Archiv pro štítek: secese

 (1890-1905)

Hnutí je v různých zemí oznáčováno různými názvy:

 • Německo: Jugendstil – nový styl, sloh mladý
 • Francie:Art Nouveau – nové umění
 • Anglie: Modern Style – moderní styl
 • Itálie: Stile floreale – květinový styl

 

SECESE

 • vznikl ve Vídni
 • objevuje se v 80. letech 19. století
 • zasáhla celou Evropu, Spojené státy i Japonsko
 • poslední univerzální umělecký sloh
 • secese obsáhla architekturu ,sochařství, malířství, grafiku a užité umění
 • zrušila hranice mezi tzn. vysokým uměním( malířství, sochažství) a uměním užitým
 • životní styl, který ovlivnil módu, nábytek, šperkařství
 • je protestem proti historismu a konzervatinímu akademismu
 • z latinského secessio=odchod, odtržení
 • vyjadřuje nálady jako cynismus, sentiment-ty odpovídají náladě 19.století
 • 1890-1905-období vrcholné secese

 

ZNAKY SECESE

 • svoboda umělecké fantazie
 • ornamentálnost, lineárnost, využívání přírodních tvarů=květů, listů, lidských a zvířecích postav
 • typickou květinou jelilie, kosatec, tulipán, leknín mák rozložený na ploše
 • typickým zvířetem jelabuť, páv; symbolem vášně, intelektu,erotiky
 • časté jsou vlnící se linie, které vyvolávají v ploše pohyb, stylizace tvarů
 • celková ladnost plochy
 • plošně pojaté=nestínované, barevné plochy neobvyklá barevnost

 

BARVY: lomené barevné odstíny; mají symbolický význam

 • žlutá=barva hmoty, slunce, života a radosti
 • modrá a zelená=barvy neskutečné, faustovské
 • černá=poslem ducha
 • bílá=symbolizuje ztroskotanou naději,smrt

 

 

ARCHITEKTURA

 • je působivá svou dekorativností, členitostí, rytmičností=spojení linie s plochou
 • je opakem arch.funkcionalistické, která upřednostňuje funkčnost na úkor krásy
 • je zdobena vegetativním= rostlinným a květinovým ornamentem
 • pracuje s nejrůznějšími materiály→ty vzájemně kombinuje např. sklo, keramika, kov

 

Po Evropě se šíří 2 směry:

 • SMĚR INSPIROVANÝ ORGANICKOU HMOTOU=ORNAMENTÁLNÍ

 

Španělsko

ANTONIO GAUDÍ

 • odvážně experimentuje s hmotou
 • jeho stavby lákají svou bizarností a fantaskností
 • kombinuje prvky gotické a barokní
 • využívá různých materiálů: barevné střepy, glazované keramiky-z nich vytváří mozaiky; kámen, cihly, beton
 • pracuje sochařskou metodou-na kostru ze železných prutů nanáší vrstvu betonu
  • do podoby kostí a koster fantaskních ještěrů-park Guell v Barceloně
   • zahradní město obložené střepy glyzované keramiky
  • do podoby mořské vlny-Casa Milá
  • do podoby pravěkých zvířat-Casa Batlló
  • hnízd termiků, které připomínají i gotickou katedrálu-Sagrada Familia v Barceloně-bohatá sochařská výzdoba
 • svou originální fantazii uplatnil na detailech staveb: okna, komíny, balkóny, stropy, sloupy (při řešení se nikdy neopakoval)

 

Belgie

VICTOR HORTA

 • jeho stavby představují vrchol vědeckého a technického pokroku
 • jsou zdobeny květinovým dekorem
 • vznikají z kamene, který je zaoblený, ze železa spleteného do ornamentu=připomínají šlehy biče, i ze skla
 • dům Tasselových v Bruselu

 

Francie

HECTOR GUIMARD

 • použil litinu se sklem
 • elektrické sloupy stylizoval do podoby orchideí
 • je tvůrce nejstarších stanic pařížského metra s typickou vějířovitou prosklenou stříškou nad vchodem

 

Anglie

CHARLES RENNIE MACKINTOSCH

 • nechal se inspirovat papírovými stěnami tradiční japonské architektury
 • jeho stavby jsou bez dekoru-proto byl oblíben architekty ve Vídni, V Mnichově, kteří upřednostňovali typickou arch. v geometrickém duchu
 • pracoval s kamenem, dřevem, sklem-neomítal zdi
 • byl mistrem v řešení vnitřního prostoru budov
 • secesní charakter dosahuje v asymetrických a prohnutých liniích
 • zábradlí, nábytek má strohý, pravoúhlý tvar

 

SMĚR GEOMETRICKÝ=RACIONÁLNÍ

Rakousko

OTTO WAGNER

 • strohá architektura s převahou krychlových tvarů
 • postavil stanice vídeňské okružní dráhy a budovu Poštovní spořitelny

 

JOSEPH MARIA OLBRICH

 • žák Wagnera
 • autor budov Dům secese (zelaté zelí)
  • geometricky střídmá krychlovitá budova s kupolí=poslacené listy stromů
  • stavba je koncipována jako prolínání 3 těles:koule, krychle, kvádr

 

ADOLF LOOS

 • zakladatel moderní tzv. bytové architektury a sídlišť
 • Millerova vila v Praze
 • projevoval náklonost k secesnímu rostlinnému dekoru
 • zároveň tíhl k jednoduchosti a střídmosti, funkčnosti

 

Čechy

 • objevují se v ní obě tendence-ornamentální i geometrická+lidový charakter architektury
ORNAMENTÁLNÍ STYL

JOSEF FANTA

 • Hlavní nádraží v Praze
 • budova studentských kolejí=Hlávkovy koleje v Praze
 • Mohyla Míru u Slavkova; Dům Hlaholu v Praze

 

OSVALD POLÍVKA A ANTONÍN BALŠÁNEK

 • Obecní dům v Praze-reprezentační budova v mnoha sály, restaurace, výstavní prostory, salonky, schodiště
 • jsou autory budovy Pojišťovny na Národní třídě v Prazealfons mucha

 

GEOMETRICKÝ STYL

JAN KOTĚRA

 • žák O. Wagnera
 • autor první secesní stavby v jednotném stylu=Peterkův dům na Václavském náměstí
 • Praha: Vily ve Vinohradech
 • Prostějov: Národní dům
 • Hradec Králové: muzeum

 

LIDOVÝ CHARAKTER

DUŠAN JURKOVIČ

 • chaty na Poustevnách=Maměnka a Libušín
 • Lázeňské domy v Luhačovicích
 • Svatý Hostýn-křížová cesta=inspirace lidovým uměním-tvarové i barevně

 

 

SOCHAŘSTVÍ

 • je stylizované, typickým znakem je vlnění ploch

 

Francie – AUGUST RODIN

 

Čechy: LADISLAV ŠALOUN – Pomník mistra Jana Husa v Praze

           STANISLAV SUCHARDA – Pomník Františka Palackého

           FRANTIŠEK BÍLEK – Modlitba nad hroby

 

 

MALÍŘSTVÍ

 • znakem nelineární kresba a dekorativní stylizace

 

Francie

Skupina NABIS=proroci,mezinárodní uskupení umělců

 

Rakousko

GUSTAV KLIMT

 • rakouský malíř, otec pocházel z Čech
 • vyhledávaný portrétista vídeňských dam
 • úzké a dlouhé formáty s erotickým podtextem
 • nástropní malby pro vídeňskou univerzitu i městské divadlo V Karlových Varech
 • autor litografický plakátů
 • obrazy:Polibek, Tři věky ženy, Panna (NG Praha) Judita s hlavou Holoferna
 • většina obrazů provokuje dráždivostí, erotičností→skandál, Klimt obviněn z pornografie→obrazy musel vymáhat soudně
 • typickým znakem jeho malby
  • kontrastní spojení naturalitie pojetí figury s něžnou barevností a ornamentální důraz na erotismus, stylizované pozadí zaplněné barevnými geometrickými tvary nebo spirálovitým zlacením

 

Čechy

ALFONS MUCHA

 • český malíř, grafik žijící v Paříži a USA
 • Styl Mucha-vznikl v souvislosti s tvorbou plakátů, na kterých je vyobrazena herečka Sarah Bernardot
 • autor kostýmů, šperků, kalendářů a uměleckých plakátů
 • dílo:
  • výzdoba Obecního domu
  • vitráž v chrámu sv. Víta
  • Slovanská epopej (20 velkých obrazů s námětem slovanské minulosti)

 

MAX ŠVABINSKÝ

 • malíř, grafik, krajinář, portrétista slavných (Němcová, Smetana, Neruda)
 • vitráže ve sv. Vítu-Poslední soud

 

JOSEF VÁCHAL

 • malby, dřevoryty, nábytek, sochy skřetů-dřevo (dům v Litomyšli)

 

 

 

UŽITÉ UMĚNÍ

Čechy

 • JAN KOTĚRA-návrhy nábytku
 • LADISLAV NĚMEC-návrhy šperků
 • VOJTĚCH PREISSIG-návrhy tapet

 

USA

 • LUIS COMFORT TIFFANI-šperky, svítidla