Archiv pro štítek: ryby

 RYBKA
Hbitá je, až dech se úží,
nikdy nemá husí kůži.
Nezná kašel ani rýmu
i pod ledem přečká zimu.
Nechybí jí vůbec nic,
penízků má na tisíc.

 

DĚTIČKY – RYBIČKY
Nejprve se rozcvičíme,
do vody se namočíme.
Všechny malé dětičky
plavou jako rybičky.
Plavou tam a plavou sem,
plavou skoro celý den.
Unavené potom jsou,
a tak z vody vylezou.

 

RYBY
Řeklo by se okouni,
pořád někde okouní.
Kdepak, nejsou takoví!
Ti jsou čilí, každou chvíli
někde něco uloví.

Řeklo by se štiky,
mají kruté zvyky.
Všechny žravé jsou až běda,
na ty sotva stačíme.
Od snídaně do oběda
alespoň deset svačinek.

Řeklo by se kapři,
ryby jak se patří.
Šupináče pozná každý,
jakmile ho spatří.

Řeklo by se jelci,
nebudou moc velcí.
Inu, to se rozumí…
Přesto však na celé čáře
vítězí i nad rybářem,
když to s nimi neumí.

Řeklo by se líni,
budou tuze líní.
Snad se někde na dně
vyvalují v bahně.
Lín je vážně lenoch.
Do proudu by nemoh!

Řeklo by se sumci,
váží tisíc uncí.
Právě tomu největšímu
zachtělo se na mělčinu,
hřát se v letním slunci.
Sumče, nech si zajít chuť.
Patříš na dno, tak tam buď!

Řeklo by se lipani,
ti milují čvachtání.
Tyhle ryby mají rády
splavy, jezy, vodopády.

 

RAČÍ POHÁDKA
Jeden rak si pozpátku
četl celou pohádku.
Nejvíc se mu líbilo
skončit „Bylo, nebylo…“.

 

KRUHY NA VODĚ
Mihotá se teplý den
vystřižený z duhy.
Ruka sáhne pro kámen.
Hodíš jeden, druhý…
Vodou běží zevnitř ven
po hladině kruhy.

ZRCADLO
Voda je zrcadlo, všichni to vědí.
Vidí se každý, kdo do vody hledí.

Zrcadlí zajíce, lišku i kukačku,
tlamička k tlamičce, zobáček k zobáčku.

Katka si borůvkou zmaluje pusu.
Voda se podiví jejímu vkusu.

 

Jitka si třešněmi ozdobí uši.
Voda se podiví, jak jí to sluší.

Lucka si si udělá klobouček z kapradí.
Voda si povídá: „Ta se zas parádí!“

Voda je zrcadlo, všichni to vědí.
Vidí se každý, kdo do vody hledí.

Když zrovna nedělá zrcátko pro Katku,
obrázek nekreslí žádnému zvířátku,
voda si zrcadlí jenom tak pro sebe.
Skrz listí na vrbě kouká až do nebe.

SLANÁ A SLADKÁ
Hádala se Hana,
že je voda slaná.
Hádala se Hana,
že je voda sladká.

Vodu, plnou soli,
žene mořská vlna.
A co voda v řece?
Je snad cukru plná?

Není, co vás nemá?
Kdo tu fámu pustil?
Po takové vodě
byli bychom tlustí.

Plná cukru není.
Nikdo by ji nepil!
A co po koupeli?
Jak by každý lepil!

K řece místo vážek
létaly by vosy.
Za dešťových srážek
sládly by nám nosy.

Slyšíte to, Hanky?
Slyšíte to, Radky?
Čtěte tyhle řádky,
bude konec hádky.

 

Říkanka s pohybem: VODA, VODIČKA
Voda, voda, vodička,
(plácáme do kolen)
ryba, ryba, rybička,
(plácáme do ramen)
žába, žabka, žabička
(tleskáme)
udělala: „žbluňk!“

Rybí sliby 

Pohádkový příběh vypráví o mořské panence, kterou bídný černokněžník Mořemor zlým kouzlem odnese daleko od rodného moře až k prameni horského potůčku. Panenku čeká strastiplná cesta domů. Naštěstí jí pomohou dobří tvorové, kteří žijí ve vodě a kolem ní. Děti se při čtení nenásilnou formou seznámí s nejběžnějšími živočichy i rostlinami v okolí vodních toků a moře, a zároveň také s koloběhem vody (horský pramínek vytvoří potok, který se vlévá do říčky, říčka do řeky a řeka do moře). Za každou kapitolou následuje několik jednoduchých otázek, aby si děti upevnily v paměti nabyté znalosti. Knížka je určena předškolákům a dětem mladšího školního věku.
Daniela Krolupperová je překladatelka, novinářka, spisovatelka. Za dětské knížky získala v letech 2003 a 2006 Cenu učitelů. Je autorkou knihy: JDE SEM LESEM – recenzi na knihu naleznete ZDE. 

Vlastní recenze

Pohádková knížka: „Rybí sliby“ je vhodná pro rodiče a učitelky dětí předškolního i mladšího školního věku, ale věřím, že si ji se zalíbením přečtou všechny věkové kategorie.  Kniha má pevnou vazbu, text i ilustrace jsou tištěné na voskovém papíře, což jí dodává na atraktivitě. Písmo je dostatečně velké, text čtivý bez složitých slovních spojení. Ilustrace tištěné na celém listě jsou něžně barevné a zobrazení živočichové se velmi přibližují jejich reálné podobě.

Pohádka je rozdělena na jedenáct na sebe navazujících kapitol, takže je vhodná jako čtení na pokračování. Kapitoly jsou dlouhé na 7-8 stránek, kde je však započítána i celostránková ilustrace, stránka s otázkami a obrazovým popisem ryby, tudíž samotný pohádkový příběh je obsažen na 4-5 stranách a je tak vhodný pro četbu i nejmenším dětem. Děti se nenásilnou formou dozvídají o vzhledu i způsobu života živočichů žijících ve vodě a u vody i s koloběhem vody.

Příběh pojednává o mořské panence Helence malé jako dětská dlaň, která se chtěla provdat za ráčka poustevníčka. Za nevěstu si ji však vybral mořský černokněžník Mořemor, kterého odmítla, a za trest ji nechal z moře zmizet. Panenka se ocitla u horského pramínku, kde začíná její putování zpět k moři. Na cestě potkává mnoho živočichů, kteří ji radí, jak se dostat po vodě blíže domovu. Každá ryba, s kterou se setká, jí má dát svůj slib, že ji pomůže a jakmile dostane sedm rybích slibů, bude kouzlo černokněžníka zlomeno. V každé kapitole potká mořská panenka 2 živočichy – rybu (mihuli, mřenku, ploticí, pstruha, okouna, sumce, kapra, cejna, lososa) a živočicha žijícího u vody (komára, raka, perlorodku, bahenku-vodní šnek, skokana, šídlo, vážku). Děti se kromě živočichů seznamují s koloběhem vody – z pramínku se stává potůček, potok, říčka, řeka, která se vlévá do moře, a zároveň se dozvídají, v jakých vodách žijí konkrétní tvorové.

Na konci každé kapitoly autorka uvádí 5 otázek, které částečně vyplývají z textu. První čtyři otázky se zaměřují na živočicha žijícího u vody, který panence radí, kde najít konkrétní rybu. Jeho popis i způsob života je obsažen v příběhu. Pátá otázka se týká vzhledu ryby, kterou potká. Odpověď vyhledáme na následné ilustraci obsahující i slovní popis jejího vzhledu. Všechny správné odpovědi jsou uvedeny hned pod otázkami. Přímo v pohádce se autorka nevěnuje popisu ryb.

Za mě se jedná o nádhernou poučnou pohádku, kterou lze využít při probírání témat: Voda, Ryby.

 • Výtvarný záměr: volně čárat oběma rukama současně na velký arch papíru, domluvit se ve skupině na vánočním symbolu a ten zakreslit do změti čar
 • Výtvarná technika/postup: kresba voskovkami, malba akvarelem
 • Pomůcky:  archy balicího papíru, barevné voskovky (vyjma hnědé), vodové/anilinové barvy, větší kulaté štětce, nádoby na vodu.

Motivace a hra
 • Objasnění některých vánočních symbolů
  • Adventní věnec
  • Zvon – používaná ozdoba na vánočním stromku a motivem na vánočním přání
  • Jmelí – přináší do domu štěstí a lásku, chrání proti zlým duchům a čarodějnicím. Štěstí zajišťuje počet bobulek – čím jich je více, tím více má obdarovaný štěstí v příštím roce.
  • Ryba – jídlo o štědrovečerní večeři. Pár šupin z kapra se schovává do peněženky, prý pomáhají hromadit peníze a přináší do domu štěstí.
  • Vánoční strom
  • Dárky – prapůvod je v legendě o narození Ježíška, kdy mu všichni nosily dary, aby mu udělali radost, projevili úctu a pomohli v nesnázích.
  • Jablko – hvězdička jádřince po rozkrojení jablka měla přinést zdraví, štěstí a úspěch. Nepovedený jádřinec, nebo jádřinec s červem znamenal nemoc a neštěstí. Jádřinec ve tvaru kříže symbolizoval velké neštěstí, možná i smrt.
  • další: betlém, koledy, vánočka, lití olova, ořechy, házení pantoflem

 

Realizace výtvarné činnosti

V průběhu spontánních her rozložíme na podlahu velký arch balicího papíru. Děti k němu průběžně přistupují dle vlastního zájmu. Do každé ruky si vezmou jednu barevnou voskovku (vyjma hnědé a černé) a snaží se kreslit současně oběma rukama různě se kroutící čáry. Pohyb by měl vycházet z paží. Pokud je papír plný změti pestrobarevných čar, rozložíme na zem další čistý arch pro kresbu. Z hlediska velikosti archů můžeme papíry pro následnou činnost rozstřihnout na polovinu.

Dle počtu papírů, se děti rozdělí do menších skupin, ve kterých se domluví na jednom symbolu, o kterém jsme si před činností povídali (stromeček, zvoneček, dárek, ryba atd.). Zvolí si jednoho člena ze skupiny, který obrys zvoleného symbolu dokáže černou voskovkou nakreslit a to v dostatečné velikosti. Zbytek skupiny pak jeho obrys vyplní černou vodovou barvou. Tím, že voskovky odpuzují vodu, bude motiv na dálku působit černě, ale při bližším pohledu se bude hemžit všemožnými barevnými čárami. Lze pracovat u stolečků i na zemi.


Závěr

Ukázka symbolu ostatním skupinám, jeho pojmenování. Všímáme si rozmanitosti symbolů i zapojení všech členů do práce.

 • Výtvarný záměr: uplatnění citu pro dekorativní charakter, kombinování barevných linií a ploch
 • Výtvarná technika (postup): kresba barevnými fixy
 • Pomůcky: vytištěné sladkovodní ryby na čtvrtce (viz příloha), barevné fixy-sada s více jak 12 kusy, síť, kancelářské sponky, nůžky

Motivace a hra

Ryby kromě zajímavých tvarů poutají pozornost svými barevnými těly. Zbarvení našich sladkovodních ryb je spíše nenápadné. Pozorujeme obrazové materiály našich ryb a vyvozujeme jejich typické barvy (zelené, šedé, hnědé, bílé, žluté atd.). Všímáme si, že mají tmavší hřbet a světlé břicho, to aby unikly pozornosti při sledování shora i zdola. Nejpestřeji zbarveny bývají ryby z korálových moří, které mají ostré přechody mezi jednotlivými barvami a ryby jedovaté, které svými pestrými barvami zastrašují predátory, aby je neulovili.

Pro všechny ryby je typické, že mohou své zbarvení měnit, a to pokud jsou ohroženy, v době rozmnožování, při péči o své potomstvo, během růstu, při změně prostředí, náladě i zdravotním stavu. Naše ryby se sice nezbarvují tak výrazně, ale proč bychom si jejich zbarvení nemohli trochu vymyslet? Díky jejich novému kabátku by se staly postrachem všech predátorů ve sladkovodních vodách.

 

Realizace výtvarné činnosti

Vytištěné černobílé ryby rozstříhané na jednotlivé fotografie položíme na stoleček, ze kterého si děti vyberou tu, která se jim líbí. Příloha obsahuje 6 druhů sladkovodních ryb, dle počtu dětí ji tiskneme vícekrát. Zbarvení necháme na fantazii dětí, zda tělo bude mít jednu barevnost a ploutve odlišnou, nebo na těle ryby děti budou vytvářet geometrické tvary, symboly (srdce, květiny, kříže), vodorovné i svislé pruhy, či nahodilé skvrny. Černobílá fotografie by měla být zcela pokryta kresbou fixy. V závislosti na věku i zručnosti dětí, velikosti vytištěných ryb vystřihnou rybky děti nebo učitelka. Pedagog pak ryby připevní na síť kancelářskými sponkami a zavěsí na nástěnku nebo do prostoru školky.

 ryby-v-siti5

Závěr

Které ryby by se svým zbarvením ochránily před predátory? A jaké by byly v ohrožení života?  Pro ryby můžeme vymýšlet nová druhotná jména, která by napovídala něco o jejich vzhledu, např. úhoř ohnivý, štika skvrnitá, kapr modrý apod.

 • Výtvarný záměr: tvarování materiálu a jeho dekorování
 • Výtvarná technika (postup): plastická tvorba
 • Pomůcky: modelovací samotvrdnoucí hmota (jedlá soda, kukuřičný škrob, voda), plastové destičky, špejle, brčka, fixy, válečky, plastové nožíky, špachtle atd.

Motivace a hra

Ve vodě si tiše pluje,

ploutvičkami kormidluje.

Pusu špulí, snad se líbá?

Ptáte se kdo? Přece _ _ _ _! (z knihy Hádám, hádáš, hádáme)

Rybek je tolik, že bychom je ani nespočítali, jsou různé – obrovské, velké, malinké, hubené, silné, jinak barevné. Ukazujeme si na obrázcích sladkovodní ryby i mořské ryby vynikající svými tvary i barvami. Každá je zkrátka jiná, společné jim je to, že žijí ve vodě, tělo mají pokryté šupinami nebo slizem, z něhož vyrůstají ploutve, kterými se pohybují. S dětmi si na obrázku kapra popisujeme části ryby (oko, ústa, čichová jamka, střevle, hmatové vousky, ploutve prsní-2, břišní-2, řitní-1, ocasní-1, hřbetní-1). Představ si, že jsi rybka. Jakou by si chtěl být?

 

Realizace výtvarné činnosti 

K výrobě ryb potřebujeme modelovací samotvrdnoucí hmotu, kterou lze koupit nebo vyrobit v domácích podmínkách (=levnější varianta). Poměr surovin je 2 hrnečky sody, 1 hrneček kukuřičného škrobu a 1 hrneček vody. Jedná se o hrníčkovou metodu, kdy pracujeme s objemem, nikoliv s hmotností. Pokud budou vyrábět ryby všechny děti, je jistější množství zdvojnásobit – 4 díly sody, 2 díly škrobu, 2 díly vody. Všechny suroviny dáme do nepřilnavého hrnce. Přibližně po minutě varu, kdy hmota zhoustne, ji můžeme z hrnce vyndat. Z hmoty vytvarujeme kouli a zabalíme ji do mikrotenového sáčku, aby neokorala. Pokud i tak malinko do druhého dne oschne, hmotu před aktivitou prohněteme mokrýma rukama.

Děti si vymodelují z kuličky „vajíčko“, v dlaních ho zmáčknout na silnější placičku a tvarují ji do tvaru ryby. Lepší je ploutve vymodelovat z těla ryby, dolepované části špatně lepí a mohou později odpadnout. Stejně tak se mohou po zaschnutí odlomit části z tenkého plátu. Špejlí lze po hmotě kreslit, otiskovat ji a tvořit tak linie připomínající ploutevní paprsky, otisky víček od fix, brček lze vytvářet šupiny, oči. Vzhledem k velikostem ryby volíme úměrně velké nástroje pro dekorování ryb. Pokud chceme rybičky zavěsit, či je nosit na krku, brčkem propíchneme ve středu ryby dírku. Dle tloušťky ryb bude hmota schnout při pokojové teplotě 3-5 dní.

rybicka-malicka rybicka-malicka2

Závěr

S hmotou se velmi dobře pracuje, nelepí, snadno se uklízí ze stolu i podlahy. Těsto můžeme obarvit potravinářským barvivem, nebo ho po zaschnutí kolorovat akrylovými barvami. Kromě výše uvedených nástrojů lze v závislosti na velikosti výrobků do hmoty otiskovat různé pěnové dílky, stavebnicové prvky apod.

 • Výtvarný záměr: hra s vertikálními a horizontálními liniemi a barevnými plochami
 • Výtvarná technika (postup): kresba fixy
 • Pomůcky:  fixy (červená, černá, modrá, žluta), nakopírované omalovánky různých ryb, nůžky, barevné papíry v odstínech černé, modré, žluté a červené, lepidlo v tubě 

Motivace a hra

V tomto námětu se necháme inspirovat stylem holandského  malíře Pieta Mondriana, jehož abstraktní obrazy jsou založené na černých vertikálních a horizontálních liniích a červené, žluté a modré barvy. Pro vizuální představu poukážeme na dílo s názvem: Kompozice s červenou, žlutou  a modrou. „Jaké barvy a geometrické tvary vidíme na obrazu?“ Díky svému jednoduchému vzoru ho můžeme využít k dekorativnímu vyplnění ryby.

kompozice s červenou, žlutou a modrou

Piet Mondrian – Kompozice s červenou, žlutou  a modrou

 

Realizace výtvarné činnosti

U předškolních dětí využijeme různé omalovánky s rybami, kdy pomocí programu malování odstraníme přebytečné detaily, které by nám narušovaly práci. Některé již hotové šablony naleznete v příloze č…  Pomocí černé fixy si děti rybu nakostičkují svislými a vodorovnými čárami.  Čím více budou linie od sebe, tím vzniknou větší čtverce, obdélníky a tím si i děti usnadní následnou práci. Čárami můžeme vyplnit pouze tělo ryby, nebo ji jimi pokrýt celou.

Dětem položíme na stůl pouze fixy v základních barvách a to červenou, žlutou a modrou. Dále použijeme černou. Všechny čtverečky zaplnit nemusíme, občas můžeme některý, či celou řadu vynechat. Barvy střídáme, snažíme se, abychom nepřetahovali a jednotlivé barvy se střídaly. Po dokončení práce ryby vystřihneme. Na jiný stůl rozmístíme barevné papíry ve stejných odstínech jako nabízené fixy (červená, žlutá, modrá, černá). Děti vystřiženou rybu postupně přikládají na barevné papíry a tam, kde se jim líbí nejvíce, tam ji pomocí lepidla přilepí.

ryby podle P. Mondriana ryby podle P. Mondriana4 ryby podle P. Mondriana3

Závěr

Děti většinou budou pro podklad vybírat barvu typickou pro prostředí ryby-modrou, černou (ryba plave ve špinavé vodě). Snažme se děti motivovat k tomu, aby využily i pro ně netypické barvy bez ohledu na to, kde ryba žije.

 • Výtvarný záměr: ztvárnění ryb pomocí neobvyklého materiálu
 • Výtvarná technika (postup): soft-art (= měkké umění)
 • Pomůcky:  rukavice (prstové, i palcové), knoflíky, vata na vycpání, gumičky, velký modrý podkladový papír

Motivace a hra

V týdenním plánu, kdy se zabýváme vodou a rybami, povětšinou ryby pouze kreslíme či malujeme. Dnes si ale vytvoříme trochu neobvyklou rybu z naší rukavice, kterou si vycpeme vatou.  Ryby budou mít pouze dočasný charakter, abychom rukavice opět mohli použít na vycházku ven. A protože toto téma většinou probíráme v období podzimu a zimy, tak většina dětí již rukavičky do školky nosí.

 

Realizace výtvarné činnosti

Každý si vezme 1 svou rukavici, pomocí gumičky uváže část na 4 prsty, zbytek rukavice vyplní vatou a konec zaváže gumičkou, čímž se nám vytvoří pusa ryby. Kdo by chtěl, může oko pro ryby přišít, my jsme však ryby nainstalovali na modrý papír a oko z knoflíku jen položili.

ryby z rukavic ryby z rukavic2 ryby z rukavic3

Závěr

Pozorujeme, jak se naše rukavice dokázaly proměnit, jaký druh rukavice (prstové, či palcové), dokáží lépe zachytit tvar rybího těla, jaký dekor nám připomíná spíše rybu našich vod, který naopak rybu akvarijní. Dokážeme mezi našimi vytvořenými rybkami objevit nějakou známou, kterou dokážeme pojmenovat? Pokud ne, jaké jméno bychom přiřadili své nové vytvořené rybce?

 • Výtvarný záměr: zvětšená kresba rybí šupiny
 • Výtvarná technika (postup)kresba tuší a dřívkem
 • Pomůcky:  rybí šupiny, zvětšená kresba šupiny, lupa, grafický list-šupiny kapra , čtvrtky formátu A5, černá tuš, špejle, nůžky, balicí papír, lihový fix, lepidlo v tubě

Motivace a hrarybí šupina

Motivací může být hádanka Rybka

Hbitá je, až dech se úží,
nikdy nemá husí kůži.
Nezná kašel ani rýmu
i pod ledem přečká zimu.
Nechybí jí vůbec nic,
penízků má na tisíc.

Co znamená, že má penízků na tisíc? Některé ryby jako např. kapr, mají na těle šupiny, které slouží k jejich ochraně a jsou symbolem bohatství, proto si lidé o Vánocích dávají do peněženek , aby byli stále při penězích.

U rybích šupin stejně jako u stromů, můžeme poznat, jak byl kapr starý. Šupiny se skládají z kruhů-viz ukázka níže. Ukážeme dětem zvětšenou kresbu šupiny a vysvětlíme, že kruhy blízko sebe narůstají rybě v období zimy, kdy roste pomaleji a kruhy dál od sebe v létě. Na základě toho můžeme spočítat stáří kapra – na názorné kresbě byla ryba stará 3 roky. Dále zkoumáme skutečné šupiny pod lupou i proti světlu.

Každá šupinatá ryba má jiný tvar šupin poskládaných od hlavy k ocasu. Pokud by je ryba měla obráceně, drhla by o vodu jako struhadlo. Pro upevnění i o rozvíjení jemné motoriky rozdáme dětem grafický list ryby, na kterém trénují kresbu šupin (obloučky).

 

Realizace výtvarné činnosti

Zkusíme nakreslit tuší jednu zvětšenou šupinu. Nejprve si nakreslíme obrys (víme již, že může být různorodý), poté začneme od středu od nejmenší šupiny. Kruhy můžeme někde více vrstvit k sobě, jiné nechat dál od sebe. Na závěr dle volby dětí lze na zadní část šupiny přikreslit drobné čáry křížící kruhy, které vidíme jak na nakreslené, tak na skutečné šupině.

Šupiny vystřihneme. U předškolních dětí nakreslí kapra učitelka, u starších necháme děti. Je dobré nejprve přibližně uspořádat šupiny do tvaru těla ryby a následně rybu nakreslit, aby se všechny šupiny vešly do ryby.

šupiny pro štěstí 2 šupiny pro štěstí 3

Závěr

Na svých vlastních šupinách se pokoušíme spočítat stáří naší ryby.

 • Výtvarný záměr: seznámení s druhy textilií, probuzení tvarové, barevné a strukturální fantazie
 • Výtvarná technika (postup)kombinovaná technika
 • Pomůcky:  čtvrtky formátu A1, vodové barvy, úzké i široké kulaté štětce, kelímky na vodu, bílé voskový pastel nebo svíčka, zbytky látek (zelené, hnědé, šedé, černé), šablony ryb na čtvrtce (viz. Příloha 4a, 4b), nůžky, knoflíky, lepidlo Herkules, tužky, žlutý krepový papír, bílé a červené malé korálky, černá tempera, víčka od PET lahví, obrázky ryb (kapr, pstruh, štika, úhoř)

Motivace a hra

Kdo už byl někdy s rodiči na výlovu rybníka? Viděli jste skutečnou živou rybu? Jakou? Prohlédneme si atlas našich sladkovodních ryb, všímáme si jejich stavby těla – pokusíme se říci, v čem se shodují, ale také jak se liší tvarem těla, kresbou na povrchu, ploutvemi. Po třídě rozmístíme obrázky ryb a živočichů, žijící u rybníka. Každé dítě si najde jeden obrázek a ten umístí buď do rybníka (kruh z lana) anebo okolo rybníka. Ryby v rybníce si pojmenujeme (kapr, štika, pstruh, úhoř).

 

Realizace výtvarné činnosti

Naším úkolem bude vytvořit rybníky s těmito druhy ryb. Nejprve si vytvoříme rybník, kam naše ryby vysadíme. Počet rybníků záleží na počtu dětí. Protože ryby ve vodě dýchají, mrskají ploutví, pokreslíme čtvrtky vlnkami, bublinkami bílým voskovým pastelem nebo svíčkou. Voda v rybníku je špinavější než v moři, z toho důvodu pro podmalbu plochy volíme odstíny modré, zelené i hnědé.

Každý si vybere 1 z navrhovaných šablon ryb (viz Příloha 4). Děti si šablonu nalepí na látku odpovídající co nejvíce barvě daného rybího těla a šablonu vystřihnou. Pro oko využijeme knoflík. Každý druh ryby se tvoří trochu jinou technikou. Pro každou skupinu máme připravený materiál i obrázek ryby. Prostřednictvím černého fixu oddělíme hlavu a ploutve od těla a naznačíme u ploutví paprsky. Hotové ryby si děti samy přilepí na rybník.

 • Úhoř – přilepení šablony úhoře na tmavší látku, vystřižení, nalepení oka,
 • Štika – ze žlutého krepového papíru odtrháváme drobné kousky, muchláme je do kuliček a lepíme na tělo štiky,
 • Pstruh – úzkými štětci nanášíme na tělo pstruha malé tečky lepidla, do kterých zasazujeme korálky,
 • Kapršupiny kapra lze vytvořit pomocí fixu (oblouky), anebo otisky z PET víčka.
Ryby našich vod (2) Ryby našich vod Ryby našich vod (1)

Závěr

Na výsledných pracích si můžeme zopakovat předmatematické a prostorové pojmy i názvy ryb. Jakým směrem ryby plavou? Kolik ryb plave doprava? Jaké ryby plavou u dna a které u hladiny?

HRY

POHYBOVÉ

⇒PH: Pohybové ztvárnění koloběhu vody

 • děti se stanou kapkami vody a pomalu pobíhají po prostoru herny
 • vyjde sluníčko, které kapičky zahřívá – zastavíme se
 • voda se odpařuje do vzduchu – poskakujeme snožmo na místě (pomalu, pak rychleji)
 • napodobujeme stoupání kapek do vzduchu
 • na pokyn učitelky se kapky začnou sdružovat do dvojic a pomalu se spojují do oválu= mrak
 • mrak se pohybuje po obloze – pomalu se začneme točit dokola, vítr fouká do mraku
 • mrak je plný vody – napínáme kruh, rozpínáme, až když to mrak nemůže vydržet, praskne (pustíme se) a začne pršet
 • déšť – prsty a naznačujeme kapky a klesáme na zem do lehu na záda, či břicho-relaxace

 

⇒PH: Rybičky, rybáři jedou

⇒PH: Na rybičku

 • pomůcky: barevné kruhy
 • každé dítě stojí v 1 kruhu=rybníku

Já jsem rybář, kdo je víc?

Nechytil jsem včera nic!

Dnes si chytnu rybičku,

bez udic a bez háčku.

 • za doprovodu říkanky rybář hladí děti a ty se za ním řadí jako chycené
 • po chvíli rybář zvolá: „Rybičky, domů!“

 

 ⇒PH: Na vodníka a rybičky

 • určíme 1 vodníka, který přeříkává říkanku:

Já jsem malý vodníček,
kolik chytnu rybiček?
1, 2, 3, 4, 5,
mám vás, rybky, hned.

 • na slovo HNED začne chytat rybičky
 • chycená rybička se stává vodníkem
 • hrajeme v prostoru, důležité je si uvědomit, kdo je vodník
 • při převaze vodníků-řada vodníků vedle sebe
 

⇒Říkanka s pohybem: Voda, voda, vodička

Voda, voda, vodička,

(plácáme do kolen)

ryba, ryba, rybička,

(plácáme do ramen)

žába, žabka, žabička

(tleskáme)

udělala:“žbluňk!“

⇒PH: Čáry máry pod kočáry…

 •  „Čáry máry pod kočáry, ať jsou tady samé žabky!“
 • využíváme především zvířata žijící ve vodě a poblíž ní
 • zvířátka: čáp, rak, had, ježek, kachny
SMYSLOVÉ

⇒Sluchová cvičení

 • Motivace: Rybičky ve vodě slyší mnohem více než my (př.když si lehneme do vany a potopíme hlavu)
 • děti sedí v řadě vedle sebe (zády ke mně)
 • trhání papíru, mačkání papíru, cinkání klíčky, přelévání vody, ťukání pet víčky
 • Úkolem: zvuky identifikovat
DIDAKTICKÉ

⇒DH: Kde je více ryb?

 • Pomůcky: obrázek s nakreslenými 3 sudy, PET víčka
 • v prostředním sudu 3 ryby
 • dej do levého sudu tolik ryb, aby jich bylo méně než v prostředním
     ⇒DH: Kdo žije u vody a kdo ve vodě?  
 • Pomůcky: obrázky zvířat, lano
 • ukazování obrázků zvířat
 • úkol: říci název, poté společně slovo vytleskáme
 • poté na koberec k rybníku (lanu)
  • děti přikládají obrázky buď do kruhu, či vedle něj
  • „Kdo žije ve vodě a kdo u vody?“

 

⇒PH+DH: Lovení kaprů

 • Pomůcky: udičky s magnety, ryby se svorkami, lano, barevné kruhy
 • Motivace: Proměníme se v rybáře a budeme lovit ryby. Přednost budou mít ti rybáři, kteří jsou potichu  a neplaší rybičky.
 • každý si vyloví 1 rybu a tu umístí do příslušného barevného sudu
 • =třídění dle barvy
 • poté nalovené ryby dám do sloupců
  • porovnávání
  • je zde více žlutých nebo červených ryb?

 

⇒DH: Z čeho je voda?

 • pomůcky: mísa s vodou, PET víčka
 • pozorujeme misku s vodou – „Z čeho je voda?“
 • voda je tvořena z maličkých částeček, které si představíme jako PET víčka – říkáme jim MOLEKULY
 •  „Vidíš ve vodě nějaké molekuly? Ne, jsou tak malé, že jsou očím neviditelné. Teď uděláme kouzlo: misku zvětšíme a najednou je z ní veliká mísa s molekulami.“
 • pozorujeme „molekuly“-jsou těsně vedle sebe, dotýkají se, plavou na hladině, některé těžší se potopí

 

⇒DH: Přeléváme vodu

 • pomůcky: lano
 • děti se promění v molekuly vody
 • na jedné straně herny je sklenice plná vody=děti
 • na protější straně je prázdná sklenice
 • děti znázorňují přelévání vody
 • postupují v semknutém zástupu vpřed do prázdné sklenice

 

⇒DH: Přizpůsobujeme se tvaru nádoby

 • pomůcky: lano
 • z lana vytvoříme nádobu a všechny děti=molekuly si do ní stoupnou
 • pouze v tomto prostoru se mohou pohybovat
 • učitelka pomalu mění tvar nádoby např. do oválu a děti pomalými krůčky se mu přizpůsobují
 • dbáme na to, aby děti nepřešláply lano – nevylily se ven

 

⇒DH: Voda mrzne

 • vysvětlení, že pokud je nám zima, vše tuhne, zpomaluje se
 • stejně to je i s molekulami, když jim je akorát, pomalu se pohybují a když se ochlazuje, zpomalují se, až se zastaví a zmrznou-demonstrace

 

⇒DH: Vaříme vodu

 • pomůcky: rychlovarná konvice, papírové utěrky, voda
 • děti z bezpečné vzdálenosti pozorují rychlovarnou konvici s vařící vodou, nad kterou stoupá pára
 • „Když je molekulám velké horko, snaží se utéct, utíkají rychleji a rychleji až se vznesou do vzduchu a tomu se říká PÁRA.“
 • ukázka že pára je voda-nad konvici přiložíme papírovou utěrku a děti pak pozorují, že je zanedlouho mokrá

 

 • demonstrace:
  • chodíme ve vymezeném prostoru
  • voda se začíná vařit – zrychlujeme krok, až běžíme, co nejvíce můžeme
  • kdo už to nevydrží, unikne z vymezeného prostoru a utíká do šatny

 

⇒DH: Kdo žije v rybníce a kdo v lese?

 • pomůcky: lano, dřevěný strom, demonstrační obrázky volně žijících živočichů
 • příprava: z lana vytvoříme kruh=rybník, vedle postavíme strom=les, kolem=louka, pole
 • na zemi leží obrázky lícem dolů
 • každý si vezme jeden obrázek a nikomu ho neukazuje
 • učitelka vždy vybere dítě, to ukáže obrázek, řekne název zvířete, kde žije a jde ho umístit do svého životního prostředí

 

⇒Experiment

 • Pomůcky: kýbl s vodou, různé předměty
 • „Co plave na hladině?“
 • kolík, korálek, papírová lodička, nerezová a plastová vidlička,.

 

ŘÍKANKY

RYBKA
Hbitá je až dech se úží
nikdy nemá husí kůži
nezná kašel, ani rýmu
i pod ledem přečká zimu
nechybí jí vůbec nic
penízků má na tisíc.

PÍSNIČKY

⇒Píseň: Rybička maličká

 • rytmizace pomocí PET víček

 

⇒Píseň: Ráček (taneček)

Ráček

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒VV: Ryby našich vod  – podrobný popis námětu ZDE
⇒VV: Voda – Moře
 • pomůcky: čtvrtky A1, kartony, vodové barvy, kelímky, vody, štětce, sůl, žluté, bílé, růžové voskovky, kancelářské papíry, ubrusy,
 • příprava: vytvoříme obarvenou vodu pomocí štětce a vodových barev
 • rozdělení dětí do 3 skupin
 • než vytvoříme moře, nakreslíme si na papír to, co tam můžeme najít kromě ryb
 • nápověda: „Co jde rybičkám od pusy? Co se tvoří, když projede po moři loď?“
 • nanečisto si zkusíme vlnky a prázdné kuličky-dbáme i o silnější přítlak na voskovku
 • poté se žáci střídají, snaží se spolupracovat, učitel práci lehce koriguje, nikoliv zasahuje
 • poté si skupiny zvolí barevnost moře a učitelka barvu nalije na papír
 • děti se ve skupině postupně střídají v rozmývání barvy kartonem
 • než nám barvičky zaschnou, nasypeme do moře sůl, neboť je moře slané
 • sůl nám barvičku jakoby vyžere a vytvoří takové zajímavé bubliny
 •  každý si nasype trochu soli

 

⇒VV: Život v moři

 • pomůcky: černobílé vytištěné obrázky ryb, hvězdic, krabů;  fixy
 • „V našich rybnících mají ryby jaké barvy? Čím se liší ryby v moři?“ (pestré barvy, velikost)
 • jmenujeme všechny možné barvy, které by ryby mohly v moři mít
 • úkol: každý si dle vlastní volby vybere obrázek živočicha. Vykreslí pouze jeho, nikoliv pozadí. Můžeme použít 1 barvičku, nebo více, udělat mu proužky, tečky…v moři je možné vše
 • hotové výrobky učitelka u mladších dětí vystřihne
 • děti si pro svého živočicha zvolí místo, kam ho chtějí připevnit
 • po dokončení můžeme využít ještě mušle, které přilepíme; dokreslit mořské ježky

 

⇒Pracovní list

 • „Co žije ve vodě a co v lese?“
 • skoky žáby

 

⇒Bludiště: Ze kterých vajíček vyrostl skokan a ze kterých ropucha?

bludiště vajíčka ropuchy a skokana

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

 

⇒ KK: Koloběh vody

 • pomocí šipek ukázat, odkud kam voda putuje při svém koloběhu na Zemi

Koloběh vody

⇒KK: K čemu se voda využívá?

 • (vaření, pití, koupání, mytí silnic, hašení požárů, výroba elektřiny,..)
 

⇒KK: Kde všude můžeme vodu najít?

 •  „Je voda důležitá? Co by se stalo, kdyby voda nebyla?

⇒KK: Rozhovor na téma moře

 • „Kdo byl u moře, co v moři žije? Jaká je voda?“ (barva i chuť)
 • My si takové moře tady vytvoříme.  A do něj umístíme barevné rybičky, mušle, ježky,…“

 

POHÁDKY

⇒Poslech pohádky: O zlaté rybce

 • kruh: posíláme si zlatou rybku a říkáme jí svá přání, která bychom od ní chtěli splnit

⇒Pohádka o Krtkovi a dešťové kapce

 • Rok s krtkem- str. 171
 • koloběh-zapamatování pohybem (kolo-ve vzduchu; běh-běh na místě)

2014 © Vytvarnavychova.cz, všechna práva vyhrazena.