • z klenotnictví – velká perla nepravidelných tvarů
 • Baroko je plno náboženských reforem
 • Řím se stal centrem duchovní moci
 • byla obnovena inkvizice a vznikl Jezuitský řád
 • doba poslušnosti, roboty a lidového útlaku

 

Znaky

 • je opakem racionální renesance, klade důraz na duchovní prožitek
 • hledá pohyb, dynamiku, napětí, dramatičnost=využívá k tomu světlo, světelné efekty
 • proti rozumu vyzdvihuje smysly, chce pohladit člověka svou pompézností, zdobností a bohatstvím

 

 

ARCHITEKTURA

 • vzniká pod vedením architektů z Itálie, Německa, Vídně
 • vývoj české barokní architektury dělíme na 3 období:
 • raný barok (17. st.)
 • vrcholný barok (1700-1740)
 • pozdní barok (po 1740- současný s rokokem a klasicismem)
 • pracuje se stejnými prvky jako renesance, ale používá je jinak- složitěji, dekorativněji

 

ZNAKY:

 • půdorysy staveb– složitě členěné
  • vznikají jako průniky a prostupováním elips, kružnic a křivek
 • cihlové zdivo pokryto omítkou
 • klenby- zvětšené rozpětí valené klenby+ součástí jsou zvonice
 • kopule-česká placka“ je nad čtvercem, „pruská placka“je nad obdélníkem
 • oknaobdélníková, zakončené obloučkem; oválné „ KÁZULOVÁ“- tvar mešního rouna nebo kruhovité
 • střechy- jsou kaskádovité, jejich součástí je mansarda (podkroví)
  • jsou pokryty měděným plechem nebo taškami preizy
 • štíty domů: voluta+socha,vázy, koule, šišky, obelisk
 • stěny jsou zprohýbané ven (konvexní)
  • součástí stěn jsou niky– půl obloukovité výklenky
  • vevnitř jsou zdobeny štukem, sádrovým obkladem, zlacením
  • štuková výzdoba fasád-ornament, mušle, nadokenní římsy a parapety
 • fasáda- symetrická, zvlněná, využívá barevného kontrastu, na vrcholech pilastrů a průčelí- sochařská výzdoba
 • pilastry, pilíře, sloupy a kaskády zdobí stěny staveb
 • zámecká dispozice- trojkřídlá- 4. strana obvykle uzavřena kovanou ozdobnou mříží.
 • cibulovité báně věží
 • architektura je osově souměrná

 

Církevníkostely, oratoria, morové sloupy

Světské– koleje, paláce, domy, kašny

 

RANÉ BAROKO

GIOVANI PIERONI

 • italský architekt; působil u Valdštejna
 • Valdštejnský palác
  • velká barokní budova- užita italská renesance, průčelí barokní
 • Salla terana
  • propojení renesančních prvků s barokní monumentálností
  • předimenzovaná architektura, v podstatě ještě manýristická
  • měla všechny náležitosti přepychového barokního paláce- velký sál, kapli, zahradu s fontánou, voliérou a grottami, jízdárnu, konírnu a hospodářské budovy

 

CARLO LURAGO

 • Klementinum
  • největší pražská stavba raného období
 • Jezuitská kolej na Starém Městě
 • Kostel sv. Salvátora
 • Kostel nanebevzetí Panny Marie v HK
 • kostel Panny Marie v Klatovech

 

FRANCESCO CARATTI

 • Černínský palác
  • dnes Ministerstvo zahraničí
  • nejmohutnější pražský palác pro hraběte Černína
  • dostavěl František Maxmilián Kaňka v 18. století
 • kostel Máří Magdaleny na Malé Straně
 • přestavba zámku a kostela v Roudnici

 

GIOVANNI BATISTA ORSI

 • Loreta v Praze

 

GIOVANNI DOMENICO ORSI

 • Jezuitské koleje v Kutné Hoře
 • započal stavbu zámku Trója v Praze

 

JEAN BAPTISTE MATHEY

 • přestavěl a dokončil zámek Trója v Praze
 • do Čech uvedl typ trojkřídlého zámku s ústředním hlavním sálem
 • pak dispozici kostela na půdorysu řeckého kříže s oválnou kopulí
 • a klasicistní členění fasády soustavou pilastrů, lizén, oken a plochých polí

 

VRCHOLNÉ BAROKO

GIOVANNI GIACOMO TENCALLA

 • Loreta v Mikulově
 • v Olomouci- Svatý kopeček– klášterní hradisko

 

KRYŠTOF DIENTZEHOFER

 • stavby jsou velmi dynamické a iluzorní
 • používá nejrůznější půdorysy
 • pomocí střídání tvarů konkávních a konvexních vyvolává perspektivní iluze
 • prováděl stavby podle plánů pražských architektů
  • Kaňky (Vrtbovská zahrada na Malé Straně).
 • Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně
  • připravil celkový plán
  • připravil část průčelí, interiér (dynamické baroko)
  • jeho syn dostavuje kněžiště (=lineární baroko)
 • Kostel sv. Markéty v Břevnově
 • kostel sv. Kláry v Chebu

 

GIOVANNI BATTISTA ALLIPRANDI

 • působil v Praze-pevnostní stavitel
 • kostel v Kuksu
 • Šternberský palác v Praze

 

GIOVANNI SANTINI zvaný AICHEL

 • vytvořil barokní gotiku
 • vytvořen na přání církevních řádů (benediktinů, premonstrátů a cisterciáků)
 • přestavby gotických objektů
 • kostel Panny Marie v Kladrubech
 • vrcholem je kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou
  • má půdorys pěticípé hvězdy
  • zařazen do seznamu chráněných památek UNESCO

 

POZDNÍ BAROKO

FRANTIŠEK MAXMILIÁN KAŇKA

 • nejžádanější pražský architekt
 • spolupracoval se Santinim, Alliprandim
 • 1723 byl jmenován císařským architektem
 • nebyl vyznavačem dynamického baroka
 • pro Černíny- Černínský palác. Zámek ve Vinoři
 • pro Valdštejnyšpitál v Duchově, Horní Litvínov
 • pro jezuity- kostel sv. Klimenta v Praze
  • dostavba Klementina- astronomická věž a Zrcadlová kaple
  • zámek Jemniště, Konopiště, zámek v Kolodějích

 

KILIÁN IGNÁC DIENTZENHOFER

 • syn Kryštofa, dokončoval mnoho staveb po otci
 • Letohrádek Amerika na Novém Městě
 • Kostel sv. Jana Nepomuského na Hradčanech
 • kostely- v Karlových Varech, Broumov
 • jeho stavby-ukázka barokního dualismu (klid vnější fasády v kontrastu s vnitřní dynamikou), interiér nezávisle řešen na exteriéru

 

 

SOCHAŘSTVÍ

 • je vázáno na architekturu
 • výzdoba interiérů, exteriérů (průčelí, štíty staveb), veřejných prostranství (kašny, morové sloupy)
 • opouští renesanční ideál krásy- nedodržuje anatomii těla, pracuje s nadsázkou a deformací
 • soustřeďuje se na sílu výrazu, výrazný pohyb
 • většina soch do šroubovice (trup, končetiny, točení kolem své osy)
 • členění povrchů (dosahují zamotáváním)
 • gesta, mimika, světlo, které sochu osvětluje
 • vyjadřují stav extáze, rozkoše, bolesti, zoufalství, nicoty
 • často polychromované– nejčastěji zlatá a bílá barva, potahované štukem
 • Téma: náboženské a mytologické

 

 • Materiál: pískovec, sádra, dřevo, ojedinělé kovy, zlato
  • mramor – málo se využíval, protože byl drahý- imitace mramoru

 

 • sochaři jsou především řezbáři
 • neexistují autorská práva- témata se často přebírají
 • sochaři nepracují podle živého modelu
 • BOZZETO- hliněný model dělaný mistrem
 • MODELLETO- propracovaný model pro zákazníka
  • dílo (modelleto) muselo projít přísnou komisí

 

JAN JIŘÍ BENDL

 • Němec, realistický, robustní postavy, mírná disproporčnost
 • Sochy- Herkules v královské zahradě
 • sošky v průčelí sv. Salvátora v Klementinu
 • jezdecká socha sv. Václava- (dnes na Vyšehradě)
 • seskupení soch na Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí (v roku 1918 stržena davem)

 

JERONÝM KOHL

 • plastiky v Augustiánském klášteře na Malé Straně
 • plastiky sv. Uršuly pro klášter Uršulinek na Malém Městě pražském
 • plastiky pro k. sv. Trojice u Kutné Hory

 

JAN BROKOF

 • zakladatel jedné z nejvýznamnějších dílen
 • Jan Nepomucký pro KM
 • antičtí bohové Toskánského paláce

 

FERDINAND MAXMILIÁN BROKOF

 • s Braunem nejvýznamnější sochaří Baroka
 • využívá monumentálnosti, realistické detaily, usiluje o valér
 • sousoší sv. Jana Křtitele na Maltézském náměstí
 • sochy Jupiter, Merkur, Venuše
 • Sochy pro KM- sousoší sv. Markéty, Barbory, F. Xaverský, Vincenc a Prokop
 • socha sv. Kajetán, Vít ,Ignác, Vojtěch

 

BERNINI

 • průkopník dynamického baroka
 • Svatopeterský stolek-oltář v chrámu sv. Petra
 • socha Davida– figura zobrazena v pohybu, bohatost drapérie, polychromované

 

MATYÁŠ BERNARD BRAUN

 • forma bez jemnosti a detailů
 • užívá nadsazené proděravění, dynamičnost, pathos, expresi, prudký kontrast
 • výzdoba kostela sv. Klimenta v Klementinu
 • Náhrobek maršála hraběte Leopolda Šliky
 • Sochy pro KM- Ivo, Judo Tadeáš
 • významná socha- Sen sv. Luitgardy
 • zámek Kuks24 soch Ctností a Neřestí po 12 + 2 andělé v průčelí Kuksu
  • využívá mimiku, gesta, nikdy barvu; vyrobeny z pískovce
 • v BetléměJakubova socha, Máří Magdalena. Poustevník Garinus

 

 

MALÍŘSTVÍ

 • rozvíjí se také ve 2 proudech: klasicistní (Francie) a dynamické (Itálie)
 • figurální malba v popředí
 • malby el-fresco (nástěnné) na stropech
 • malby na plátně (závěsné)
 • závěsný obraz– nejčastěji náboženské náměty, historické scény, zobrazování světců i světské nenáboženské výjevy ze života.
 • temnosvit– prudké kontrasty mezi světlem a stínem
 • celková kompozice- dynamická, neklidná, neobvyklé zkratky postav
 • objednavateli jsou především mnišské řády- jezuité, cisterciáci, premonstráti a šlechta

 

KAREL ŠKRÉTA

 • patří k nejvýznamnějším malířům č. baroka
 • umění poznal v Itálii jako emigrant
 • jeho rodina protestantská odjel (přidal se ke katolíkům)
 • maloval portréty měšťanů, oltářní obrazy a mytologické scény
 • Svatováclavský cyklus –cyklus 6 oltářních obrazů
 • obrazy- Karel Boromejský navštěvuje nemocné morem
 • Nanebevzetí Panny Marie v Týnském kostele v Praze
 • Pašijový cyklus– 10 obrazů pro malostranský kostel sv. Mikuláše

 

PETR BRANDL

 • autor náboženských a oltářních obrazů
 • vše podřízeno světelnými kontrasty a temnosvitným vyjádřením
 • podobizna- Simeon s Ježíškem
 • oltářní obraz v Doksanech Narození P. Marie
 • pro kostel P. Marie Vlezné– Jáchym a Anna, Vidění proroka Eliáše
 • autoportréty a portréty- Muž s bílou parukou

 

JAN KUPECKÝ

 • vynikající portrétista
 • kvůli náboženství nemohl pracovat v Čechách
 • portrétoval panovníky a vysokou šlechtu
 • v obrazech usiloval o psychologickou charakteristiku
 • portrétoval cara Petra Velikého v Karlových Varech
 • Malíř se svou rodinou
 • Vlastní podobizna

 

VÁCLAV HOLLAR

 • náboženský emigrant žijící v Londýně
 • vytvořil přes 4000 grafických listů = leptu s tématikou krajiny
 • byl autorem prospektů, map, zátiší s přírodopisnými motivy
 • ilustroval Ezopovy bajky; Alegorie ročních období

 

VÁCLAV VAVŘINEC REINER

 • autor fresek s odvážnou perspektivou a prostorovou iluzí
 • vyzdobil interiér Černínského paláce- Gigantomachie– představují vzpouru Titánů
 • Poslední soud– v kupoli křížovnického kostela v Praze

ROMÁNSKÉ UMĚNÍ (11. stol. – pol. 13. stol.)

 • = 1. celoevropský sloh
 • 1000-1250-zachvátil celou Evropu
 • název * v 19. stol. -> nahradil termín byzantský sloh
  • církevní instituce jsou řízeny papežem
 • snaží se navázat na římskou architekturu, ale je to spíše nápodoba
 • ovlivněno i germánským slohem
 • do 10. stol. se lid bál, že bude konec světa -> ve velké míře se začaly stavět kostely (sloužily i jako úkryt pro vesničany v době nájezdů -> dobrá ochrana díky masivnímu zdivu a kameni;; oproti dřívějšímu dřevu)
 • př.: Chrám Notre-dame (Fr., u Klimy)

 

Bořivoj – 1. známý hist. panovník, který buduje církevní stavby

 • kostel Sv. Klimenta“ (rotunda) – Levý Hradec
 • rotunda sv. Jiří na Řípu
 • rotunda sv. Kříže v Praze

 

jeho nástupce Spytihněv dal postavit několik kostelů

 • Spytihněvova bazilika
 • kostel Sv. Petra“ – na bývalém Plzeňském hradě
 •  „rotunda Sv. Víta na Hradě“ -> 4 apsidy do kříže; Z – předsíň, V – oltářní prostor; kruh ve středu – dokonalý vesmír
  • zde je i kníže Václav pohřben
  • později založena r. 921 „biskupská bazilika“ (1 lodní kostel, apsida na V)

r. 973 – v Praze zřízeno Biskupství

 • 1. biskup – Dětmar -> jeho os. ovlivnila kulturní dění v Praze

 

 • zakládají se 1. kláštery
 • u „kostela sv. Jiří“  * klášter (Benediktýni)
 • Praha podléhá Řezenskému arcibiskupství  -> propojení Prahy a Evropy
 •  postupně se počet klášterů zvyšuje, z poč. hl. benediktýnské
 • r. 993 v „Břevnově nejstarší benediktýnský klášter
 • r. 999 – „klášter v ostrovu u Davle
 • 11. stol. – silná stavební aktivity na venkově -> * panské kostely
  • Ÿ centrální (kruhový základ)
  • Ÿ podélné, 1 lodní, na Z straně věž + triguna
 • (kamenný útvar – balkónek; na 1-2 sloupech; slouží pro šlechtice, aby nemuseli mezi lidi dolu)

 

 • až do 13. stol. kostely majetkem panovníka -> ten si tam dosazuje i své lidi
 • konec 13. stol – boj mezi panovníkem a církví -> ta vyhrála a dosazuje si své lidi

 

Vladislav II.-> zval na naše území premonstráty

 • kostel v Doksanech“ (benediktýnský)
 • klášter na Strahově“ (premonstráti)
 •  „Sedlec u Prahy“ (cisterciáci)

 

 • ve 2. pol. 11. stol. zakládají se církevní stavby – * hl. ve středních Čechách
 • panské kostely, někdy spojeno se sídlem šlechtice
 • (Záhoří nad Labem; „kostel sv. Jakuba u Kutné Hory“; zde asistoval i král Vladislav II.)

 

 

ARCHITEKTURA

 

ROTUNDA
 • centrální typ (půdorys)
 • přisazena apsida-i více
BAZILIKA
 • daleko častější je jednolodní kostel až 5 loďmi
 • věže na Z straně kostela a v průčelí
 • boční lodi=okénka
 • existuje i příčná loď
 • Bazilika sv. Marka v Benátkách

 

KLÁŠTERY
 • součástí je klášterní kostel+obytná část+rajský dvůr (vylepšen křížovou chodbou); knihovna, jídelna, cely, skladiště a sýpky
 • nosné kameny jsou přitesávány (skoro nepoužívali maltu) = kvádříkové zdivo
 • hl. objednavatelem a výrobcem um. děl je církev; umělci pracují anonymně
 • církev předepisovala námět i formu
 • převažují náboženské náměty
 • abstraktní a symbolický charakter um. (chybí spojení se skutečností)
 • pracují podle předloh; napodobovali

 

KOSTELY
 • většina půdorysů vychází z římské baziliky (obdélník o 3 lodích)
 • zakomponovali kříž + apsidu
 • apsida = chór, kde se shromažďovali mniši; sloužili tam mši
 • jako celek působí těžkopádně, masivně
 • kruhový oblouk; sdružená okna (skupina obloučků propojena sloupy); okna (úzká, tlusté zdi, podobají se střílnám), klenba valená (z kamene)
 • později křížová klenba (* kombinací 2 kleneb valených)
 • portál – jednoduchý; trojitý – ústupkový; bohatá výzdoba (evokace na římské vítězné oblouky)

doba karolinská (dle Karla Velikého)-10. století

doba otonská (dle Oty II.) -11. Století

 

STAVBY
 • Ÿklášterní
 • kostelní
 • Ÿprofánní (hl. Praha); ve Znojmě – r. 1134 „rotunda P. Marie, dnes Kateřiny

 

ZNAKY
 • sloupy – plošný dekor; zvonová hlavice; někdy stylizované symboly křesťanství; stylizované tváře; pletenec; hladký dřík; patka s drápy + podstavec
 • pilíře – hranolovitý, jednoduchý; větší nosnost než sloup
 • kostely mají uvnitř zvednutou úroveň apsidyoltář
  • na ½ schovaná nebo úplně zasunutá krypta
 • 1 nebo 2 věžové průčelí
 • nad průčelím – kruhové okno (rozeta)
 • průčelí má občas jednoduchý reliéf, výzdobu
 • štěrbinová okna – uvnitř se rozšiřovala; ojediněle zasklena
  • u venkovských kostelíků místo skla střeva zvířat

 

běžná zástavba

 • románské sídliště nebylo uspořádáno; budovy byly rozptýleny
 • často útvar svírající nádvoří – hl. hospodářský účel
 • nejzachovalejší je na Starém Městě Pražském (dnes renesanční a barokní fasády, ale přízemí je románské – klenby, pilíře)
 • Praha – převážně kamenné město; cca 30 kostelů
 • 1170 – kamenný most -> Vladislav II. ho nechal postavit ve jménu manželky Judity -> Juditin most (zachovala se věž na Malé straně, reliéf – korunovace knížete na čes. krále)
 • světské stavby mají pevnostní charakter -> falce (Cheb; Olomouc)

 

 

 

SOCHAŘSTVÍ

 • náboženská tématika, existovali i náměty rostlinné, živočišné (lvi, draci, medvědi)
 • za Vladislava II. se sochařských památek vyrobilo a zachovalo nejvíce
 • vázána na architekturu (tympanon portálu)
 • tvůrci jsou většinou anonymní
 • převládala náboženská tématika (Trůnící madona), ale i rostlinné a živočišné
 • převažuje reliéf
 • figurální  plastika-bez výrazu v obličeji, strnulost v pohybu, schematismus, kolorovány, hierarchická perspektiva
 • sochařská výzdoba měla magickou fci (kostel nás měl ochránit; zlé zůstalo venku)

 

Gislebert [Žisléber]

 • největší osobnost v Evropě – reliéf na téma Posledního soudu
 • portál v Tišňově, kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře

 

plastika
 • dekorativní
 • monumentální
 • komorní
  • do plastik řadíme i pečetě; drobná mincovní dílka (dukáty)
  • sochařská díla –různorodost
ZNAKY
 • schematičnost-lidské tváře jsou všechny zobrazovány stejně (často nerozlišovali mužskou a ženskou postavu)
 • dlouhý splývavý oděv, řasený
 • minimální pohyb
 • anatomické disproporce-mnoho soch kolorováno
 • 1. nálezy – 6 sloupů krypty sv. Martina ve Spytihněvově bazilice

církevní plastika

 • ostře sledována a vybírána
 • (figury patronů, oficiálně uznaných světců, evangelíci, …)
 • malířská technika byla upřednostňována
 • románské um. má plošný charakter
 • reliéfní kompozice často dělali malíři (plošnost)
 • většina sochařských témat je převzata z malířství (jednoduché obrysy, redukované tvary)
 • práce v rámci Sázavského kláštera, součást slovanské liturgie, navazuje na Velkomoravskou tradici; zde byl činný hl. mnich Božetěch (pracuje v dřevě, kameni a z kosti – drobné sochařské práce)
 • opat Silvestr a Reginard z Met – též činní v malířství
 • tympanon – vstupní portál do kostela na hradě Oldříž u Poděbrad

 

 • mnoho kostelů staví česká šlechta
 • nejkrásnější je kostel sv. Jakuba u Kutné Hory
  • arkády (vtěleny postavy – Kristus, syn a Marie; sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop, …)
  • 1165 byl vysvěcen (nejvyspělejší sochařské dílo)

 

kostel v Záboří nad Labem

 • tympanon, archivolta vstupního portálu
 • dal postavit Sedlecký klášter

-> typické prvky:

 • provazec, palmety, akant, zvířecí motivy (stylizace), pletence; … -> motivy se opakují
 • dole jsou stylizované korintské sloupy
 • kaple na hradě v Chebu na falci -> uvnitř má drobnou výzdobu
 • falc – uvnitř Elami zajímavá stavba (členitá kompozice; krásné půdorysné řešení)

 

falc v Olomouci

 • sdružená okna
 • byzantský typ, vrtaná do hloubky zdi, kamene
 •  celkový dojem spíš grafický než sochařský
 •  je v blízkosti olomouckého dómu
 • cca r. 1170 – výjev zachován z původní věže Juditina mostu (plastika zobrazuje panovníka -> symbol majestátu moci státu; před ním je vazal -> oddává se mu)
 • zřejmý nárůst realismu
 • 1. ¼ 13. stol. (1200 – 1225) -> vrchol románského umění

 

  Ÿ kouřimští lvi

 • seskupení 4 lvích hlav
 • mohli být součástí křtitelnice, trůnu (neví se, k čemu přesně sloužili)
 • zjednodušení; srst rytmicky seřazená; nalezeno na původním hradišti v Kouřimi
 • ležící lvi – často součást um. -> u vstupů do kostelů (ochránci)
  • jako podpora sloupu
  • už i v antice u bran
 • 4 figury (2 okřídlené) ->v 17. stol. je někdo zazdil o zdi Žitenického kostela (u Litoměřic)
 • původně určeny pro jinou stavbu; originály jsou dnes v muzeu

 

tympanon svatojiřského kostela

 • deska + půlkruh -> tvoří postranní části
 • zobrazuje trůnící P. Marii s Ježíškem na klíně
 • vedle je Mlada (1. abatyše svatojiřského kláštera)
 • po stranách je Přemysl I. a na 2. str. je sv. Anežka
 • 1 z nejlépe zachovaných prací z této doby; velmi povedené

 

 • většina plastik je dekorativního rázu
 • románské um. v podstatě nezná volnou plastiku -> je vždy součástí výzdoby architektury (interiérová i exteriérová výzdoba)

 

 

MALÍŘSTVÍ

 • převažují fresky a knižní malba
 • schematičnost a strnulost
 • ve tváři žádné stínování; žádná drapérie => aby nebyla odváděna pozornost od tématu
 • malby byly přetírány -> maleb zachováno velmi málo
 • lineárně stylizované
 • užití výrazných nelomených barev
 • památka: Vyšehradský kodex –1085., námět Vjezdu do Jeruzaléma – v Památníku Národního písemnictví
1) NÁSTĚNNÉ (monumentální)
 • bezprostředně vázané stavební plochou
 • tvoří souvisle výzdobu interiéru v časovém sledu, proudu (pašijové výjevy)
 • nejstarší je „výzdoba v kostele Sv. Klimenta ve Staré Boleslavy
 • fresky – „Kostel v České skalici
 • nástěnné obrazy – „v Albrechticích nad Vltavou

 

fresky z kostela Panny Marie, později Sv. Kateřiny ve Znojmě

 • původně součást falce, dnes stojí v pivovaře
 • výzdoba má výrazně ucelený ráz (1. pol. 12. stol.)
 • pásyspodní (drapérie zelenavé barvy, dekorativní ráz)
  • nad ním (výjevy ze života Panny Marie)
  • další pás (jednotná výzdoba, ale neucelená)
  • 3. pás (9 mužských postav – ozbrojeni; mají pláště-pražští přemyslovci, nemají – moravští přemyslovci)
  • 4. pás (Vratislav I. má korunu a žezlo) -> jediný zobrazený král; a 3 mandlové štíty
  • vrchol další pás (výjev z kosmu -> výjev povolání Přemysla na trůn)  (v našich dějinách je to 1. světský – nekřesťanský výjev)
  • na samotném vrcholu je pás, kde jsou 4 evangelíci
  • barvy – několik barev (zelená, modrá, červená + tóny v kresbě) -> redukovaná barevnost, plošně nanesena na stěnu

 

románští malíři postupovali:

 • měli všechny svaté nakreslené ve skicáku (podoba byla podrobně schvalována)
 • nanesli si síť, zvětšovali a plochu pojednávali plošně
 • fresky – nejprve se kladou tmavé tóny -> přechází do nejsvětlejších

 

2) DESKOVÉ
 • dřevěný podklad (románské um. je nemá)
 • jsou z r. 1300 a to už je gotika

 

3) KNIŽNÍ
 • velmi pěstovaná; nejrozšířenější
 • opisy evangelií; kodexy; hagiografie (život svatých); žaltáře (kniha modliteb); hodinky (neurčité dny a hodiny, měsíce předepsané modlitby); antifonáře (zpěvníky -> pro sbory v kostelech) -> zpěvácká bratrstva
 • využití pergamenu (kůže ovcí a koz, pak i lama, … rarita – z kůže nenarozených zvířat)
 • iluminace-obrázky součástí textu-Kodex Vyšehradský

 

Kodex Gigas

 • velký majetek – nechávají si to dělat kláštery, knížata
 • výzdoba je lineární (až do gotiky), hodně stylizovaná
 • vyhýbají se detailům; vtěsnaly linie do základního tvaru, znaku
 • nejstarší je „opis legendy o Sv. Václavu“ (Gumpoldova legenda) -> z  r. 1006, pořídil ji Boleslav II. Pro svou ženu Emmu
 • dekorující motiv na šatech obou figur
 • barva vyplňuje spíš prázdné plochy
 • jsou to hl. barvy symbolické; ne předmětné

 

 Evangeliář Vyšehradský

 • plocha dekorována různými geometrickými prvky různých barev
 • medailónky uvnitř (konvence přijatých symbolů)
 • dal ho pořídit Vratislav I. k příležitosti jmenování za krále

 

Evangeliář a rukopis Krakovský a Hvězdenský

 • na popud krále Vratislava; bere si polskou šlechtičnu

 

 Žaltář Ostrovský

 • živější, do iniciál jsou vkreslovány celkem realistické hlavy (spojeno s byzantským vlivem)

 

 Antifonář Sedlecký

Gotické malířství

 • bylo svázáno s předpisy (co se může malovat a jak)
 • zlacené pozadí (výplň prostoru); dekorativnost
 • nejprve se gotika objevila v knižním malířství (konec 13. stol)
 • deskovém malířství a ve vrcholné a pozdní gotice i v malířství nástěnném
 • ve vrcholné gotice – za Karla IV rozmach gotického malířství – * pražská malířská škola
 • pozdní gotice (2. pol. 15. st.) rozmach malířství pod vlivem Nizozemí

 

 Knižní malířství

a) v závěru rané gotiky (na konci 13. stol. – Přemyslovci)

 • knihy pro běžnou liturgickou praxi (antifonáře, lekcionáře, graduály…)
 • Památky:
  • liturgické knihy pro cisterciácký klášter na Starém Brně
  • Pasionál abatyše Kunhuty
  • Velislavova bible

 b) Vrcholná gotika

 • Karel IV – vlivy vyspělé francouzské gotiky + Václav IV – dvorské miniaturní malířství
 • iluminátorské dílny
 • malba výrazně směřuje k realismu
 • prvky rostlinné, zvířecí a figurální; plastické podání tvarů barvou
  •  Evangeliář Jana z Opavy
  • Bible Václava IV
  • titulní list Zlaté buly Karla IV

 c) Pozdní gotika

 • vynález knihtisku – ústup knižní malby, jen ve zpěvnících náboženských písní (kancionály, graduály, antifonáře) a v modlitebních knihách (breviáře, hodinky)
 • Památky: Kutnohorský graduál (1471)
  • Smíškovský graduál (výjevy upálení Mistra Jana Husa)
  • Jenský kodex
  • Graduál litoměřický (Hus v kostnici a upálení)

 

 Deskové malířství

 • až ve vrcholné gotice

a) Vrcholná gotika                    

 • vliv Francie a Itálie, vláda Karla IV a Václava IV
 • Predela roudnická – nejstarší zachovalá desková malba u nás

⇒ Mistr Vyšebrodský

 • princip hierarchie (velikost postav jako v Egyptě)
  • 9 desek oltáře ze života Krista pro kostel ve Vyšším Brodě
  • Madona z Veveří s ptáčkem

 

⇒ Mistr Theodorik

 • jediný z dvorních malířů Karla IV
 • měkká světělná modelace, osobitý typ hlav se silným nosem
 • jeho práce je zaměřena na obrazy svatých
 • přesahování malby na rám obrazů
  • Kaple sv. Kříže na Karlštejně (nebeské vojsko Kristovo)

 

⇒ Mistr třeboňský

 • metoda šerosvitu, snaha řešit perspektivně prostor
 • tvorba krásných madon – idealizace, lyričnost, dekorativnost, ladnost, jemnost
  • Madona vyšebrodská (dítě napravo)
  • Madona zlatokorunská (dítě nalevo)
  • Roudnická madona
  • Zmrtvých vstání Krista
  • Kristus na hoře Olivetské
   • objevuje se doprovodný děj=jde k realismu
   • postavy splývají s pozadím, pozadí=červené

 

 b) Pozdní gotika

 • opětovný rozmach deskového malířství po husitských válkách
 • vliv Nizozemí a Německa, později Itálie
 • Památky:
  • Zvěstování P. Marie
  • Oltář křivoklátský

⇒ Mistr svatojiřského oltáře

 •  triptych Smrt P. Marie
 •  Sv. Jiří s drakem (1. obraz krajiny)

⇒ Mistr litoměřický

 • polyptych se 6 deskami s Kristovými pašijemi a výjevy ze života P. Marie

 

 Nástěnné malířství

 • na vysoké úrovni po celou gotiku

 

a) Ranná gotika

 • románský charakter malířství
 • Památky:
  • malby z děkanského kostela Narození P. Marie  v Písku
  • klášter johanitů ve Strakonicích

 

b) Vrcholná gotika

 • výzdoba Pražského hradu, Karlštejna a kláštera Na Slovanech v Praze
 • Mistr emauzského cyklu, Mistr Oswald, Mistr Theodorik
 • francouzské a italské vzory
 • Památky:
  • Zlatá brána – mozaika posledního soudu
  • Betlémská kaple – Husovy citáty a malby antitezí
  • Mistr Oswaldchrám sv. Víta v Praze

 

c) Pozdní gotika

 • Vladislav Jagelonský, bohatí měšťané a šlechta – objednavatelé umění
 • Památky:
  • výzdoba chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře – hornické motivy
  • Svatováclavská kaple chrámu sv. Víta v Praze
  • klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie v Bechyni
  • výzdoba hradů – Zvíkov, Žirovnice, Písek

 

 

České gotické sochařství

 • proporce zobrazení lidského těla neodpovídají
 • sochy nejsou v pohybu (stojící,.)
 • gotické sochařství se soustředilo na výraz a odraz duševního vztahu
 • až v pozdně gotickém umění se výrazně objevuje realistická linie
 • socha je dělána do určitého prostoru v architektuře
 • polychromovány
 • náměty náboženské+sochy králů a světců

 

Raná gotika

 • (Přemyslovci – 1230 – 1330)
 • plastika výzdobná – vstupní portály, archivolty, hlavicích sloupů, výzdoba křtitelnic
 • Památky:
  • Předklášteří v Tišnově – výzdoba portálu
  • klášterní kostely sv. Václava a sv. Salvadora v Anežském klášteře na Františku
  • portál kostela Bartoloměje v Kolíně

 

 Vrcholná gotika

 • (Lucemburská – 1330 – 1420)
 • hodně dřevěných polychromovaných plastik, neznámé plastiky na domech
 • několik typů plastik:

 

⇒ Madona s dítětem

 • pol. 15. stol. – období krásných madon – štíhlé, protáhlé, silně esovitě prohnuté, malá hlava nakloněna k dítěti, šťastný výraz, odhmotnění postavy
  • Madona Strakonická
  • Madona Krumlovská
  • Madona Plzeňská (vliv M. noterdamské – vzor pro všechny)
   • polychromovány – modrá = nebe, touha, víra; červená = láska

 

Pieta

 • zobrazení Kristova těla sejmuté z kříže na klíně Marie
 • Chebská pieta
 • Pieta z kostela sv. Tomáše v Brně – 1. horizontální pieta (Jindřich Parléř)

 

⇒ Ukřižování (krucifix)

 • utrpení Krista na kříži, expresivní

 

Tympanon= prostor ve štítu portálu nad dveřmi, oknem, zpravidla polokruhového nebo trojúhelníkového tvaru, bývají tu figurální plastiky nebo reliéfy

 • na kostele sv. Bartoloměje v Kolíně
 • ve staronové synagoze v Praze

 

Petr Parléř

 • architekt, sochař
 • socha Václava v kapli ve sv. Vítu – polychromovaná
 • busty v triforiu ve sv. Vítu = králové, císaři, manželky, synové, stavitelé, správci stavby, biskupové; na vnějším triforiu = světci
 • Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně – sochy
 • socha sv. Jiří na Pražském hradu – bronzová jezdecká plastika
 • náhrobky českých králů – kamenné sarkofágy v chórových kaplích
 • výzdoba Karlova mostu – Mostecká věž

 

Mistr Krumlovské madony

 • Krumlovská madona
 • Plzeňská madona – v kostele sv. Bartoloměje

 

 Pozdní gotika
 • Čechy ovlivnil pozdně gotický nizozemský realismus
 • přichází umělci ze Saska a Německa
 • rozvoj řezbářství, tvorba křídlových oltářů, reliéfů
 • rozevláté plastiky, naturalistický styl = barokizace gotického umění
 • mnoha figurové výjevy Ukřižování a Oplakávání – pojaty silně expresivně
 • hlavní je vyprávění, ne obsah = realismus, dramatičnost, bolest, napětí

 

 • Památky:
  • Křivoklátská archa
  • hradní kaple na Křivoklátě
  • Oplakávání Krista ze Žebráku, ze Zvíkova

 

 • Benedikt Rejt
  •  král. oratorium ve sv. Vítu
  • Vladislavský sál – výzdoba
 • Matěj Rejsek Prašná brána – výzdoba