Archiv pro štítek: ruce

 • Výtvarný záměr: parafrázovat siluety lidských rukou z jeskynní malby našich prapředků
 • Výtvarná technika/postup: slash painting
 • Pomůcky:  hnědý balicí papír, temperové barvy (bílá, červená, hnědá), staré zubní kartáčky, kelímky na barvu (popř. lepící guma na upevnění balicího papíru)

Motivace a hra
 • Vysvětlení: Jeskynní malířství – Otiskovat dlaň na papír je zábava, která nás baví, ale bavila i naše předky. Ač pravěcí lidé neznali mnoho věcí, malovat už uměli a to dokonce i barvami. Protože v té době neexistoval ještě papír, štětce ani barvy, které dnes známe, papírem se jim staly zdi v jeskyních, štětcem jejich prsty a pro barvu využívali přírodní pigmenty, které našli (hlinka, jíl, rudka, dřevěné uhlí).
 • Inspirace fotografií: Jeskyně rukou ve Španělsku – Nikdo dodnes přesně neví, jak otisky v jeskyni vznikly, ale nejspíše prapředci svou dlaň přitiskli na stěnu a okolo ní nanášeli barvu. Podle fotografie však mohli i barvu okolo dlaně rozstřikovat, což si zkusíme my.

 

Realizace výtvarné činnosti

Hnědý balicí papír rozložíme na stůl. Pokud by se roloval, dočasně ho ke stolu upevníme lepicí gumou. Do kelímků vymáčkneme červenou, bílou a hnědou temperovou barvu. Můžeme využít popř. i černou, nebo namíchat barvu okrovou. Tempery neředíme, popř. přidáme minimum vody. Pokud bychom vytvořili příliš řídkou barvu, z kartáčku by při práci barva často odkapávala na papír.

Děti pracují ve dvojici. Jeden přitiskne ruku na papír (po celou dobu by s ní neměl hýbat) a druhý mu ji pomocí zubního kartáčku přestříká. Stříkání se provádí tak, že kartáček namočíme do barvy, přebytečnou barvu otřeme o okraj kelímku a přejížděním ukazováčku o štětinky barvu rozprašujeme okolo položené ruky. Ruce se mohou překrývat stejně jako v jeskynních malbách, dbáme však, aby se překrývaly odlišné barvy rukou a nedocházelo tak k jejich zániku.

Závěr
 • Srovnání: Fotografie vs. naše otisky rukou – barevnost, počet rukou, směr
 • Poznáš vlastní ruku?

Obměna: Místo kartáčku lze využít foukací fixy, rozprašovač

 • Výtvarný záměr: snažit se o zachycení drobných kostí v lidské ruce
 • Výtvarná technika/postup: akční malba (slash painting), koláž
 • Pomůcky: měkké černé papíry formátu A4, bílá temperová barva, kelímek na barvu, starý zubní kartáček, bílá pastelka, bílé vatové tamponky, lepidlo Herkules, nůžky, ubrus

Motivace a hra
 • Zkoumání: Kosti ruky – Pokud nemáme encyklopedii zaměřenou na anatomii lidského těla, vyhledáme na internetu fotografii kosti ruky, nebo můžeme dětem předložit rentgen ruky, která bude inspirací i pro následné výtvarné tvoření. Počítáme, kolik článků mají prsty (čtyři prsty po 3 článcích, palec po 2 článcích). Všímáme si, že dlaň tvoří 5 kůstek vycházející z prstů a že z ruky vybíhají dvě silnější kosti.
 • Vysvětlení: Rentgen – Může se stát, že si prst přivřeme do dveří, špatně chytneme při házení míč a uděláme si něco s rukou. Aby doktor zjistil, jestli nemáte zlomenou kost, musí udělat rentgenový snímek. Speciálním přístrojem ozáří ruku a objeví se mu na monitoru takovýto (viz níže) obrázek. Podle toho zjistí, zda je některá kost zlomená. Pokud je, dá prst do dlahy. Vyrobíme rentgenový snímek našich rukou – samozřejmě jenom na papíře, kdy kosti budou simulovat vatové tamponky.

 

Realizace výtvarné činnosti

Negativ dětských rukou vytvoříme jejich postříkáním (slash painting). Do kelímku např. od jogurtu Pierot vymáčkneme bílou temperu, kterou můžeme naředit s trochou vody. Na černý papír položí dítě obě ruce, druhé dítě namočí starý zubní kartáček do bílé barvy a přejížděním přes štětinky rozstřikuje barvu kolem rukou kamaráda. Negativní ruce podepíšeme bílou pastelkou a necháme zaschnout.

Na stůl připravíme obrazovou oporu kostry ruky, bílé vatové tamponky, nůžky, lepidlo Herkules a štětce na lepidlo. Děti dle potřeby stříhají vatové tamponky, aby co nejvěrněji dodržely články na prstech, a lepí je do vnitřku rukou. Pro lepší konečný výsledek je vhodnější natírat lepidlem přímo tamponky a ty pokládat na papír. Pro někoho je snazší potřít lepidlem papír a na něj klást tamponky, nicméně po zaschnutí bude lepidlo na papíře tvořit lesklé plochy.

Závěr

 • Ruce vypadají velmi strašidelně, mohou být i vhodným námětem pro Halloween.
 • Komparace fotografie s dětskými pracemi – dodržení drobných kůstek na prstech

 • Výtvarný záměr vytvoření vlastních šablon obkreslením rukou, výtvarná hra s otisky houbičky
 • Výtvarná technika (postup): tupování
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A3 (pro každé dítě 3 kusy), tužky, nůžky, lepící guma, temperové barvy, molitanové houbičky, kelímky na barvu, lepidlo v tubě, ubrusy

Motivace a hra

Učitelka si připraví vystřiženou ruku z papíru (dlaň i předloktí) spolu s obrázkem stromu. Vedle obrázku stromu položíme ruku vystřiženou z papíru a děti zkoumají, zda jsou si podobné tvarem, zda se ruka podobá stromu. Detailně si prohlížíme ruku, dotýkáme se jí a zároveň si povídáme, že předloktí je jako kmen a prsty s dlaní jako koruna s větvemi. Naši ruku pokrývá a chrání kůže, strom má místo kůže kůru. Když je více stromů vedle sebe tvoří les a my si ho vytvoříme z rukou.

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti si na čtvrtku A3 obkreslují své ruce. Mohou pracovat samostatně i ve dvojici.  Začínají od kraje, aby se jim na čtvrtku vešlo co nejvíce rukou. Obkreslené ruce si vystřihnou a učitelka na prsty a předloktí připevní kousky lepící gumy. Děti si je rozmístí na novou bílou čtvrtku A3 a po spokojenosti s kompozicí přitlačí v místech, kde je přilepená guma a tím je i dočasně upevní.

Společně s dětmi namícháme do kelímků zelené odstíny, můžeme použít i samotnou žlutou a bílou temperu. Pro každou barvu zvolíme molitanové houbičky pro zachování barevných odstínů.  Houbičku jemně přitiskneme do nezředěné tempery, otřeme přebytečnou barvu o okraj kelímku a tupujeme. Po zaschnutí barev ruce opatrně odlepíme – objeví se nám bílé siluety rukou. Na stole nám zůstanou ležet zelené papírové ruce, které nelze jen tak vyhodit do koše a proto je přilepíme na další bílou čtvrtku. Vzniknou nám tak dva lesy z rukou. Děti mohou/nemusí lepit ruce ve stejném pořadí jako při tupování.

Závěr

Vypadají ruce na papíře jako stromy? Kdo žije na stromech, pod stromy, popř. ve stromech? Kresbou tuší a špejlí lze výtvory doplnit o drobné kresby živočichů.

 • Výtvarná technika (postup): slash painting
 • Pomůcky: černé papíry, sprej-rozprašovač, bílá tempera

Příprava učitelky

 • připravíme si libovolný sprej, vymáčkneme do něj dostatek bílé tempery a zředíme s trochou vody
 • náplň nesmí být moc hustá, aby nezacpala hadičku a dala se rozprašovat

 

Realizace výtvarné činnosti
 • děti si libovolně umístily své ruce na černý papír- mohli mít roztažené-sevřené prsty, ruce se mohli/nemuseli dotýkat, jedna ruka mohla být níž-výš, vycházet ze stran,..
 • následně vybraný kamarád z větší vzdálenosti ruce přestříkal barvou
 • pokud některé děti neumáčkly sprej, postříkala jsem ručičky dětem já
Strašidelné ruce (10) Strašidelné ruce (16) Strašidelné ruce (13)

Závěr

 • děti samy přišli s názvem: Strašidelné ruce, ruce ve tmě
 • uchvátí Vás obdiv dětí, když lehce sejmou ruce z papíru a objeví se jejich ruce :)

 • Výtvarná technika (postup): body- art
 • Pomůcky: temperové barvy, štětce

Pocta rukám